Hlavní navigace

Jak se žije propojovacím dohodám

23. 10. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Bez uzavření propojovací dohody s Českým Telecomem není možné reálné fungování ani jednoho ze dvou nových telekomunikačních operátorů. Budou skutečně moci obě společnosti nabízet hlasovou telefonii od 1. 1. 2001? V jaké pozici se díky novému telekomunikačnímu zákonu ocitl Český Telecom a jakou roli sehraje ČTÚ?

Přestože možnost svobodné volby telekomunikačního operátora byla odložena o dva roky, již počátkem roku příštího budou moci první telekomunikační operátoři začít budovat a provozovat vlastní telefonní sítě a nabízet hlasovou telefonii. Pro tuto činnost však operátoři potřebují licenci na poskytování veřejných hlasových služeb, kterou podle nového telekomunikačního zákona (151/2000 ze dne 16. května 2000, který vstoupil v platnost 1. července 2000) uděluje národní regulační orgán Český telekomunikační úřad.

Jde ve skutečnosti o dvě licence pro každého – jedna s týká „zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě“ a druhá "poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné telekomunikač­ní sítě.

První dvě licence na provozování veřejných hlasových služeb byly uděleny společnostem Aliatel a Contactel. Licenci na provozování veřejných hlasových služeb paradoxně nevlastní dominantní operátor, společnost Český Telecom, který své služby provozuje na základě původního pověření. Český Telecom bude muset Úřad nejpozději do jednoho roku od vstoupení v platnost nového zákona o udělení licence požádat, což dosud neučinil. Na udělení licencí v současné době čeká ještě dalších osm zájemců.

Jedním z prvních kroků, které bude muset nový operátor učinit, je uzavření tzv. propojovacích dohod s ostatními operátory, přičemž klíčová je propojovací dohoda s Českým Telecomem, jehož infrastruktura představuje 99,74 procent trhu. Jedná se o oboustranou dohodu, která umožňuje propojení sítě operátora jednoho se sítí operátora druhého za účelem „předávání si provozu“. Bez této dohody není možné přímé telefonování z jedné sítě do druhé. Propojovací dohody by měly přitáhnout do sektoru investice a částečně uvolnit situaci na trhu.

1. října 2000 byl Českému Telecomu doručen návrh na uzavření propojovací dohody od společnosti Aliatel. Přestože Český Telecom měl údajně k původnímu návrhu smlouvy formální výhrady, návrh Aliatelu byl přijat. Protože zákon umožňuje podat návrh na uzavření propojovací dohody jen vlastníkům licence, nebyl před šesti měsíci Českým Telecomem přijat návrh společnosti Contactel. Druhá nabídka Contactelu byla Českému Telecomu doručena 9. října 2000 a dosud běží zákonná lhůta 15 dnů pro posouzení způsobilosti návrhu.

V případě Aliatelu v současné době běží zákonná lhůta 90 dnů, přičemž v tomto termínu musí obě strany dospět k uzavření propojovací dohody. Nestane-li se tak do vypršení zákonem stanovené lhůty, rozhodne o propojení Úřad:

§ 40 odst. 2: "Úřad rozhodne o propojení sítí nebo o přístupu k síti, nedojde-li ve stanovené lhůtě k uzavření smlouvy. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí Úřadu nahrazuje smlouvu o propojení sítí nebo o přístupu k síti.

Je pravděpodobné, že rozhodnutí Úřadu by nejspíše ekonomicky poškodilo Český Telecom, proto se bude Český Telecom snažit dospět k uzavření smlouvy v zákonem stanovené lhůtě, což by ostatním operátorům mohlo přinést zvýhodněnou vyjednávací pozici.

Do současnosti bránila uzavření propojovací dohody především neexistence tzv. referenční nabídky, která by novým operátorům umožnila vyhodnotit situaci na trhu. Referenční nabídka obsahuje zejména rozsah propojení, včetně cenových, provozních a technických podmínek propojení, přičemž tuto nabídku mají povinnost zveřejňovat provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a provozovatelé veřejných telekomunikačních služeb, kteří mají významný podíl na trhu:

§ 39 odst. 7: "Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb uvedení v § 37 odst. 2, kteří mají výrazný podíl na trhu, jsou povinni oznamovat Úřadu a zveřejňovat v Telekomunikačním věstníku referenční nabídky propojení. Referenční nabídka musí obsahovat rozsah propojení, včetně cenových, provozních a technických podmínek propojení. Úřad může rozhodnout o změně v referenční nabídce vzájemného propojení.

Pro potřeby zákona 151/2000 je telekomunikačním provozovatelem s významným podílem na trhu operátor, který má nejméně 25 procentní podíl z relevantního trhu v geografické oblasti, kde má právo provozovat činnost. Nicméně je úkolem Úřadu coby národního regulačního orgánu zajistit zveřejnění závazné referenční nabídky propjení (RIO – Reference Interconnection Offer) telekomunikačního provozovatele s významnou tržní silou (SMP – Significant Market Power).

Na neexistenci referenční nabídky nedávno poukazovala zejména společnost Aliatel, která ve své tiskové zprávě uvádí, že: „Z informací, které k nám pronikly z vrcholového vedení dominantního operátora navíc vyplývá, že referenční nabídka je interně již připravena.“ Pan Jiroušek, výkonný ředitel pro služby sítě, však na Invexu argumentoval, že:

  • referenční nabídka je živý dokument, na kterém se neustále pracuje
  • referenční nabídku vydáme, až nás Úřad označní za provozovatele se SMP

Druhým tvrzením mě pan Jiroušek poněkud mystifikoval. Jednak jde o přehnanou skromnost Českého Telecomu a jednak Úřad příslušné opatření již vydal.

25. září vstoupilo v platnost opatření Úřadu OÚ-2/S/2000, které označuje Český Telecom jako telekomunikačního provozovatele s významnou tržní silou. Tuto skutečnost mi posléze potvrdil i Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého Telecomu, a dodal, že referenční nabídka Českého Telecomu byla schválena 20. října 2000 a bude předána ke zpracování Telekomunikačním věstníkem. Referenční nabídka bude v dohledné době zveřejněna rovněž na adrese http://www.te­lecom.cz/whole­sale.

Reálnou šanci na uzavření propojovací dohody do 1. 1. 2000 má v současné době pouze Aliatel, protože zákonná lhůta 90 dnů je sice pro obě strany nejzasším termínem, nicméně zástupci Českého Telecomu dali najevo, že hodlají možnosti nového telekomunikačního zákona využít naplno. Posléze bude Úřad povinen poskytnost k náhlédnutí obsah smluv, včetně cenových údajů, s výjimkou části, které obě smluvní strany označní jako obchodní tajemství. Ve skutečnosti to znamená, že se pravděpodobně nedozvíme nic.

MMF24

Kompletní podoby smluv bude mít k dispozici pouze národní regulační orgán, aby zamezil zvýhodňování jedněch operátorů na úkor operátorů druhých a především z důvodů zajištění ochrany hospodářské soutěže:

§ 39 odst. 3: "Úřad může rozhodnout o provedení změny smlouvy z důvodů zajištění součinnosti, při poskytování služeb pro všechny koncové uživatele nebo z důvodů zajištění ochrany hospodářské soutěže.

První konkrétní informace by měly být k dispozici v průběhu tohoto týdne.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).