Hlavní navigace

Kdy bude schůzka Garin – Topolánek? Máme dopis šéfa CME premiérovi

17. 6. 2007
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Dění kolem přípravy nové legislativy k digitálnímu televiznímu vysílání dostává zajímavý rozměr. Zatímco Asociace digitálních televizí marně čeká na odpověď na svůj dopis majiteli CME Ronaldu Lauderovi, jiný vrcholný představitel společnosti vlastnící TV Nova píše čile. Předseda představenstva CME Michael Garin si za adresáta zvolil ale rovnou premiéra české vlády Mirka Topolánka. A vyzval ho kvůli digitalizaci k setkání, o kterém veřejnost neměla nic vědět.

Ze všech televizních stanic, které americko-bermudská společnost Central European Media Enterprises (CME) vlastní po celé střední a východní Evropě, je televize Nova tou nejvýnosnější. Finanční analytici o ní hovoří dokonce jako o dojné krávě (angl. „cash cow“) CME. Aby také ne, když Nova dokáže za jediný měsíc vyždímat z České republiky přes inzertní příjmy stamiliony korun. Nahrává jí vysoká sledovanost, ale s tím i přímo související fakt, že stanice působí na nejmonopolizo­vanějším televizním trhu z celé vyspělé Evropy.

Druhým důležitým bodem, který stojí za to si připomenout před čtením dopisu pana Garina českému premiérovi, je enormní zadluženost akciové společnosti CME. Její akcionáři se totiž rozhodli, že když nechtějí prodávat svoje akcie nebo vydávat další, které by rozdrobily jejich vlastnictví, získají investiční prostředky, nutné například na nákup podílu v rumunské Pro TV, vydáváním dluhopisů. Každý dluhopis má ale svoje datum splatnosti a CME potřebuje, aby finanční krávy jako Nova dojily dál, jak nejvíc to jen půjde.

A digitalizace může přísun peněz přeci jen pokazit. Jakkoli v počáteční finanční úspěšnost nových digitálních programů v České republice odborníci moc nedoufají, CME se zřejmě nelíbí ani náznak možné nejistoty. Pomůže jí ve zdržení nástupu konkurence na tuzemský televizní trh premiér Mirek Topolánek (ODS), na kterého se šéf CME Michael Garin kvůli digitalizaci obrátil? Poslední dění kolem příprav digitální novely tomu jenom nasvědčuje.

Dopis Garin 1

Digitální novela vyvolává u CME „zvýšené obavy“

Pro celý dopis amerického investora českému premiérovi je charakteristický slušný, ale zároveň nekompromisní tón. Vážený pane ministerský předsedo, jak víte, společnost CET 21, spol. s .r.o. (dále jen „CET 21“ – majitel licence na televizi Nova, pozn. red.) ve vlastnictví CME je operátorem pozemního analogového vysílání pod názvem TV Nova a majitelem vysílací licence 001/1993, jejíž platnost skončí v lednu 2017, začíná Michael Garin. Pak premiérovi připomene chystaný nástup digitalizace, o kterém jako předseda vlády jistě ví.

Přechod na digitální vysílání v Česku se v současné podobě Garinovi ale nelíbí. Proto na Topolánka apeluje: Rozhodli jsme se, že se obrátíme přímo na vás, neboť informace, které jsme získali o celém procesu tohoto přechodu, vyvolaly zvýšené obavy, pokud jde o naše práva vlastníka a investora. Předseda představenstva CME se tím hned dostává k chystané novele zákonů souvisejících s digitalizací, především zákona o elektronických komunikací 127/2005 Sb.

Připomeňme si, že tzv. digitální novela, jak byla představená veřejnosti 18. května ministrem vnitra Ivanem Langerem (ODS) a jeho náměstkem Zdeňkem Zajíčkem, obsahovala pět základních principů. Byly jimi přechodné licence pro původní vítěze licenčního řízení na nové digitální programy na 5 + 5 let, volnost České televize (ČT) v budování veřejnoprávního multiplexu, možnost návratu reklamy na ČT, až stonásobné zdražení analogových kmitočtů do roku 2010, ale také až dvě kompenzační licence pro současné provozovatele analogového vysílání – Novu nevyjímaje.

Digitalizace může snížit naše jmění, naznačuje Garin

Panu Garinovi a jeho kolegům z vedení CME se ale něco takového zjevně nelíbí: Zdá se, že legislativní změny obsažené v návrhu mohou mít po řadu následujících let zásadní dopad na postavení podnikatelských subjektů v oblasti televizního vysílání v České republice a na možnost diváků přijímat televizní signál. Čtenáři by se skoro chtělo vykřiknout: Ano, novela přináší konec současného duopolu celoplošných televizí v Česku, šanci na pestřejší programovou nabídku a na lepší obraz i zvuk!

Takového čtenáře by ale jistě někdo ze CME nebo CET 21 umlčel slovy, že digitalizace znamená především hrozbu ztráty televizního signálu pro významný počet diváků v přechodném období, a proto bude vždycky nutné pečlivě počítat set-top-boxy. A běda, jak jich mezi všemi diváky nebude alespoň 90 procent. Navzdory faktu, že je takový argument zcela iracionální, jsme se ho od právníků placených Novou dočkali v poslední době několikrát. Ale ani Prima v tomto ohledu nezůstává pozadu.

Garin se na novelu a jí vyvolané změny dívá s nelibostí: Tyto změny by mohly významně poškodit podnikatelské aktivity CET 21 a ovlivnit hodnotu investice jejího vlastníka CME. V tuto chvíli přichází první náznak právní hrozby premiérovi, který by si měl podle šéfa CME asi dobře vzpomenout na 10 miliard z arbitráže, kterou Američané za Novu už vyinkasovali. Věděli jste mimochodem, že v těch penězích byla zahrnutá kompenzace za licenci platnou až do roku 2017? Za něco podobného teď čeští daňový poplatníci mohli platit podruhé. Dovoluji si využít této příležitosti a sdělit Vám, že při předběžném prozkoumání obsahu návrhu je zřejmé, že mnohá z jeho ustanovení diskriminují současné pozemního analogového televizního vysílání, píše Garin Topolánkovi.

Návrh, tak jak nám byl předložen, nijak nechrání práva společnosti CET 21 a jejích vlastníků, konstatuje předseda představenstva CME a dodává: Spíše naopak, pokud bude tento návrh realizován, investice společnosti CME by mohly být při přechodu na pozemní digitální vysílání v České republice významným způsobem dotčeny. Vyjadřování autora digitální novely Zdeňka Zajíčka ani národního koordinátora digitalizace Zdeňka Duspivy pro média se Michaelu Garinovi vůbec nelíbí. Hovořit o metodě „cukru a biče“, nebo dokonce o možném vyvlastňování analogových kmitočtů ve veřejném zájmu, pokud tato novela selže, to je pro americké investory asi silná káva.

Poplácání po zádech a sjednání schůzky na závěr

Předseda představenstva CME samozřejmě ke konci dopisu premiérovi připomíná, že Nova digitálně vysílá na více než 30 procentech území České republiky a že CME digitalizaci v mnoha ohledech vlastně podporuje. Stejnou rétoriku pro účastníky odborných konferencí a pro média používá i ředitel Novy Petr Dvořák. Ani jeden z pánů přitom nedodává, že vezou jeden svůj programový vagónek za čtyřmi vagóny veřejnoprávní České televize, bez kterých zemské digitální vysílání Novy zatím nikam nedojelo.

Jsme samozřejmě ochotni podporovat společnost CET 21, aby se i nadále aktivně podílela na dalším rozvíjení procesu přechodu, sděluje premiérovi Michael Garin. Druhým dechem ale přidává: Určitě však pochopíte, že její účastí by neměla být dotčena práva, která CET 21 vlastní na základě své současné licence. V tuto chvíli stojí zato připomenout si slib Petra Dvořáka, že Nova seznámí se svými připomínkami veřejnost 4. června. Na nic takového nedošlo. Ale ejhle, máme tu dopis od CME datovaný k 8. červnu a Garin tu píše: Zástupci ministerstva obdrželi od managementu CET 21 oficiální vyjádření, že proces přechodu … by měl respektovat určité obecné zásady.

MM socky3

O jakých zásadách to předseda představenstva CME píše? Především by měl být transparentní a spravedlivý, nediskriminovat současné poskytovatele TV vysílání a měl by brát ohled na logické komerční zájmy a práva těchto poskytovatelů. Tyto obecné zásady se musí náležitě odrážet v příslušných zákonech, jimiž se proces přechodu řídí, uvádí Garin a celé to korunuje větou: Znepokojuje nás, že toto se v současné době neděje. Kdo že to píše české zákony? Politici jako volení zástupci českých občanů a televizních diváků, nebo CME s jejími nadiktovanými zásadami? Že působí na nejmonopolizo­vanějším (a nejvýnosnějším) televizním trhu v Evropě, kterým Česká republika podle nezávislých analytiků bezesporu je, to CME jaksi netrápí. A o nástupu konkurence se mezi obecnými podmínkami pana Garina také nehovoří.

Já osobně i ostatní odpovědní zástupci CME a CET 21 bychom uvítali příležitost seznámit se s Vaším stanoviskem v termínu, který se Vám bude hodit, vzkazuje na závěr předseda představenstva CME Michael Garin premiérovi České republiky Mirku Topolánkovi. Já se k této výzvě pana Garina připojuji a věřím, že se mnou i deset milionu televizních diváků v Česku. Je v našem zájmu vědět, jak to s digitalizací myslí náš předseda vlády. Určitě by si ale neměl vyříkávat se CME na zákulisním jednání.

Dopis Garin 2

A nyní něco úplně jiného…

Ve světle dopisu Michaela Garina Mirku Topolánkovi si připomeňme několik důležitých dat z poslední doby.

13. květen: Asociace digitálních televizí (ADT) odeslala na Barrandov do televize Nova otevřený dopis majiteli CME Ronaldu Lauderovi. Servilní text apeluje na mecenášskou strunu amerického miliardáře a prosí ho o podporu při procesu přechodu na digitální vysílání. Nezvyklou adresu vyvažuje fakt, že vedení CME má přijet jednat do České republiky. Dopis poukazuje na rýsující se novelu související s digitalizací.

14. a 15. květen: Do České republiky přijel management CME, aby diskutoval s vedením televize Nova, resp. CET 21. Předmětem jednání byla velmi pravděpodobně i digitalizace a postoj CME k přechodu na digitální vysílání na českém trhu.

17. květen: Na Kavčích horách se uskutečnila konference DIGImedia 2007, kde poprvé zazněly principy digitální novely. Ve stejný den byl návrh novely zveřejněný na serveru ČRo Digital a k expresnímu posouzení ho dostaly i všechny zainteresované subjekty. Od té doby má Nova návrh v ruce.

18. květen: Ministerstvo vnitra svolalo tiskovou konferenci. Na té ministr vnitra Ivan Langer a jeho náměstek Zdeněk Zajíček podrobně představili principy digitální novely. Vnitro v té době mělo digitalizaci ve své kompetenci, přebralo ji po rušícím se Ministerstvu informatiky.

22. květen: V tento den byl termín pro odevzdání připomínek k návrhu digitální novely. Odevzdali je všichni, kdo chtěli – až na Novu a Primu. Generální ředitel Novy se zavázal zveřejnit připomínky Novy 4. června, podle tiskového mluvčího Primy Ladislava Pavlíka má česká komerční dvojka udělat totéž 6. června. Ani jedna z televizí svůj slib nedodržela a vymluvila se na probíhající změny v návrhu.

28. květen: Na veřejnost se dostávají informace, že Ministerstvo vnitra ustupuje Nově. Termíny vypínání analogu a na ně navázané udílení kompenzací se posouvá o rok. Dvě licence mají být připravené pro 10. říjen 2010 (místo 9. září 2009), pouze jediná při termínu 11. listopadu 2011 (místo 10. října 2010).

30. květen: Návrh digitální novely se dostal do vlády. Zatímco Ivan Langer si kvůli němu údajně posunul dovolenou, jiní mu zjevně tolik nepřáli. Místo schválení se dočkal jen „zametení“ do Legislativní rady vlády k ministru Cyrilu Svobodovi (KDU-ČSL). Nového jednání ve vládě se návrh měl dočkat zítra, 18. června.

31. květen: Ministerstvo informatiky aktivně působící na poli digitalizace definitivně skončilo. Digitalizace se zároveň přesunula z Ministerstva vnitra na Ministerstvo průmyslu a obchodu k ministru Martinu Římanovi (ODS).

8. červen: Předseda představenstva Michael Garin napsal premiérovi Mirku Topolánkovi dopis ohledně digitalizace a pozice CME na českém trhu.

11. červen: Uskutečnila se utajovaná schůzka předsedy Legislativní rady vlády Cyrila Svobody s ředitelem Novy Petrem Dvořákem. Účastnit se jí měl i předseda Asociace digitálních televizí a ředitel Óčka Jiří Balvín a předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Žák. Autor digitální novely Zdeněk Zajíček ani národní koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva naopak přizváni nebyli.

14. červen: Digitální novelou se měla zabývat Legislativní rada vláda. Předtím ji už stihly podrobně posoudit její jednotlivé orgány a doporučily ji ke schválení. Několik hodin před jednáním ji ale ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) jako zástupce druhého z předkládajících ministerstev stáhnul z jednání. Svůj krok konzultoval s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem a předsedou Legislativní rady vlády Cyrilem Svobodou.

15. červen: Nova pochválila Ministerstvo kultury po stažení digitální novely z Legislativní rady vlády za zodpovědný přístup. Návrh změnil svého spolupředkladatele. Ministerstvo informatiky bylo i tady vystřídané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

?: Schůzka zástupců CME v čele s Michaelem Garinem s předsedou vlády Mirkem Topolánkem.

Chcete znát stanovisko premiéra k digitalizaci?

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.