Hlavní navigace

Kde všude naladíte regionální multiplexy DVB-T a co v nich vysílá?

18. 11. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Pozemní digitální televizi v České republice nenaladíte jen v celoplošných multiplexech 1 až 4 (i když u „čtyřky“ se dá o celoplošnosti hovořit jen akademicky). Existuje i několik regionálních sítí, které šíří místní televize, ale vedle nich nabízejí i programy známé z kabelu nebo satelitu. Takových multiplexů není mnoho, potěšující je ale fakt, že se soustředí především do míst s větší hustotou obyvatel: na Českobudějovicko, Liberecko nebo Ostravsko. Pojďme se tedy na ně podívat trochu podrobněji.

Na digitální vysílání přecházely i regionální televize

Proč vlastně vznikají regionální multiplexy pro zemské digitální televizní vysílání? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Přechod na digitální vysílání se netýkal jen celoplošných televizí Nova, Prima nebo veřejnoprávních programů ČT 1 a ČT 2, ale také regionálních stanic. Část z nich digitalizaci vyřešila společně s Primou, protože podle vysílacích licencí sdílely s touto televizí analogové frekvence a tato symbióza pokračuje i v digitálním vysílání sdílením jedné programové pozice v celostátním multiplexu 2 (Prima se ale chce této povinnosti na přelomu roku zbavit tím, že vrátí nynější licenci a začne vysílat na základě nové, pro program Prima Family, která povinnost sdílet prostor s regiony neobsahuje).

Pak tu byla ale ještě jedna skupina regionálních a lokálních televizí, výrazně menší než ta, která je navázaná na využívání centrálního programu Primy, která vysílá na svých vlastních frekvencích celodenně. Tyto televize, pokud nechtěly úplně ukončit vysílání, musely nejpozději do letošního 11. listopadu přejít na digitální šíření signálu. Právě 11. listopadu totiž musely stejně jako velké analogové televize vypnout veškeré analogové vysílače a dokrývače, tedy pokud zrovna nevysílají na Jesenicku nebo Zlínsku (kde lze analogově vysílat až do června příštího roku). Další skupinu provozovatelů regionálních televizí tvoří zcela nové programy, které nepřecházely z analogu, ale začaly vysílat rovnou digitálně.

Liberecko – multiplex RTM na kanálu 32

Nejmladším regionálním multiplexem pro zemskou digitální televizi v České republice je síť RTM provozovaná Studiem ReVi z Liberce. Firma dosud šířila analogovou regionální televizi RTM v Liberci a Jablonci nad Nisou. Využívala k tomu dva analogové kmitočty (rozdílné vysílací kanály pro obě města), po přechodu na digitální vysílání vysílá na jediném kanálu 32 z jediné lokality v Horním Hanychově na úpatí Ještědu (nikoli ze samotného vysílače Ještěd, ale od skokanských můstků). Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nepovolil vyšší výkon než 2 kW kvůli riziku vzájemného rušení této regionální digitální sítě s celoplošným multiplexem 1 České televize, který na kanálu 32 vysílá výkonem 100 kW z pardubického vysílače Krásné.

Regionální multiplex RTM obsahuje kromě samotné televize RTM ještě hudební televizi Óčko a křesťanskou televizi Noe. Obě v této síti vysílají zatím zkušebně. Po ověření dosahu jejího signálu a využitelnosti tohoto druhu vysílání pro jejich diváky mají se společností ReVi podepsat smlouvy na řádné vysílání na Liberecku. Samotná firma ReVi plánuje, že v příštím roce spustí v tomto multiplexu svůj druhý program zaměřený na regionální sport. Nyní ale spíš řeší problémy spojené s nedostatečným nebo vůbec žádným signálem digitálního vysílání RTM v Jablonci nad Nisou. Navzdory vypočteným modelům pokrytí zde totiž vysílání RTM prakticky nelze naladit.

Programy v libereckém multiplexu RTM
TV2 RTM TV (Liberec) 100
TV Óčko logo 100
TV Noe 100
Liberec - pokrytí multiplexu RTM

Mapa pokrytí libereckého multiplexu RTM, který vysílá na kanálu 32 od skokanských můstků v Horním Hanychově na úpatí Ještědu (Zdroj: RTM)

Chystají se dokrývače pro Jablonec a Frýdlant

„Na základě vypočteného pokrytí u této koordinace, byl předpoklad, že Liberec i Jablonec nad Nisou budou pokryty dostatečnou intenzitou kvalitního digitálního signálu programu TV RTM. Po zahájení vysílání z uvedeného stanoviště a po provedených kontrolních měřeních bylo zjištěno, že Jablonec nad Nisou, s ohledem ke svému značně členitému terénu, není dostatečně pokryt kvalitním signálem tak, aby jej všichni jablonečtí diváci mohli přijímat bez větších technických opatření. Na podkladě těchto zjištění vstoupila TV RTM do dalších jednání s ČTÚ na vyhledání optimálního řešení této situace,“ konstatuje RTM na svém webu.

Provozovatel regionálního multiplexu RTM se netají tím, že měl ambici digitálně vysílat přímo z vysílače Ještěd, to však nebylo možné kvůli kmitočtové kolizi s multiplexem 1 z Krásného. „Vysílač je umístěn ve skokanském areálu, takže o hodně níž než vysílač Ještěd. Umístění nahoře nám kvůli koordinaci (vnitrostátní a mezinárodní) ČTÚ nepovolil,“ vysvětluje RTM. Regionální digitální síť tak vysílá z nadmořské výšky 662 metrů s anténami 20 metrů nad terénem, což vede ke zhoršenému příjmu signálu i v samotném Liberci.

„Zvýšení výkonu na 5 kW by v této situaci v pokrytí Jablonce nad Nisou nepomohlo, signál by se nadále tříštil o porost členitého terénu. Chtěli jsme vysílač původně umístit výše (na Skalce), ale to by i při výkonu 2 kW docházelo k rušení vysílače Pardubice, což nám ČTÚ nepovolil. Proto budeme Jablonec nad Nisou řešit samostatným vysílačem a v této fázi se jedná z ČTÚ o jeho výkonu a zkoordinování,“ dodává operátor. Samostatný dokrývač multiplexu RTM plánuje i pro oblast Frýdlantska, kam signál z Horního Hanychova nemůže doletět.

Českobudějovicko – multiplex Gimi na kanále 29

Jihočeská televize Gimi má dlouholetou tradici, ovšem regionální multiplex, který provozuje na Českobudějovicku, už nepatří té původní televizi Gimi, která sdílela analogové frekvence s televizí Prima. Tu totiž před lety původní majitelé prodali Regionální televizní agentuře podnikatele Jaroslava Berky (dnes ji vlastní už někdo jiný) a přejmenovala se na RTA Jižní Čechy. Značka Gimi ovšem zůstala původní servisní organizaci této televize, a ta nadále patří zakladatelům televize Gimi. Ti se rozhodli vysílání pod značkou Gimi obnovit: nejprve v kabelových sítích a později i prostřednictvím jediného pozemního vysílače ve Včelné u Českých Budějovic. Regionální multiplex využívá kanál 29 a vysílá výkonem 2 kW.

Kromě samotné televize Gimi v této síti vysílá i hudební televize Óčko, křesťanská televize Noe a jednu volnou programovou pozici má v brzké době obsadit Šlágr TV, hudební kanál vydavatelství Česká muzika (podle jiných informací ta samá společnost jedná o vysílání na jihu Čech s Českými Radiokomunikacemi a chce využít multiplex 3 ze silnějšího vysílače Kleť). V minulosti tento regionální multiplex krátkodobě využila i televize Prima a poté motoristický kanál Sport 5, jejichž vysílání v digitální síti Gimi už bylo ale ukončeno. Vysílač ve Včelné se nachází na pozemku Sportovního klubu Včelná a jeho signál je směřován z jihu na České Budějovice a Českobudějovic­kou pánev.

Programy v českobudějovickém multiplexu Gimi
TV Gimi logo 100
TV Óčko logo 100
TV Noe 100
Mux Gimi - pokrytí České Budějovice, říjen 2009

Mapa pokrytí českobudějovického multiplexu Gimi z vysílače Včelná, odkud vysílá na kanálu 29 (Zdroj: Gimi TV)

Ostravsko – multiplex Local TV na kanálech 28 a 59

Na Ostravsku lze naladit digitální vysílání regionálního multiplexu Local TV Klimkovice, které aktuálně využívá kanály 28 a 59. Digitální síť má hlavní vysílač v Klimkovicích na budově Jódového sanatoria a dokrývač v Hrabyni, přičemž oba využívají shodný vysílací kanál 59. Z Klimkovic multiplex vysílá výkonem 2 kW, z Hrabyně 0,6 kW. Obsahuje regionální televizi LTV Plus. Na dalším kanále 28 pouze z Klimkovic vysílá i hudební televize Óčko a křesťanská televize Noe, tedy stejné programy jako v případě regionálních multiplexů na Liberecku a Českobudějovicku. V minulosti obsahoval klimkovický multiplex také slovenskou zpravodajskou televizi TA3, ta však své vysílání v této síti již ukončila.

Klimkovice - vysílač Jódové sanatorium

Vysílač klimkovického regionálního multiplexu na střeše místního Jodového sanatoria (Foto: Local TV Klimkovice)

ICTZ23

Na kanálu 28 vysílá klimkovický multiplex z vodárenského objektu v Hýlově. Z tohoto vysílače bylo možné pravidelně přijímat digitální i analogový signál programu Local TV Klimkovice (provozovatel v přesně stanovených časech střídal formu šíření signálu). Firma B plus TV, která zajišťuje provoz těchto regionálních multiplexů, navíc v Ostravě testovala ve spolupráci s Technickou univerzitou Žilina hybridní multiplex DVB-T/-H s obdobným obsahem jako klasického regionálního multiplexu. Tento experiment využíval kanál 46 z budovy kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě – Porubě.

Programy v klimkovickém multiplexu LTV Plus
TV LTV Plus 100
TV Óčko logo 100
TV Noe 100
Klimkovice - pokrytí DVB-T

Mapa pokrytí klimkovického multiplexu LTV Plus z vysílače Klimkovice – Jodové sanatorium, odkud vysílá na kanálu 59 (Zdroj: Local TV Klimkovice)

Jste v dosahu některé ze zmiňovaných regionálních sítí DVB-T?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.