Hlavní navigace

"Ronalde Laudere, podpořte českou digitalizaci!"

13. 5. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
Během pondělí 14. a úterý 15. května proběhne v Praze zasedání světového boardu americké mediální skupiny CME, vlastníka televize Nova, kterého se zúčastní i většinový majitel této společnosti Ronald S. Lauder. Asociace digitálních televizí (ADT) využila této příležitosti k vydání otevřeného dopisu, v němž Ronalda S. Laudera vyzývá k otevřené podpoře procesu digitalizace televizního vysílání v České republice. TEXT DOPISU PŘINÁŠÍME V PŮVODNÍM ZNĚNÍ

Vážený pane Ronalde S. Laudere,

obracíme se na Vás jménem Asociace digitálních televizí v České republice, která sdružuje 6 podnikatelských subjektů, jež loni v dubnu, po velmi důsledném a zdlouhavém licenčním řízení, získaly licenci na digitální televizní vysílání. I na základě žaloby CET 21 s.r.o., která je součástí Vámi vlastněné skupiny CME Ltd., byly naše licence v září loňského roku pozastaveny a nyní čekáme na výsledky soudních sporů.

Vážený pane Laudere,

když jste se v roce 1992 rozhodoval vstoupit na televizní trh v České republice, byl jste veden nejušlechtilejšími záměry prosadit v tehdy postkomunistické zemi nezávislé komerční televizní vysílání. Smyslem Vašeho počínání bylo i pomoci rozvinout pluralitu názorů a posílit demokracii.

Ronald S. Lauder

Za tuto svou činnost jste byl minulý rok po zásluze oceněn Mezinárodní akademií televizního umění a věd cenou Emmy 2006 za průkopnictví v rozvoji nezávislého televizního vysílání ve střední a východní Evropě. Cenu jste přijal jako „odraz odvahy a síly všech lidí ve střední a východní Evropě“.

Jak si jistě vzpomínáte, v roce 1993 Česká republika Vaší soukromé společnosti bezplatně poskytla své nejlepší technické zařízení pro šíření signálu, které v minulosti vybudovala z peněz svých občanů. Přestože TV Nova nikdy nedodržela původní podmínky licence, nebyla za to nikdy sankcionována. Vámi vložené investice do nezávislého programu se plně vrátily již v prvních letech vysílání. Česká republika Vám na základě rozhodnutí arbitrážního řízení vykompenzovala i soukromý spor, který jste vedl s tehdejším managementem Vaší společnosti.

Vážený pane Laudere,

vážíme si přínosu CME i Vašeho osobního pro rozvoj demokracie a názorové plurality v naši zemi. Očekáváme, že zůstanete těmto svým ideálům věrný i v období, kdy chce Česká republika dobudovat pluralitu v zemi rozšířením nabídky televizních programů a jejich vysílatelů. Tak, aby právě tuto pluralitu aspoň o něco více přiblížila standardu země, ze které přicházíte a v níž jste za její rozvoj oceňován. Očekáváme, že plně podpoříte digitalizaci televizního vysílání, která jediná zmíněnou pluralitu umožní.

Věříme, že pro nositele ceny, který udělal tolik pro demokratizaci v zemích střední a východní Evropy, nemůže být přesvědčivějším vyvrcholením jeho demokratizačního snažení, než právě podpora vzniku dalších nových nezávislých televizních stanic, které budou moci v ČR vysílat díky digitální technologii až po 18 letech budování demokracie. Podle našeho názoru tuto podporu nejlépe vyjádříte přijetím nejnovějšího plánu odblokování digitalizace, který vznikl v gesci ministerstva vnitra ČR a se kterým Vás vaši tuzemští manageři jistě seznámili.

Jsme si jisti, že taková podpora demokratizace a skutečné pluralizace televizního trhu od člověka, který se úspěšně prosadil nejen ve své rodné zemi, nejen v nekonkurenčním prostředí naši země, ale i v konkurenčním prostředí dalších zemí střední a východní Evropy, bude důstojným vstřícným gestem vůči obyvatelům České republiky. Těm obyvatelům, kteří sami tolik přispěli k mimořádnému úspěchu Vašeho podnikání u nás.

Vážený pane Laudere,

nejenom my, členové asociace, ale jak pevně věříme, i významná část občanů České republiky nepochybně ocení Vaše vstřícné gesto vůči digitalizaci, tentokrát jako „odraz odvahy a síly“ samotného Ronalda Stevena Laudera.


Ing. Jiří Balvín
předseda ADT
Óčko


Mgr. Martin Mrnka
místopředseda ADT
Z1 TV


Ing. Vladimír Kuba
Barrandov TV


František Fenič
Febio TV


PaeDr. Jaroslav Berka
RTA

UXD


Radim Pařízek
TV Pohoda

Na vědomí:


Embassy of the United States, Prague, Czech Republic

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Petr Dvořák, generální ředitel TV Nova