Hlavní navigace

Jak získat certifikát BFW

19. 7. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zkratka BFW představuje projekt Blind Friendly Web, který na červencovém First Tuesday slavnostně představila SONS současně s předáním prvních certifikátů několika velkým serverům. Požádali jsme tedy koordinátorku projektu Hanu Bubeníčkovou, aby čtenářům Lupy vysvětlila cíle BFW a způsob, jakým je možno certifikát získat.

Po zkušenostech se spíše vlažným přijetím článků o bezbariérovém webu, které poslední tři měsíce na Lupě vycházejí, na mě ohlas udílení prvních certifikátů Blind Friendly Web (dále jen BFW) udělal opravdu nečekaný dojem. Slavnostního předání se 3. července v pražském hotelu Jalta účastnil mimo jiné i ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Karel Březina, který převzal certifikát za server Vlada.cz. Provozovatel dalších oceněných serverů, společnost Seznam.cz vydala při té příležitosti tiskovou zprávu prostřednictvím ČTK.

Projekt Blind Friendly Web

Na české síti je už několik domén zabývajících se problematikou zdravotně postižených a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) sama již od roku 1996 provozuje informační server BraillNet pro zrakově postižené. Zajímalo mě, čím se však BFW liší od ostatních rozcestníků pro hendikepované uživatele Internetu, jako je například Křižovatka, a proto jsem o odpověď požádal přímo vedoucí Metodického centra informatiky, paní Hanu Bubeníčkovou:

„Křižovatka je zajímavý internetový server, stejně tak jako BraillNet. Oba mají cíl být portálem zdravotně postižených. Stránek nejrůznějších organizací zdravotně postižených je na českém Internetu poměrně dost. Některé z nich přesahují rámec jednoho typu zdravotního postižení nebo konkrétního problému, na který autoři chtějí upozornit, a pak se jeví jako "širší“.

Portál Blind Friendly sdružuje jakékoliv stránky, jejichž informace jsou přátelské k nevidomým z hlediska přístupnosti. Mohou obsahovat informace z libovolné oblasti (jízdní řády, telefonní seznam, elektronický obchod, knihovny, školy atd.). Server Blind Friendly tedy podporuje přístup nevidomého či slabozrakého člověka k informacím z jakéhokoliv oboru, a tím pomáhá k integraci zrakově postiženého uživatele do společnosti. Jeho zaměření je tedy odlišné od všech serverů s tematikou zdravotního postižení."

O čem vypovídá certifikát BFW

Při pohledu do katalogu BFW vidím, že v současnosti certifikát drží deset serverů; kromě již zmiňované Vlády ČR a Seznamu také Novinky, Živě, First Tuesday, Česká rada humanitních organizací, Národní rada zdravotně postižených České republiky, olomoucké a brněnské TyfloCentrum a samozřejmě SONS — celkem tedy deset serverů.

Přínos pro několik set zrakově postižených uživatelů českého Internetu (uvádí se, že až 4 procenta populace trpí zrakovou poruchou) je dobře patrný. Ovšem, nabízí se otázka, co vlastně certifikát vypovídá o serverech?

„Jde především o technickou způsobilost, logické uspořádání informací dle významu, nikoliv o věcnou náplň. Certifikát Blind Friendly Web je udělován internetovým stránkám, které splňují kritéria přístupnosti pro nevidomé a slabozraké uživatele popsaná v metodickém návodu. Vzhledem k dosavadnímu vývoji prostředků k prezentaci na Internetu (jazyk HTML) jsme si vědomi obtížnosti možného přepracování takových stránek.“

Průběh certifikačního řízení

To je ovšem dobrá zpráva pro provozovatele serverů. Zatímco kompletní změna uživatelského rozhraní je (zvláště u velkých serverů) velmi nákladnou a dlouhodobou záležitostí, doplnění alternativních popisků a další drobné zásahy do šablon HTML obvykle nepředstavují zásadní problém.

Řekněme, že některý z našich čtenářů, který provozuje server, má zájem o jeho zařazení do katalogu BFW (vždyť 4 procenta z deseti milionů, to už je velké množství potenciálních uživatelů!). Poradíte mu, jak dosáhne začlenění svého serveru do katalogu?

„Ten, kdo chce mít na vlastních stránkách značku Blind Friendly Web a vlastnit certifikát, může využít informací na www.blindfriendly.cz, kde je zveřejněn metodický návod (RTF) a testovací formulář. Pokud se domnívá, že jeho stránky mohou odpovídat zařazení na portál, využije možnosti "Přidat odkaz“ v některé kategorii, kterou si zvolí podle zaměření stránky. Faktické přidání odkazu proběhne až po našem vyhodnocení. Žadatel je o jeho výsledku vyrozumněn emailem."

Můžete poněkud upřesnit samu proceduru vyhodnocování webů?

"Vyhodnocení se děje na několika úrovních:

  1. výše popsanou skutečnost bral v úvahu i metodický návod, a proto popis každého prvku HTML (kapitola 3) obsahuje prioritu z hlediska potřebnosti pro nevidomé a slabozraké (z 20 popsaných prvků má 6 prvků prioritu č. 1, 5 prvků prioritu č. 2, 4 prvky prioritu č. 3, 3 prvky prioritu č. 4 a 2 prvky prioritu č. 5);
  2. testovací formulář svými 15 otázkami také vyhodnocuje použití prvků HTML jazyka v souladu s metodickým návodem tak, aby orientačně určil míru přístupnosti konkrétní stránky v procentech;
  3. testování samotnými těžce zrakově postiženými uživateli je zatím v počátcích (probíhá zaškolení)."

Veřejné předání certifikátu

Ještě jsme při svém povídání nenarazili na jedno téma, a tím jsou peníze. Projekt BFW připravuje nezisková organizace, odkud se berou peníze na jeho provoz? Případně, je s vydáním certifikátu spojen nějaký administrativní poplatek?

„Zde ještě není rozhodnuto. Předpokládáme spíš, že majitelé oceněných stránek se rozhodnou pro nějakou formu podpory našeho projektu, a tudíž žádný manipulační poplatek účtovat nebudeme. Samozřejmě, že výroba certifiátu nás "něco stojí“ (je barevný a v kvalitním provedení). Sponzoři projektu budou na portálu také zveřejněni."

S prvním udílením certifikátu se pojila i určitá společenská událost. I tahle skutečnost by se mohla stát zajímavým lákadlem pro provozovatele serveru, protože při těchto příležitostech málokdy chybí media. Připravujete i další podobné akce, jako byla ta na First Tuesday?

„ANO. Určitě kvůli propagaci projektu a problematiky nevidomých vůbec budeme ony společenské události připravovat. Přivítáme také jakoukoliv podporu projektu (finanční, věcnou atd.). Jedná se o poměrně nákladný projekt, který zatím financujeme z vlastních zdrojů.“

Takže o publicitu by ve spojení s BFW neměla být nouze. Máte už nyní představu o dalších takových akcích?

„Několik dalších stránek je dnes již připraveno k ocenění, například stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Další slavnostní předání certifikátů proběhne na Invexu 2001 a z oblasti nestátních neziskových organizací připravujeme ocenění v rámci 10. ročníku veletrhu RehaProtex 2001. Domníváme se však, že daleko významnější než ocenění na společenské akci je zařazení blind friendly stránek na náš portál a jejich informační a odkazové propojení prostřednictvím ikonek BFW.“

ebf - tip - debata

* * *

Projekt BFW se začíná slibně rozbíhat. Podpora státních institucí a velkých komerčních serverů je jen prvním krokem k větší popularizaci webu mezi zrakově postiženými. Vždyť koho z provozovatelů webserverů by nemrzelo, že zatímco elektronická pošta, konference a FTP jsou mezi zrakově postiženými velmi užívanou formou dorozumívání, tak World Wide Web, který je v posledních letech stále více orientován vizuálně, je „z pohledu nevidomých“ stále jen popelkou.

Děkuji RNDr. Haně Bubeníčkové za poskytnuté informace.

Nedávno mě tu jeden z čtenářů ponoukal, abych v anketě položil tuto otázku: Jste ochotni udělat na svém webu několik drobných změn, které jej zpřístupní zrakově postiženým?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).