Hlavní navigace

Kvůli ADSL na koberečku?

22. 7. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Vladimír Mlynář hodlá požádat Český Telecom a vysvětlení a přesné informace o chystané budoucí podobě ADSL služeb. Společnosti Czech OnLine došla trpělivost a veřejně vyzvala Český Telecom k urychlenému zrušení dashboardu, který omezuje uživatele její služby a dokonce brání zavedení nových služeb, jež firma pro své zákazníky připravuje.

Ne zcela poklidné vody českého ADSL minulý týden rozvířila zpráva ze setkání generálního ředitele Českého Telecomu Gabriela Berdára s novináři. Jak jsem již psal v předchozím článku (ADSL: nic než sliby?), jde o odklad zavedení nové podoby ADSL služeb, nejdříve na září. Následně vyšlo najevo, že tento krok Českého Telecomu zřejmě nebyl konzultován s ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem (který již dříve dal Českému Telecomu ultimátum, aby „do léta situaci změnil“}. Usuzuji tak z informace tiskové mluvčí ministerstva informatiky pro ČTK, podle které se Vladimír Mlynář hodlá tento týden sejít s Gabrielem Berdárem a předsedou představenstva Ondřejem Felixem a „požádat je o vysvětlení a přesné informace“. Termín schůzky nebyl zveřejněn, ale již na tento čtvrtek naplánovalo ministerstvo informatiky další tiskovou konferenci s novináři, která má být (kromě jiného) věnována i aktuální situaci kolem ADSL. Podrobnější informace tedy přineseme v pátek.

Pokud jde o důvody samotného odkladu, k těm se vyjádřil i tiskový mluvčí Českého Telecomu:

Pro nás je prioritou, aby byl nový model dobře připraven, a pokud by to mělo znamenat zpoždění o několik týdnů, tak raději zvolíme tuto variantu.

Částečný souhlas s odkladem

Vladimír Mlynář se k problematice ADSL přeci jen podrobněji vyjádřil, ještě před zmíněným setkáním s vedením Českého Telecomu. Konkrétně v pořadu Ozvěny dne na Radiožurnálu, minulý týden (plný přepis), kde dostal otázku, zda přijímá vysvětlení Českého Telecomu (zřejmě ve smyslu citovaného vyjádření tiskového mluvčího). Jeho odpověď byla následující:

Částečně ano, protože skutečně jsou velké problémy v síti Českého Telecomu s technologickým nasazením ADSL a několikrát opakované výpadky, které zažili klienti ADSL v minulých dnech, jsou toho důkazem, takže i když bych si přál, aby ten termín byl bližší, tak se domnívám, že v tuto chvíli to září nám nezbývá než akceptovat. Ostatně astronomicky končí léto až třiadvacátého září, takže ten požadavek přece jenom bude, doufám, splněn.

V odpovědi na jinou otázku (k ceně ADSL) zazněl také následující výrok k ceně dial-upu:

Důležitou věcí nicméně je i cena za takzvaný vytáčený Internet, tedy přes klasický telefon, a tam, doufám, že se podaří během září a října také dosáhnout nějakých průlomových výsledků v tom smyslu, aby lidé, kteří nemají přístup k ADSL technologiím a používají klasické vytáčení, klasicky vytáčený Internet, mohli za dostupnou cenu dostat levné připojení na Internet.

Zajímavá byla také reakce Vladimíra Mlynáře na otázku ohledně zájmu veřejnosti o samotné ADSL:

No, není velký, po pravdě řečeno, protože kdyby byl, tak by se samozřejmě ta technologie rychleji rozšiřovala. Faktem je, že vybavení ústředny technologií ADSL vyžaduje, aby na tu ústřednu byl připojen určitý počet klientů, který zainvestuje vlastně to zařízení nebo umožní investici toho zařízení, a ten zájem není tak veliký, aby síť byla takto dovybavena po celé republice. Čili jsou místa v České republice, je jich relativně mnoho, kde ten zájem není velký, a bohužel tím pádem Telecom nevybavuje ty ústředny tou technologií. Samozřejmě zájem je ve větších městech, s velikostí města a obce ten zájem klesá, bohužel, ale samozřejmě zájem závisí na ceně a je pravda, že když bude služba levnější, bude o ni větší zájem, to jsou spojené nádoby.

Osobně bych to se zjišťováním zájmu o ADSL a se souvislostí mezi zájmem a skutečným rozšiřováním neviděl tak jednoznačně. Zájem uživatelů o ADSL v lokalitách, kde dosud není dostupné, se totiž mapuje jen obtížně. Ten, kdo zájem má, jej může projevit v zásadě jen dotazem na možnost zřízení na svém telefonním čísle (což je fakticky dotaz do databáze Českého Telecomu). Pokud se dozví, že zřízení ADSL není možné, jeho možnosti tím končí. Pokud je mi známo, nemůže si podat závaznou objednávku, která by byla následně podkladem pro dovybavení ústředen potřebnou technologií.

Český Telecom přitom tvrdí, že mechanismus „projevení zájmu“, resp. možnost objednání i v nepokrytých lokalitách, existuje. Když jsem se na to ale představitelů Českého Telecomu dotazoval podrobněji, vyšlo najevo, že tím myslí závazek jednotlivých ISP, zakotvený ve smlouvách na ADSL, které mají s Českým Telecomem. Jde o povinnost ISP závazně prognózovat zájem o ADSL v jednotlivých lokalitách. Jak se toho ovšem jednotliví ISP zhostí, mi není jasné. Museli by si vést nějakou vlastní evidenci zájmu těch uživatelů, které dnes ještě nemohou zanést do databáze Českého Telecomu, a vzájemně si takovéto evidence koordinovat, aby se v nich eliminovaly možné duplicity. Setkal se někdo ze čtenářů s něčím takovým?

Na druhou stranu Český Telecom sám má poměrně jednoduchou možnost, jak odhadnout zájem v jednotlivých lokalitách. Jelikož všechny dotazy na realizovatelnost nakonec končí v jeho databázi, může snadno vyhodnocovat jejich četnost, a porovnávat ji s počtem skutečných objednávek v lokalitách, kde ADSL dostupné je. Pak ani nepotřebuje žádné závazné prognózy od ISP.

Další možností jsou i různé průzkumy zájmu – jeden z nich stále ještě pořádá sdružení Internet pro všechny (zde).

Czech On Line vyzývá ke zrušení dashboardů

O tom, že dashboardy jen komplikují život uživatelům, zvyšují zátěž na síť a jsou zdrojem různých technických problémů, se ví již dlouho. Připustil to i sám Český Telecom, když dal najevo, že je hodlá zrušit (spolu s dynamickým překladem adres, NAT). Otázkou ale zůstalo kdy, v jaké podobě a s jakými „ale“ (s jakými omezujícími podmínkami).

Krajní možnosti, „nejlepší“ a „nejhorší“ (z pohledu uživatelů), jsem se pokusil naznačit v předchozím článku (ADSL: nic než sliby?): jednou krajní možností je odstranění dashboardu a NAT bez náhrady a zdarma u všech přípojek, které je dnes mají (tj. u 192/64 kbit/s a 320/128 kbit/s), a jejich neexistence u všech nových. Druhou krajní možností by bylo odstranění dashboardu a NAT pouze u nových (nově zřizovaných) variant přípojek, a nikoli u těch stávajících. Jejich vlastníci by se pak zbavili dahsboardu a NAT pouze tehdy, pokud by přešli na nové varianty (jejich konkrétní podoba ale dnes není jasná, pravděpodobné je jejich zatížení objemovým limitem přenesených dat).

Včera se k problematice dashboardů veřejně, formou tiskového prohlášení, vyjádřila společnost Czech OnLine. Očividně jí došla trpělivost s problémy, které dashboard způsobuje jejím zákazníkům (služby Volný), a tak vyzvala Český Telecom, aby:

přestal používat pro zákazníky Volný ADSL rozhraní service selection dashboard.

Hlavním argumentem, který Czech OnLine ve svém prohlášení uvádí, je skutečnost, že:

Síť dominantního operátora není na zvýšený provoz způsobený rozhraním service selection dashboard připravena. Díky zahlcení systému tak velmi často dochází k výpadkům, které vyřadí všechny uživatele z provozu mnohdy i na několik hodin.

Navíc je podle názoru Czech Online samotný dashboard úplně zbytečný („nemá pro uživatele význam“). Z toho všeho pak pro Czech OnLine vyplývá, že:

Český Telecom tímto naše zákazníky výrazně omezuje v používání služby Volný ADSL.

a dokonce, že:

brání zprovoznění dalších služeb, které Volný pro své zákazníky připravuje.

Ještě včera se k výzvě Czech OnLine vyjádřil také Český Telecom, ústy svého tiskového mluvčího. Jeho reakce je vlastně jen převzatá část nedávných odpovědí pro Živě:

ICTZ23

Původním záměrem bylo mít připravenu portálovou aplikaci, jejímž prostřednictvím by zákazníci měli přístup i k jiným službám, případně měli možnost zvolit si ISP. V rámci vývoje služby a na základě jednání s partnery bylo od té varianty upuštěno.

Výše uvedené bylo důvodem nasazení service selection dashboardu (SSD) potažmo NAT. U nových variant služby s NAT ani SSD nepočítáme.

Zajímavé je, že „možnost přístupu k jiným službám“, právě skrze dashboard, měli mít jen uživatelé lacinějších (rezidenčních) verzí, které dashboard dodnes otravuje, zatímco uživatelé dražších verzí (na bázi Carrier ADSL Profi) tuto možnost mít neměli, a tak byli od začátku dashboardu ušetřeni.

Spíše než původní důvody zavedení jsou však dnes podstatné jiné věci: jak rychle bude dashboard odstraněn, komu a za jakých podmínek. Dojde k tomu až v září? Bude odstranění dashboardu vázáno na přechod na novou variantu přípojky, s pravděpodobným objemovým limitem? Nebo takto vázáno nebude?

Jak moc vám vadí dashboard a NAT?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.