Hlavní navigace

Liberouter směruje

1. 7. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Liberouter, PC směrovač s hardwarově akcelerovaným směrováním, je konečně nasazen v testovacím provozu. O hardwarové směrování se stará karta COMBO6, která je kromě funkcí typických pro směrovače navíc programovatelná, takže jí lze funkce přidávat. Je konstruována pro průchodnost 10 Gbit/s. Směrovač je nasazen jako přístupový směrovač CESNET do IPv6 sítě 6NET.

Před časem jsem tu publikoval článek o vývoji akcelerovaného směrovače na bázi PC, který probíhá pod křídly CESNETu. Projekt krátce poté změnil jméno (Open Router se ukázal být již obsazen), práce však pokračovaly dál. V současnosti se výsledný produkt dočkal prvního nasazení.

Připomenu, že Liberouter má dvě základní části, jejichž cílem je odstranit dva nejvýznamnější nedostatky směrovačů vycházejících z PC. Prvním je nižší výkon, kterému má pomoci speciální karta COMBO6. Druhým problémem je roztříštěnost konfigurace, a proto se v rámci projektu vyvíjí i konfigurační systém, jehož cílem je přikrýt veškeré konfigurační krkolomnosti jednotným rozhraním.

Zajímavější (protože méně obvyklá) je hardwarová část projektu. Karta COMBO6, jejímž účelem je hardwarová akcelerace směrování (především) protokolu IPv6, je konstruována pro cílovou průchodnost 10 Gbit/s. Je postavena na základě programovatelného hradlového pole, což znamená, že její činnost je řízena mikroprogramem a lze ji velmi snadno změnit prostou změnou tohoto kódu.

Základním principem celého směrovače je snaha o oddělení datové roviny (směrování datových paketů) od roviny řídící (směrovací protokoly, správa zařízení, statistiky a podobně). Co největší část datové roviny by měla být implementována hardwarově na kartě COMBO6, která by se měla postarat o většinu práce související s předáváním datagramů. V softwaru hostitelského počítače by se pak měly zpracovávat jen výjimky. Díky možnosti úprav jejího kódu navíc lze postupně přesouvat další a další funkční bloky do hardware a rozšiřovat tak její schopnosti.

Právě obrovský potenciál daný programovatelnou podstatou karty způsobil, že se začalo zvažovat a následně i realizovat její nasazení i v dalších rolích. Například pro vysokorychlostní monitorování síťového provozu v rámci projektu SCAMPI. Nebo jako optický opakovač určený pro regeneraci signálu. Uvažuje se i o implementaci rychlého kodéru/dekodéru pro obrazový signál, o šifrování dat, či dokonce o akceleraci matematických výpočtů. Zkrátka z původního akcelerátoru směrování je dnes univerzální platforma pro celou řadu síťových aplikací.

Karta má sendvičovou strukturu, která se skládá ze dvou částí: základní karty s programovatelným polem a dceřiné karty rozhraní. Dceřiné karty dnes existují celkem ve třech provedeních: jedno obsahuje čtyři metalické gigabitové Ethernety, druhé nese čtyři optické gigabitové Ethernety a oživuje se třetí se dvěma porty pro desetigigabitový Ethernet.

1235
Karta COMBO s dceřinou kartou rozhraní

Softwarová složka projektu vedle vývoje konfiguračního systému zahrnuje i programy nutné k začlenění karty do operačního systému, čili především vývoj ovladačů. Jelikož základní platformou Liberouteru jsou operační systémy *BSD a Linux, jsou dnes k dispozici ovladače pro tyto dva systémy. Karta se v nich chová stejně jako běžná víceportová karta pro Ethernet, může ale přidat některé funkce, které jsou akcelerovány v hardwaru.

MM socky3

Konfigurační systém staví na jednotném úložišti konfiguračních informací ve formátu XML. K němu pak existují různá rozhraní pro vstup/editaci informací a pro jejich výstup, který slouží k nastavení konkrétního zařízení. Cílem je vyvinout univerzální systém, jehož prostřednictvím bude možné řídit i komerční hardwarové směrovače. Přestože jeho části již jsou funkční, konfigurační systém jako celek se zatím nedostal do produkční fáze.

Nejvýznamnější zprávou totiž je, že projekt Liberouter dospěl do fáze reálného nasazení svých výsledků. Ve druhé polovině června byl PC směrovač osazený kartou COMBO6 nasazen jako přístupový směrovač CESNETu do IPv6 sítě 6NET. Pro začátek je karta COMBO6 nasazena jako běžná síťová karta, směrování se tedy zatím odehrává v operačním systému. Až bude funkčnost karty ověřena v reálném provozu, přesune se směrování na ni.

Myslíte si, že se díky kartě COMBO6 zrychlí připojení do Internetu?

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.