Hlavní navigace

Katalogy: Je Seznam stále nejlepší?

11. 1. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Seznam, Atlas, Centrum, Quick; to jsou nejznámější příklady vyhledávacích katalogů na českém Internetu. Je ten nejnavštěvovanější zároveň nejlepší? Který je nejrozsáhlejší? Který má nejvíce odkazů v jedné kategorii? Který má nejsložitější strukturu? Liší se od sebe pouze čísly nebo i svou filozofií? Odpovědi hledejte v tomto článku.
Hned na počátku je třeba zdůraznit nezpochybnitelný fakt: rozdíly mezi českými katalogovými vyhledávači nejsou velké a uživatel, který se chce dopídit např. adres státních institucí nebo seznamu BBS, může bez obav použít kterýkoliv katalog jmenovaný v úvodu. Důvodem velmi vyrovnané úrovně českých katalogů je nepochybně i to, že logické členění kategorií nepřipouští příliš odchylek a že provozovatelé od sebe navzájem „opisují“. Jednou z cest, jak se dopídit výraznějších odlišností, je statistika…

Tento článek nemá ambici být kompletním statistickým přehledem. Jsou v něm zahrnuty pouze čtyři nejvýznamnější české katalogové vyhledávače: Seznam, Atlas, Centrum a Quick. Stejně tak může být sporné, zda některé veličiny mají skutečně ten význam, který jim připisuje autor. Spíše než být vyčerpávajícím rozborem má tento článek ambici přispět náměty k metodice hodnocení katalogových vyhledávačů.

Největší návštěvnost má samozřejmě katalog Seznamu: za loňský prosinec je to 385.929 IP (Počet zobrazených stránek u Seznamu neuvádíme, neboť jsme jej obdrželi s překlepem v řádu desítek milionů a nepodařilo se nám do redakční uzávěrky zajistit opravu. Čtenářům se tímto omlouváme za nemožnost srovnání – poznámka redakce.). Následuje Centrum (125.234 IP a 3.705.068 PV) a Atlas (110.000 IP a 3.300.000 PV). Čísla Atlasu je však nutno brát s rezervou nejen kvůli evidentnímu zaokrouhlení, ale především kvůli skutečnosti, že Atlas od zbytku katalogu oddělil erotické odkazy, které uživatel najde na samostatné doméně sex.atlas.cz . Přesné údaje o návštěvnosti sex.atlas.cz Atlas autorovi nesdělil, pracovníci Atlasu však konstatovali, že bývalá kategorie Erotika zajišťovala zhruba čtvrtinu celkové návštěvnosti katalogu. Centrum udává totožný údaj, tedy čtvrtinový podíl erotiky na návštěvnosti, takže v celkovém úhrnu si Atlas zřejmě udržuje před Centrem mírný náskok. Zato o posledním místě Quicku netřeba pochybovat; jeho návštěvnost za prosinec činí 67.528 IP a 1.115.031 PV. V této souvislosti je zajímavé, že nejméně erotika zajímá návštěvníky katalogu Quicku (z koláče celkové návštěvnosti katalogu si ukrojila pouze 8,33 procenta návštěvníků) a Seznamu (11 procent).

Absolutním měřítkem obsáhlosti, nikoliv nutně kvality katalogu, je počet odkazů. I zde vede Seznam s přibližně 190.000 odkazy (přesné číslo se mění minutu od minuty), následují Atlas a Centrum (150.000 resp. 150.997 odkazů, Atlas však opět zaokrouhlil), nezaostává ani Quick se 144 224 odkazy.

Stejně důležitý údaj jako počet odkazů je i počet kategorií. Opět je nepochybné prvenství Seznamu, jehož katalog se pyšní 3.932 kategoriemi, Atlas uvádí přibližné číslo 3.400 kategorií, Centrum 2.941 a Quick 920.

Klíčová veličina vznikne, když se dá počet odkazů a počet kategorií do vzájemného poměru. Průměrný počet odkazů na kategorii je podle mého názoru nejrelevantnější měřítko kvality. Nic není při hledání v katalogu otravnější, než prohlížet další a další stránky stejné kategorie. V tomto strategickém ukazateli jednoznačně propadá Quick s průměrem 157 odkazů na kategorii. Na velmi vyrovnané úrovni se drží Seznam (48 odkazů na kategorii), Atlas (44) a Centrum (51).

Poměrně citlivý údaj je, jak často se odkazy v katalogu revidují. Revidovaním není míněno automatické pátrání po nefunkčních URL, ale kontrola prostřednictvím lidského faktoru. V katalogu Seznamu je každý odkaz předmětem revize jednou za měsíc až tři měsíce. To naznačuje, že pracovníci Seznamu se přednostně věnují určitým kategoriím. Dle interních směrnic Atlasu má být každý odkaz kontrolován minimálně jednou za tři měsíce, nachlup stejný požadavek je kladen na pracovníky spravující katalog Quicku. U katalogu Centra nebyl přesný údaj poskytnut.

Další zvolené měřítko kvality katalogu – jakým způsobem jsou brigádníci třídící odkazy placeni – se může zdát absurdní. Není tomu tak. Třídiče je možno platit buďto za čas, který tříděním strávil, nebo za počet zrevidovaných odkazů. Druhý způsob odměňování sice motivuje pracovníka k rychlosti, trpí tím však dle mého názoru kvalita, protože třídič logicky věnuje kontrole odkazu a výběru příslušné kategorie minimální možný čas, aby maximalizoval svůj zisk. Můj názor však vyvracel nejmenovaný pracovník jistého portálu, který pravil, že je to jedno, protože to oni (brigadníci) flákají pořád stejně. Každopádně Seznam a Atlas tento údaj nezveřejnily, Quick platí třídiči odkazů korunu za kus a Centrum používá kombinaci obou metod: Pracovníci třídící odkazy jsou placeni od kusu, kromě toho jsou speciální editoři kontrolující jednotlivé sekce, kteří dostávají odměnu za čas.

Následuje několik kuriozit a rekordů: V disciplíně největší počet odkazů v jedné kategorii vítězí Atlas. Kategorie firem od písmene A čítá 5.207 URL. Seznam byl protentokrát odsunut na druhé místo. U něj totožná kategorie čítá „pouze“ 4.921 adres. Bronzovou medaili získává Centrum, u nějž je v kategorii firem od A k dispozici 2.268 odkazů. Jako čtvrtý skončil Quick následkem odlišné struktury kategorií: Firmy jsou totiž v jeho katalogu členěny odvětvově a nikoliv dle abecedního pořadí. Takto v katalogu Quicku vede kategorie Zdravotnická zařízení a nemocnice s 920 odkazy.

Další kuriózní veličina je nejvyšší úroveň zanoření kategorie. Vítězí Seznam, u něhož do „nejhlubší“ kategorie vede cesta přes sedm poschodí (neboli je zapotřebí sedm kliknutí, aby se uživatel dostal do nejzanořenější kategorie). U Atlasu a Centra trvá cesta „ke dnu“ šest kliknutí, u Quicku pouze čtyři.

Suchopárnou statistiku jsem si dovolil doplnit o dvě subjektivní otázky. Na dotaz: „Čím se filozofie vašeho katalogu liší od konkurence?“ odpověděla většina respondentů buďto tak, že katalog se vzhledem ke způsobu svého využití příliš lišit nemůže, anebo v duchu tvrzení „lišíme se tím, že obvyklé činnosti při správě katalogu provádíme zvlášť pečlivě“. Jedinou vyjímkou je Atlas, který klade důraz na propojení katalogu se svým ostatním obsahem. V příslušných kategoriích je v pravém sloupci k dispozici související zpravodajství, do budoucna uvažuje Atlas o přímé integraci katalogu se souvisejícími produkty. Za první vlaštovku může být považována kontroverzní kategorie Erotika.

KL22 hlasovani

Subjektivní otázka číslo dvě mířila přímo k osobám odpovědným za katalogy a zněla: „Která kategorie je vaše nejoblíbenější?“ Jsem totiž toho názoru, že každý správce katalogu nějakou tu oblíbenější a méně oblíbenou kategorii má, a to se lehce projevuje ve zvýšené kvalitě dotyčné sekce. Uživatel, který se zajímá o danou oblast, má pak jednodušší rozhodování, který katalog si vybrat. Představitelé Seznamu a Quicku se dušují, že v jejich katalogu je věnována všem kategoriím stejná péče a žádní oblíbenci neexistují. Martin Lesage z Atlasu bez uzardění prozrazuje svou lehkou slabost pro kategorie Fotbal a Počítačové hry, Centrum je hrdé zejména na kategorie Cestování a Mobilní telefony.

Závěrem mi dovolte popřát vám v českých katalogových vyhledávačích snadnou a rychlou cestu k tomu, co hledáte. Odpovědět na úvodní otázku, zda je nejnavštěvovanější katalog také nejlepší, si netroufám. Předpokládám nicméně, že někteří čtenáři tu odvahu v diskusi mít budou.

Který český katalogový vyhledávač je nejlepší?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje publicistice zejména v oblasti interaktivní zábavy a multimédií. Kromě Lupy publikuje například v deníku Právo či online magazínu Bonusweb.