Hlavní navigace

ADSL se omezovat nebude?

25. 6. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokles rychlosti na 64 kbit/s se nejspíše konat nebude. Ale úvahy o zavedení objemových limitů a následného zpomalení na původní rychlost jsou zřejmě stále živé - i když některá média včetně ČTK již uvedla, že žádné nebudou. Český Telecom oficiálně říká pouze to, že zatím neoznámil žádnou změnu u ADSL služeb, takže všechno jsou jen diskuse.

Minulý týden se v médiích, zejména těch internetových, objevily informace o tom, že Český Telecom sice chystá zrychlení ADSL služeb, ale následně zase připravuje jejich omezení. Poprvé o tom psal Miloslav Sova (ze sdružení IPV) v úterý na Živě.cz, v článku Telecom zvýší v červenci rychlost ADSL, má to však háček. Informace, ze kterých vycházel, pocházely z prezentace nejvyššího vedení Českého Telecomu na Řídícím výboru Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, které proběhlo 10. června. Zde zaznělo, a objevilo se to i písemné podobě (v tištěné prezentaci), že dojde ke zvýšení rychlostí (ze 192 na 512 kbit/s a ze 320 na 512 kbit/s), ale také k zavedení objemových limitů na přenesená data (10 GB u pomalejší přípojky, resp. 20 GB u rychlejší). Pouze ústně (nikoli v tištěné prezentaci) zde pak proběhla informace, že po vyčerpání datového limitu dojde ke snížení rychlosti na původní hodnotu (tj. na 192 kbit/s, resp. 320 kbit/s). Tato informace se také objevila ve zmiňovaném úterním článku.

Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), ve snaze zhodnotit předložený návrh Českého Telecomu a zaujmout k němu své stanovisko, požádala písemně o zodpovězení doplňujících otázek. Mezi nimi byla i otázka:

Co přesně znamená datový limit? Že po jeho vyčerpání budou další data zpoplatněna podle objemu (pokud ano, jak?), nebo že rychlost poklesne (pokud ano, jak?)?

Odpověď zněla následovně:

Datový limit znamená, že rychlost poklesne na 64 kbit/s, nebo si zákazník přikoupí dodatečný datový limit.

Když jsme tuto odpověď obdrželi, doslova nám zatrhnulo – nejen, že byl původní příslib „zvýšit rychlost 2,5krát“ okleštěn zavedením objemových limitů, ale tady byl okleštěn ještě dále, dokonce poklesem rychlosti na úroveň podstatně nižší, než je současná. Odpovědi jsme tedy vzali s sebou na nejbližší jednání Fóra, ve středu 18. června, k projednání na půdě tohoto orgánu, kterému byl celý původní návrh adresován. Na tomto jednání však nebyl přítomen žádný ze zástupců Českého Telecomu, proto jsme zmíněné odpovědi projednávali jen se zástupci ostatních stran zúčastněných ve Fóru (kromě alternativních operátorů a ZUI byli přítomni zástupci ČTÚ a Testcomu).

Druhý den, ve čtvrtek 19. června, jsem o celé kauze psal zde na Lupě, v článku ADSL: zrychlení ze 192 na 64 kbps?, kde jsem již vycházel z odpovědí, které platforma ZUI dostala od Českého Telecomu – tedy z poklesu na 64 kbit/s při vyčerpání objemového limitu. Napsal jsem zde také:

Samozřejmě je to návrh jedné strany, koncipovaný z jejího pohledu, který se nemusí shodovat s pohledy, požadavky a zájmy ostatních stran. Za platformu ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) mohu konstatovat, že se zásadně rozchází jak s našimi požadavky, tak i s tím, jak jsme interpretovali přísliby samotného Českého Telecomu ohledně zvyšování rychlosti ADSL – natolik, že považujeme za potřebné seznámit s podstatou těchto návrhů veřejnost. Jde totiž stále jen o návrhy a reakce veřejnosti může výrazně ovlivnit to, zda je Český Telecom dokáže prosadit, či nikoli.

Následující den, v pátek 20. června, se objevily další články na Živě (Rychlejší ADSL bude ve skutečnosti více než dvakrát pomalejší) i na Mobil.cz (Rychlost ADSL se změní. K lepšímu?), se stejnou informací. Zareagovala i ČTK, zprávou Uživatelé Internetu se obávají, že Telecom omezí ADSL.

Jednání Český Telecom-ZUI

V pondělí 23. června se konalo (již dříve naplánované) jednání platformy ZUI s novým vedením Českého Telecomu. Za platformu ZUI se tohoto jednání zúčastnili pánové Olejár (za sdružení Občané proti zdražování telefonů, současně mluvčí ZUI), Kapler (za sdružení Internet pro všechny) a moje maličkost (za sdružení BMI, Březen – měsíc Internetu). Za Český Telecom se jednání zúčastnil dosavadní generální ředitel Ondřej Felix a nový generální ředitel Gabriel Berdár.

Ohledně snižování rychlosti ADSL jsme si vyslechli stanovisko Českého Telecomu v tom smyslu, že o poklesu na 64 kbit/s se nikdy neuvažovalo, že platí to, co bylo prezentováno na Řídícím výboru Fóra (10. června, tj. pokles zpět na původních 192 kbit/s, resp. 320 kbit/s), a že údaj o rychlosti 64 kbit/s v od­povědích na otázky ZUI byl chybou. Na oplátku jsme za platformu ZUI tlumočili vedení Českého Telecomu požadavek na to, aby vůbec nebyly zaváděny žádné objemové limity ani následné snižování rychlosti – se zdůrazněním toho, že původní příslib Českého Telecomu zvýšit v létě rychlost ADSL 2,5krát se zachováním ceny interpretujeme pouze jako zrychlení, bez dalších „okleštění“ či jiných omezení typu zavádění objemových limitů a následného zpomalování na jakoukoli rychlost.

Hovořilo se samozřejmě i o dalších aspektech ADSL, například o otázkách propojení, o prodeji původní rychlosti 192/64 kbps za nižší cenu – ale zde k žádné konkrétní dohodě nedošlo. Ze strany Českého Telecomu zazněl alespoň příslib, že do příští středy (na další jednání Fóra) předloží novou podobu svého návrhu internetových služeb.

Oficiální reakce Telecomu

První reakce Českého Telecomu k celé kauze ADSL se objevila již ve čtvrtek 19. června, v článku ČTK, kde se tiskový mluvčí vyjádřil takto:

Nemohu komentovat spekulace těch, kteří se na vývoji služeb ADSL přímo nepodílí.

Další reakce Českého Telecomu se objevuje v pondělí 23. června večer, již po jednání ZUI s vedením Českého Telecomu. Jde o vyjádření tiskového mluvčího, rozesílané některým médiím, s prosbou o jeho zařazení k příslušným článkům:

ČTc doposud neoznámil žádnou změnu podmínek poskytování služeb ADSL. Všechny informace, které se objevily v médiích, jsou proto diskusí případně spekulacemi nad pracovními návrhy. O jakýchkoliv skutečných změnách služeb ADSL bude ČTc s předstihem informovat jak zákazníky, tak média.

Jak to tedy je?

K celé nejnovější kauze ADSL se vyjádřil i ministr informatiky Vladimír Mlynář, když pro ČTK řekl:

BRAND

Není to pravda. Musí jít o nedorozumění.

Tipuji však, že se jednalo pouze o odpověď na otázku, zda Český Telecom chystá zpomalení ADSL linky na 64 kbit/s (po vyčerpání objemového limitu). Zpráva ČTK, kterou převzala další média (např. DigiWeb, Česká média), však celkově vyznívá úplně jinak – v tom smyslu, že Český Telecom nebude aplikovat žádná omezení, ani v podobě datových limitů či poklesu rychlosti linky:

Ministr informatiky Vladimír Mlynář vyvrátil informace, podle kterých měl Český Telecom společně s chystaným zvýšením rychlosti připojení zároveň omezit objem stahovaných dat.

Osobně, i po absolvování pondělního jednání v Českém Telecomu, bych si takovýto závěr nedovolil učinit. Obávám se, že jde pouze o předčasný závěr ČTK. Český Telecom řekl jasně pouze to, že se nebude snižovat rychlost na 64 kbit/s, nikoli, že by opustil také úvahy o zavedení objemového limitu a snižování rychlosti. K něčemu takovému zřejmě bude ještě zapotřebí další a patřičně silný mediální tlak…

Považujete za účelné požadovat pouze zvýšení rychlosti ADSL, bez zavedení objemových limitů?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).