Hlavní navigace

Tvujdum dostal pokutu za rozesílání spamu

3. 4. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Řadu emocí vyvolala v lednu kauza Tvujdum, jejíž podstatou bylo rozeslání několika desítek tisíc exemplářů nevyžádané pošty po českém Internetu. Někteří uživatelé reagovali podáním stížnosti na živnostenský odbor pražského magistrátu. Ten předevčírem rozhodl o udělení sankce, patrně historicky první na českém Internetu.

Všichni denně do svých poštovních schránek dostáváme větší či menší množství nevyžádané pošty – spamu. Převážná část je zahraničního původu, najdou se však mezi nimi i domácí exempláře. Proti těm zahraničním je obrana v zásadě nulová a nezbývá než trpělivě mazat a mazat, nebo svěřit svůj osud do rukou nějakého antispamového programu, který třídí a maže za vás (mně se osvědčil například ten „samovzdělávací“ v Mozille). V České republice obrana teoreticky existuje a je představována zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Píši-li teoreticky, mám tím na mysli skutečnost, že tato možnost byla doposud spíše hypotetickou alternativou než reálně využívaným prostředkem.

Česká republika se sice pyšní tím, že má ze všech (nejen) evropských zemí zdaleka nejdrsnější právní úpravu této problematiky, avšak uplatňování zákona bohužel vypadá dosti bezzubě. Jeho prosazování v praxi mají totiž na starosti úředníci živnostenských úřadů. Zde sice člověk může podat podnět, ale šance domoci se práva je minimální. Zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že živnostenský zákon je s přibližnou frekvencí jednou za dva měsíce nejčastěji novelizovaným zákonem v České republice, takže úředníci mají na práci jiné věci než spam. Sám jsem o žádném případu spamu sankcionovaného dle zákona o regulaci reklamy neslyšel, první vlaštovkou je v tomto ohledu server Tvujdum.cz.

Vše začalo jednoho lednového sobotního rána masivní reklamní kampaní na podporu serveru o bydlení Tvujdum šířenou po Internetu elektronickou poštou. Reklamní kampaň byla ukončena v pondělí ráno a v jejím průběhu bylo rozesláno na desítky tisíc kusů nevyžádané pošty. V obsahu dopisu se sice uvádělo, že: „Tento email je Vám zasílán na základě pečlivého výběru a globální rešerše uživatelů, kteří své webové stránky věnují tématice bydlení, stavebnictví. Předem se omlouváme za nevyžádaný email,“ avšak vzhledem ke skutečnosti, že někteří lidé obdrželi až několik desítek exemplářů, bylo zcela evidentní, že reklamní kampaň porušuje RFC 1855 a naplňuje definici spamu.

„On the story“ byly hned dva subjekty: společnost Media Online, provozovatel Tvujdum a rozesilatel nevyžádané pošty, a firma Contactel, skrze jejíž poštovní servery byl spam rozesílán (přičemž rozesílání nebylo zastaveno ani na četné stížnosti uživatelů.). Media Online se k celé záležitosti postavila zprvu zády a posléze čelem, Contactel pouze zády. Ředitel Media Online Ladislav Semetkovský nejdříve postup firmy bránil, později však vydal tiskovou zprávu, ve které se za nevyžádanou poštu omluvil a napsal: „Vzhledem k tomu, že cítím osobní odpovědnost v této kauze, rozhodl jsem se, že věnuji částku 50.000 korun nadaci Člověk v tísni, jako akt odpovědnosti a uvědomění.“ Contactel chybu uznat odmítl.

Tou dobou se již však na serveru Pooh.cz nacházela šablona stížnosti pro Magistrát Hlavního města Prahy. Její nabídky využilo 30 lidí a vzhledem k tomu, že se navíc kauzy ujala i stará média, magistrát mohl stížnosti sotva ignorovat. Nejprve si vyžádal dodatečné podklady, pak zahájil správní řízení a předevčírem obdrželi zasilatelé stížnosti vyrozumění následujícího znění: „Oznamujeme Vám, že dne 26.2.2003 zahájené správní řízení bylo ukončeno v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) citovaného zákona vydáním rozhodnutí o uložení sankce. S ohledem na skutečnost, že nemáte postavení účastníka řízení a vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti živnostenských úřadů Vás o dalším nebudeme informovat.“

Takovou větu lze sice považovat za satisfakci, nabízí však více otázek něž odpovědí. Pro ty chybějící jsem se rozhodl zavolat na magistrát. Magistrát byl zprvu krajně nepříjemný a byl jsem to já, kdo nejdříve musel čelit palbě otázek, zda snad nemám v úmyslu rozhodnutí živnostenského odboru kontrolovat (když už je placen z mých daní a poplatků). Člověk se však nemůže příliš divit, mezi těmi 30 uživateli se určitě najdou tací, kteří se nenechají odbýt nějakou prázdnou právní floskulí o tom, že nejsou účastníky řízení. A pokud tomu tak je, má živnostenský odbor na několik dní o zábavu postaráno. Nakonec jsme však naladili stejnou notu a já se přece jen dozvěděl něco bližšího.

Zasilatelé stížnosti skutečně účastníky řízení nejsou. To může zahájit živnostenský odbor pouze na vlastní podnět, stížnosti lidí jsou jen podnětem pro tento podnět. V „kauze Tvujdum“ jich přišlo 30 a nemalá část z nich byla podepsána přezdívkami (!), elektronickým podpisem ani jeden, takže ani nebylo možné určit, zda jsou všechna unikátní, nebo jich někdo poslal pět apod. Přesto živnostenský odbor správní řízení zahájil. To vypadá přibližně tak, že se nejdříve prostudují stížnosti uživatelů, poté si živnostenský odbor vyžádá stanovisko druhé strany a následně udělí sankci do výše dvou milionů korun. Říká se tomu správní rozhodnutí a jeho proces je podobný pokutě za parkování – jednou dostanete 200, podruhé 2000 korun, podle momentální nálady orgánu.

ebf - tip - debata

Výši sankce se mi přes veškerou snahu zjistit nepodařilo, pouze vím, že to bylo „několik desítek tisíc korun“. Co mi však skutečně není jasné ani náznakem, je skutečnost, od které se výše této sankce odvíjí. Je základem pro její určení počet podaných stížností? Nebo se nechá vypracovat expertiza odhadující škodu jako celek? Každopádně se domnívám, že tajení výše sankce je nesmyslné a bylo by naopak ku prospěchu věci ji zveřejnit – jednak by tím člověk získal „kontrolu“ (hodně v uvozovkách) nad rozhodováním úřadů placených z jeho peněž a jednak by to mohlo sloužit jako odstrašující případ ostatním společnostem. Crassus dal také po porážce Spartaka ukřižovat pro výstrahu 6000 zajatců podél cesty z Capuy do Říma. :-)

(Ladislav Semetkovský se k věci nechtěl vyjádřit, protože Media Online ještě od živnostenského odboru magistrátu vyrozumění nedostala.)

Měla by být výše sankce veřejná?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).