Hlavní navigace

Jiří Kvasnička (AAA radiotaxi): „Digitální revolucionáři“ si vybírají jen to, co se jim líbí

14. 12. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: AAA radiotaxi
Zveřejňujeme plný text reakce šéfa taxikářské firmy na článek digitálního koordinátora vlády České republiky Tomáše Prouzy.

„Bude-li sdílená doprava i nadále považována za taxislužbu, nebude vůle oddělit regulérní podnikání, jež výkon taxislužby představuje, od doplňkové činnosti poskytování dopravních služeb, jakými právě služby sdílené dopravy jsou. Samozřejmě nelze mluvit o podpoře neférové soutěže a protežování sdílené dopravy v neprospěch tradičních dopravců, ale Uber a služby jemu podobné v plné nahotě ukázaly, jak upjatá, zejména s ohledem na dnešní technologické možnosti, jsou rakousko-uherská pravidla pro nájemné drožky.“ 

Glosa, kterou digitální koordinátor české vlády Tomáš Prouza publikoval na Lupě 7. listopadu 2016, vyvolala reakci největší tuzemské taxislužby. Šéf AAA radiotaxi Jiří Kvasnička zaslal autorovi, premiérovi, prezidentovi Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, ministerstvu dopravy a Lupě otevřený dopis, ve kterém na článek reaguje. 

V rámci debaty o podobě regulace sdílených dopravních služeb jej publikujeme v plném rozsahu.

Vážený pane Prouzo,

níže si Vám dovoluji zaslat reakci smluvních řidičů A A A radiotaxi s.r.o. na Váš text Magistrát a ministerstvo nesmyslně utahují šrouby regulace sdílených služeb uveřejněný na internetovém serveru Lupa.cz.

Publikovaný text byl dne 7. 11. 2016 uveřejněn jako hlavní článek na uvedené doméně: nešlo jej nezaregistrovat a nabízela se otázka, co vedlo redakci serveru Lupa.cz k tomu, že tak výrazně zviditelnila právě tento příspěvek. Protože součástí článku je doprovodná grafika od společnosti Uber, měli jsme nejprve za to, že se jedná o jeden z dalších tendenčních PR textů, jež mají před českým zákazníkem a uživatelem popularizovat služby a aplikace tzv. sdílené ekonomiky, nota bene několik dní po vydání rozsudku Městského soudu v Praze, jenž zrušil pokutu a trest zákazu řízení pro řidiče, který vykonával přepravu zprostředkovanou aplikací UberPop bez splnění požadavků vyplývajících ze zákona o silniční dopravě.

Jaké však bylo naše překvapení, když jsme identifikovali, že autorem článku není PR oddělení českého zastoupení společnosti Uber, ani některý z „nezávislých“ publicistů, již se aktivisticky vezou na zdánlivě populární vlně tzv. sdílené ekonomiky, ale Vaše osoba, a to rovnou s vizitkou Vaší funkce vládního koordinátora digitální agendy.

Samozřejmě nelze nebrat jako fakt a projev tvrdého konkurenčního boje uveřejňování tematických článků, jež, často jednostranně a nekriticky, přejímají argumenty některých technologických firem, pro něž je zdůrazňovaný cíl zájmu a pohodlí zákazníka pouze nástrojem, jak co nejjednodušeji a nejrychleji vydělat. Problém nastává v okamžiku, kdy tuto rétoriku přejímá osoba, jež vykonává funkci placenou z peněz daňových poplatníků a která by namísto jednostranného a nekritického pohledu měla být moderátorem a hybatelem odborné diskuze zohledňující jak pozitiva, tak negativa, nedostatky a vyloženě nedořešené či neřešené souvislosti tzv. sdílené ekonomiky a tzv. alternativních taxislužeb.

Nemáme nic proti rozvoji moderních technologií ani postupující digitalizaci v oblasti přepravních služeb, resp. taxislužeb. Naopak, jsme přesvědčeni, že nové technologie a aplikace přinášejí prospěch jak zákazníkům, tak nám řidičům, podnikajícím a spolupracujícím na smluvním základě s řádnou koncesí a všemi náležitostmi, jež nám předepisuje platná legislativa. Zde si dovolíme poznamenat, že většina tzv. klasických, resp. legálních poskytovatelů (zprostředkovatelů) taxislužeb nabízí svým zákazníkům a řidičům funkčně obdobnou technologickou platformu i nástroje jako tzv. alternativní taxislužby, s tím rozdílem, že svou činnost opírají o dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a další právní předpisy.

V případě objektivního a realistického pohledu na věc je nutno uznat, že technologické inovace se tedy dávno dotkly i tzv. tradičních poskytovatelů, pro které mobilní aplikace a digitální svět není žádné novum, do kterého by je snad musely navádět nově příchozí subjekty ze segmentu tzv. sdílené ekonomiky. Pronikání technologií a mobilních aplikací do každodenního života zákazníků i řidičů vnímáme jako logický výsledek postupné digitalizace služeb a přirozeného technologického rozvoje. Váš názor, že poskytovatelé tzv. alternativních taxislužeb „mění naše vnímání dopravních služeb“ (a proto by jim zřejmě měly být poskytnuty nějaké výhody či úlevy?), považujeme za minimálně velmi sporný a diskutabilní.

Musíme však rozhodně odmítnout, aby si tito „digitální revolucionáři“, zejména v podobě nově vzniklých globálních aplikací, pod zástěrkou tzv. sdílené ekonomiky, vybrali z oblasti daného podnikání jen to, co se jim líbí a co jim vyhovuje (nízké náklady, nízké, nejlépe žádné daně a poplatky, díky tomu nízké a často dumpingové ceny pro zákazníky) a naopak ignorovali to, co se jim nehodí (pravidla pro získání koncese, doložení způsobilosti a spolehlivosti řidičů, dodržování pravidel pro registraci a technických parametrů vozidel taxislužby, placení daní a veškerá pravidla pro podnikatele v silniční dopravě).

Máme rovněž kritický postoj k připravované novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě z dílny Ministerstva dopravy ČR, jež se právě nachází v legislativním procesu a bude projednávána českou vládou. Máme za to, že některá navrhovaná opatření mohou mít dokonce likvidační dopad na podnikatele v oblasti taxislužby. Zásadně ale nesouhlasíme s tím, aby tato skutečnost sloužila jako omluva či alibi nekalé konkurenci, která se snaží z vědomého obcházení zákona, za pomoci všemožných lobbistů, dokonce udělat přednost a jako rukojmího si bere zákazníka, kterého označuje (bez toho, aby to nějak doložila) za „automaticky“ spokojeného.

Z přilákání údajně velkého množství nových zákazníků a změny vnímání přepravních služeb se stalo neustále recyklované klišé. Realita je taková, že velké množství zákazníků a příznivců mají i dosavadní dopravci, kteří technologické novinky a aplikace rovněž nabízejí, a nabízeli je dokonce dávno předtím, než „nové aplikace“ ze segmentu tzv. sdílené ekonomiky pronikly na český trh.

Jsme přesvědčeni, že pokud platí legislativa upravující poměry v určité oblasti podnikání, v tomto případě taxislužeb, je třeba ji bez výjimky dodržovat. Solidní podnikatel respektuje platná pravidla i tehdy, pokud mu ne ve všem vyhovují. Ve zpochybňování tohoto základního principu fungování podnikání a férových tržních vztahů vidíme neblahé deformace v oblasti hospodářské soutěže, podhoubí pro nekalosoutěžní jednání, daňové úniky a ve svém důsledku v podstatě zpochybňování zásad fungování právního státu.

Vážený pane Prouzo,

vyzýváme Vás, abyste namísto, z našeho pohledu jednostranných a spíše lobbisticky laděných, prohlášení, zahájil skutečnou debatu za účasti celého spektra podnikatelských subjektů účastnících se podnikání v oblasti přepravních služeb (taxislužeb), a zejména, aby do této debaty byli přizváni zástupci těch podnikatelů, kteří opírají své podnikání o platnou legislativu, kterou respektují. Za smluvní řidiče největšího taxi dispečinku na trhu jsme já, příp. i další zástupci, k této diskuzi připraveni.

S politováním musíme konstatovat, že politika nerespektování či obcházení zákona, hledání kočkopsů a nejrůznějších únikových cest, dumpingových cen a pokusů o plíživou akceptaci nelegálních praktik povede jen k postupné likvidaci poctivého a udržitelného podnikání v taxislužbě. Jsme přesvědčeni, že takový stav si drtivá většina solidních podnikatelů v taxislužbě nezaslouží a nelze jej připustit.

Cloud 22 temata

Za smluvní řidiče

Jiří Kvasnička, jednatel společnosti A A A radiotaxi s.r.o.