Hlavní navigace

Levnější roaming ještě během (letošní) dovolené?

15. 6. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Evropská unie chtěla dosáhnout toho, aby nařízené zlevnění roamingu přineslo nižší ceny ještě během letošních prázdnin. Nakonec jen tak tak stihne alespoň závěr dovolenkové sezóny. Už si ale brousí zuby na datové služby, SMS a MMS v roamingu. Ale co samotní zákazníci? Jak konkrétně se jich regulace dotkne? Co mají sami podniknout?

Je polovina června, blíží se konec školního roku, a hlavní sezona letních dovolených je doslova za dveřmi. Nebo vlastně už možná začala. Lidé se chystají na cesty k moři i jinam, a jako jednu z nejdůležitějších věcí si sebou berou i svůj mobil. Za kolik ale budou ze zahraničí volat a za kolik zde budou přijímat příchozí hovory? Politici z Bruselu nám přece slibovali, že už během letošní dovolené budeme za roaming platit podstatně méně než dosud. Tak jak to nakonec dopadlo? Čeho konkrétně, a hlavně kdy, se jako zákazníci dočkáme?

V tuto chvíli už je možné celkem přesně říci, čeho se dočkáme. Ohledně druhé části otázky stále není zcela jasno, ale je známa alespoň časová sekvence: co se stane do měsíce ode dne D, co do dvou měsíců, co do tří měsíců atd. Jen stále není jasné, kdy přesně nastane onen „den D“. Konkrétně den, kdy nové nařízení Evropské komise ohledně roamingu nabude účinnosti.

Rýsuje se ale i to, co lze čekat dál, v delším časovém horizontu. Zatímco nyní si Unie a její Komise „došlápla“ jen na hlasové služby v rámci roamingu, do budoucna se hodlá zaměřit i na datové služby, SMS a MMS.

Nepředbíhejme ale a pojďme se nejprve seznámit s tím, co a jak už je jasné.

Co je a kde se vzal Eurotarif ?

Hlavní zprávou je to, že mobilní operátoři budou muset povinně nabídnout svým zákazníkům tzv. Eurotarif jako základní roamingový tarif, chápaný též jako „záchytný“. To v tom smyslu, že na něj budou automaticky převedeni ti zákazníci, kteří se nerozhodnou jinak (tj. kteří si sami nevyberou něco jiného). No a právě tento „záchytný“ Eurotarif je regulovaný, tedy podoba a (maximální) výše jeho minutových cen bude direktivně stanovena nařízením Evropské komise.

Na druhou stranu je třeba dodat, že ani nové unijní nařízení mobilním operátorům nijak nezakazuje nabízet také jiné roamingové tarify. Tedy včetně těch, které oni sami prezentují jako ještě výhodnější než regulovaný Eurotarif. Takže by vlastně měli být spokojeni i mobilní operátoři, kteří až dosud nemohli přijít snahám o regulaci roamingu na jméno: pokud jsou jejich vlastní nabídky skutečně lepší a pro zákazníka výhodnější, pak by je povinnost nabízet méně výhodný tarif neměla až tak ohrozit.

Jenže háček může být v tom, že mobilní operátoři „cílí“ své výhodnější roamingové tarify na ty zákazníky, kteří v rámci roamingu volají často a dlouho (mají dlouhé hovory). A těm se různé varianty s měsíčními paušály, jednorázovými poplatky a nižší minutovou cenou skutečně mohou vyplatit. Jenže Eurotarif je konstruován s ohledem na chování běžného, či spíše příležitostného zákazníka. Nemá žádnou fixní měsíční složku (paušál), ani žádné jednorázové sestavovací poplatky. Má jen minutovou cenu, a to lineární (neboli takovou, kdy každá minuta stojí stejně, bez ohledu na délku hovoru).

Jde tedy o tarif, který nijak neovlivňuje chování zákazníka. Nesnaží se jej „tlačit“ do delších hovorů skrze nižší cenu za další minuty. A především: nepodporuje žádné „reklamní hrátky“ s kalkulacemi minutových cen u různě dlouhých hovorů, které za vhodně volených podmínek vychází právě tak, jak se tomu kterému inzerentovi právě hodí.

Pro úplnost ještě dodejme, že regulovaný Eurotarif se týká roamingových volání jen mezi členskými zeměmi EU. Později také volání z/do Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Ale zájem připojit se k novému „evropskému roamingovému modelu“ prý již projevila také Indie, země Severní Afriky a některé další arabské země.

Za kolik budeme volat v rámci Eurotarifu?

Jak ale bude Eurotarif vypadat? Jaká bude jeho čistě minutová cena, nadiktovaná (direktivně stanovená, regulovaná) Unií? Nejprve si řekněme, že v rámci Eurotarifu se rozlišují jen dva druhy volání:

  • příchozí hovory a
  • odchozí hovory

Není tedy činěn rozdíl mezi tím, zda uživatel v zahraničí „volá domů“ nebo někam jinam, například v rámci navštívené země.

Minutové ceny příchozích a ochozích hovorů jsou přitom v rámci chystaného nařízení stanoveny jako maximální, takže mobilní operátoři mohou nabízet ceny i nižší. Navíc jsou stanoveny jako ceny bez DPH, takže skutečné koncové ceny pro zákazníky z jednotlivých členských zemí se budou lišit podle toho, jaké je kde DPH. A ještě jedna důležitá poznámka, než si ukážeme tabulku těchto maximálních minutových cen: nařízení počítá s postupným snižováním těchto regulovaných (maximálních) cen, a to ve třech ročních vlnách. To odpovídá celkové konstrukci nařízení, které počítá s platností jen na tři roky. Nejde tedy o opatření trvalé, ale jen dočasné, pro určité „usměrnění“ vývoje trhu s roamingem.

V následující tabulce jsou již uvedeny maximální minutové ceny v  € a bez DPH, jak jsou obsaženy v chystaném nařízení. V závorce pak jsou odpovídající ceny v Kč, již se započítaným DPH ve výši 19 procent (a s uvážením kurzu 28 Kč za 1 €).

Eurotarif příchozí hovory odchozí hovory
od účinnosti 0,24 € (8 Kč) 0,49 € (16,33 Kč)
po 12 měsících 0,22 € (7,33 Kč) 0,46 € (15,33 Kč)
po 24 měsících 0,19 € (6,33 Kč) 0,43 € (14,33 Kč)

Pro srovnání si ukažme, jak vychází Eurotarif v porovnání s nynějšími roamingovými tarify našich mobilních operátorů. A abychom srovnávali srovnatelné, nebudou to speciální roamingové tarify, určené často a intenzivně roamujícím zákazníkům (jako například Cestovatel od T-Mobile, Passport od Vodafone či Telefónica O2 Cestování). Místo toho si Eurotarif srovnáme se základními roamingovými tarify našich operátorů, které by Eurotarif měl či aspoň mohl nahradit – a které stejně jako on mají jen čistě lineární minutovou cenu a žádné jednorázové sestavovací poplatky. Na straně Eurotarifu přitom vezmeme jeho minutové ceny pro prvních 12 měsíců a na straně stávajících tarifů jejich výši pro sousední země až celou Evropu a pro partnerské sítě i sítě ostatních mobilní operátorů. Proto v tabulce vychází i určitá rozmezí cen. Vše je samozřejmě již včetně DPH.

příchozí hovory odchozí hovory
Eurotarif 8 Kč 16,33 Kč
T-Mobile Happy Roaming 10,71 Kč až 17,85 Kč 22,61 až 34,51 Kč
O2 Roaming 23,80 Kč 29,75 Kč až 41,65 Kč
Vodafone World Roaming 11,90 Kč 21,42 Kč až 29,75 Kč

Jak je z této tabulky vidět, někde se stávající tarify navrhovanému Eurotarifu aspoň blíží (nejvíce asi u Vodafone), zatímco jinde jsou skoro až na trojnásobku jeho výše.

Od kdy?

Znovu si ale zdůrazněme, že popisovaný Eurotarif a jeho ceny představují pouze maximum, resp. strop, s tím, že mobilní operátoři mohou jít s cenami ještě níže. Stejně tak musí nějak „dopracovat“ i další aspekty svých konkrétních nabídek Eurotarifu, jako například způsob tarifikace (například stylem 60+60, tedy od začátku po celých minutách, 60+1, tedy po první minutě po sekundách, atd.). To je věc, kterou nařízení EU nepředepisuje. Doufejme jen, že mobilní operátoři toho nezneužijí k tomu, aby Eurotarif svým zákazníkům znevýhodnili (například tarifikací po dvou či třech celých minutách apod.).

V každém případě mobilní operátoři musí včas zveřejnit své vlastní nabídky Eurotarifu, dopracované do všech potřebných podrobností. Musí tak učinit do 1 měsíce ode „dne D“, kterým bude nabytí účinnosti nového nařízení, jeho zveřejnění v úředním věstníku Unie.

Od zveřejnění konkrétních nabídek Eurotarifu budou mít zákazníci možnost si jej zvolit sami (tj. vlastním aktivním rozhodnutím). Mobilní operátor ale bude mít ještě měsíc na to, aby jim ho skutečně aktivoval. To koresponduje s tím, že ode „dne D“ má celkem dva měsíce na to, aby Eurotarif skutečně zprovoznil (s tím, že zveřejnit jeho podobu a začít ho nabízet musí již po měsíci).

Pokud by tedy „den D“ (zveřejnění nařízení v úředním věstníku) nastane ještě tento měsíc, tedy do konce června (což je všeobecně přijímaný odhad), měli by mobilní operátoři čas na zprovoznění svých vlastních verzí Eurotarifu do konce srpna. Ke stejnému termínu by jej tak mohli začít využívat také první zákazníci. Ovšem jen za předpokladu, že tito zákazníci okamžitě zareagují na to, že operátoři musí začít nabízet nový Eurotarif do měsíce ode „dne D“, a ihned si ho objednají.

Eurotarif jako default

Jako realističtější začátek používání Eurotarifu proto vidím spíše měsíc září. Jenže možná ani ten. Protože zákazníci, kteří se aktivně zajímají o roamingové tarify, mají o nich přehled a rozhodují se okamžitě, jsou nejspíše ti, kteří roaming využívají intenzivněji, a nikoli jen příležitostně. A u nich je naopak pravděpodobné, že jim bude lépe vyhovovat některý z neregulovaných roamingových tarifů, které mobilní operátoři nabízí již dnes, či ještě nabídnou.

Hlavní „cílovou skupinou“ Eurotarifu budou spíše příležitostní uživatelé roamingu, kteří se v roamingových tarifech a cenách až tak nevyznají, nezkoumají je, nebo se jimi zabývají jen jednorázově, těsně před svou dovolenou či jinou cestou do zahraničí. A právě na ně nové nařízení pamatuje tím, že je nechává převést na Eurotarif automaticky. Tedy bez toho, aby se sami museli o cokoli starat – a samozřejmě jen za podmínky, že se sami aktivně nerozhodnou pro nějaký jiný roamingový tarif. Pokud tak neučiní, musí je jejich mobilní operátor převést na Eurotarif sám, a to do dvou měsíců od okamžiku, kdy začne nabízet svou verzi Eurotarifu. Jelikož toto musí udělat nejpozději do jednoho měsíce ode „dne D“, mělo by k automatickému převedení „nerozhodnutých“ uživatelů na Eurotarif dojít do tří měsíců od „dne D“. Tedy do konce září.

Ani automatické převedení na Eurotarif samozřejmě nebude znamenat, že si zákazník nebude moci sám zvolit jiný roamingový tarif. Mobilní operátor mu podle nařízení musí umožnit opakovaný přechod z/na Eurotarif, a to do jednoho dne a zcela zdarma. Může ale požadovat, aby zákazník „vydržel“ na dosavadním tarifu alespoň po určité minimální období. To nařízení stanovuje na maximálně tři měsíce.

Právo na informace

Kromě regulovaných cen přináší nové nařízení také další povinnost pro mobilní operátory, a to informovat zákazníky jasně, transparentně a úplně o svých cenách za roaming.

KL24

Jednorázově musí informovat své zákazníky o dostupnosti a podobě Eurotarifu do jednoho měsíce ode „dne D“.

Kdykoli později pak mobilní operátor musí podávat úplné informace o cenách a podmínkách hlasových služeb, SMS, MMS a datových služeb v rámci roamingu, a to pomocí hlasových volání či skrze SMS, a to zdarma. Zákazníkovi, který se ocitne v zahraničí, musí poskytnout (personalizované) informace o cenách a podmínkách roamingu v navštívené zemi. Ale to už je dnes vcelku běžnou praxí. Nařízení nicméně ještě stanovuje, že zákazník má právo požadovat vypnutí (i opakované zapnutí) takovéto služby.

Jak zareagujete na nabídku Eurotarifu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).