Hlavní navigace

Jak přijímat české televize v zahraničí?

10. 9. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Je to poměrně častý dotaz čtenářů DigiZone.cz. Jak můžou přijímat v zahraničí české televizní programy? Je to legální a co pro to musí udělat? Nejjednodušší odpověď by asi zněla: ne, u většiny stanic to není legální a vůbec se o to nepokoušejte. Ale nic není tak jednoduché, jak se zdá na první pohled, a pokud vám jde o příjem českých televizí v Evropě, na Blízkém východě nebo v severní Africe, určité řešení by tu bylo.

Problém s vysílacími právy

Ještě než začneme řešit jednotlivé možnosti příjmu českých televizí v zahraničí, řekněme si důvody, proč legální cestou není možné většinu těchto programů v cizině sledovat. Hlavním problémem jsou vysílací práva k pořadům, které televize nakupují ze zahraničí nebo od externích producentů. Tato práva se většinou omezují pouze na vysílání v České republice. Týká se to především sportovních přenosů, ale také známých filmů a seriálů. Z tohoto důvodu také většina českých televizí není volně přístupná na satelitu a musí svůj signál kódovat.

Ze stejného důvodu se české televizní stanice neobjevují ani v nabídkách zahraničních kabelových a IPTV operátorů, ani volně na internetu. Neplatí to samozřejmě vždy a všude (a také pro všechny televize). U kabelovek a IPTV existuje výjimka pro státy sousedící s Českou republikou: v místech, kde lze televizní stanici naladit z pozemního vysílače na území cizího státu, ji může do své nabídky zařadit i kabelová společnost nebo operátor IPTV, televize přes internetový protokol. Další výjimkou je Slovensko: kabelové společnosti sdružené ve Slovenské asociaci pro kabelové telekomunikace (SAKT) mohou šířit všechny čtyři programy České televize.

Volně šířené, nekódované programy

ČT 24 Augustová obrazovka

Kódování a problémy s vysílacími právy se netýkají těch českých televizí, které vysílají zásadně jenom pořady vlastní výroby, a jsou tedy vlastníky vysílacích práv pro veškerý svůj program. Takových televizí je ale minimum. Abychom byli přesní, je jich pět: veřejnoprávní zpravodajský kanál ČT 24, parlamentní televize 24cz, která koncem srpna přerušila vysílání kvůli finančním potížím, hudební kanál Óčko, křesťanská televize Noe a částečně i nová zpravodajsko-publicistická stanice Public TV (ta ale své vysílání kóduje v době, kdy má na programu české a zahraniční filmy). Vysílání většiny těchto stanic je možné volně naladit i přes internet, a je tedy dostupné divákům na celém světě.

Všech pět zmiňovaných televizí vysílá volně i přes satelit. Češi žijící v zahraničí asi nejvíce ocení zpravodajskou ČT 24, kterou lze naladit ve všech evropských a severoafrických letoviscích, kde hotely přijímají televizní signál z družic Astra 3A a Astra 1G. Mimo Evropu, severní Afriku a Blízký východ lze ČT 24 naladit přes internet na stránce www.ct24.cz. Divák se tak dostane i k některým pořadům, které souběžně vysílá program ČT 1 nebo ČT 2: především k hlavní zpravodajské relaci Události nebo publicistickému pořadu Události, komentáře. Přehled všech volně šířených českých televizních programů s údaji o družicích najdete v následující tabulce (po kliknutí na název družice se otevře mapka s územím, které pokrývá satelitním signálem):

Volně vysílané české a slovenské televizní programy
Program Zaměření Jazyk Družice Pozice Součástí placené služby
ČT 24 perex mini
zpravodajství česky Astra 3A, Astra 1G, Intelsat 10–02 23,5°E, 19,2°E, 1°W UPC Direct, Digi TV, CS Link
24cz perex
parlamentní česky Astra 1KR 19,2°E  –
Óčko perex
hudební česky, slovensky Astra 3A, Astra 1KR 23,5°E, 19,2°E UPC Direct
TV Noe perex
křesťanský česky, slovensky Astra 3A 23,5°E CS Link
PublicTV perex
zprávy, filmy (kódovaně) česky Astra 1D 23,5°E CS Link
TV Patriot perex
regionální zprávy slovensky Thor 3 0,8°W  –
TA3 perex
zpravodajství slovensky Astra 3A 23,5°E SkyLink
Nautik TV perex
vše o vodě slovensky Thor 3 0,8°W  –
Ring TV perex
soutěže slovensky Astra 3A 23,5°E SkyLink
Moooby TV perex
textové zprávy slovensky Thor 3 0,8°W  –
ETV Medicus perex
lifestylový, zdraví slovensky Amos 1 4°W  –

Vysílání (zdarma) na internetu

Kromě ČT 24 lze přes internet zdarma sledovat živé vysílání hudební kanálu Óčko, a to na adrese www.ocko.tv, dále pak parlamentního kanálu 24cz na adrese www.televize24cz­.cz a křesťanské televize Noe na adrese www.tvnoe.cz. Známější a sledovanější české televize umisťují na internet alespoň záznamy pořadů vlastní výroby. Televize Nova tak krátce po odvysílání umisťuje na adresu www.nova.cz/tvar­chiv svoje Televizní noviny, ale i odpolední zpravodajskou relaci a publicistické pořady. To samé se týká televize Prima, která však na stránce www.iprima.cz/zpra­vodajstviaspor­t/?460e=1610&544e=1826 zveřejňuje pouze archiv hlavní zpravodajské relace 1. zprávy.

Nova videoarchiv

Mnohem bohatší je bezplatný webový archiv veřejnoprávní České televize. Na adrese www.ceskatele­vize.cz/vysila­ni/ jsou k dispozici i diskusní, zábavné a publicistické pořady. Jde o vůbec nejbohatší volně přístupný videoarchiv českých televizí na internetu a dostanou se k němu návštěvníci kdekoli na světě. Česká televize neuplatňuje podobná omezení jako britská BBC, která sice na webu nabízí většinu vlastních pořadů zdarma, ale pouze návštěvníkům ze Spojeného království. Ale ať už se české televize snaží sebevíc, zpřístupňování videoarchivu stále ještě není skutečné vysílání, o které jde českým divákům v zahraničí především. K tomu vede jediná cesta, a tou je satelitní přijímač s dekódovací kartou.

Není to legální. Tedy nemělo by být.

Nejprve varování: v několika následujících řádcích se sice dočtete, jakým způsobem lze přijímat přes satelit všechny české televize v zahraničí, v praxi je ale takový postup nelegální. Neberte ho tedy jako návod. Jak už jsme si popsali výše, většina českých televizí vysílá přes satelit kódovaně, a k jejich příjmu je tedy nutný satelitní dekodér a dekódovací karta. Tu lze získat ke čtyřem různým programovým nabídkám. Nejjednodušší CS Link, u kterého si lze zakoupit kartu pro příjem základních programů České televize, Novy a Primy, nabízí karty prostřednictvím firem Trade and Technology a Gital. Dále existují dražší satelitní nabídky UPC Direct a Digi TV.

Pokud se rozhodnete pro satelitní příjem kódovaných televizních programů, musíte buď kontaktovat některého z operátorů těchto služeb, nebo se obrátit na nejbližšího prodejce satelitní techniky – v obou případech přímo v České republice. Zakoupíte si satelitní komplet a dekódovací kartu. U té se podepisuje smlouva na využívání karty pro příjem českých programů, která obsahuje i čestné prohlášení, že tuto službu bude využívat pouze ten, kdo ji podepsal, a pouze na území České republiky. Kupující se tak zároveň vydává v šanc oddělení televizních poplatků České televize, protože pokud není plátcem koncesionářského poplatku, satelitní operátor mu musí příjem programů ČT znemožnit.

A teď co s tím

Uplink Astra

Pro představu, takto vypadá čestné prohlášení, které podepisují kupující dekódovací karty k příjmu satelitní služby CS Link od společnosti Trade and Technology: Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že budu užívat kartu pro příjem programů ČT pouze pro svou osobní potřebu, resp. potřebu členů domácnosti a neumožním její užívání jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Programy ČT se zavazuji přijímat pomocí této karty pouze na území České republiky. Nadále se zavazuji respektovat Pokyny pro užívání a manipulaci s dekódovacími kartami uvedené na zadní straně této žádosti a oznámit změny v údajích vyznačených v této žádosti na níže uvedenou adresu České televize. V případě nerespektování výše uvedených skutečností a porušení ustanovení zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění beru na vědomí a souhlasím s tím, že karta bude po upozornění neprodleně zablokována.

Zákazníci satelitních služeb ale toto ustanovení běžně obcházejí tak, že si službu objedná a zakoupí příbuzný diváka, který chce sledovat české televizní programy v zahraničí. Podepíše smlouvu a platí měsíční poplatky (samozřejmě je také plátcem koncesionářského poplatku pro ČT), zatímco dekódovací kartu ve skutečnosti využívá někdo jiný v zahraničí. Kontroly zákazníků satelitních operátorů neexistují, a není tedy možné přijít na to, že službu využívá někdo jiný – leda že by člověk, který podepsal smlouvu, přestal platit poplatky za satelitní příjem nebo televizní poplatek ČT. Skutečný divák v zahraničí ale musí být v dosahu družice, z níž dané satelitní služba vysílá (více v příloze Satelitní televize v České republice). Většinou jde o družice Astra, služba Digi TV ale využívá družici Intelsat 10–02. Největším problémem je potom nastavení satelitní antény (paraboly) na správnou pozici pro příjem českých satelitních platforem.

Existuje i legální způsob

Je ještě jeden, legální způsob satelitního příjmu všech českých televizních programů v zahraničí. Bohužel ho může využívat jen zlomek občanů České republiky. Jde o zaměstnance českých ambasád a konzulátů. Tyto budovy jsou považované za území České republiky, a česká zastupitelství tak mohou používat dekódovací karty k satelitnímu příjmu českých televizních programů zcela legálně.

Anketa

Uvítali byste nějakou legální satelitní službu, která by umožnila příjem českých televizních programů v zahraničí?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.