Hlavní navigace

Kmitočty Jaromíra Nováka: Jak chtějí poslanci měnit zákon o elektronických komunikacích

9. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu v pravidelném sloupku popisuje novinky ve světě telekomunikací a regulací. Tentokrát netradičně ve čtvrtek.

Toto úterý skončila lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k novele zákona o elektronických komunikací (sněmovní tisk 420). Teď bude gestor zákona – ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – připravovat stanovisko k jednotlivým pozměňovákům a 15. května bude o nich hlasováno na dalším jednání Hospodářského výboru.

Co je podle posledních informací na stole? V první řadě je to komplexní pozměňovací návrh z pera pana poslance Patrika Nachera a pana poslance Martina Jiránka, jehož cílem je upravit legislativně technické nepřesnosti a vzít na palubu některá další prospotřebitelská opatření.

Konkrétně se jedná o následující oblasti:

  1. Aby při přenesení čísla nevznikaly pochybnosti o identitě účastníka, který o přenesení čísla žádá, bude v žádosti o přenesení čísla i položka „identifikační údaje účastníka“.
  2. Jednoznačně se stanoví, že přenesení čísla je poskytováno bezplatně.
  3. Nově bude mít možnost spotřebitel požádat o vrácení kreditu u předplacené karty při přenesení do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy s původním operátorem.
  4. Účinnost zákona se předpokládá relativně brzy, a to k 1. lednu 2020.
  5. Součástí návrhu je srovnávací nástroj – cenových nabídek a kvality služeb. Koncoví uživatelé by měli mít možnost snadného porovnání cen různých služeb nabízených na trhu na základě informací o cenách zveřejňovaných ve snadno dostupné formě. Tento úkol půjde na triko ČTÚ.

Další pozměňovací návrh (samostatný), který je znám, je opět z pera pánů poslanců Nachera a Jiránka a dává nově poměrně silnou pravomoc ČTÚ zasahovat do smlouvy operátorů, jejímž předmětem je využívání rádiových kmitočtů, pokud ČTÚ prokáže, že plněním této smlouvy dochází k ohrožení nebo obcházení podmínek výběrového řízení. V odůvodnění se píše:

Například se může jednat o situaci, kdy službou pronájem okruhů na předmětných kmitočtech dojde k obcházení spektrálních limitů, které Český telekomunikační úřad stanovil v podmínkách výběrového řízení. Tímto ustanovením získá Úřad nový nástroj, který zabrání manipulaci a spekulaci s kmitočty, což je důležité vzhledem k připravované aukci, která má za úkol posílit konkurenci na trhu.

Další evidovaný pozměňovací návrh je pana poslance Radima Fialy, který je podáván jako pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pánů poslanců Nachera a Jiránka. Odůvodnění říká, že návrh upřesňuje, že u předplacených služeb má spotřebitel právo požádat o vrácení zbývajícího kreditu kdykoliv před přenesením telefonního čísla. Po přenesení telefonního čísla smlouva zaniká a poskytovatel služby již nemá možnost spotřebitele a jeho kredit zpětně identifikovat. Návrh dále určuje lhůtu pro vrácení kreditu, když stanoví, že zbývající kredit bude vrácen nejpozději do 30 dní po ukončení smlouvy.

Dále tento pozměňovací návrh upřesňuje okamžik zániku smlouvy při přenesení telefonního čísla. Odůvodnění uvádí, že „oproti vládnímu návrhu je ponechána panem poslancem Nacherem navrhovaná lhůta 2 pracovních dní, nicméně je upřesněno, že k zániku smlouvy dojde až počátkem prvního pracovního dne, který po uplynutí této lhůty následuje. Systémy operátorů jsou nastaveny tak, aby k přenášení čísel docházelo vždy v tzv. ‚portačním okně‘, tj. v pracovní den mezi 00.00 a 06.00 hod. Tímto postupem je zajištěno, že k portaci dojde v časech nejméně využívaných k volání, a komfort spotřebitele tak bude co nejméně narušen. Smlouva tedy zanikne v nejbližším portačním okně po uplynutí lhůty 2 pracovních dní, tj. počátkem dalšího pracovního dne.”

Ve středu 15. května uvidíme, jaké pozměňováky byly úspěšné v rámci Hospodářského výboru. To ale neznamená, že ty ostatní spadnou ze stolu. Mohou být načteny a prohlasovány i v rámci pléna. Vsadíte si, které projdou a které nikoliv?

Jak vybudovat gigabitovou společnost

20. května 2019 je jedno z magických dat v roce, kdy se konají více než čtyři zajímavé akce (občas se tato neplánovaná shoda stane a člověk si pak musí pečlivě vybírat). Tak pokud ještě nemáte vybráno, dovolím si vás pozvat na společnou konferenci ČTÚ a České asociace elektronických komunikací, která se jmenuje Jak vybudovat gigabitovou společnost v ČR (inspirace cíli Evropské komise je zřejmá).

Za tímto názvem najdete třípanelovou diskuzi věnující se mapování, podpoře výstavby a zkušenostem ze zahraničí (ze Slovenska). Jsem rád, že pozvání přijali jak zástupci exekutivy – pan náměstek Petr Očko z MPO, tak zástupci moci zákonodárné – pan poslanec Jiránek a pan senátor Miroslav Adámek, dále zástupci samosprávy – starostové obcí pan Sršeň a pan Souček.

ux tip do článku

O nové iniciativě – digitálních technických mapách – promluví místopředseda ČÚZK pan Karel Štencel a v rámci panelu „Slovenská zkušenost“ přijal pozvání pan předseda slovenského regulačního úřadu Vladimír Kešjar (na Lupě jsme s ním nedávno vydali rozhovor o slovenských zkušenostech s příchodem čtvrtého operátora).

A výroční zpráva za rok 2018 je těsně před finalizací a už máme titulku. Příště bude už odkaz na stažení.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je odborník na regulace telekomunikací. Pracuje pro sdružení CZ.NIC a NIX.CZ, od roku 2022 je poradcem ministra průmyslu a obchodu. V letech 2013 až 2020 byl předsedou Rady ČTÚ. Seriál Krátké vlny vychází současně také na blogu sdružení CZ.NIC.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).