Hlavní navigace

Jaké jsou podíly českých freemailů?

21. 8. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Freemail lze považovat za důležitou součást balíku služeb, protože plní pro svého provozovatele dva nezanedbatelné úkoly: jednak nutí uživatele, aby se na dotyčný server vraceli a pobývali na jeho stránkách co nejdéle, a jednak na způsob virového marketingu propaguje značku provozovatele. Kdo si na tomto poli vede nejlépe?

Freemail, který byl v minulosti považován za málem nouzový, sám o sobě těžko využitelný doplněk jiných služeb, se postupně stal cenným klenotem v pokladnici portálu. Je sice pravda, že příliš (nebo vůbec) nevydělává a nese s sebou nezanedbatelné náklady spočívající v provozování a zálohování, protože uživatelé jsou na funkčnost freemailu citlivější než na funkčnost ostatních služeb. Na druhou stranu však plní pro svého provozovatele dva nezanedbatelné úkoly: jednak nutí uživatele, aby se na dotyčný server vraceli a pobývali na jeho stránkách co nejdéle (což zvyšuje různé parametry měřené v iAuditu), a jednak na způsob virového marketingu propaguje značku provozovatele.

Nejlépe samozřejmě tuto značku propaguje ten, který je nejvíce rozšířen mezi lidmi. A který to je? Tuto otázku si takřka na měsíc přesně před třemi lety položil na serveru Živě Jiří Hlavenka. Odpovědí na ní byla data poskytnutá společností Strix (Rande, Seznamka atd.) o zastoupení jednotlivých freemailů na jejich službách určených pro širokou veřejnost. Jiří Hlavenka tehdy napsal: „Převaha Post.cz je vysoká; pokud ještě přičteme Volny.cz (obě služby patří největšímu domácímu providerovi Czech On Line), má COL skoro třetinu celého freemailového trhu. Zároveň je vidět mizivý podíl dalších služeb, jak světových (Hotmail, Yahoo), tak i českých, například agilní Worldonline.cz má jenom něco přes jedno procento.“

Seznamka (2000) Trend Seznamka (2003)
Post 25 % –19 % 6 %
Seznam 15 % +25 % 40 %
Email 11 % –4 % 7 %
Centrum 11 % +3 % 14 %
Atlas 8 % –4 % 4 %
Volný 7 % –3 % 4 %
Tiscali 1 % +1% 2 %
Quick 2 %

Tab. 1: Zastoupení freemailů na Seznamce

My jsme se rozhodli tento „experiment“ s tříletým odstupem zopakovat, abychom zjistili, jak si jednotlivé freemaily stojí v současnosti a zda uživatelé stále dávají přednost těmtýž službám jako v minulosti, případně jak se jejich preference vyvíjely. Podklady nám poskytl Jiří Pallas z firmy Tanger (Rande, Seznamka atd.). V datech sice tentokráte nejsou zastoupena absolutní čísla, jako před třemi lety na Živě, avšak relativní zastoupení poskytuje rovněž dobrý obrázek. Abychom nebyli obviněni z jednostrannosti, požádali jsme o tatáž data Jakuba Matějů ze společnosti MAFRA, který má na starosti diskusní server Pandora, jenž lze rovněž považovat za službu určenou pro širokou veřejnost.

Pandora
Seznam 30 %
Post 14 %
Centrum 13 %
Volný 11 %
Atlas 10 %
Email 9 %
Tiscali 5 %
Quick 4 %
Tab. 2: Zastoupení freemailů na Pandoře

Pro Seznamku platí, že byly vybrány všechny freemaily, vyhozeny dublety a spočítána procenta českých systémů. „Aktivní inzerát může být i rok starý, pokud si ho člověk udržuje, ale dá se říci, že během roku se inzeráty a částečně i registrace (.) obmění a tudíž je to aktuální stav v řádkové inzerci,“ říká Jiří Pallas. Pro Pandoru platí stejné premisy jako pro Seznamku s tím rozdílem, že v procentech se počítá i se zahraničními systémy. Jejich podíl je však natolik zanedbatelný, že to na výsledky nemá příliš vliv. Součet údajů ani v jedné tabulce nedává sto procent, neboť tabulky neobsahují firemní a školní domény, těch však je pouze přibližně kolem 15 – 20 procent.

Z výsledků „tehdy“ a „nyní“ si lze na první pohled udělat zřetelný závěr o sestupu Postu a nástupu Seznamu. Sestup Postu je zapříčiněn především vleklými problémy hraničícími s nepoužitelností, které služba před časem měla (na Pandoře má Post ještě poměrně vysoký podíl, to lze však přičítat hlavně historickým důvodům). Nástup Seznamu není asi třeba vzhledem k současné pozici portálu na českém Internetu příliš komentovat. Zajímavé je umístění Centra, jež si vybudovalo pověst spolehlivého freemailu. Určitý pokles zaznamenal i Email, ale nejzajímavější je pozice Atlasu – ačkoli je velkým portálem, jeho podíl je malý a stále se snižuje. Možná je to reakce uživatelů na některé havárie freemailu, ke kterým se provozovatel nepostavil právě čelem.

A jaký freemail používáte vy?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]