Hlavní navigace

Kauza doplňků pro Kodi: TV Addons je zpět, ale s novou hromadnou žalobou na krku

5. 9. 2017
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: archiv autora
A tentokráte je to vážné. Náš spolupracovník shrnuje všechny běžící soudní spory, vedené v Evropě i na americkém kontinentu.

Jak jsme již psali, nejznámější (a nejkontroverznější) repo doplňků pro KODI, TV Addons, se potýká s vážnými problémy, které vedly i k dočasnému přerušení provozu. 

V týdnech, které následovaly po žalobě společnosti DISH, bylo několik internetových domén týkajících se TV Addons, včetně samotné tvaddons.ag, převedeno na kanadský subjekt, konkrétně na gentlemana jménem Daniel Drapeau z Montrealu. 

Jak bylo následně zjištěno, zmiňovaný gentleman je advokátem, registrovaným u advokátní komory provincie Quebec od roku 1991 a na zmiňované adrese sídlí advokátní kancelář DrapeauLex, v jejímž čele stojí od roku 2012.

Vzhledem k žalobě podané v USA byla tato skutečnost jistou dobou záhadou, než bylo po pátrání provedeném týmem webu torrentfreak.com zjištěno, že nemá nic společného s žalobou podanou společností DISH v USA, ale naopak vše s další žalobou, podanou 2. června skupinou všech hlavních kanadských telekomunikačních gigantů u kanadského Federálního soudu (Federal Court / Cour fédérale). V jurisdikci tohoto soudu jsou tzv. federální případy, jako kupříkladu porušování intelektuálního vlastnictví, přečiny týkající se námořního práva, přezkumy rozhodnutí imigračního soudu nebo zločiny proti královně dle kanadského práva.

Případ kanadští operátoři versus Adam Lackman

Osoby a obsazení – žaloba

  • Rogers Communications / Rogers Media  
  • Bell Canada / Bell Media
  • Videotron a Groupe TVA (součásti korporace Quebecor)
  • Anton Piller: zde není jako osoba, ale termín z právního prostředí. Tzv. „Anton Piller order“ je v anglickém právním systému soudem vydané zplnomocnění k prohlídce a zabavení důkazů bez předchozího varování. Dal by se přirovnat k českému příkazu k domovní prohlídce, ovšem ten probíhá v rámci trestního práva, zatímco „Anton Piller“ v rámci práva občanskoprávního, po splnění poměrně přísných podmínek. Zplnomocnění se vydává přímo žalobci. Používá se právě v případech porušování autorských práv, práv k ochranné známce či k patentu.
  • DrapeauLex, Inc.: Advokátní kancelář se sídlem v Montrealu, dočasný majitel domény tvaddons.ag, ustanovený nezávislý právní poradce se specializací na doménové problémy a známkoprávní kauzy. 
  • Smart & Biggar: celým názvem SMART & BIGGAR/FETHERSTONHAUGH je největší kanadská advokátní společnost s výlučnou specializací na technologické právo a intelektuální vlastnictví. Založená v roce 1890, má kanceláře v pěti velkých městech Kanady: Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary. Právní zástupce žalobců. 

Osoby a obsazení – žalovaný

  • Adam Lackman: Montrealský rezident, označený žalobci za osobu, která stojí za provozem webu TV Addons i vývojem doplňků. 

Autor: Instagram, převzato z TorrentFreak.com
  • TV Addons: jak je již dobře známo, nejznámější úložiště (repo) doplňků pro KODI. Na černé listině oficiálního webu kodi.tv. Na původní adrese tvaddons.ag nedostupné.
  • Renno & Vathilakis: Advokátní kancelář se sídlem v Montrealu. Právní zástupce žalovaného. 

Žaloba

Žalobci na osmnácti stranách žaloby podané 2. června podrobně popisují žalobu proti Lackmanovi a tvrdí, že umožnil veřejnosti shlédnout televizní pořady jako Hra o trůny, Útěk z vězení, Teorie velkého třesku, Amerika hledá talent, Držte krok s Kardashians a další desítky pořadů chráněných autorským právem. Klíčovým tvrzením žaloby je, že Lackman toho dosáhl tím, že vyvíjí, hostuje, distribuuje nebo jinak podporuje doplňky multimediálního centra Kodi.

Citace žaloby: „[Žalovaný] zpřístupnil [televizní pořady] veřejnosti prostřednictvím telekomunikací způsobem, který umožňuje veřejnosti přístup k nim z místa a v době, kterou si jednotlivě vybrali…následně tím porušujícím autorská práva žalobců…v rozporu s čl. 2.4 (1.1), čl. 3 odst. 1 písm. F) a čl. 27 odst. 1 zákona o autorském právu.“ (Pozn.: myšlena je kanadská úprava zákona.)

V žalobě je dále jmenovitě a podrobně popsáno osmnáct hlavních doplňků Kodi, včetně 1Channel, Exodus, Phoenix, Stream All Sources, SportsDevil, cCloudTV a Alluc. Pod drobnohledem se ocitla i „FreeTelly“, vlastní verze Kodi distribuovaná společností TV Addons spolu s vlastním konfiguračním nástrojem pro Kodi jménem Indigo.

Žaloba tvrdí, že Lackman „autorizoval uživatele“ FreeTelly a Indigo k porušení práv, a to i prostřednictvím TVAddons.ag a Offshoregit.com, v rozporu s články 3 (odstavec 1, písm. F) a článku 27 odst. 1 autorského zákona.

Přibližně čtyřicet milionů unikátních uživatelů, kteří se nacházejí po celém světě, aktivně využívá neoprávněné doplňky hostované společností TV Addons každý měsíc a přibližně 900 000 kanadských domácností využívá doplňky porušující práva k přístupu k televiznímu obsahu. Množství uživatelů doplňků, které jsou hostovány u TV Addons, se neustále zvyšuje, dodává žaloba.

Aby se omezila škoda údajně způsobená společností TV Addons, žalobci požadovali prozatímní, předběžné a okamžité příkazy, které by zabránily Lackmanovi a jeho spolupracovníkům ve vyvíjení, propagaci nebo distribuci jakéhokoli údajně porušujícího doplňku nebo softwaru. Žalobci navíc požadovali úhradu škody plus náklady právního zastupování.

Federální soud dne 9. června na základě žaloby vydal předběžné opatření na omezenou dobu proti Lackmanovi, omezující různé činnosti ve vztahu k TV Addons. Proces se uskutečnil ex parte (tajně), aniž by byla Lackmanovi umožněna obhajoba.


Autor: archiv autora

Soud rovněž povolil bailiffovi (soudní úředník, asistent soudce nebo vykonavatel) a počítačovým forenzním expertům, aby převzali kontrolu nad internetovými doménami žalovaného, včetně TVAddons.ag a Offshoregit.com a účtů na sociálních médiích a u poskytovatelů hostingu po dobu 14 dnů. 

DrapeauLex a Hlava XXII

Zde nám vstupuje na scénu Daniel Drapeau a jeho kancelář DrapeauLex, nezávislý soudní poradní orgán, pod který byly domény převedeny. Předběžné opatření obsahovalo také tzv. příkaz Anton Piller, povolení udělené žalobcům ke vstupu do prostor žalovaného bez předchozího upozornění za účelem prohlídky, zajištění předmětů doličných či zkopírování důkazů předtím, než tyto mohou být změněny či zničeny.

Povolení pokrývalo nejen věci týkající se platformy TV Addons, jako jsou provozní a finanční údaje, výnosy a bankovní informace a jiné, včetně datových nosičů a používaného hardware, ale v podstatě i vše ostatní, co je ve vlastnictví Adama Lackmana.

Další fáze ovšem mírně připomínala slavný román Hlava 22. Soudní dvůr totiž nařídil telekomunikačním společnostem, aby informovali Lackmana o tom, že případ proti němu je občanskoprávním řízením a může odmítnout povolit vstup do svých prostor, pokud si to přeje. Kdyby tak ale učinil, porušil by podmínky povolení a vystavil se riziku, že bude pokutován nebo uvězněn.

Soud dále stanovil limit počtu osob, které mohly být přítomny během výkonu příkazu (zdánlivě proto, aby nedošlo k zastrašování), a nařídil žalobcům, aby u Soudního dvora uložili 50 000 CAD jako jistinu pro případ, že by bylo shledáno pochybení při provedení příkazu. Rozhodnutí se později ukázalo jako důležité.

Výkon příkazu Anton Piller 

Dne 12. června došlo k provedení příkazu a Lackmanovy prostory byly prohledávány více než 16 hodin. Podle vyjádření samotného Lackmana: …zaslechl nějaké zvuky venku na chodbě a spatřil několik mužů, kteří se schovávají na druhé straně dveří. V obavě o svůj život zavolal policii. Dveře otevřel, až když přivolaná hlídka dorazila. Policistům byl předložen příkaz Anton Piller a byli požádáni, i přes Lackmanovy protesty, aby odešli. Jakmile se muži dostali k Lackmanovi dovnitř, bylo mu řečeno, že má hodinu na to, aby si našel právníka, ale nemohl použít žádné elektronické zařízení.

Lackman byl vyslýchán více než devět hodin a bylo mu upřeno právo nevypovídat, neboť nespolupráce pří výkonu příkazu Anton Piller představuje pohrdání soudem, a jak zmíněno výše, nespolupracující může být pokutován či uvězněn, což mu bylo advokátem žalobců opakovaně připomínáno. Musel jsem jen sedět tak, aby mě měli stále na očích, řekl k tomu Lackman. Prakticky jediné, co si nezkopírovali, byl zřejmě obsah mé ledničky, dodal ještě.

Slyšení Federálního soudu ve věci provedení příkazu

Během následného slyšení federálního soudu nařízeného ke zvážení provedení příkazu Anton Piller se předsedající soudce, ctihodný B. Richard Bell, znepokojeně pozastavil nad průběhem výkonu. Je důležité poznamenat, že žalovanému nebylo dovoleno odmítnout odpovědět na otázky z důvodu obavy, že bude obviněn z pohrdání soudem. Jeho právnímu zástupci nebylo dovoleno objasnit odpovědi na otázky. Bezvýhradně konstatuji, že obžalovaný byl podroben vyšetřování bez jakékoliv ochrany, která se za takových okolností obvykle poskytuje stranám sporu, uvedl soudce.

Zde bych dodal, že „otázky“ vůbec nebyly otázky, ale obdržely podobu příkazů nebo pokynů. Například žalovanému bylo řečeno, že ‚poskytne soudnímu vykonavateli‘ nebo ‚zpřístupní advokátům žalobců‘.  Soudce Bell byl také poměrně rozhořčen tím, že došlo ke zneužití příkazu Anton Piller, což vtělil i do usnesení vydaného 29. června: Tyto otázky, kladené zástupci žalobců, byly kladeny výlučně pro získání dalších důkazů, na rozdíl od zajištění a uchování tehdejších důkazů, což bylo účelem příkazu.

Rozhodnutí o nezákonném provedení příkazu

V následujícím vyjádření soudce dále napsal: Jsem toho názoru, že skutečným účelem [příkazu] bylo zničit živobytí obžalovaného, upřít mu finanční prostředky na financování obhajoby proti tvrzení zaměřených proti němu a poskytnout příležitost k odhalení aktivit obžalovaného za okolností, kde by nemohla být zapojena žádná z procesních záruk našeho systému civilní justice.

Soudce Bell dále uvedl, že ačkoli se případ prima facie (na první pohled) zdál silný před soudcem, který vyslechl záležitost ex parte (bez toho, aby byl Lackman přítomen, aby se bránil), následné kontradiktorní jednání ho podkopalo až do té míry, že již tuto skutečnost nesplňuje.

Vzhledem k tomu, že nebyla naplněna jedna z důležitých podmínek, v důsledku těchto nedostatků soudce Bell prohlásil příkaz Anton Piller za nezákonný. Protože právě z tohoto důvodu složili žalobci jistinu 50 000 CAD, mělo býti obžalovanému z této částky poskytnuto odškodnění. Zároveň soudce vydal příkaz, aby věci zabavené během výkonu příkazu Anton Piller byly obžalovanému vráceny.


Autor: TorrentFreak.com

Odvolání žalobců

Během několika dnů se však telekomunikační společnosti obrátily na odvolací soud a požádaly o odložení výkonu soudního příkazu, aby si mohly prozatím ponechat zabavené, včetně věcí, domén a účtů sociálních médií.

V polovině července bylo odvolání schváleno a bylo dále rozhodnuto o pokračování některých věcí týkající se nezávislého právního poradce (včetně Daniela Drapeaua, který vlastní domény TV Addons). Vzhledem k nesporným problémům s výkonem příkazu Anton Piller bylo však společnostem Bell Canada, TVA, Videotron a Rogers uloženo složit další dodatečnou jistotu ve výši 140 000 CAD k již uloženým 50 000 CAD.

Současná situace

Všechny původní domény a účty TV Addons na sociálních sítích jsou nefunkční, v mezidobí byla spuštěna nová verze stránek:

Jak je vidno ze screenu, je vyzýváno v boji proti cenzuře. Pohledem evropského práva je ovšem volné zpřístupnění placené nabídky nezákonným zásahem do autorského práva. Otázkou je, zdali se tohoto dopouští pouze tvůrce doplňků, nebo i úložiště doplňků, což je jedna z důležitých otázek, které budou projednávány během kanadského procesu.

Oba soudní procesy, jak původní v USA, tak nový v Kanadě, jsou v běhu a očekává se dlouhá právní válka, ve které již operátoři vydali 190 000 CAD na soudní jistinu a neznámou částku za právní služby, protistrana uvádí výdaje za právní zastoupení ve výši 100 000 CAD. Údaje z procesu v USA nejsou známy.

Dopad na provozovatele a komunitu uživatelů

Celý proces odstavení původního repa TV Addons byl však i přes popsané kontroverze a pochybení až nezvykle účinný, jak ukazují data návštěvnosti webů a sociálních sítí: 

Počet unikátních návštěvníků původního tvaddons.ag krátce před jeho odstavením.

Počet unikátních návštěvníků obnoveného tvaddons.co 2 týdny po spuštění.

Původní účet TV Addons na Twitteru se 140 tisíci followery, aktuálně pod správou nezávislého právního poradce.

Nový účet TV Addons na Twitteru s pouhými 10,5 tisíci followery.

Budoucnost

Podle aktuálního vyjádření zástupce TV Addons, který si nepřál býti jmenován, pro web comparitech.com je srdce originálního sporu ve věci, jestli je, či není legální poskytovat přístup ke službám, které ilegálně zpřístupňují díla chráněná autorským právem. Tvaddons.ag nikdy nehostoval ani přímo neodkazoval na takový materiál, ale repository Fusion již hostovalo doplňky, které přímé odkazy na taková díla obsahovaly. A dokud se odvolání nedostane k soudu, jsou ta úložiště z důvodu nejasné situace „u ledu“ a domény i účty TV Addons zůstanou na příkaz soudu v držení třetí osoby.

Zahájení slyšení u soudu ve věci odvolání se očekává nejdříve za osm měsíců. Do té doby půjde TV Addons až „nad rámec našich právních požadavků“, aby dokázalo, že všechny doplňky v úložišti jsou legální.

Nové tvaddons.co se zaměří výhradně na legální a licencované doplňky. Mnoho členů KODI komunity se však zabývá myšlenkou, nakolik bude takové výhradně legální úložiště zajímavé pro drtivou většinu uživatelů.

Tyto obavy jsou dále potvrzovány soupeřícími úložišti a instalátory, jako je Ares Wizard, které stále obsahují „závadné“ doplňky a snažící se vydělat na pádu Fusionu a Indiga.

Navzdory tomu se zdá, že u TV Addons jsou přesvědčeni o tom, že získají zpět své výsadní postavení. Lidé vždy chodili k nám jako k nejrelevantnějšímu zdroji informací a neoficiálních doplňků, objasňuje jejich zástupce. My nepotřebujeme s nikým soupeřit. My inovujeme.

Poznámka autora: Vidím zde takový malý zmatek v tom, co zástupce TV Addons předkládá. Lidé k nim chodili pro „neoficiální“ doplňky. Ovšem „neoficiální“ v podání TV Addons znamenalo „pravděpodobně částečně či úplně porušující autorská práva“. Nic proti jejich přesvědčení, ale legální a licencované (tedy oficiální) doplňky si může každý stáhnout z oficiálního repa KODI a nepotřebuje navštěvovat TV Addons.

Na otázku, jakže to inovují, zástupce TV Addons přímo neodpověděl, pouze sdělil, že …připravujeme jistou velmi inovativní, až revoluční věc…, aniž by sdělil bližší podrobnosti.

Rovněž padla otázka, jestli si zástupce TV Addons myslí, že i Ares Wizard se potýká se zákony: Při pohledu na obsah stránek a skutečnost, že používají Google AdSense, předpokládám, že se v blízké budoucnosti dostanou do problémů se zákonem, odpověděl tázaný a dodal: TV Addons se vždycky řídil zákonem a přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti, což ale nemohu říci o jiných stránkách.


Autor: archiv autora

Doplněk Exodus.

Když však padla další otázka, jestli členové komunity TV Addons pracovali na jednom z nejoblíbenějších doplňků s názvem Exodus, v obou žalobách zmiňovaném jako příklad doplňku jasně porušujícího autorská práva, striktně odmítl odpověď s odkazem na „probíhající soudní řízení“. 


Autor: archiv autora

Doplněk Exodus.

Konečný osud TV Addons stanoví precedens pro další „neoficiální“ streamingové služby na několik dalších let. Zástupce TV Addons je ale skeptický v tom, jaký efekt bude mít výrok soudu na streaming jako takový. 

Nechme se překvapit.

Širší souvislosti

Kauzy TV Addons a doplňků s podezřelým původem se dotýká i poslední dění v Nizozemí, kde je velmi aktivní protipirátská agentura Stichting Brein.

Ano, táž Brein, která stála za případem, na jehož základě byl nakonec vydán precedenční rozsudek Soudního dvora Evropské unie, jak jsme již dříve psali.

Na základě výzvy této agentury, opírající se o zmíněný rozsudek SDEU, muselo během letních měsíců tohoto roku ukončit prodej přístrojů s tzv. Fully Loaded Kodi kolem 200 prodejců po celém území Holandska. 

Součástí výzvy bylo i upozornění, že nebude-li do určitého termínu nabízení a prodej přístrojů přerušen, může dojít i k jejich konfiskaci nizozemskou policií. Agentura počínání oslovených prodejců pečlivě monitorovala. V aktuálním případě, týkajícího se nejmenovaného prodejce z Haagu, který agentuře přislíbil úplné ukončení prodeje, ale přístroje stáhl pouze z e-shopu, nikoliv z nabídky v kamenném obchodě, postoupila agentura případ policii.

Zaslali jsme dotyčnému upozornění, on však stáhl přístroje jen z nabídky na internetu. V kamenném obchodě pokračoval dále v prodeji. Oznámili jsme tedy případ policii, neboť prodejci takových přístrojů způsobují velké škody, sdělil Tim Kuik, ředitel Breinu. 

Policie následně v druhé polovině měsíce srpna provedla prohlídku sídla a obchodu prodejce, kde zajistila 245 přístrojů. Následně zjistila, že do zajištěných přístrojů byly nahrány doplňky, na které se vztahuje rozhodnutí SDEU. 

Všechny přístroje byly policií úředně zabaveny a prodejci nyní hrozí pokuta až do výše 10 000 eur za prodej zařízení upravených k porušování autorského práva. Pokud by odmítl pokutu uhradit, může dojít až k jeho trestnímu stíhání. Stichting Brein má rovněž možnost souběžně podat na prodejce civilní žalobu. 


Autor: Tim Kuik, ředitel Stichting Brein

Konec Metal Kettle

Jako poslední zpráva se vztahem ke kauze TV Addons je zde oznámení velmi úspěšného vývojáře a provozovatele repository, známého v KODI komunitě pod nickem MetalKettle, jak o ukončení dalšího vývoje doplňků, tak o ukončení provozu stejnojmenného úložiště. 

Ukončení bylo oznámeno přes účet vývojáře na Twitteru (účet i tweet už jsou nedostupné) a bylo zdůvodněno současnou naprosto nejistou situací okolo doplňků. MetalKettle dále píše, že (alespoň prozatím) ukončuje vývoj doplňků a hodlá se nadále věnovat hlavně své rodině.

V této souvislosti obnovené TV Addons vydalo prohlášení, že „legitimní“ doplňky, hostované na MK, budou nahrány do jejich nabídky.

Aktuální doplnění: Pouze pár dní trvalo, než bylo objasněno pozadí náhlého ukončení činnosti vývojáře MetalKettle. A opět to má souvislost s TV Addons. V souvislosti s nahráním údajných legitimních doplňků tohoto vývojáře, a to v řádech dnů po jejich nahrání, obdrželo úložiště „přátelské upozornění“ od právního oddělení společnosti Plex Inc. z Kalifornie. 


Autor: Plex Inc.

Týkalo se doplňku s názvem MK Plex, právě od vývojáře MetalKettle. Doplněk odstraňuje některé restrikce zabudované do Plexu, včetně nutnosti předplatného za tzv. Plex Pass. 

Společnost Plex Inc. upozornila TV Addons, že tento neoficiální doplněk porušuje jejich práva, zasahuje do intelektuálního vlastnictví společností, parazituje na známé ochranné známce a snaží se vyvolat dojem legálnosti použitím stejného loga. MK Plex je rovněž vydáván za fork originálního Plexu. 


Foto: archiv autora

Společnost dále poměrně striktně požadovala okamžité ukončení možnosti stahování doplňku, jeho vyřazení z nabídky úložiště, včetně odstranění všech stránek či odkazů na doplněk MK Plex. Stejně tak i okamžité přerušení všech dalších činností, které by mohly vést k porušení práv ke značce Plex.

Cloud 22 temata

Zároveň upozornila na riziko dalších právních kroků proti úložišti TV Addons.
TV Addons na to z preventivních důvodů okamžitě zareagovalo splněním všech požadavků společnosti Plex Inc. a MK Plex byl za nabídky vyřazen.

Sestaveno a upraveno ze zdrojů Torrentfreak, The Register, Huffington Post a Comparitech.

Autor článku

Příznivec a znalec IPTV technologie.