Hlavní navigace

ICT v předvolebních programech politických stran nehledejte

28. 5. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Pouhé dvě politické strany (TOP09 a KSČM) ve svých volebních programech zahrnují oblast ICT. Konkrétní podporu této oblasti nebo dokonce řešení problémů ale nečekejte.

Jako průměrný občan, svědomitý volič a zaměstnanec spojující svou profesní kariéru s oblastí informačních a komunikačních technologií jsem se rozhodl krátce zanalyzovat předvolební programy největších politických stran a zjistit tak, co může v následujících čtyřech letech ICT od vlády očekávat.

Nejhalasnější proklamace zaznívají především v oblasti veřejných zakázek – korupční prostředí je podle předvolebních slibů nutné vyřešit jejich elektronizací, nejčastěji elektronickými aukcemi a zveřejňováním dokumentace na internetu. Širokou podporu mají také existující projekty elektronizace veřejné správy (eGovernment) a soudnictví (eJustice).

Přestože podle různých odhadů dosahuje sektor ICT až 10 % podílu na HDP České republiky (a 15 % podílu na jejím exportu), v politických programech jako by neexistoval. V rámci analýzy jsem se zaměřil na, podle mne klíčová, témata z dané oblasti – podpora znalostní ekonomiky, podpora ICT sektoru, vzdělávání v oblasti ICT a podporu konkrétních projektů (eGovernment, eJustice, eHealth, eDemocracy).

A jak strany dopadly?

Volební program ČSSD je, z pohledu podpory ICT a konkrétních témat, příliš obecný a zaměřený na předpokládaného voliče této strany. Mezi boj s krizí a sociální nevyrovnaností informační a komunikační technologie příliš nezapadají. Přesto jsou některá konkrétní témata zmíněna. Jedná se však spíše o proklamace, které nejdou do konkrétnosti ani do hloubky.

Program KSČM, pro mne poněkud překvapivě, obsahoval samostatnou kapitolu „Rovný přístup k informacím“. Ani zařazení této kapitoly ovšem KSČM nepomohlo, aby se umístila na předních místech – obecná témata bez konkrétních návrhů jejich řešení a typická rétorika (regulace monopolů) člověka zvědavého na budoucnost celého sektoru v následujících čtyřech letech prostě neuspokojí.

ODS pojala z mého pohledu program nejpřínosněji. ICT opravdu prostupuje různými kapitolami, přináší konkrétní budoucí projekty (elektronická neschopenka) i závazky (příští parlamentní volby elektronicky), zároveň ale staví i na projektech, u jejichž zrodu strana stála (základní registry, CzechPOINT). ODS tak pojala problematiku nejkomplexněji a zaslouženě si odnáší nejlepší výsledek.

TOP09 nepřekvapila. Podporu ICT jsem očekával spíše od pravicových stran a TOP09 jej potvrdila. Byť konzervativněji, než jsem předpokládal. V dost zeštíhleném programu se našlo místo i pro samostatnou kapitolu o ICT. Prostoru bylo nicméně málo a témata spíše obecnější. Přesto je TOP09 zaslouženě na druhém místě (a díky bonusu za kapitolu věnovanou pouze ICT dokonce jen pár bodů za ODS).

Ani Věci veřejné nepřekvapily. V programu bylo zopakováno to, co bylo už stokrát řečeno i napsáno na billboardech. Programem se prolíná (povinné) používání elektronických aukcí u veřejných zakázek a několik vlastních témat. Jinak ale pusto a prázdno – ICT je poskrovnu a volič aby jej hledal s lupou.

ICT v programech stran
Téma ČSSD KSČM ODS TOP09 VV
Podpora znalostní ekonomiky 3 2 1 0 0
Podpora ICT sektoru 0 0 0 0 0
Podpora ICT vzdělávání 0 3 0 0 1
eGovernment 2 2 5 4 0
eJustice 3 0 4 5 2
eHealth 1 0 1 0 0
eDemocracy 0 0 5 2 0
Další (vlastní) témata 2 1 4 2 3
ICT jako součást programu 0 3 0 5 0
Celkem 11 11 20 18 6

Co s tím?

Analýza mi prozradila, že znalostní ekonomika bude po několik příštích let opět jen zbožným přáním hrstky nadšenců, kteří v ní vidí jeden z možných strategických cílů naší země. eVelmocí se nejspíš také nestaneme, protože pro vedoucí strany ICT není prioritou a malé strany budou mít nejspíš dost co dělat, aby v případné koalici ustály alespoň ty nejdůležitější programové body a chudinky informační a komunikační technologie budou zase odsunuty na vedlejší kolej.

Cloud 22 temata

Na druhou stranu je tu alespoň jistá naděje, že by i nová nomenklatura mohla navázat na více i méně úspěšné projekty (základní registry, eJustice) a zároveň že by se mohly rozvíjet i zajímavé nové projekty (elektronické volby). Kolik je na tom pravdy bude načase si říct ale nejdřív za tři roky, kdy už nová vláda dostane dost prostoru k tomu, aby své sliby splnila. A třeba se v ní najde osvícený ministr nebo náměstek, který bude rozvoj ICT soustavně podporovat.

O analýze

Analýza vznikala mezi 17. a 26. květnem a snaží se nezaujatě reflektovat předvolební sliby uvedené v programech výše uvedených stran. Za každou hodnocenou oblast bylo možné získat 0 – 5 bodů s tím, že 5 bodů bylo maximum. Pokud bylo ICT uvedeno jako samostatná část programu, byla strana honorována extra body navíc (TOP09 plným počtem 5 bodů za kapitolku „Informační technologie“, KSČM 3 body za „Rovný přístup k informacím“). Analýzu vypracoval tým zaměstnanců společnosti Equica. Společnost Equica se specializuje na řízení významných projektů, zlepšování fungování organizací a poradenství v oblasti ICT.

Anketa

Mohl by postoj politické strany k ICT ovlivnit vaše volební preference?