Hlavní navigace

IT v českých firmách: Kdo šetří, má za tři. Jak důležitá je u počítačů spotřeba?

29. 9. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: pressmaster / depositphotos.com
„Nejdůležitější je, aby zařízení bylo správně plnilo požadovaný účel. Teprve volíme-li z více vhodných zařízení, můžeme srovnat také jejich spotřebu.“

Podíl výpočetní techniky na celkové spotřebě elektrické energie dlouhodobě nemálo stoupá. Uveďme například zjištění vydané letos v březnu americkým úřadem EIA (jehož úlohou je vydávat poznatky o energetice):


Autor: EIA

Graf porovnává spotřebu energie v amerických obchodních budovách (tedy v budovách převážně nikoli obytných, výrobních nebo zemědělských) ; množství energie spotřebovávané výpočetní i kancelářskou technikou (computing ; office equipment) vzrostlo mezi roky 2003 a 2012 zhruba dvouapůlnásobně.


Autor: EIA

Graf znázorňuje (mimo jiné) průměrný procentuální podíl výpočetní techniky (computing) a ostatní kancelářské techniky (office equipment) na spotřebě energie v roce 2012 v amerických obchodních budovách.

Spotřeba elektrické energie výpočetní technikou je však několik různých, sice navzájem propojených příběhů — u osobní výpočetní techniky pozorujeme trend přesunu ke snadné přenosnosti, který přirozeně tlačí na to, aby zařízení byla úsporná; jenže závislost mobilních a webových aplikací na „cloudu“ a datacentrech zvyšuje nároky na výkon a potažmo tedy energetickou náročnost datacenter.

Pro jejich provozovatele je spotřeba energie už nákladem citelným a sama o sobě je dostatečným důvodem k hledání úspor.

 

Vytvořit a rozšířit počítačovou technologii tak, aby propojila a obohatila život každého člověka na zemi – to je naše vize. Intel mění svět prostřednictvím technologických inovací a aktivit v oblasti vzdělávání, ekologické udržitelnosti, zdravotnictví a v mnoha dalších oblastech. Škála produktů z oblasti výpočetní techniky postavených na architektuře Intel se zdaleka netýká jen osobních počítačů a serverů, ale zasahuje i do segmentu IoT, cloudu, zařízení spotřební elektroniky a dalších.

Intel, hlavní partner speciálu o firemním IT.

Například Google přiznává, že v roce 2014 celkově spotřeboval 4,4 TWh (něco z toho si sám sice vygeneroval, a jsou do toho započteny i jeho kanceláře), přitom se zároveň chlubí výjimečně úspornými datacentry, jež údajně potřebují zhruba jen polovinu energie v poměru k výpočetnímu výkonu oproti „běžným“ datacentrům.

Podle studie objednané americkým ministerstvem energetiky spotřebovala všechna americká datacentra v roce 2014 celkem 70 TWh a 1,8 % celkové spotřeby elektřiny v USA; ale kdyby byla pracovala s efektivitou z roku 2010, spotřebovala by bývala téměř o 40 TWh více. Studie odhaduje, že díky pokroku v úspornosti poroste spotřeba amerických datových center do roku 2020 jen o 4 % ročně.

Pro názornost, celkovou spotřebu elektřiny v České republice v roce 2015 vyčíslil ERÚ na 58 TWh.

Dalším příběhem jsou „dožívající“ stolní počítače, které mohou být přehlíženým žroutem energie zejména při bezúčelném provozu „naprázdno“ — bez nastavení úsporných režimů a vypínání na noc a volné dny. (Uvědomme si, že běžná pracovní doba je pouhou třetinou 24 hodin, a že týden má celkem 168 hodin.)

V roce 2014 provedli výzkum na půdě University of California v Irvine. Zaměřili se při něm na úsporná nastavení zhruba sto dvaceti stolních počítačů. Zjistili, že pouze pětina z nich měla nastaveny nějaké automatické úspory, přestože využívání úsporných funkcí uvedlo v předchozím dotazníkovém šetření 84 % uživatelů.

Vzdáleným sledováním stanic po několik týdnů přišli výzkumníci na to, že stolní počítače byly vypnuty v průměru jen po 16 % sledovaného času, a v průměru jen po 7 % času byly uspány, zato průměrně 61 % celkového času běžely zapnuty neužívány. Ručně vypínána nebo hibernována byla pouze čtvrtina sledovaných počítačů.

Zjistilo se přitom, že šetrněji byly nastaveny a užívány spíše počítače užívané lidmi znalejšími výpočetní techniky, a také těmi, kteří měli nad nastavením svého počítače větší kontrolu.

I pro tento díl našeho seriálu jsme opět oslovili řadu českých společností; tentokrát jsme se dotazovali, nakolik je pro ně energetická spotřeba počítačů významnou položkou v nákladech a zda se snaží o snižování spotřeby počítačů a jak. Ptali jsme se nejen na běžné osobní počítače, ale i na servery a datacentra, pokud to u dané společnosti mělo smysl.

Z řady oslovených odpovědělo jen plzeňské Kerio; odpovědi zaslal Pavel Polák, „Technical Operations Director, EMEA“.

Kerio: Zbytečně neplýtváme, ale nízká spotřeba není na prvním místě

K elektrické spotřebě firemních osobních počítačů nám sdělil, že v současné době není významnou položkou v celkových nákladech na provoz společnosti.

Kerio však také provozuje vlastní servery a infrastrukturu v datacentrech. Jejich spotřeba už pro firmu je středně významnou nákladovou položkou; záleží na velikosti datového centra a zároveň na všech využívaných službách a podmínkách kontraktu.

Pavel Polák k tomu dále dodává: Spotřebu sledujeme a ověřujeme, že se průběžně nachází v limitech, které máme nastaveny s dodavatelem služeb datacentra.

Při nákupu nových zařízení ke spotřebě elektrické energie přihlížíme, ale není to hlavní ukazatel. Snažíme se vždy o nákup adekvátně dimenzovaného zařízení (ať už se jedná o úložiště, servery nebo síťové prvky) tak, aby splnilo svůj účel. Tímto přístupem je možné dosáhnout (mimo jiného) i optimálního využití elektrické energie. Zařízení průběžně obnovujeme, tak abychom nasadili vždy aktuální a plně podporované zařízení, které obvykle má i nižší spotřebu.

Dell/IDC: Servery se vyplatí obměňovat pravidelně

Oslovili jsme také české zastoupení společnosti Dell. To se rozhodlo vyjádřit se k tématu především z pohledu dodavatele serverů. Ondřej Bačina, Dell Enterprise Brand Manager, nadnesl: Podle měření klesá výkonnost a celková efektivita serveru už po pěti letech o celých 39 %, zatímco náklady na správu a podporu, ale i samotný provoz dramaticky vzrůstají. V případě podpory může být rozdíl až 150%, nehledě na to, že také doba případné odstávky serveru vzrůstá o více než 60 %.

Bačina přejímá tato tvrzení z pojednání, které si Dell objednal u IDC.

V datacentrech jsou ovšem zásadní nákladovou položkou chladicí systémy. Na nich lze výrazně ušetřit, připomíná Bačina. Dell například vyrábí servery umožňující chlazení čerstvým vzduchem nebo systémem ‚free cooling‘, ty mohou jen na chlazení snížit provozní náklady až o 30 %. Většina dostupného IT vybavení je dimenzována na maximální teplotu 35 °C, a tak je pro něj takový způsob chlazení v řadě míst nemyslitelný. Naše šetření však ukázalo, že servery, které ustojí nárazově i provozní teplotu 45 °C a vyšší vlhkost, mohou fungovat bez přídavného chlazení na většině míst v USA, v Evropě i v Asii.

Máte‑li deset minut času a zajímá‑li vás chlazení a energetická spotřeba datacenter, Google se dosud odkazuje na své názorné video z roku 2011, popřípadě rozdělené na pět kratších.

Je znát úspornost nových osobních počítačů?

Za poslední dva až tři cykly obměny vysloužilého hardwaru je určitě nějaký pozitivní dopad na spotřebu, vyjádřil Pavel Polák, ale nemyslím si, že by byl nákladově významný, dodal.

Pokud jde o provoz běžných počítačů, Kerio samozřejmě sleduje trendy ve vývoji spotřeby elektrické energie a v případě výkyvu by hledalo a odstranilo příčinu.

Pavel Polák dodává, že firma se aktivně snaží snižovat spotřebu, zejména dochází-li k opravdu zbytečnému plýtvání.

Pro příklad uvádí Pavel Polák počítače testovací: Před několika lety bylo běžné, že vývojáři nebo testeři si spouštěli vlastní testovací prostředí na starších počítačích takříkajíc ‚pod stolem‘. Krom dalších nevýhod zde zbytečně běžely nepřetržitě až desítky počítačů, což svůj dopad na spotřebu elektrické energie mělo. V současné době je drtivá většina testovacích prostředí virtualizována v datacentrech, a tam, kde je potřeba použít fyzický hardware, máme nasazena nová zařízení s nižší spotřebou. Staré počítače už pro testování ani vývoj vůbec nepoužíváme.

Pro nás je důležité, aby zaměstnanci měli vždy k dispozici aktuální počítače, které uspokojí jejich pracovní potřeby. Spotřeba elektrické energie není pro nás v tomto rozhodující ukazatel, z pohledu šetření energie vnímám jako důležitější, když zaměstnanci neplýtvají (například vypínají počítače při odchodu). Při nákupu osobní výpočetní techniky nepřikládáme spotřebě významnou váhu, nejdůležitější pro nás je, aby zařízení bylo správně nadimenzované a splnilo požadovaný účel. Teprve pokud volíme z více vyhovujících zařízení, můžeme srovnat také jejich spotřebu a propočítat, zda se vyplatí koupit úspornější zařízení i za vyšší cenu, s ohledem na očekávanou životnost.

Pokud jde o nechvalně opomíjené vypínání počítačů na odchodu z práce, Pavel Polák ujišťuje: Máme stanovena vnitřní pravidla týkající se vypínání pracovních stanic v kancelářích a trváme na jejich dodržování. V případě, že kdokoliv ze zaměstnanců potřebuje nějakou službu provozovat dlouhodobě (ať už se jedná o vývojový server, testovací prostředí, nebo třeba úložiště), umisťujeme takovou službu do virtuálního prostředí v některém z našich datacenter.

CIF23

Také telekomunikace potřebují více energie

Z pohledu celospolečenské spotřeby elektrické energie výpočetní technikou nemůžeme opomenout komunikační sítě. Pro tento článek jsme oslovili český Vodafone, jenž přispěl grafem vyjadřujícím dlouhodobý mírný vzrůst spotřeby jeho sítě; sice zároveň tvrdí, že síť je nyní ze 70 % napájena z obnovitelných zdrojů (v rámci projektu „Zelená síť“).


Autor: Vodafone

Vývoj spotřeby elektrické energie sítí Vodafone ČR

Veronika Exnerová, zástupkyně tiskové mluvčí společnosti, doplnila, že díky instalaci moderní technologie s nízkou spotřebou vzrůstá celková spotřeba energie v naší síti poměrně pomalu, navzdory nárůstu počtu základnových stanic a rozšiřování zejména sítě LTE.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).