Hlavní navigace

Internet do škol: generální auditor, Bill Gates a protestující učitelé

5. 12. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Kolem Internetu do škol se objevilo několik zajímavých novinek: Generálním auditorem se stala firma CHEMCOMEX. Do Prahy dnes přijiždí Bill Gates, seznámí se s celým projektem a možná do něj i něčím přispěje. Mezitím se ale začínají aktivizovat učitelé informatiky a dožadují se toho, aby s nimi MŠMT komunikovalo.

Projekt Internetu do škol zná již delší dobu svého generálního dodavatele (stalo se jím konsorcium Autocon OnLine – Český Telecom). Až do počátku tohoto týdne však projektu chyběl další hlavní hráč, a to generální auditor. Byl vybírán ve výběrovém řízení, které probíhalo za podstatně menšího zájmu veřejnosti a médií. Podle dostupných informací se do něj přihlásily dvě firmy:

 • Chemcomex
 • Unisys

Na letošním Invexu se veřejně představil Unisys, jehož zástupce vystoupil na jedné ze zdejších konferencí a prezentoval zde svou firmu i její záměry v roli uchazeče o roli generálního auditora. Veřejnou prezentaci druhého uchazeče, firmy Chemcomex, jsem nezaznamenal.

Role generálního auditora je přitom vymezena již v základním koncepčním dokumentu Plán 1. etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání, a to následovně:

Generální auditor – dohled nad budováním a provozem systému
Jak plyne z názvu, jedná se o vykonávání subdodávek pro kontrolní složky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to zda školy a generální dodavatel dodržují platnou Metodiku a smluvní podmínky. Jedná se o plošnou kontrolu, zda generální dodavatel nebo jeho subdodavatelé dodávají techniku a služby v požadovaném a účtovaném množství a v zadané kvalitě a zda školy splňují podmínky na požadovanou součinnost – čerpají-li podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s pravidly stanovenými v Metodice projektu.

Pokud tomu rozumím správně, bude generální auditor kontrolovat obě strany – zda generální dodavatel plní to, co plnit má, ale také zda se školy chovají tak, jak se od nich očekává a zda řádně „konzumují“ podporu podle pravidel projektu.

No a jak to nakonec dopadlo? Zde je citace z tiskové zprávy MŠMT:

Výběrová komise MŠMT ukončila 3.12.2001 výběrové řízení na generálního auditora projektu Internet do škol a doporučila ministru Eduardu Zemanovi vybrat firmu Chemcomex. Do konečného kola výběrového řízení se probojovala firma Chemcomex s firmou Unisys. „Výherce nabídl nejnižší cenu a kontrolu největšího počtu škol,“ uvedl předseda výběrové komise Drahomír Fránek. Vyhlášená cena MŠMT za projekt generálního auditora byla 190 miliónů korun.

Podle informací ČTK pak ještě týž den (v pondělí 3.12.2001) ministr Eduard Zeman rozhodl a vítězem konečného kola výběrového řízení určil právě firmu Chemcomex.

Znovu připomínám, že firmu Chemcomex neznám, a tudíž ani nemohu posuzovat její vhodnost, či nevhodnost k roli generálního auditora projektu Internet do škol (ostatně, od toho bylo výběrové řízení). Pouze jsem se podíval do obchodního rejstříku a na webové stránky této firmy, kde jsem ale žádnou významnější spojitost s Internetem, školstvím či audity, projektovým řízením atd. nenašel.

Podle obchodního rejstříku je Chemcomex akciovou společností se sídlem v Praze, založenou v roce 1996. Předmět jejího podnikání je poměrně bohatý a zahrnuje například:

 • koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • inženýrskou činnost v investiční výstavbě
 • projektovou činnost ve výstavbě
 • poradenskou činnost v oblasti obchodu a služeb
 • poskytování software
 • zpracování dat, služby databank, správu sítí

Většina činností, které má tato společnost zapsány v obchodním rejstříku, však souvisí se zcela jinými aktivitami, například:

 • inženýrskogeo­logický a hydrogeologický průzkum
 • strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m
 • podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie
 • provozování nevýherních hracích automatů
 • provádění zkoušek nedestruktivními metodami a potvrzování technické dokumentace zařízení na vyhrazených technických zařízeních jaderných elektráren

Na domovské WWW stránce společnosti Chemconex jsem se zase dočetl toto:

Naše společnost na trhu v České a Slovenské republice nabízí :

 • Provádění projekčních a inženýrských prací,
 • koordinaci výstavby,
 • dodávky technologických celků,
 • návrh a dodávku systémů odběru vzorků v energetických a chemických provozech,
 • tvorbu speciálních počítačových programů,
 • průzkum pro potřeby zakládání staveb,
 • mapování kontaminace půdy a vody,
 • provádění sanací kontaminovaných území a likvidaci akutních ekologických havárií,
 • provádění vrtných a čerpacích prací,
 • provádění komplexních analýz stavu životního prostředí,
 • vývoz a dovoz chemikálií.

Doufám jen, že jsem to celé nepopletl a nedíval se na jinou firmu Chemcomex. Podle internetového obchodního rejstříku ale žádná jiná firma téhož jména u nás není.

Bill Gates a Internet do škol

Poměrně zajímavou zprávu přinesla včera ČTK. Podle ní má dnes do Prahy přijet zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates a setkat zde s českým prezidentem Václavem Havlem, se slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou a vládními delegacemi dalších východoevropských zemí. Na konferenci Microsoft Developer Days by pak měl představit novou skupinu vývojářských nástrojů Visual Studio .NET.

Kromě toho ale:

Nejbohatší muž planety rovněž navštíví základní školu v Lupáčově ulici v Praze 3, kde se seznámí s projektem zavádění Internetu do škol a setká se s vítězi soutěže, v níž děti psaly, co jim Internet dal nebo vzal. Dalším bodem programu bude setkání s vedením Českého Telecomu a kulatý stůl s vybranými odbornými novináři.

Pokud se potvrdí zatím velmi neoficiální náznaky, má Bill Gates oznámit i příspěvek své firmy k celému projektu Internetu do škol: poskytnutí softwarových licencí na produkty Microsoftu zcela zdarma.

Stane-li se tak, bude to jistě velmi významná událost hodná velkého zřetele. Našemu Internetu do škol to ušetří prostředky, kterých nemá nazbyt a které tak bude moci investovat do posílení jiných složek (hardwaru, sítí LAN, konektivity atd.). Žáci a studenti našich škol tak dostanou opravdu důkladnou možnost seznámit se s produkty Microsoftu a přijít jim na chuť. Jen doufám, že dostanou možnost seznámit se také s produkty jiných firem, tak aby nebyli vychováváni v představě, že softwarový svět je monokulturní, a mohli se v dospělosti sami rozhodnout, které programy jim budou lépe vyhovovat.

Učitelé informatiky se aktivizují

Dosavadní průběh realizace celé Státní informační politiky ve vzdělávání příliš neoplýval informační otevřeností, zvláště pak směrem k učitelské veřejnosti. Právě učitelé jako kdyby snad byli ze všeho téměř vynecháni a vždy jen postaveni před hotovou věc.

Teď se ale začínají i učitelé aktivizovat a dožadovat se toho, aby s nimi jejich rezortní ministerstvo komunikovalo a jednalo. Koncem listopadu se ve Zlenicích konalo pravidelné setkání informatiků, ředitelů a správců školních sítí, na kterém měla zástupkyně MŠMT (ředitelka Projektu I, zabývajícího se vzděláváním učitelů) referovat o stavu a průběhu projektu, ale nepřijela. Zřejmě v reakci na to vznikla Iniciativa učitelů informatiky, která si klade cíle jako:

ebf - tip - debata

 • Vytvořit skupinu pracovníků ve školství, která realizuje informační technologie na školách, a která by se stala partnerem sekce SIPVZ.
 • Vytvořit přímé informační cesty mezi příslušnými pracovníky MŠMT a naší iniciativou.
 • Vytvořit prostor pro názory a zkušenosti učitelů informatiky.
 • Zasadit se o objasnění dalších kroků v projektu SIPVZ ve všech jejích částech.
 • Zajistit, aby se neopakovaly neefektivní postupy kolem SW balíčků.
 • Upozornit na nekoncepční vznik „akreditovaných“cen­ter pro školení pedagogických pracovníků a nabídnout alternativní řešení.
 • Podílet se na koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Se svou troškou do mlýna přišlo i dosud nepříliš viditelné Sdružení školských asociací CZESHA. To v úvodu svého stanoviska říká:

CZESHA, která je sdružením profesních organizací autonomních právních subjektů škol různých zřizovatelů, vítá snahu o koncepční řešení problematiky informačních technologií ve školství. Vyjadřuje však vážné pochybnosti nad načasováním, postupem a zvolenou metodou realizace programu státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ)."

Na webových stránkách sdružení jsem však text této výzvy nenašel.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).