Hlavní navigace

Má Paroubkův web magazín Vaše věc perspektivu?

21. 10. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 21971
Projekt Vaše věc vznikl na popud a s jednoznačnou podporou Jiřího Paroubka, který dospěl k závěru, že u nás není žádné levicově orientované médium, které by dávalo prostor politikům i levicovým intelektuálům. Přednost nakonec dostala realizace na Internetu. Jak se povedla a má Vaše věc šanci?

Projekt Vaše věc je projekt jednoho muže – Jiřího Paroubka. Tuto skutečnost se pak nijak nesnaží maskovat, neboť je vidět všude; z titulní stánky vede odkaz na jeho facebookový profil a webové stránky, jeho články mají vždy nejvyšší prioritu co se zobrazování týče, a co více, on sám používá web ke své reklamě. Ostatně o důvodech vzniku tohoto projektu se můžeme na jeho profilu dočíst: Vždy jsem chtěl po svých kriticích, aby vedle kritiky přinesli i vlastní řešení. Proto jsem se rozhodl založit projekt internetového, především názorového média a využít prostoru svobody, který nabízí právě Internet. Na podobě a obsahu tohoto internetového magazínu se budete moci v průběhu času podílet i vy.

Web je technologicky na první pohled poměrně jednoduchý a barevně laděn do fialové barvy. Tématicky zde nalezneme čtyři sekce – články, blogy, VIP blogy a polemika. Levá část stánky je pak věnována odkazům na Jiřího Paroubka a nejčtenější stránky. K technologickému řešení dodává Ondřej Macura následující: Zvolili jsme jednoduchou a co nejlevnější formu redakčního systému. Našimi kritérii byla moderní grafika, přehlednost, spolehlivost, důkladné zabezpečení a v neposlední řadě pohodlnost užívání redakčního systému. Prostě kvalita za dobrou cenu, což myslím, že se povedlo.

vase-vec.cz

Web se snaží o propojení se sociální sítí Facebook, jak opět dodává Ondřej Macura: Propojení se sociální sítí jako je Facebook považujeme v dnešní době za samozřejmost. Přináší nám to možnost rozšiřovat počet našich čtenářů i mezi uživateli Facebooku a samozřejmě zde propagujeme materiály, které na webu jsou. Myslím si obecně, že systematické propojení jakéhokoliv projektu se sociální sítí může jen přinést.

Pokud jde o strukturu publikování, zdá se, že bude vše probíhat jako mix politických komentářů zakladatele webu, příspěvků od občanů v blogu a textů od spřízněných osobností (již se objevil např. D. Rath). zatím tak nelze mluvit o nějakém levicovém médiu ve vlastním slova smyslu, spíše o podepření tvrzení jednoho autora názory dalšími. To ale zatím nelze Vaší věci příliš vytýkat, vzhledem k délce jejího života; plány jsou bezesporu podstatně pestřejší.

Poněkud nezvykle působí sekce kontakty – je zde jediný e-mail; žádné jméno šéfredaktora redaktora, telefon, adresa do redakce nebo informace o vydavateli či profilu webu. To je mimořádně nezvyklé a nepůsobí to právě důvěryhodným dojmem.

Eticky velmi citlivým místem bude registrace, která vám umožní blogovat či diskutovat pod články. Předně chybí jakákoli zmínka o ochraně osobních údajů, a pak – sběr řady citlivých dat (adresa, jméno, e-mail,…) do rukou politika, který má takovou pověst, jakou má, je na hranici toho, co je možné považovat za přijatelné. Na druhou stranu vás k registraci pochopitelně nikdo nenutí. Zajímavé je, že registrace není něčím automatickým, ale musí být posouzena – Vaše žádost o registraci byla předána administrátorům k posouzení.

Levicová periodika

Nechci ani v nejmenším snižovat právo opozičního poslance na to, aby si založil vlastní internetové periodikum. Ale na druhou stranu je s podivem, že to odůvodňuje tím, že u nás nejsou levicová média. To není ani v nejmenším pravda.

V České (respektive Československé) republice bylo totiž zvykem (a do určité míry stále je) pěstovat levicový intelektualismus. Dokonce se někdy mluví o tom, že pravicový intelektualismus u nás vůbec není přítomen. Z tohoto podhoubí se vyprofilovala celá řada časopisů a novin, které na našem trhu stále působí – ať již tištěně, online nebo kombinovaně. My se v našem přehledu podíváme krátce na dva projekty kombinované formy.

Literární noviny jsou jedním z nejklasičtějších českých periodik, které si vytvořilo stabilní místo v čtenářské obci. Původní občansko-právní a kulturní tématika se postupem času obohatila o otázky životního prostředí, prostor je dáván také obecným komentářům a politice.

Médium je poměrně značně levicové, i když ne nutně čistě sociálně demokratické. Nabízí prostor pro širší a věcnou diskusi a stále se snaží neobsahovat články politicko-agitačního charakteru. Literárky se stále poměrně zřetelně zaměřují na kulturu, filosofii a vzdělanost a svým zaměřením by tak měly být nasměrovány především k intelektuálně a kulturně smýšlejícím čtenářům.

Listy založil v roce 1971 v římském exilu Jiří Pelikán jako časopis československé socialistické opozice, po listopadové revoluci je přesunul do Prahy. Listy jsou dnes jediný přeživší exilový časopis. Od roku 2003 vychází v olomouckém nakladatelství Burian a Tichák. Tématicky jsou ještě více intelektualistické než Literárky. Dvouměsíčník se snaží být kulturním a dialogickým prvkem, ve kterém se střetávají filosofické proudy a navzájem se tříbí. Publikuje zde řada velice dobrých autorů, ale magazín přes své levicové zaměření není politicky orientovaným projektem.

V uvedeném kontextu lze tedy říci, že se bude Vaše věc nutně muset snažit zaplnit tu část levicového spektra, které ještě není pokryto těmito tradičními, intelektualisticky pojatými, projekty. Na druhou stranu se nutně odsuzuje k roli média bez hlubších souvislostí, což pro vnitřní rozvoj média asi nebude úplně dobře.

Navíc zde existuje značná konkurence v oblasti názorových médií, se kterými bude muset Paroubkův projekt počítat, jako jsou Britské listy nebo Neviditelný pes. To jsou místa, kde je publikován nespočet názorů a lidé jsou zvyklí si tam pro ně chodit. On sám však vnímá jako jediné levicové médium komunistické Haló noviny, které se ale zatím strukturně od Vaší věci zásadně liší – těžiště jejich zájmu je totiž v běžném zpravodajství.

Vztah k podobně orientovaným médiím komentuje šéfredaktor Vaše Věc Ondřej Macura následovně: Projekt Vaše věc je koncipován jako názorový web levicového – levostředového zaměření. Chceme přinášet, a už přinášíme, názory na současnou politickou situaci, a to jak ze strany aktivních politiků, tak ze strany občanů, kteří mohou na náš web přispívat svými blogy. Vztahy s ostatními médii podobného zaměření chceme v budoucnu navázat a aktivně rozvíjet. Zatím je však náš projekt v samých začátcích. Nejedná se však čistě jen o politiku, chceme přinášet názory i z ostatních oblastí, jako je kultura, zahraniční věci apod.

Pokud jde o cíle v návštěvnosti, jedná se o alespoň takovou návštěvnost, jakou mají podobně zaměřená média. Je tedy vidět, že ambice zatím nejsou nikterak přehnané a nereálné.

Nejen kritika

Výši zmíněné ale neznamená, že by projekt Vaše věc neměl být úspěšným a čteným médiem. zatím si užívá vlivu, o kterém by se mohlo stranickým webům jen zdát. Je hojně citovaný a média ho mají evidentně ráda; je pro ně totiž daleko zajímavější než intelektuální polemiky o vývoji civilizace a levicové filosofii.

Jiřímu Paroubkovi se, zdá se, podařilo najít mezeru na trhu, které by bylo škoda nevyužít – zřejmě ne vybudováním média nějak hlubokomyslného a idealistického, ale naopak mistrně aktuálního, jemně povrchního a přesně cíleného. I přes to, že sám má pocit, že mu média křivdí, vytvořil produkt, který mu média hltají.

Pokud jde o financování, o to se v nejbližších dvou letech má starat Společnost W. Brandta a B. Kreiského (která je vydavatelem magazínu), a která vydává již jiný Paroubkův magazín Trend. Náklady na provoz webu mají být v řádu několika desetitisíců měsíčně, což hodnotím jako poměrně reálný odhad (pomineme-li počáteční investice). Ke konkrétnímu rozpočtu se ale zatím nechce médium vyjadřovat. Na žádnou reklamu web zatím nesází a dokonce není možné jej ani finančně podpořit. V budoucnu by ale obě varianty měly fungovat. Z pohledu boje o finanční přežití má tak pozici více než pohodlnou.

MMF24

Prozatím je v redakci pouze jeden (již zmíněný) šéfredaktor – Ondřej Macura, který do média přešel z Lidového domu. Mezi osobnostmi, kteří již na webu publikovali, je možné zmínit ještě například Petra Dimuna, Jiřího Dolejše nebo Stanislava Křečka.

Bude jistě zajímavé sledovat, zda bude webový projekt Vaše věc spíše jen krátkodobým mediálním vzedmutím, které přestane brzy provozovatele i čtenáře bavit, nebo zda se z něj etabluje další levicové médium.

Navštívili jste již Vasevec.cz?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je student PřF MU, publicista. Zajímá se o dění na Internetu, filosofii a fotografii.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).