Hlavní navigace

Mobilní operátoři postupují ve shodě proti zájmu zákazníků. ČTÚ zveřejnil zásadní analýzu

8. 3. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Despositphotos
Kolik je v Česku podpultových nabídek a jak si operátoři konkurují? Telekomunikační regulátor zveřejnil předběžné závěry své analýzy trhu.

Nabídky mobilních operátorů jsou si do značné míry podobné, jejich tržní podíly v oblasti služeb pro koncové spotřebitele se víceméně nemění, virtuální operátoři situaci nemohou změnit, a i když mezi síťovými operátory nefunguje formální kartel a domluva, dodržování společné strategie je pro ně dlouhodobě výhodné. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své předběžné analýze potvrzuje, že český mobilní trh je zablokovaný a nepanuje na něm dostatečná konkurence.

ČTÚ osmdesátistránkovou předběžnou analýzu zveřejnil na svém webu a v rámci veřejné konzultace vyzval všechny dotčené hráče a veřejnost k zaslání případných připomínek.

V závěru materiálu píše, že na velkoobchodním trhu „indikuje existenci společné významné tržní síly mobilních síťových operátorů T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.“ To je jeden z nutných předpokladů k případné přímé regulaci trhu – například k určování toho, jaké podmínky mají síťoví operátoři dávat virtuálním hráčům.

Podpultové nabídky

Analýza obsahuje řadu zajímavých údajů o fungování trhu. V první části se věnuje popisu maloobchodního trhu a vychází z tzv. tříkriteriálního testu, který ČTÚ provedl v roce 2017 (více viz Trh s mobilními daty je pokřivený, ukázal test ČTÚ. Otvírá cestu k jeho regulaci).

Materiál potvrzuje, že chybějící konkurence na trhu navyšuje ceny, které spotřebitelé platí. „Úřad při vyhodnocení situace na maloobchodním trhu mobilních služeb v České republice dospěl k závěru, že ceníkové ceny za mobilní datové služby pro rezidentní zákazníky (domácnosti) jsou vyšší, než kterých by bylo možné dosahovat na trhu s více rozvinutou hospodářskou soutěží.“

Součástí kapitoly jsou i zajímavá čísla ohledně neveřejných „podpultových“ nabídek, kterými se operátoři snaží lákat nové či udržet odcházející klienty (tzv. akviziční a retenční nabídky). Podle údajů ČTÚ má takové slevy v průměru 31 % rezidentních klientů trojice velkých operátorů (data jsou k 30. 6. 2018). Úřad uvedl i procenta u jednotlivých operátorů (22 %, 33 % a 39 %), kvůli zachování obchodního tajemství ale neprozradil, kterému operátorovi která hodnota patří.

„Výše průměrně poskytované slevy se u jednotlivých operátorů pohybuje od 21,22 % do 79,03 %,“ píše také ČTÚ. „V této souvislosti si Úřad u dalších evropských regulačních úřadů ověřil, že obdobně jako v ČR jsou i v dalších srovnávaných zemích v určité míře spotřebitelům poskytovány neveřejné nabídky. Většina regulátorů však informace tohoto typu systematicky nesleduje, a pokud výjimečně ano, tak podléhají obchodnímu tajemství, a nemohou tak být v konkrétní podobě sdíleny, a tudíž srovnávány,“ dodává.

Vedle „podpultových nabídek“ operátoři nabízejí také speciální zvýhodněné studentské nebo rodinné tarify. „Z dat, která si Úřad vyžádal od síťových operátorů, vyplývá, že zájem o tento typ tarifů u spotřebitelů v čase roste – zejména u tzv. rodinných tarifů – a v současné době dosahuje jejich zastoupení v segmentu spotřebitelů, využívajících mobilní tarify s daty, v součtu až 19 %,“ popisuje ČTÚ.


Autor: ČTÚ

Podíly na trhu

Úřad si všímá také rozdílů mezi cenami a spotřebou služeb (volání, SMS a dat) mezi rezidentními zákazníky a uživateli firemních tarifů, u kterých si společnosti dokáží s operátory vyjednat výhodné podmínky.


Autor: ČTÚ

Na firemním trhu konkurence funguje mnohem lépe, dokládá ČTÚ. Velké firmy, které mají větší vyjednávací sílu než jednotlivý spotřebitel, jsou ve výběrových řízeních schopné dosáhnout „…ceny až na hranici variabilních nákladů síťového operátora (či jen mírně převyšující), které jsou v síťovém odvětví, jakým je sektor elektronických komunikací, velmi nízké“.

Právě konkurence na poli firemních nabídek je přitom podle analýzy důvodem, proč se na první pohled tržní podíly jednotlivých operátorů v čase mění, a tím pádem to vypadá, že mezi nimi probíhá soutěž.


Autor: ČTÚ

Zatímco u firemních nabídek se podíly operátorů na trhu pohybují, v oblasti rezidentních zákazníků zůstávají za uplynulé roky v podstatě stejné, argumentuje úřad.


Autor: ČTÚ

Autor: ČTÚ

„Z hodnocení tržních podílů na maloobchodním trhu je tak zřejmé, že se jedná o vysoce koncentrovaný oligopolní trh, který ovládají tři velcí poskytovatelé (T-Mobile, O2 a Vodafone), kteří si vůči dalším subjektům v roli virtuálních operátorů dlouhodobě udržují své stabilní tržní postavení,“ uzavírá ČTÚ. Souhrnný tržní podíl „velké trojky“ dosahuje 93 % (podle počtu SIM karet), respektive 96 % (měřeno tržbami).

A i když ke konci roku 2017 v ČR oficiálně působilo celkem 153 virtuálních operátorů, nemají takový vliv, aby příznivě ovlivňovali cenovou hladinu ve prospěch spotřebitelů, zejména u mobilních tarifů s vysokým objemem dat, konstatuje analýza.

Velkoobchodní trh

Právě situaci virtuálů se ČTÚ věnuje v kapitole o velkoobchodním trhu. Analýza konstatuje, že na něm ceny postupně klesají a nabídka jednotlivých síťových operátorů se liší. Virtuální operátoři (MVNO/MVNE) tak mají teoreticky možnost přejít k dodavateli s lepšími podmínkami. „Úřad však k tomuto dodává, že mu není znám případ, kdy by ze strany MVNO/MVNE došlo ke změně velkoobchodního poskytovatele mobilních služeb,“ podotýká ČTÚ.

Analýza to vysvětluje mimo jiné organizační náročností takového přechodu (např. nutností zkoordinovat proces přechodu z jedné sítě do druhé se všemi zákazníky současně). Podotýká, že v daleko jednodušší situaci by byl tzv. plnohodnotný MVNO, který nemusí při změně velkoobchodního partnera vyměňovat SIM karty.

„Doposud působil v České republice v roli full MVNO jeden subjekt, a to společnost Vectone Distribution Czech Republic s.r.o., která provozovala virtuálního operátora Vectone Mobile, jež však k 14. květnu 2018 oznámila Úřadu ukončení poskytování služeb elektronických komunikací,“ uvádí analýza.

Oligopolní trh

Vzhledem k tomu, že žádný z trojice síťových operátorů nemá na trhu sám o sobě dominantní postavení, zaměřil se ČTÚ v analýze na otázku, jestli tzv. významnou tržní sílu nemají všichni tři velcí operátoři dohromady a jestli v neformální shodě nepostupují proti zájmům spotřebitelů. Analyzoval přitom několik podmínek, které musí být pro takové tvrzení splněny.

Patří mezi ně například to, jestli je trh dostatečně transparentní, aby operátoři mohli společnou strategii bez nějakých formálních dohod uskutečňovat, jestli mají k dispozici účinné odvetné opatření, kterým mohou „potrestat“ operátora, který se od společného jednání odchýlí, nebo jestli tento společný postup mohou ovlivnit další hráči či tlak veřejnosti.

Důležitým kritériem také je, zda je trh způsobilý k tomu, aby na něm došlo k tzv. tacitní koluzi. Jak ČTÚ uváděl už v předešlé analýze z roku 2012, tímto pojmem je myšlena „forma kolektivní dominance, kdy příslušné subjekty (oligopolisté) neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale kdy postupují společně shodně způsobem, který je nevýhodný pro jejich zákazníky“.

V této souvislosti se analýza zabývá například tržními podíly operátorů a konstatuje, že „oligopolní trh mobilních služeb je v České republice vysoce koncentrovaný“. Porovnává také strukturu nákladů a investic, u které konstatuje, že se u jednotlivých operátorů liší, což možnost tacitní koluze snižuje.


Autor: ČTÚ

Porovnává také, zda operátoři nabízejí obdobné služby, a konstatuje, že jsou podobné jen částečně – homogenitu narušují neveřejné nabídky speciální balíčky typu StreamOn a Pass a také ceny, které, „ačkoliv se pohybují v určité shodné cenové hladině, se v konkrétních nabídkách kombinujících hlasové, SMS a datové služby jednotlivých síťových operátorů vzájemně odlišují“.

Podle analýzy je nicméně koordinované jednání pro operátory dlouhodobě výhodné. Dokládá to na příkladu z roku 2013, kdy po zveřejnění kritické analýzy ČTÚ a po oznámení aukce na LTE kmitočty operátor O2 v dubnu 2013 nečekaně představil tarify s neomezeným voláním. Ostatní dva operátoři nabídku během několika dnů dorovnali a následující čtyři roky ji všichni tři drželi v podstatě beze změn.

WT100

„Teprve na jaře 2017, v době, kdy Úřad zpracovával test tří kritérií pro trh mobilních služeb, byly tarifní nabídky síťových operátorů aktualizovány a datové objemy v neomezených hlasových a SMS tarifech se zhruba ztrojnásobily,“ popisuje ČTÚ.

Celkově nakonec ČTÚ konstatuje, že podle jeho celkového hodnocení trh mobilních služeb v ČR vykazuje způsobilost k tacitní koluzi. A vzhledem k tomu, že jsou podle analýzy splněny i další podmínky, říká ČTÚ ve svém předběžném závěru, že materiál „indikuje existenci společné významné tržní síly mobilních síťových operátorů T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.“

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Najdete mě na Twitteru nebo na LinkedIn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).