Hlavní navigace

Jaké budou nové ceny regulovaných služeb?

24. 11. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Regulátor již dříve avizoval, že koncové ceny ADSL nejspíše regulovat nebude. Vydal však první cenové rozhodnutí, které se týká nové výše regulovaných cen z univerzální služby. Z něj vyplývá pouze to, že nová cenová hladina by se měla pohybovat někde mezi 105 až 113 procenty stávající cenové hladiny, již se zohledněním změn DPH.

Když v polovině října prohlásil šéf ČTÚ David Stádník, že jeho úřad dokončuje druhou verzi srovnávací studie cen ADSL, vypadalo to, že do jejího zveřejnění zbývá už jen několik málo dní. Především proto, že z dokončované zprávy měl již vyplývat hlavní závěr: že české koncové ceny ADSL jsou zhruba na průměru ostatních zemí, a tak není nutné je regulovat!

Od té doby uběhl celý měsíc, a druhá srovnávací studie ADSL stále nikde. Snad se jí ale přeci jen dočkáme – minulý týden se ve zpravodajství ČTK objevila alespoň zmínka:

V nejbližších dnech by také měl ČTÚ vydat aktualizovanou studii nabídky ADSL v České republice a Evropě.

Rozhodnutí o ADSL propojení

Druhý rest, který regulátor stále má, je rozhodnutí o ADSL skrze propojení. Také to David Stádník slíbil vydat do konce listopadu, navíc prý „s velkou časovou rezervou“. Ta se ale stále více ztenčuje s tím, jak se blíží konec měsíce. Podle neoficiálních signálů už existuje určitý draft, který prochází připomínkováním zainteresovaných stran, ale ani jedna zřejmě nebude s chystaným rozhodnutím moc spokojena. To by totiž, stále podle velmi neoficiálních signálů, mělo mít pouze povahu závazné metodiky, podle které by se teprve začaly počítat příslušné náklady a z nich odvozovat ceny. Český Telecom dal již dříve najevo, že mu není jasné, v čem vlastně má ADSL propojení spočívat a v čem se má odlišovat od stávajícího řešení. Alternativci zase velmi pravděpodobně budou rozporovat výši a strukturu nákladů vykazovaných Českým Telecomem – a pro veřejnost to zřejmě bude znamenat, že nějakého zásadnějšího a konkrétnějšího řešení skrze ADSL propojení se jen tak brzy nedočká. Osobně tipuji, že dříve se dočkáme nových nabídek od samotného Českého Telecomu, které původně sliboval od nového roku – stále však na bázi přístupu, a tedy stále podle „pravidel hry“ stanovených výlučně Českým Telecomem.

První rozhodnutí o cenách univerzální služby

Regulátor minulý týden přeci jen jedno důležité cenové rozhodnutí vydal. Jde o rozhodnutí č. 01/US/2003, „kterým se stanoví postup při zpracování návrhů maximálních cen za univerzální službu pro rok 2004“. Pro připomenutí: regulátor obecně reguluje pouze koncové ceny spadající do univerzální služby – a sem patří například paušály za cenové programy, jako je Home Mini či Home Standard, a hovorné v těchto cenových programech. Nepatří sem mj. koncové ceny za internetový dial-up.

Zmíněné rozhodnutí regulátora z minulého týdne však ještě není konkrétním rozhodnutím o tom, jak vysoké budou měsíční paušály, hlasové hovorné a další regulované ceny. Jde pouze o první krok delšího a složitějšího „dohadování“ mezi regulátorem a dominantním operátorem, který univerzální službu za regulované ceny poskytuje (tj. mezi ČTÚ a Českým Telecomem). Podstatou tohoto prvního kroku je rozhodnutí regulátora, že „celková hladina maximálních cen za vybrané služby univerzální služby“ smí stoupnout nejvýše na 105 až 113 procent současného stavu. Konkrétní hodnotu z tohoto rozmezí regulátor ještě upřesní. Navíc jde o vážený průměr z jednotlivých cen za služby spadající do univerzální služby – což stále ponechává poměrně velký prostor k různým konkrétním variantám úprav cen.

Příslušné návrhy, které se musí „vejít“ do regulátorem stanoveného rozsahu celkové změny (oněch 105 až 113 procent), nyní musí připravit a předložit Telecom. Regulátor pak má 45 dnů na jejich vyhodnocení. V případě kladného přijetí návrhů vydá další cenové rozhodnutí, které by již mělo být mnohem konkrétnější (a v podstatě by již mělo stanovit výslednou podobu cen).

Jak tomu bylo koncem roku 2001?

Pro lepší docenění si vše srovnejme s tím, jak vše probíhalo na přelomu let 2001 a 2002, kdy naposledy došlo ke stejnému procesu zvyšování regulovaných cen.

28. listopadu 2001 vydává regulátor cenové rozhodnutí 01/US/2001 (strukturou i filosofií téměř identické nynějšímu rozhodnutí 01/US/2003 z 19. listopadu 2003). V něm stanovil rozsah zvýšení celkové cenové hladiny na 100 až 103,7 procenta původního stavu.

Na základě tohoto rozhodnutí Český Telecom připravil své návrhy (resp. návrh) a regulátor jej zřejmě akceptoval – načež 14. prosince 2001 vydal další cenové rozhodnutí (02/US/2001), ve kterém již „rozepsal“ většinu konkrétních složek váženého průměru, který určuje celkovou změnu cenové hladiny. Mj. stanovil, že:

  • Maximální nová výše cenové hladiny smí vzrůst na 103,7 procenta (míněno: oproti původní hladině z roku 2001).
  • Měsíční paušál za používání bytové stanice v programu Home Standard (tj. ten nejpoužívanější) smí zdražit nejvýše o 72,7 procenta. Ten pak skutečně zdražil z původních 175 korun na 299 korun, tj. o 70,9 procenta.
  • Měsíční paušál bytové stanice Home Mini smí zdražit nejvýše o 8,6 procenta. Skutečně pak zdražil ze 175 korun na 190 korun, což odpovídá zdražení o 8,57 procenta.
  • Měsíční paušál podnikové stanice v programu Home Standard smí zdražit až o 76,7 procenta.
  • Místní hovorné u bytových i podnikových stanic v programu Home Standard musí v roce 2002 zlevnit: ve špičce ze stávajících 1,45 Kč za minutu na maximálních 1,40 Kč, mimo špičku ze stávajících 0,80 Kč za minutu na 0,70 Kč za minutu
  • U bytových stanic v programech Home Mini a Home Standard musí být v měsíčním paušálu zahrnut (nepřevoditelný) kredit v minimální výši 90 korun, použitelný pro služby, které spadají do univerzální služby (což není přístup k Internetu).

Český Telecom pak bezprostředně poté (19. prosince 2001) oznámil definitivní návrh svého nového ceníku, který vstoupil v platnost k 1. února 2002. Jeho podoba byla prakticky identická s obsahem druhého rozhodnutí regulátora (ze 14. prosince 2003).

Jak to bude letos?

Z prvního letošního rozhodnutí regulátora (01/US/2003) zatím nelze usuzovat na konkrétní změny regulovaných cen, které nás čekají. Prakticky jediným vodítkem je údaj o nové cenové hladině na úrovni 105 až 113 procent stávající cenové hladiny. Důležité je, že v těchto procentech by již měl být zohledněn i efekt změny DPH (resp. přesunu telekomunikačním služeb ze snížené do základní sazby DPH). Rozhodující ovšem bude konkrétní metodika započítání cen včetně DPH a bez DPH do výsledného váženého průměru.

Právě ve výpočtu „váženého průměru“ (resp. vážených průměrů, protože v metodice regulátora jich je několik) přitom mohou být skryta různá nemilá překvapení. Například koncem roku 1998 bylo v celkovém zvýšení o 3,9 procenta „schováno“ zvýšení místních hovorů o 62,5 procenta! To vyvolalo známé protesty internetové veřejnosti, které si vynutily zavedení zvýhodněných tarifů InternetXX. V roce 2001 zase celkové zvýšení o 3,7 procenta zahrnovalo zvýšení měsíčních paušálů o 72 procent!

KL23 hlasovani

Počkejme si tedy na druhé letošní rozhodnutí regulátora, po kterém by mělo být jasněji. Zajímavý bude také časový faktor: bude o nových cenách rozhodnuto ještě do konce roku, před změnou DPH, nebo budou platit až od 1. února 2004 (podobně jako při přechodu z roku 2001 na 2002)? Odváděl by pak Český Telecom celý jeden měsíc státu vyšší DPH z regulovaných cen, stanovených ještě včetně nižší DPH?

Ať už to dopadne tak či onak, jedno je jisté: minimálně kvůli zvýšení DPH budeme muset sáhnout podstatně hlouběji do kapsy!

Na kolik stoupne měsíční paušál u HOME STANDARD (včetně DPH)?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).