Hlavní navigace

Kamil Levinský: Rok 2012 je plně v souladu s doporučením Evropské komise

1. 4. 2008
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

 Autor: 115393
České Radiokomunikace nadále trvají na posunutí termínu vypnutí posledního analogového televizního vysílače z listopadu 2011, který navrhuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ), na červen 2012. Podle Kamila Levinského, ředitele pro transformaci ČRa, by jinak hrozilo, že půl milionu diváků na Jesenicku a Zlínsku přijde na nějakou dobu o signál televize Nova. Levinský také v rozhovoru pro server DigiZone.cz hodnotí šance ČRa v tendru na technického operátora veřejnoprávního multiplexu.

České Radiokomunikace prosazují jako termín vypnutí posledního analogového vysílače červen 2012. ČTÚ původně navrhoval 10. říjen 2010 a později vám a komerčním televizím ustoupil o rok, na 11. listopad 2011. Proč vám nestačí tento roční ústupek?

České Radiokomunikace nevnímají termín 2011 jako ústupek. Zdůrazňuji, že jsme říjen 2010 pravidelně komunikovali jako nereálný, v němž bychom nebyli schopni vystavět digitální síť 2 na úrovni pokrytí, které po nás požaduje Technický plán přechodu (TPP). Říkali jsme, že k říjnu 2010 jsme schopni zajistit pokrytí zhruba 85 procent obyvatel, což je mimochodem blízko hodnoty, která je v TPP požadovaná po digitální síti 3 provozované společností Czech Digital Group (CDG), která má povinnost stavět síť na úroveň současného pokrytí analogovým signálem pro televizi Prima. Telefónica má dokonce pokrýt jen 70 procent obyvatel.

Pro to, abychom postavili síť do úrovně pokrytí 95 procent a více obyvatel, tedy pro televizi Nova, která nyní v analogu pokrývá okolo 98 procent obyvatel, potřebujeme určitý čas. Rok 2010 je pro nás nereálný, rok 2011 je termín velmi rizikový, který by v posledních dvou oblastech znamenal krizovou situaci a zhruba 500 tisíc obyvatel by nemělo přístup k pozemnímu televiznímu signálu. Abychom této situaci předešli, navrhli jsme, že do listopadu 2011 dokončíme digitální síť do úrovně pokrytí 95 procent obyvatel. Pokud udržíme princip souběhu analogového a digitálního signálu po dobu šesti měsíců od spuštění digitálního vysílání v poslední oblasti, došlo by zde k vypnutí analogového televizního signálu v polovině roku 2012. Tento termín je plně v souladu s doporučením Evropské komise, která doporučuje začátek roku 2012.

Kamil Levinský

Právě, požaduje začátek roku 2012, ale vy hovoříte o polovině roku.

Ano, nicméně dokončení Evropská komise stanoví do konce roku 2012. Naše síť musí být postavena na výrazně vyšší pokrytí než sítě 3 a 4, a dokonce i než veřejnoprávní multiplex (ten musí ze zákona pokrývat minimálně 95 procent obyvatel, pozn. red.), protože do ní bude alokována současná analogová síť televize Nova. Náš postup je plně v souladu s doporučením Evropské komise. Tuto informaci jsme pravidelně komunikovali s ČTÚ i s relevantními ministerstvy. Náš termín je skutečně čistě technický. Dokonce bych se ohradil proti jakýmkoli úvahám o přetahování se, handlování. Nám jde skutečně o to, abychom byli z technického hlediska schopni tuto síť vystavět a garantovat současným provozovatelům analogového televizního vysílání, že jim nedojde k úbytku pokrytí obyvatel. Myslím si, že komunikací s ČTÚ jsme dospěli ke konsensu, který umožní rychlejší nástup nových digitálních televizí. TPP tak, jak je navržen, je v základě velmi dobrý dokument, ale u posledních dvou oblastí nejsme schopni garantovat pokrytí, pokud se termíny vypínání analogu neposunou.

Pro vás je samozřejmě výhodnější, že nové digitální televize začnou vysílat dříve a analogové vysílání se bude vypínat déle. Budete inkasovat peníze za šíření signálu obojím způsobem. I tak se dá pohlížet na návrh oddálení termínu vypnutí analogu.

To je otázka na nové digitální televize, kdy začnou vysílat. My to vnímáme hlavně primárně z technického důvodu. Termíny nastavujeme tak, abychom naplnili zákonný požadavek, aby divák v jakékoli fázi přechodu na zemské digitální televizní vysílání nepřišel o signál. Pokud budou chtít současní provozovatelé analogového vysílání vypnout dříve, mají plnou pravomoc to udělat. Náklady na souběžné vysílání ponesou oni, a mohou si analog vypnout, kdy to uznají za vhodné. Pokud od nich obdržíme požadavek na dřívější vypnutí analogového televizního vysílání, nebudeme se tomuto požadavku bránit a analogové televizní vysílání vypneme. V téhle fázi bude hrát velkou roli komerční rozhodnutí televizí.

Zmínil jste dvě krizové oblasti, kde by mohlo dojít k výpadku signálu. O jaké oblasti jde a proč by tam došlo k té krizi?

Jde o Jeseník a Zlín. Důvody jsou hlavně dva. Když se podíváme na návrh TPP, dochází v něm k velké koncentraci výstavby digitálních sítí v letech 2009 a 2010. Potřebujeme nějaký čas na dořešení výstavby sítě, protože současná analogová síť je, jak ostatně minulý týden v rozhovoru pro DigiZone.cz uvedl předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, velmi komplexní, obsahuje zhruba 1700 dokrývačů a menších vysílačů. TPP tuto sekundární síť neřeší, týká se jenom základních dvanácti územních oblastí a jejich primárních vysílačů. My musíme vyřešit, co bude s malými vysílači, jakými způsoby se bude chovat překryv, jestli dojde ke zmenšení pokrytí v případě spouštění hlavního vysílače a současně jiných vysílačů a na to samozřejmě potřebujeme nějaký čas. Není to tedy jenom o relativně rychlé výstavbě základních vysílačů, ale ani o rychlém spuštění sekundární sítě. Na to musí navázat další krok, proměření a vyhodnocení pokrytí a zahuštění pokrytí tam, kde budou vypínány převaděče. S hlavním analogovým vysílačem se nebude vypínat jenom tento vysílač, ale vypne se velká část naváděných převaděčů.

Na to jsem se ptal právě šéfa Rady ČTÚ Pavla Dvořáka. TPP řeší vypínání hlavních vysílačů, ale nekoordinuje ho se sítí sekundárních a terciárních vysílačů.

Máme vysílače, na kterých je závislých kolem stovky vázaných převaděčů. To znamená, že s vypnutím analogového vysílače dojde i k vypnutí těchto pasivních převaděčů. Musíme mít dostatek prostoru, abychom se podívali, co s těmi převaděči uděláme. Jestli budou kmitočtově vadit, jestli půjdou navázat na nějaký sekundární vysílač, který nebude muset být vypnut, aby se případně přeladily, jestli to bude pro televize investičně zajímavé, aby tento provoz dále fungoval a toto potřebujeme mít dořešené tak, abychom měli pokrytí před spuštěním posledních dvou oblastí na velmi dobré úrovni.

Proč?

Když se podíváme na TPP, tak v Jeseníku v síti 2, jakkoli je zažitá představa, že analogové kmitočty televize Nova pro její výstavbu nebudou potřeba, tak dochází k vypnutí Novy „natvrdo“ a jeho okamžitému přechodu do digitálu. Než se toto stane, potřebujeme mít pokrytu tuto oblast z okolních oblastí: Trutnova, Brna a Ostravy. Pro ilustraci lze uvést příklad televizního vysílače Kojál, na který je navázáno 274 převaděčů. K přechodu tu nemůže dojít tak rychle, aniž bychom měli dobudovanou síť v okolí. Kdyby se to stalo, dojde k velmi problematickým situacím, ke ztrátě signálu pro současné diváky, což se samozřejmě obrátí proti nám, protože vysílací služby jsou zvláštní v tom, že sice poskytujete službu pro provozovatele televizního vysílání, nicméně diváci se kvůli problémům se signálem obrací většinou na nás jako poskytovatele služeb, a ne na televizi.

Jaký problém hrozí u Zlína?

Zlín je nutné posunout převážně z toho hlediska, že potřebujeme dostatek kapacit na to, abychom mohli dořešit Trutnov, Brno a Ostravu. Když se podíváte na TPP, tyto vysílače se mají spouštět v dubnu 2011. V květnu 2011 by měl podle původního návrhu následovat Zlín a v červnu 2011 Jeseník. My potřebujeme mít k dispozici druhou část roku, abychom vyřešili tuto oblast a dořešili přechod z analogu na digitál. Kapacitně tady nelze alokovat část zdrojů na Zlín a Jeseník, aniž bychom nějakým způsobem zabránili tomu, že dojde k nějakému poklesu pokrytí.

Není to jenom šachování s čísly? Loni před jednáním o diginovele vysílacího zákona jste navrhovali roky 2013 nebo 2014 pro vypnutí posledního analogového vysílače. Ředitel úseku vysílacích služeb Martin Roztočil v Poslanecké sněmovně říkal, že dříve nejde vysílače malého výkonu vypnout.

Tady došlo k určitému nepochopení. Měli jsme na mysli převážně malé vysílače, které nebudou kmitočtově vadit, a malé dokrývače, které vykrývají oblasti, kde je příjem velmi problematický, takže kdyby tam došlo k totálnímu vypnutí analogového signálu, obyvatelé by byli bez televize. Navrhovali jsme, aby tyto malé dokrývače a převaděče, pokud by nikomu kmitočtově nevadily, nekryly se s digitálními sítěmi, fungovaly déle. Nyní nám jde o rok 2012, jak jej navrhuje Evropská komise. Rok 2014 jsme komunikovali v době, kdy se schvalovala diginovela a nebyl zákonem určený termín, do kdy by se mělo vypnout analogové vysílání. Nyní je přímo v zákoně řečeno, že nejzazším termínem vypnutí analogového vysílání v České republice je konec roku 2012. My víme, že z technických důvodů nemůže být naše síť dobudována dříve než právě v roce 2012. Nicméně malé lokální převaděče by mohly teoreticky běžet, samozřejmě pokud by neporušovaly zákon, až do roku 2015 (do tohoto data jsou v Evropě chráněné analogové kmitočty pro televizní vysílání před rušením digitálním vysíláním, pozn. red.). Jenže v současné době zákon jasně říká, že k vypnutí analogového signálu musí dojít v době do roku 2012, proto doporučujeme, aby byl jejich provoz ukončen v souladu se zákonem.

U posunu na rok 2012 argumentujete tím, že po vás TPP chce do listopadu 2011 pokrýt signálem multiplexu 2 stejné území, na kterém dnes analogově vysílá Nova. TPP sice umisťuje Novu přímo do multiplexu 2 a váže jeho rozvoj na vypínání analogových kmitočtů Novy, ale zatím není jasné, jestli se Nova vůbec k TPP přihlásí. Pokud tak neučiní, může podle současné licence vysílat analogově do roku 2017.

Televize Nova samozřejmě má licenci, která jí garantuje kmitočtový příděl pro analogové vysílání do roku 2017, ale pokud víme, Mezinárodní telekomunikační unie ITU chrání analogové kmitočty do roku 2015, takže si nedovedu představit, že by se tyto kmitočty využívaly i po tomto termínu. Ale to je spíš otázka na televizi Nova a ne na nás. A jestli televize Nova využije TPP a bude digitalizovat? Samozřejmě všichni přistupujeme k TPP s tím předpokladem, že TPP akceptován bude. TPP je také postaven na principu, že jej komerční subjekty akceptují, tj. že k němu přistoupí jak stávající provozovatelé televizního vysílání, tak operátoři sítí a nové digitální televize. Toto by byla další krizová varianta, kterou bych zde nerad rozvíjel. Navíc by ji musel řešit ČTÚ, ne my. My vycházíme z toho, že TPP akceptován bude jak provozovateli televizního vysílání, tak operátory sítí. V tom případě musíme mít dostatečně dlouhé termíny na to, aby nedošlo k tomu, že ČRa nesplní požadavek, který je jasně dán v zákonech.

Jak vlastně vnímáte „povinné“ zařazení Novy do vašeho multiplexu 2? V předchozích návrzích TPP si televize mohly vybrat, ke kterému operátorovi půjdou.

Došlo k určitému posunu. Jak víme, původně digitální programy do sítí alokovány byly, poté byly tyto alokace zrušeny a operátoři měli volnost vybrat si programy a programy si mohly zvolit operátora. Další změnou v průběhu připomínkování TPP bylo alokování programu televize Nova do našeho multiplexu a televize Prima do multiplexu CDG. My jsme schopni tento multiplex vybudovat jak s umístěním televize Nova, tak bez ní. Nicméně tato alokace nám jasně předurčuje, že náš multiplex budeme muset vystavět na úroveň pokrytí analogového signálu televize Nova, a to je pádným argumentem pro to, abychom k tomu měli dostatek času. Bylo by asi jednodušší, kdyby nám TPP Novu do sítě nealokoval a řekl, že musíme pokrývat do úrovně multiplexu 4, tedy 70 procent obyvatel.

Považujete za výhodu, že máte Novu přímo přidělenou do sítě?

Nova je stabilní televize, vážíme si vztahu s ní v oblasti analogového vysílání, a rádi bychom pro ni provozovali i digitální vysílání. Pokud se televize Nova rozhodne akceptovat TPP, pak by získala kompenzační licenci a my bychom rádi provozovali oba dva programy televize Nova v našem multiplexu.

Jednali jste spolu předběžně o podmínkách vysílání v multiplexu 2 a o tom, zda Nova přistoupí k TPP?

Konzultace tohoto typu zásadně neprobíhají, Nova je naprosto nezávislý subjekt a vůbec nedochází k žádné koordinaci přístupu Českých Radiokomunikací a Novy k TPP. Zda se televize Nova přihlásí k TPP nebo ne, bych směřoval přímo na ni. ČRa s Novou tuto problematiku vůbec nesdílí.

Nova v digitální síti 2, byť ještě označované jako přechodný multiplex A, vysílá už dnes. Do 30. září má ale tento multiplex opustit Česká televize, největší klient multiplexu A. Máte už za její čtyři programy náhradu?

Pracujeme na tom, abychom měli neustále plný multiplex. Nebudu komentovat, s kým jednáme, protože to jsou jednání, která jsou pod obchodním tajemstvím a my bychom neradi detaily těchto jednání zveřejňovali.

Souhlasíte s požadavkem, aby ČT do 30. září prakticky opustila multiplex A (s výjimkou Ostravy)?

Tento krok je nutným předpokladem pro to, aby byly zrovnoprávněny sítě 2, 3 a 4. Bez toho, aniž by ČT odešla z tohoto multiplexu, by se nemohla rozběhnout síť 2. Pokud by ČT zůstala v síti 2 a někde by běžel veřejnoprávní multiplex, došlo by k paradoxní situaci, kdy by ČT vysílala ve dvou multiplexech a efektivně by držela prostor v komerčním multiplexu, který je vyhrazen pro nově vznikající televize.

Jste si tedy jisti, že naplníte všechny čtyři programové pozice v multiplexu 2?

Pracujeme na tom.

Česká televize má spustit svůj vlastní veřejnoprávní multiplex, aktuálně probíhá výběrové řízení na jeho technického operátora. Radiokomunikace několikrát deklarovaly, že se soutěže zúčastní. Už jste se přihlásili?

Veřejně jsme komunikovali, že budeme participovat na výběrovém řízení. Žádné formální přihlášení však neexistuje. Jde o to, že si vyzvednete zadávací dokumentaci. Tu jsme si samozřejmě vyzvedli. Po vyhodnocení zadávací dokumentace můžete předložit nabídku na provozování veřejnoprávního multiplexu. To by mělo být k termínu, který je určen k předkládání, tedy do 14. dubna.

Podle posledních informací si dokumentaci k soutěži vyzvedly i společnosti Telefónica O2, Slovenské radiokomunikace či T-Systems. Jak vidíte své šance vedle těchto soupeřů?

Tyto informace jsme rovněž zaznamenali. ČRa na rozdíl od všech těchto soupeřů mají největší expertizu v oblasti analogového vysílání pro ČT, a také pro ČT zajišťují digitální vysílání v dočasném multiplexu A. Pokud se podíváme do zahraničí, a tady jsou účastníci ze zahraničí, také mají zkušenost z oblasti analogového a digitálního vysílání, nicméně nemají detailní znalost současné analogové sítě ČT, což je mimochodem největší výhoda ČRa. To je ohromná deviza: znalost lokálního prostředí, dokrývačů ČT, geografických podmínek, šíření signálu… Naše šance nabídka bude samozřejmě tyto znalosti reflektovat a věříme, že bude pro ČT atraktivní.

Také vlastníte hlavní televizní vysílače. Co by se stalo ve chvíli, kdy by ČRa v soutěži neuspěly? Pronajímali byste tyto vysílače konkurenční společnosti? Pustili byste ji vůbec na svoje stožáry?

Nerad bych spekuloval o tom, co by se stalo, kdyby… My předkládáme nabídku s tím, že bychom provozovali celou síť pro ČT.

Ale v případě, že by k tomu došlo – jak byste se zachovali? V TPP jsou totiž hlavní vysílače umístěné tam, kde už stojí vysílače ČRa a těžko by se vedle dnešního vysílače na Bukové hoře stavěl další velký vysílač.

Tato situace nenastala.

Česká televize v Praze testuje vysílání sekundárního digitálního vysílače na jiném kanále než jednofrekvenční síť Českých Radiokomunikací. Tento test pro ČT připravila společnost Profi Invest. Počítá dokumentace k soutěži na operátora veřejnoprávního multiplexu s tím, že by sekundární vysílače provozovala jiná společnost než ta, která zvítězí ve výběrovém řízení?

Ze zadávací dokumentace má ČT právo vybrat více vítězů. Nejenom jednu společnost. Nicméně my věříme, že minimálně na úrovni základní sítě je velmi pádný ekonomický a technický argument, aby základní síť poskytoval jeden operátor. Případné rozdělení by znamenalo nesmírné technické komplikace, nejen výstavba, ale i provoz by vyžadoval naprosto špičkovou koordinaci a v neposlední řadě by toto řešení bylo řešením dražším. Samozřejmě pro sekundární síť vysílačů, případně terciární, existuje prostor pro nějaké další společnosti, protože množství potenciálních interferencí mezi základní a sekundární síti je výrazně nižší než na úrovni základní sítě.

Pro vás je jistě výhodnější, pokud byste provozovali primární síť vysílačů.

My se nebráníme obojímu. Pokud nás ČT osloví s požadavkem na sekundární síť a řešení dokrývačů, není to problém. Zadávací dokumentace v současné době požaduje pětadevadesáti­procentní pokrytí a my věříme, že jsme schopni toto pokrytí zajistit bez lokálních dokrývačů. Ale pokud nás o to ČT požádá, budeme velmi rádi asistovat při dokrytí problematických oblastí, jako jsme to demonstrovali v případě analogových vysílačů ČT, kdy dokrýváme celou řadu problematických oblastí.

ČT už nyní využívá pro sekundární analogovou síť další operátory, ne jenom vás.

Ano.

Veřejnoprávní multiplex má být dokončen v roce 2010 a jeho provozovatel bude muset garantovat České televizi zákonné pokrytí 95 procent obyvatelstva. Vy však tvrdíte, že v roce 2010 budete z technického hlediska schopni u „komerčního“ multiplexu 2 pokrýt sotva 85 procent populace. Proč se tedy tohoto výběrového řízení účastníte, když vlastně nesplňujete tuto základní podmínku?

Stavba veřejnoprávního multiplexu předchází stavbu komerčních multiplexů. V tomto případě tedy požadované a zákonné pokrytí veřejnoprávního multiplexu 95 procent do roku 2010 můžeme zaručit. Rok 2012 byl vždy myšlen výhradně ve vztahu k budování našeho komerčního multiplexu 2, při jehož výstavbě je mimo jiné třeba počkat na předání některých kmitočtů právě od České televize. Z technického hlediska je třeba důrazně rozlišit budování veřejnoprávního multiplexu od našeho komerčního multiplexu 2. Výstavbu veřejnoprávního multiplexu je možné dokončit do roku 2010 právě díky mechanismu ukončení vysílání programu ČT 2 na současných kmitočtech a jejich použití pro veřejnoprávní multiplex. Z tohoto důvodu bude možné provozovat tento multiplex pouze s použitím stávajících či provizorních anténních systémů. Ty budou muset být nahrazeny zcela novými systémy až při budování multiplexu 2. To znamená, že prakticky budeme muset vybudovat celou digitální vysílací infrastrukturu znovu, od základů. Právě výměna anténních systémů představuje časově nejvíce náročnou část výstavby multiplexu.

Vláda má kromě návrhu TPP projednat také vyhlášku o zvyšování poplatků za využívání kmitočtů pro televizní vysílání. Ta chce zdražit jak analogové, tak digitální kmitočty a zvýhodnit tak digitální vysílání oproti analogovému. Co si o této vyhlášce myslíte?

Chtěl bych poopravit ten předpoklad, že digitální vysílání bude výrazně levnější, protože se do multiplexu vejde víc programů. V návrhu, který jsme dostali a měli jsme příležitost ho komentovat, je zdražení digitálních kmitočtů desetinásobné. A podle našich propočtů by to v konečném důsledku znamenalo zdražení frekvenčních poplatků i v případě, že se do multiplexu vejdou čtyři televize. To znamená, že tak, jak je tento návrh postaven, v současné době hlavně motivuje nynější provozovatele analogového vysílání, aby přešli na digitální šíření signálu. V případě, že neukončí analogové vysílání k termínu, který je určen v TPP, poplatky za analogové kmitočty se jim zvýší. Jenže k tomu je třeba nastavit realistické termíny, aby nedošlo k tomu, že televize nedodrží dobu základního souběhu analogového a digitálního vysílání, protože nebude připravený digitální vysílač.

Co se týče desetinásobného zdražení poplatků za digitální kmitočty, to ve svém důsledku povede ke zdražení služeb pro nové televize, jejichž rozjezd bude v prvních třech letech pravděpodobně financován z externích zdrojů a jakékoliv zvýšení nákladů formou vyšších frekvenčních poplatků bude velmi citlivě hodnoceno. Podle našich propočtů, které jsme rovněž konzultovali i s relevantním ministerstvem vnímáme rozumnou míru zdražení tak, aby nedošlo k výpadku na straně státu, na 2,5-násobku nynějších poplatků.

Desetkrát se mají zdražit pouze digitální, nebo i analogové kmitočty?

Desetkrát se zdražují poplatky za digitální kmitočty, třicetkrát se zdražují poplatky za analogové kmitočty, když dojde k porušení základního souběhu analogového a digitálního vysílání, a stonásobně se zvyšují poplatky za analogové kmitočty, pokud televize bude dál analogově vysílat i po termínu úplného vypnutí analogu v České republice.

Existuje ještě jedna vyhláška, kterou připravil ČTÚ a týká se měření pokrytí digitálním signálem a srovnávání s analogovým pokrytím. Jak vnímáte tu?

Tato vyhláška je nutným předpokladem pro to, abychom se nějakým způsobem odpíchli od pokrytí, které budeme muset nastavit v digitálních sítích. Nejprve je třeba demonstrovat pokrytí v analogu tak, abychom v každé fázi přechodu měli přehled o tom, jestli porušujeme nebo neporušujeme zákon. Tato vyhláška by měla nastavit nějaký rámec, jakým způsobem by se tyto typy pokrytí měly měřit a my ji vnímáme velmi pozitivně.

Jakým způsobem se ČRa zapojí do státní informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání? Počítáte se speciálními infolinkami, webem…?

Máme standardní infolinku, která není zřízena za účelem digitalizace, nicméně na ni přijímáme i dotazy, které se týkají této oblasti. Informační kampaň by měla zajišťovat hlavně NKS, jak je to uvedeno v návrhu TPP a v každé oblasti by měla tato kampaň probíhat tři měsíce před vypnutím analogového signálu. ČRa jsou ochotny participovat s analogovými provozovateli na vkládání informačních rámečků do současného analogového vysílání, kde se bude informovat, který konkrétní vysílač se bude v jakém termínu a oblasti vypínat tak, aby byl divák dostatečně informován a měl dostatečný prostor pořídit si set-top-box.

Budete participovat i na společné státní kampani?

Samozřejmě budeme rádi, když k ní budeme přizváni, budeme koordinovat náš postup s NKS. Náš zájem je v tom, aby se přechod uskutečnil co nejhladčeji. Není možné, aby byl divák tímto přechodem nějak negativně dotčen.

ČTÚ chce ještě letos vypsat výběrové řízení na operátora multiplexu DVB-H pro mobilní digitální televizi. Tím se chce stát sdružení mobilních operátorů, ale ti budou zřejmě hledat technického operátora sítě. Měly by o její provoz ČRa zájem?

ČRa o provozování tohoto multiplexu zájem mají. Na technickém zkušebním provozu společnosti T-Mobile jsme demonstrovali, že tato technologie je z technického hlediska dostatečná ke komerčnímu nasazení. Záleží na Asociaci mobilních operátorů, jaký obchodní a komerční model pro tuto technologii nalezne. Nicméně ČRa budou podávat nabídku k provozování tohoto multiplexu, pokud budou poptávány.

Konzultovali jste zájem jednotlivých mobilních operátorů o DVB-H? Zatímco T-Mobile je ohledně mobilní televize optimistický, Telefónica O2 je naopak skeptická.

Bohužel nemůžu komentovat, jakým způsobem se k DVB-H staví jednotliví mobilní operátoři. My jednáme s asociací provozovatelů, která sdružuje všechny tyto operátory a pro nás je tato asociace jediným relevantním subjektem. Pokud jsou uvnitř této asociace různé názory, doporučuji vám obrátit se na ni.

Radiokomunikace si svého času pohrávaly s myšlenkou, že kromě pozemního digitálního vysílání nabídnou i vlastní IPTV. Počítáte s ní ještě?

Tyto plány jsme prozatím zmrazili, protože jsme nenašli dostatečný obchodní model, který by byl životaschopný, takže v současné době je plán na spuštění IPTV minimálně na nějakou dobu odložen. Nevylučujeme, že bychom se k němu někdy vrátili, ale rozhodně ne v horizontu tohoto roku.

ux tip do článku

Poslední otázka: V poslední době se objevily spekulace ohledně prodeje Českých Radiokomunikací. Kupcem má být Vodafone. Váš komentář?

Mezi Českými Radiokomunikacemi a Vodafone v současné době probíhá jak velkoobchodní spolupráce, tak i další průběžná obchodní jednání. Jejich náplň je však součástí našeho obchodního tajemství. V každém případě bychom rádi vyvrátili, že by se týkaly prodeje ČRa. Tato alternativa není v současné chvíli vůbec uvažována.

Přesvědčily vás ČRa o nutnosti posunout termín ukončení zemského analogového televizního vysílání na červen 2012?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).