Hlavní navigace

Internet přes volbu operátora může být levnější

8. 8. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Regulátor minulý týden rozhodl o snížení minutových originačních poplatků za internetový dial-up o 11 haléřů (ve špičce i mimo špičku). Týká se to vytáčeného připojení přes tzv. volbu operátora a mělo by se to projevit snížením minutových sazeb pro koncové zákazníky. Jde o jeden z konkrétních výstupů činnosti Fóra pro dial-up.

V záplavě zpráv o ADSL, které tento týden zaměstnávaly pozornost veřejnosti a odbornějších médií, málem zanikla jiná zajímavá informace: o tom, že regulátor vydal dodatek k cenovému rozhodnutí, které určuje ceny za originaci hovorů pro služby na bázi volby operátora (služby CS/CPS, Carrier Selection / Carrier PreSelection). Co je obsahem tohoto dodatku a jaký to má význam?

Jak to fungovalo dosud

Abychom správně pochopili význam a obsah dodatku, popišme si nejprve stručně, jak vypadá současný stav služeb na bázi volby operátora. Tedy služeb, při kterých zákazník Českého Telecomu vytočí před každým hovorem určitý prefix (např. 1012 pro Tele2), a jeho hovor je pak veden sítí takto zvoleného operátora (v případě varianty CS, Carrier Selection, alias tzv. krátké individuální předvolby). Nebo na základě trvalého přesměrování (trvalé předvolby, CPS, Carrier Preselection), kdy jsou všechny hovory implicitně směrovány do sítě alternativního operátora.

Cenu za tyto služby účtuje zákazníkům jimi zvolený operátor, který z inkasované částky musí zaplatit určitý poplatek Českému Telecomu, v jehož síti hovor započal (jako tzv. originační poplatek). Asi není těžké nahlédnout, že čím vyšší tento originační poplatek je, tím vyšší musí být i koncová cena, inkasovaná alternativním operátorem. A to je právě to, oč tu běží.

Až dosud byl tento originační poplatek určován rozhodnutím č. 09/PROP/2002 z prosince loňského roku. Toto rozhodnutí přitom říká, že originační poplatek má být roven poplatku terminačnímu (v konkrétní výši podle toho, které cenové rozhodnutí pro terminaci je právě platné), zvětšenému o speciální příplatek (na realizaci služeb CS/CPS, regulátor jej vyčíslil na 6 haléřů za minutu). Aktuální terminační poplatek ve špičce (za tzv. 1 tranzit, což odpovídá nejčastějšímu způsobu propojení) je dnes 51 haléřů, mimo špičku pak 26 haléřů. To znamená, že originační poplatek vycházel 57 haléřů ve špičce a 32 haléřů mimo špičku (vše při jednom tranzitu).

Na těchto originačních poplatcích pak mohli alternativní operátoři stavět své vlastní ceny, již za celý hovor. V případě hlasových služeb se tak otevřel určitý prostor pro konkurenci hlasovým službám Telecomu – hlavně u meziměstských hovorů, hovorů do zahraničí a do mobilních sítí. Mělo to i svůj významný dopad na trh: například když většina alternativních operátorů přišla s cenou pod 2,50 Kč za minutu meziměstského hovoru, musel na to zareagovat i Telecom, zlevněním na srovnatelnou cenovou hladinu (v nových cenových programech Telefon).

Problém byl ale v tom, že stále platné cenové rozhodnutí 09/PROP/2002 nerozlišuje mezi hlasovým a internetovým voláním. Jinými slovy, za internetový dial-up se podle něj platí stejný originační poplatek jako za běžný hlasový hovor. Důsledkem bylo to, že internetový dial-up přes volbu operátora mohl konkurovat běžnému dial-upu v síti ČTc, bez volby operátora, jen velmi omezeně. Proč, to ukazuje následující obrázek, na kterém vidíte situaci ve špičce: červeně jsou minutové ceny Českého Telecomu, v rozmezí od cenového programu HOME STANDARD (1,40 Kč za každou z prvních 10 minut, dále po 0,80 Kč za minutu) až po tarif Business Maxi Plus (1,30 Kč za první minuty, 0,73 Kč za další), vše přepočítáno na cenu bez DPH. Modrozeleně pak je znázorněno rozpětí minutových cen u alternativních operátorů – od 88 haléřů po 1 Kč za minutu. Jak je na první pohled patrné, alternativní operátoři mají při tomto způsobu zpoplatnění šanci konkurovat Telecomu jen u krátkých hovorů – kvůli nerovnoměrnosti minutové ceny u ČTc, která prvních deset minut kopíruje hlasový tarif, a teprve pak klesá.

899

V čem je změna?

Dodatek, který minulý týden přijal regulátor, již rozlišuje (na originaci) mezi hlasovým a internetovým provozem a nově stanovuje právě originační poplatek pro internetový dial-up. Dělá to tak, že říká:

má být roven aktuálnímu poplatku za terminaci internetového provozu, plus příplatku

Aktuální výši poplatku za internetovou terminaci udává cenové rozhodnutí regulátora č. 07/PROP/2002 ze září loňského roku, které jej stanovuje na 40 haléřů ve špičce a 15 haléřů mimo špičku. Sečteno s příplatkem 6 haléřů to dává 46 haléřů ve špičce a 21 haléřů mimo špičku. Ve srovnání s dosavadními originačními poplatky (57, resp. 32 haléřů) je rozdíl v obou případech přesně 11 haléřů.

Jinými slovy, při aktuálních propojovacích poplatcích přinesl nejnovější dodatek regulátora snížení originačních poplatků za internetový dial-up o 11 haléřů. To by mělo umožnit alternativním operátorům adekvátně snížit koncové ceny za vytáčený přístup k Internetu přes volbu operátora a více konkurovat Českému Telecomu. Jak naznačuje obrázek, minutová cena by se u alternativních operátorů mohla ve špičce již významněji přiblížit tomu, co si Telecom účtuje po desáté minutě. Pokud by se tak skutečně stalo, zásadně by se změnila využitelnost dial-upu přes volbu operátora – již by mohl být konkurenceschopný i pro delší připojení, a ne pouze pro krátké (do cca 10 minut).

Stále však platí, že jde o minutové zpoplatnění na rozhraní mezi operátory (tj. tito si platí explicitně za každou minutu). Koncovému zákazníkovi proto jen těžko nabídnou, na tomto základě, skutečný paušál – ať již časově neomezený, či tzv. intervalový (např. v určitou denní dobu). Pro existenci takovéhoto paušálu pro koncové uživatele bude nutné, aby se operátoři na rozhraní mezi sebou zpoplatňovali také paušálně, a nikoli po minutách.

Má to logiku?

Rozhodnutí regulátora v podobě výše popsaného prvního dodatku je jedním z konkrétních výstupů činnosti Fóra pro vytáčený přístup k sítí Internet. Řídící výbor tohoto Fóra již v únoru rozhodl, že by originační poplatky za internetový dial-up měly být stanoveny samostatně, nezávisle (resp. jinak) než poplatky za hlas. Nyní tedy regulátor toto rozhodnutí konkrétně naplnil.

Z jaké logiky ale toto rozhodnutí vychází? Proč by měly být originační poplatky za Internet jiné než za hlas? Odpověď je taková, že hlasové a internetové hovory mají výrazně odlišnou střední dobu trvání. Zatímco hlasové hovory trvají v průměru kolem dvou minut (velmi přibližně), internetové trvají v průměru desetkrát déle (opět velmi přibližně). V minutové ceně se přitom určitým způsobem rozpočítávají fixní náklady na každý hovor (zejména na zřízení spojení), ke kterým se pak přičítají průběžné náklady. Pak je asi zřejmé, že rozpočítání jednorázových fixních nákladů do minutové ceny při dvouminutovém a dvacetiminutovém průměru musí vyjít odlišně.

Jaké jsou první reakce?

Samostatnou tiskovou zprávu k rozhodnutí regulátora vydal Contactel. Uvádí v ní, že:

Zavedení odlišné originační ceny pro přístup k internetu zejména otevírá prostor pro skutečnou soutěž o zákazníka využívajícího vytáčené připojení. Poskytovatelé internetu získají volnost nabízet vlastní cenová schémata a balíčky internetových služeb, které budou lépe reflektovat různé potřeby různých skupin zákazníků.

Cituje také generálního ředitele Contactelu:

WT100

Ve vydání tohoto dodatku vidíme další krok směrem k plné liberalizaci trhu, který činí služby výběr a předvýběr operátora ještě atraktivnějšími a narovnává přístup k internetu", komentoval rozhodnutí regulátora Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. „Nicméně je potřeba dále pracovat na odstranění některých přetrvávajících bariér, které omezují soutěž o zákazníka. Jedná se například o monopol Českého Telecomu v oblasti měsíčního paušálu, nekalosoutěžní "volné“ kredity a vysoké ceny za propojení hlasových služeb.

Reakce ostatních alternativních operátorů nemají důvod se příliš odlišovat od kladné reakce Contactelu. Naopak Telecom se k předmětnému rozhodnutí zatím explicitně nevyjádřil, podle informací z médií jej teprve zkoumá.

Uživatele jistě bude nejvíce zajímat, kdy (a v jaké míře) se pokles originačních poplatků za dial-up projeví na poklesu koncových cen v nabídkách jednotlivých operátorů. Zde bude záležet na rychlosti, s jakou se podaří realizovat nezbytné úpravy smluvních vztahů mezi alternativními operátory a Českým Telecomem. Snad to ale nebude trvat příliš dlouho ..

Používáte dial-up přes volbu operátora?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).