Hlavní navigace

Internetové aukce v ČR: velká pnutí na malém trhu

11. 10. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 29
Aukro.cz, největší tuzemský aukční server, upravil od začátku října svůj ceník a český internetový aukční trh tím postihlo menší zemětřesení. Jsou tyto změny šancí pro dosud nevýraznou konkurenci, nebo se většího rozvoje internetových aukcí nedočkáme?

Internetové, chcete-li webové, aukce jsou v současnosti bezesporu jedním z nejoblíbenějších nástrojů určených k nákupu a prodeji převážně použitého zboží. Celosvětově největším a nejúspěšnějším aukčním serverem a de facto zakladatelem oboru je americká služba Ebay. Také o tom není sporu stejně jako o smutné pravdě, že pro českého uživatele je Ebay použitelný jen obtížně. Můžeme s pomocí tohoto serveru sice prodávat i nakupovat, ale absence české jazykové mutace, nedostatek českých uživatelů a komplikace při dopravě zboží z/do zahraničí otevírají prostor pro tuzemskou konkurenci. Český trh aukčních serverů sice není veliký, ale dějí se na něm zajímavé věci.

Jeden a ostatní

Nemá smysl se zde obšírně zabývat historií českých aukčních serverů, podívejme se na současnost. Existuje jeden velký, řekli bychom dominantní hráč, a tím je všeobecně známý server Aukro.cz. Je to server první volby pro většinu začínajících i pokročilých uživatelů aukcí. Aukro není nejstarším serverem tohoto typu u nás, prvním místem pro online aukce, které se prosadilo a přinutilo českého uživatele považovat tento typ obchodování za užitečný, byl server Aukce.cz patřící Vltava Stores. I když tento server stále funguje, nenajdeme na něm tolik předmětů k prodeji ani tolik uživatelů jako u konkurence a někdy se potýká také s technickými problémy, například se zobrazuje s chybami. Pro většinu uživatelů Aukrem (a možná Aukcemi) české online aukční prostředí končí. Samozřejmě to není ani zdaleka obraz reality, a zejména v poslední době by se dalo říct, že ta zde naopak začíná.

Nabídka online aukcí v Česku není vůbec tak malá, jak by se na první pohled mohlo zdát; stačí se podívat do specializovaného katalogu. Samozřejmě ne všechny záznamy, které zde najdeme, odkazují na služby „typu Ebay“ či Aukro, nicméně už letmá procházka seznamem stačí k tomu, abychom došli k závěru, že konkurence zde je a že se pokouší expandovat. To však samo o sobě na hegemonii nejznámějšího, a proto také nejvíce užitečného Aukra nic nemění.

Obr zdražil

27. srpna tohoto roku Aukro.cz oznámilo svým uživatelů v hromadně rozeslaném e-mailu to, co někteří tušili již dříve: úpravu ceníku za své služby. Aukro je placené a poplatky platí prodávající uživatel (nakupující platí pouze vydraženou cenu prodávajícímu). Starou a novou verzi ceníku si můžete přečíst a porovnat na speciální stránce. Změny by se ve stručnosti daly shrnout takto: pro prodávající Aukro zdražilo. Zavedlo poplatek za vystavení aukce ve výši od 0,5 do 10 korun podle počáteční ceny předmětu. Dále se zvýšily, a to podstatně, některé poplatky za zvýraznění aukce, za její uvedení na titulní stránce kategorie či serveru a za přednostní vypsání. Vznikly speciální kategorie, které jsou zpoplatněny jinak než zbytek serveru; jedná se o kategorie prodeje automobilů, motocyklů a veteránů. Dále byl zrušen horní limit z provize, kterou si server účtuje v případě úspěšného vydražení předmětu (z toho by mohlo být zřejmé, že se na Aukru prodávají i velmi drahé věci). Dále byl snížen poplatek za dodatečné obrázky v aukcích.

Kromě změn týkajících se poplatků došlo i k dalším úpravám. Byla zkrácena maximální délka aukcí, zrušeny jejich některé typy, zrušena funkce vyhrazené ceny a pravidla pro vrácení poplatků (u neúspěšných aukcí, tedy těch, kdy byl předmět vydražen, ale kupující jej nezaplatil) tak, že prodávajícímu je vrácena provize, leč poplatky nikoliv.

Úpravy které jsem zde popsal, by se daly shrnout jako

  1. zdražení služeb a
  2. omezení uživatelů.

Změny v ceníku, zejména zavedení poplatku za vytvoření aukce, postihly všechny prodávající uživatele, a můžeme jen spekulovat, v jaké míře. Zkrácení aukcí je přimělo vystavovat jeden předmět vícekrát, zrušení vyhrazené ceny je připravilo o možnost „pojistit se“ že neprodělají a současně dražit předmět nejvíce atraktivním způsobem „od korunky“. Zrušení vícenásobných aukcí bez možnosti přímého odkupu předmětů postihlo jednu specifickou skupinu uživatelů.

Aukro.cz je úspěšné. Je nejúspěšnější, a tak se provozovatel rozhodl, že na jeho fungování bude více vydělávat. Je to zcela legitimní rozhodnutí vlastníka využívané online služby. Stejně legitimně se ale nabízí jiná otázka, tentokrát naše: co změny na Aukru udělají s českým aukčním trhem jako takovým? Podívejme se.

Konkurenti a „taky konkurenti“

Tuzemské aukční servery se dají v zásadě rozdělit do dvou skupin. První jsou servery, které víceméně kopírují jak vzhled a funkce, tak i obchodní model Ebay. Sem patří vedle již několikrát zmiňovaného nejvýznamnějšího serveru také třeba jeho nejbližší konkurent – iKup.cz (www.ikup.cz). Ten nabízí cenové tarify spočívající v měsíčních paušálech, ve kterých je zahrnutý vždy určitý objem služeb. Forma „paušálu“ je samozřejmě těžko stravitelná pro občasného uživatele aukce, a proto existuje také bezplatná varianta, která je omezená nemožností využívat doplňující služby a limitem tří současně běžících aukcí. U tohoto serveru se neplatí provize z prodeje předmětu (bližší informace jsou na webu iKupu).

Vedle něj existují další servery, například služba Odklepnuto.cz je pro kupujícího i pro prodávajícího zadarmo. To znamená, že služba chce nejspíše žít z reklamy eTarget nebo chystá přídavné a placené možnosti až na později (osobně vidím skrytý výdělečný potenciál v poznámce, že server je partnerem webového obchodníka Mall.cz) . Bezplatnou verzi, ovšem s možností placených doplňkových služeb, poskytuje také server Vatera.cz a zadarmo jsou také ony již zmiňované a v podstatě historické Aukce.cz. Takto bychom mohli víceméně pokračovat dalšími servery.

Stěhování lidu

Konkurence zde tedy je a co víc, je podstatně levnější. Otázkou je, co změny na Aukru udělaly s jeho uživateli. Získat vyjádření nejpovolanějšího, tedy zástupců Aukra, se nám do dnešního dne nepodařilo a je to škoda. Na pohyb uživatelů tedy musíme usuzovat z druhotných dat. Naštěstí provozovatelé konkurenčních serverů jsou sdílnější:

Průměrný týdenní přírůstek nových uživatelů se téměř ztrojnásobil. Nyní již máme přes 120 000 uživatelů a každým dnem tento počet roste. Očekáváme, že se toto tempo bude i nadále zvyšovat. Co se týče aukcí, zaznamenali jsme zvýšený počet nově otevřených aukcí, ale předpokládáme, že vyšší počet bude zcela markantní po půlce října, tzn. v době, kdy doběhnou aukce uživatelům Aukra ještě za starých podmínek, odpověděl nám Jan Cvetkov ze serveru iKup.cz.

Protože iKup sleduje také svoji konkurenci, dozvěděli jsme se (sekundárně) o markantním zvýšení počtu uživatelů aukcí i u konkurenčních serverů. Znamená to, že dochází ke stěhování lidu ve směru od Aukra k jiným serverům, zde jmenovaným i nejmenovaným? Krátkodobě určitě. Můžeme odhadovat, že zdražení a změna podmínek připravila Aukro o rozhodně ne marginální část jeho uživatelů, kteří hledají srovnatelnou platformu a nacházejí mnoho otevřených náručí. Klíčovou otázkou je, zda konkurence díky tomu skutečně získá takový tržní podíl, aby to Aukro ohrozilo. Řeč je vedle iKupu, který se podle mého soudu hodí hlavně těm uživatelům, kteří prodávají často a hodně předmětů, především o serveru Odklepnuto, který je zcela zadarmo – samozřejmě je otázkou, a o ní hovoří i konkurence, jak dlouho zadarmo bude.

Pokud by změna podmínek skutečně nahrála jiným aukčním serverům tak, že se jejich úspěšnost přiblíží úspěšnosti Aukra, a ta naopak viditelně poklesne, znamenalo by to otevření skutečně konkurenčního trhu v oblasti online aukcí u nás, ale na druhé straně kolaps „jistoty“ pro uživatele, který si nepotřebuje vybírat mezi více konkurenty, jestliže ví, že v Česku existuje takový „malý Ebay“.

Budoucnost v růžovém

Online aukce mají velkou současnost a ještě větší budoucnost. Víme to my, ví to uživatelé, kteří je ve stále větší míře navštěvují a využívají, a vědí to pochopitelně i provozovate­lé aukcí.

ebf 24 - tip duben

Online aukce se začínají konečně v Čechách dostávat po podvědomí lidí. Stále více lidem začíná být tento způsob prodeje bližší a postupně si na něj zvykají. Myslím si však, že ještě pár let potrvá, než se dostaneme na úroveň západních zemí, kde online aukce jsou zcela zažitým způsobem prodeje zboží, míní Jan Cvetkov.

Je pravděpodobné, že v důsledku zakolísání uživatelské základny serverů začnou vznikat další odvozeniny Ebay, ale i specifické projekty a možná s jiným vzhledem a jinými funkcemi, servery specializované na určitý typ zboží nebo metodu prodeje. Uživatelé Aukra mohou nyní proklínat provozovatele serveru za zdražení služeb a omezení možností prodejce, ale v dlouhodobé perspektivě – a v tomto ohledu nezbývá než s úvodní proklamací provozovatelů před tabulkou nových cen souhlasit – přinese prospěch všem uživatelům online aukcí díky rozvoji konkurence a trhu jako takového.

Účastníte se internetových aukcí?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).