Hlavní navigace

Jaký byl digitální rok 2008? V pozemním vysílání přelomový

29. 12. 2008
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Stačí si vzpomenout, jaké průtahy dělaly komerční televize se schvalování předchozích verzí Technického plánu přechodu na zemské digitální televizní vysílání (TPP). Letos se podařilo nejen schválit TPP, ale Nova s Primou s ním souhlasily, požádaly si o bonusové licence pro druhé programy (Prima i o třetí) a operátoři všech multiplexů začali postupně zapínat nové digitální vysílače. Nezaháleli ale ani provozovatelé neterestrických digitálních platforem.

ČT 2 se obětovala na oltář digitalizace

Rozšiřování zemského digitálního televizního vysílání, které až do letošního léta probíhalo na dočasných kmitočtech a často ve formě experimentu (v Praze se experimentovalo osm let!), umožnilo rozsáhlé vypínání analogové ČT 2. Právě díky tomuto kroku, ke kterému se dobrovolně rozhodla sama Česká televize, se mohl do mnoha regionů rozšířit nejen veřejnoprávní multiplex se čtyřmi programy ČT a sedmi stanicemi Českého rozhlasu, ale také multiplex 2 s Novou, Primou a nově také filmovým kanálem Nova Cinema, a také multiplex 3, byť zatím s dočasným obsahem (televize v této síti s operátorem zatím nepodepsaly dlouhodobé smlouvy). Vypínání ČT 2 probíhalo často mimo termíny uvedené v TPP, a od července do konce roku takto Dvojka ukončila analogové vysílání na devíti vysílačích velkého a středního výkonu.

V červenci přestala analogová ČT 2 vysílat z městského vysílače Krkavec v Plzni, v září pak ze středočeského Cukráku a také z jihočeské Kleti, v říjnu z pražského Žižkova, ústecké Bukové hory, plzeňského Krašova a chebské Zelené hory. V prosinci následovala chomutovská Jedlová hora a sušický Svatobor. Termíny vypínání analogového vysílání svého prvního programu chce ČT synchronizovat s vypínáním analogové Novy a Primy, aby nebyla proti těmto televizím v nevýhodě. Pokud by se Nova s Primou z jakéhokoli důvodu rozhodly termíny vypínání analogového vysílání, obsažené v TPP, nedodržovat, nebude se analogu vzdávat ani ČT 1. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by bylo vypínání analogové televize, naplánované na příští rok (duben – Praha, září – Plzeň, říjen – střední Čechy) ohroženo.

Cukrák - šířka

Jednim z vysílačů, který letos přestal šířit signál analogové ČT 2, byl i středočeský Cukrák (Foto: Jan Potůček, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

České Radiokomunikace „ovládly“ tři multiplexy

Největší tuzemský provozovatel televizních vysílačů, České Radiokomunikace, letos zaznamenaly dvě velké výhry. První, když po zrušeném výběrovém řízení na technického operátora veřejnoprávního multiplexu České televize dostaly od Kavčích hor dlouhodobou zakázku provozovat pro tuto digitální síť všechny základní vysílače velkého výkonu. Druhou, když se dohodly s operátorem multiplexu 3, společností Czech Digital Group (CDG) na velmi podobném řešení: ČRa zajistí provoz všech základních vysílačů digitální sítě 3 podle TPP. Oproti multiplexu 1 ČT a multiplexu 2, jehož operátorem jsou samy ČRa, však multiplex 3 počítá v základní síti pouze s 13 velkými vysílači a ne s 26.

Spolupráce ČRa na provozu multiplexů 1 a 3 probíhá tak, že samotné skládání obsahu těchto digitálních sítí mají na starosti jejich provozovatelé. Česká televize a CDG si tedy samy složí multiplex a takto poskládaný datový tok předávají ČRa na jejich vysílače. Pro ČT zajišťuje přenos signálu na vysílače Telefónica O2, CDG si jej zajišťuje sama. Radiokomunikace pak zajistí poslední krok – šíření signálu z vysílače k divákům, případně regionální odpojování programu podle toho, zda o něj mají jednotlivé televizní stanice v daném regionu zájem (to se týká především veřejnoprávního multiplexu v oblastech Brna a Ostravy, v následujícím roce by ale měla regionálně odpojovat také Prima v multiplexu 2). Multiplex 3 začal koncem letošního roku využívat čtyři nové vysílače velkého výkonu od ČRa – Žižkov, Cukrák, Bukovou horu a Krašov.

ČRa vypínání ČT 2 - zázemí

Operační středisko Českých Radiokomunikací v Praze na Žižkově, odkud firma kontroluje a ovládá veškeré svoje televizní i rozhlasové vysílače v celé České republice – včetně vysílačů digitálních sítí 1, 2 a 3 (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

„Velký třesk“: 31. října přestal existovat multiplex A

Nejdůležitějším letošním datem v procesu digitalizace byl 31. říjen, kdy přestal existovat přechodný multiplex A. Prostřednictvím této digitální sítě přijímali diváci v Praze, Brně, Ostravě, Domažlicích a také na Ústecku digitální signál čtyř programů České televize, televizi Nova a sedm stanic Českého rozhlasu. Přechodná digitální síť A vysílala od října 2005 a byla jediným multiplexem, jehož vysílání se dalo označit za „řádné“. Všechny programy v „áčku“ totiž měly oprávnění pro dlouhodobé vysílání prostřednictvím zemských digitálních vysílačů, neboť jak ČT, tak Nova a ČRo mohou využívat jak analogové, tak digitální vysílače. Oproti tomu obsah dalších dvou přechodných multiplexů, sítě B a C, tvořily především programy převzaté z kabelového a satelitního vysílání, a jejich šíření pozemní cestou bylo označované za experiment.

Od 31. října se ve všech oblastech, kde vysílal přechodný multiplex A, rozdělila tato síť na dva samostatné, definitivní multiplexy 1 a 2. Pro diváky to znamenalo spoustu nepříjemností. Ve většině oblastí se měnily vysílací kanály (původní kanál multiplexu A často zůstal digitální síti 2), v Praze a Brně dokonce i polarizace vysílání (vysílače Žižkov a Barvičova přešly na vertikální polarizaci). Problémy nastaly především se společnými televizními anténami (STA), které byly nastavené na vysílací kanály dočasného multiplexu A. Ale i když diváci dále přijímali signál z tohoto kanálu a zůstal jim na něm alespoň nový multiplex 2, řada z nich netušila, že pro další bezproblémový příjem digitální televize musí znovu na svém set-top-boxu spustit automatické vyhledávání programů.

Vrtulník nad Žižkovem

Před vypnutím přechodného multiplexu A vyměnily České Radiokomunikace anténu na žižkovském vysílači v Praze. Použily k tomu speciální dvourotorový vrtulník Kamov Ka-32. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

Multiplex 3 přišel o hlavního klienta, Prima přešla do sítě 2

Další významnou změnou, která se udála 31. října, byl přechod televize Prima z multiplexu 3 do zemské digitální sítě 2 k Nově. Druhá největší tuzemská komerční televize se tak rozhodla ze strategických důvodů: díky tomu, že bude vysílat ve společné síti s Novou, bude mít také shodné pokrytí jako komerční jednička a digitální pokrytí obou rivalů se bude rozšiřovat stejným tempem. Zatímco v analogu Prima pokrývá svým signálem zhruba 72 % území České republiky a Nova přes 98 %, v DVB-T budou síly obou televizí, alespoň co se týče pokrytím vyrovnané. Prima však do konce letošního roku nedokázala zlepšení pokrytí, především v západních a severních Čechách, využít, a její sledovanost oproti „analogové době“ nijak nestoupla, spíše naopak.

Přechodem Primy do multiplexu 2 vyvstal také problém s odpojováním regionálních televizí, které s Primou sdílí analogové kmitočty a měly by vstupovat i do jejího digitálního vysílání. Tím, že ČRa u svého multiplexu počítají s 26 základními vysílači a v řadě regionů využijí jednofrekvenční sítě, není možné za současného kmitočtového přídělu zajistit regionálním televizím stejné pokrytí jako v analogu. Proto také regionální televize v multiplexu 2 zatím nevysílají a Prima v DVB-T šíří ve všech lokalitách svoji pražskou mutaci. Problém má dvojí možné řešení: buď se změní licence regionálních televizí a jejich pokrytí, nebo Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přidělí multiplexu 2 jiné kmitočty, aby se mohly rozdělit jednofrekvenční sí­tě.

Kulatý stůl DZ 30.9.2008 - 4

Ředitel pro transformaci Českých Radiokomunikací Kamil Levinský (vpravo) oznamuje na zářijovém kulatém stolu DigiZone.cz, že televize Prima podepíše smlouvu na vysílání v jejich multiplexu 2. Vlevo přihlíží Leoš Pohl, předseda představenstva Czech Digital Group, v jejímž multiplexu 3 měla Prima původně vysílat. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

Plány multiplexu 4 zůstaly většinou na papíře

Jak se činili operátoři prvních tří multiplexů, tak ten čtvrtý, Telefónica O2, zahálel. Už koncem srpna sice tato společnost předala ČTÚ tabulku předpokládaných termínů spouštění svých vysílačů, kterou poté v září zveřejnila na workshopu ČTÚ, žádný z termínů uvedených pro letošní rok však Telefónica O2 nedodržela. Zejména proto, že multiplex 4 stále nemá klienty, a tudíž nemá smysl rozšiřovat vysílání, které by nikdo nezaplatil. Koncem roku však Telefónica přece jenom překvapila testovacím vysíláním multiplexu 4 v Plzni, kde již koncem listopadu upravila pro DVB-T vysílač určený pro šíření signálu GSM pro mobilní telefony poblíž plzeňské vodárny na Košutce. Obsah multiplexu je totožný jako v Praze a Brně, kde Telefónica vysílá Novu a ČT 1 ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV) a testovací pozici s interaktivními službami.

Stejný obsah mělo také krátkodobé zkušební vysílání multiplexu 4 v Ostravě, spuštěné v druhé polovině prosince. Toto vysílání ale nemělo dlouhé trvání a divákům se ani nepodařilo zjistit, zda operátor vysílá ze své budovy v ulici 1. máje, nebo z vysílače, který měla firma postavit poblíž vodojemů v Hladnově, z nichž pro Ostravu vysílají multiplexy 1, 2 a 3. Telefónica O2 zkušební vysílání v Plzni a Ostravě nijak nekomentovala. Slíbila však ČTÚ, že do února předloží aktualizovanou tabulku se skutečnými termíny zahájení vysílání. Do té doby se bude snažit uzavřít smlouvy s klienty. V úvahu připadají menší digitální televize, kterým se nevyplatí platit za velké pokrytí multiplexu 3, jenž by měl po spuštění všech vysílačů pokrývat do 90 procent území České republiky. Do multiplexu 4 by se tak mohla přesunout hudební televize Óčko nebo zpravodajský kanál Z1.

Tomáš Dratva

Tomáš Dratva, manažer pro videoaplikace Telefóniky O2, oznamuje na zářijovém workshopu Českého telekomunikačního úřadu v Praze termíny spouštění vysílačů multiplexu 4. Firma je však nedodržela. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

Vznikla Z1, TV Barrandov získala vysílací licenci

Rok 2008 byl přelomový také z hlediska vydávání licencí pro zemské digitální televizní vysílání. V lednu začala platit novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která umožňuje všem šesti původním vítězům licenčního řízení na pozice v přechodných multiplexech B a C požádat o tzv. kompenzační licenci. Jedná se o oprávnění vysílat prostřednictvím DVB-T do doby, než Česká republika vypne poslední analogový vysílač (červen 2012), zatímco všem ostatním zájemcům s výjimkou ČT, Novy a Primy, je vstup do DVB-T do této doby uzavřen. Kompenzační licence vznikly kvůli soudním sporům, vyvolaným neúspěšnými žadateli o pozice v přechodných digitálních sítích, jež zablokovaly prvním šesti nováčkům vstup na trh.

Novela však nestanovuje, do kdy by si mělo oněch šest společností o kompenzační licenci požádat, a tak to zatím učinili pouze dva: plnoformátová televize Barrandov, která zahájí vysílání 11. ledna 2009, a zpravodajský kanál Z1, který začal vysílat letos v červnu. Hudební kanál Óčko, regionální síť RTA, dětská televize Pohoda a plnoformátová Febio TV zatím vyčkávají. Digitální licence na základě novely vysílacího zákona naopak získaly dvě skupiny regionálních televizí: studia sdružená pod hlavičkou společnosti Regio Media, ovládané Primou, budou provozovat digitální kanál Prima klub, konkurenční Regionální televizní agentura, respektive její studia sdružená ve společnosti EBD, pak televizní stanici TV7. Licenci pro bunosový program Nova Cinema získala televize Nova (v multiplexu 2 začal tento program vysílat 15. prosince). O bonus si požádala rovněž Prima, a licenci pro DVB-T získala koncem roku rovněž jihočeská regionální televize Gimi.

Janka Vozárová Jane Hannah

Ředitelka digitální televize Barrandov Janka Vozárová (vlevo) podepisuje s generální ředitelkou Českých Radiokomunikací Jane Hannah smlouvu o zařazení TV Barrandov do zemské digitální sítě 2 (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

Nova s Primou budují skupinu tematických kanálů

Nova s Primou letos začaly budovat skupinu tematických kanálů, kterými chtějí zachytit pozornost méně stálých diváků, o které by jinak přišly. K filmovému kanálu Nova Cinema, který po kabelu, satelitu a IPTV vysílá již od loňského prosince, přibyl letos v říjnu zbrusu nový program Nova sport. Ten sice vznikl přejmenováním původní Galaxie sport, vysílací licenci má ale úplně novou, zatímco původní licence Galaxie sport propadla, protože ji její majitel, společnost Galaxie sport ovládaná majitelem Novy, skupinou CME, nevyužívala déle než třicet dní v jednom kalendářním roce. Nova navíc v létě oznámila, že se dohodla s evropskou centrálou hudebního kanálu MTV na vytvoření české verze této stanice, která by měla odstartovat v prvním pololetí příštího roku. Původně chtělo tento program provozovat Óčko, pro které bude česká MTV provozovaná Novou významným konkurentem.

Nezahálela ani Prima. Po licenci pro Prima klub, což by měla být televize zaměřená především na ženy, si společnost FTV Prima požádala o vydání tzv. bonusové licence pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání, na kterou má Prima nárok za souhlas s harmonogramem digitalizace. Nova už stejnou licenci, pro Novu Cinema, dostala a využívá ji. Získáním těchto licencí se obě televize zavazují kromě jiného i k dodržování termínů vypínání analogového vysílání. Jakmile by tyto termíny ignorovaly, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) by s nimi zahájila správní řízení o odebrání bonusových licencí. Zaměření bonusového programu Prima zatím tají, nejspíš ale půjde o další plnoformátový kanál, který se bude doplňovat s hlavním programem Primy.

Studio - Nova sport

Studio kabelové a satelitní stanice Nova sport, která 4. října nahradila dosavadní program Galaxie sport (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz; snímek kliknutím zvětšíte)

Odstartovala státní digikampaň

Koncem roku se také rozhýbala Národní koordinační skupina pro digitalizaci (NKS), poradní orgán vlády při Ministerstvu vnitra a organizátor státní informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání. V listopadu NKS vybrala poradce pro infokampaň (společnost Liberal Consulting, respektive její odnož Liberál Agency), provozovatele informačního webu www.digitalne.tv (společnost Internet Info, vydavatele serveru DigiZone.cz) a provozovatele státní informační linky pro digitalizaci (společnost CCcentre, vlastněnou majitelem Liberal Consulting Svatoslavem Novákem). V prosinci pak NKS vypsala několik dalších soutěží, především pak na realizátora mediální části informační kampaně pro rok 2009, zaměřené na oblast Prahy a Plzně, a také na PR agenturu, která bude tuto kampaň a případné potíže s přechodem na digitální vysílání v Praze a na Plzeňsku komunikovat pro média.

NKS také ve spolupráci s telekomunikačním úřadem vydala tzv. D-book, dokument s doporučením, jaké normy by měl splňovat digitální přijímač, aby bezproblémově zvládal zpracovat signál DVB-T. Skupina také aktualizovala svoje doporučení k úpravě společných televizních antén pro příjem zemského digitálního vysílání z loňského roku. Televize, kterých se přechod na digitální vysílání týká nejvíce, mezitím zahájily svoje vlastní informační kampaně. Česká televize spustila web www.digict.cz a začala vysílat nepravidelné pořady Žijeme digitalizací (na analogovém programu ČT 1), televize Prima připravila rozsáhlou televizní kampaň ke svému přechodu z multiplexu 3 do digitální sítě 2. Nova diváky navnadila na příjem filmového kanálu Nova Cinema prostřednictvím multiplexu 2, ale na internetu se digitalizaci příliš nevěnuje.

KL22 hlasovani

web Digitálně.tv

Státní informační web o přechodu na digitální televizní vysílání Digitálně.tv, který pro Národní koordinační skupinu pro digitalizaci provozuje vydavatel DigiZone.cz, společnost Internet Info, zahájil provoz začátkem prosince (obrázek kliknutím zvětšíte)

ZÍTRA: Jaký byl digitální rok 2008 v satelitním vysílání?

Která z analogových televizí se letos nejvíce věnovala digitalizaci?