Hlavní navigace

Martin Dvořák: Prima spustí DVB-T zatím jen v Praze

25. 11. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Logo televize Prima Autor: 115393
Pro zahájení řádného digitálního vysílání televize Prima v jiných regionech zatím chybějí technické prostředky, říká v rozhovoru pro DigiZone.cz generální ředitel Primy Martin Dvořák. Po té, co bude Primě doručeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o „překlopení“ Primy do digitálu, může začít digitálně vysílat v síti společnosti Czech Digital Group (CDG). Jak si Prima v DVB-T poradí se sdílením kmitočtů s regionálními televizemi a jaká je její strategie pro zavádění nových tematických kanálů, si můžete přečíst v následujícím interview.

Prima získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) souhlas se zařazením do digitálního multiplexu B. Kdy zahájíte řádné digitální vysílání?

Doposud jsme od RRTV neobdrželi rozhodnutí o „překlopení“ do digitálu. Po té, co rozhodnutí obdržíme, zahájíme řádné digitální vysílání.

Předpokládám, že ho spustíte v Praze, kde Prima už vysílá v rámci multiplexu B experimentálně.

Ano, primárně v Praze, kde už je Prima v rámci experimentu vysílána. Předpokládáme, že pražské vysílání Primy přejde nejpozději po Novém roce do režimu řádného vysílání.

Kdy se dočkají diváci v dalších regionech?

Pokud se jedná o jeho rozšíření do dalších regionů, je nutné si uvědomit, že je přímo závislé na tom, jak budou operátorem sítě CDG budovány další vysílače. Jedná se o investičně, provozně a administrativně náročnou záležitost.

Podle předsedy RRTV Petra Pospíchala se Primy i v tomto digitálním vysílání týká licenční podmínka sdílení kmitočtů s regiony. Doslova cituji: Tam, kde to je technicky možné, Prima musí pustit do vysílání regionální televize. Jak se s tím vypořádáte?

Martin Dvořák

V situaci ostrého digitálního vysílání považujeme zachování regionálních vstupů do našeho vysílání za absurdní. Své opodstatnění měl tento způsob vysílání v době, kdy celou situaci nešlo řešit jinak, to nyní dávno neplatí.

Proč? Žádali jste přece o překlopení stávající licence, která hovoří o sdílených kmitočtech.

Já si myslím, že to tak není. Naše licence je plnohodnotná licence k celoplošnému televiznímu vysílání prostřednictvím…

… satelitu jako technického prostředku pro šíření signálu na pozemské vysílače, které jsou sdíleny s regionálními provozovateli.

Ale to už si přidáváte. O sdílení programu tam není řeč. My se o ně nedělíme, každý si odpovídá za své vysílání sám. Máme svoji vlastní plnohodnotnou licenci a regiony mají také svoje plnohodnotné licence.

A shodou náhod jsou na stejné kmitočty a stejné vysílače.

To není shoda náhod. Existuje čtrnáct licencí. Jedna je celoplošná pro Primu, kde jednou z podmínek je právě to sdílení, a pak je třináct regionálních licencí, a to jsou plnohodnotné vlastní licence. A protože nebyl dostatek technických prostředků v době analogu, došlo k tomu, že v určitých konkrétních časech, oknech, do našeho vysílání vstoupili regionální vysílatelé a odvysílali si tam svoje pořady, respektive svoji reklamu.

Budiž. Ale potom nechápu, proč nepožádáte o zrušení této licenční podmínky.

My o to požádáme. Snažíme se s RRTV a zákonodárci komunikovat na toto téma, protože kauza regiony už není o technickém řešení vysílání, ale o konkurenčním boji mezi námi a Novou. Existuje třináct regionálních provozovatelů, z nichž sedm kontrolujeme, jeden je nezávislý a pět ovládá Regionální televizní agentura (RTA), tedy pan doktor Jaroslav Berka, za kterým stojí jeho strategický partner TV Nova. V jednom případě RTA to budeme ještě soudně rozporovat. Je paradoxní, že regiony, které kontrolujeme, v drtivé většině vždycky říkaly, že jim ten stav nevyhovuje a že se těší na digitál, aby měly svoje plnohodnotné licence a mohly vysílat mnohem déle. A najednou je tady těch pár regionů sdružených pod konkurenční Novou, které říkají, že chtějí dál parazitovat na Primě, protože to je pro ně ekonomicky výhodné, a tvrdí, že by jinak nepřežily. Což je samozřejmě hloupost.

DVB-T perex obecný

Zbaví se Prima v DVB-T regionálních televizí?

Jedním z největších problémů přechodu na pozemní digitální vysílání je otázka překlopení stávající licence televize Prima. Ta totiž není tak jednoduchá jako u Novy, stojí na sdílených analogových kmitočtech. Prima se o ně dělí s několika regionálními televizemi, které pouští v přesně stanovených časech do svého vysílání. Některá z těchto studií chtějí sdílené kmitočty zachovat i po přechodu na DVB-T. Více v článku Zbaví se Prima v DVB-T regionálních televizí?.

Není výhodnější připravovat pár minut regionálního zpravodajství denně a nabalit na ně reklamu, ke které jim Prima přinese diváky?

Možná to je zajímavé, ale zároveň to je hospodářsky nekorektní a nefér. Opakuji ještě jednou: tato situace vznikla v době, kdy nebyl dostatek technických prostředků. Teď má každý šanci dokázat, co v něm je. Je přece pochopitelné, že chceme stejné podmínky pro hospodářskou soutěž, jaké má konkurence, a že nechceme být nadále znevýhodňováni, když už k tomu není důvod. My jsme jako kompromis nabídli, že pokud regiony nezvládnou vyrábět několik hodin vysílání denně, dodáme jim jiný centrální program. Většina regionů řekla, že převedení stávajícího systému do digitálního vysílání nechce a že jim jde o jejich vlastní plnohodnotné licence, a část regionů, shodou okolností spadajících pod Novu, říká, že chce pokračovat jedině s Primou. Takže vnímejme situaci čistě jako konkurenční boj a netvrďme, že Prima chce zničit regionální vysílání, protože to je úplný nesmysl. Proč těch osm regionů včetně jednoho nezávislého studia říká, že už nechtějí vysílat tři hodiny denně, ale víc a primárně v prime time? Ten je přece nejatraktivnější. Naprosto nechápu, jak pět studií RTA může říkat, že jim stačí vysílání do šesti hodin, když atraktivní vysílací čas začíná až po sedmé večer? Digitál nabízí regionům možnost, aby ukázaly, co v nich je, a mohou si vysílat od šesti večer do deseti večer, což je naprosto nejatraktivněj­ší čas.

Generální ředitel Novy Petr Dvořák říká, že by nebyl problém, kdybyste si požádali o úplně novou licenci, kde by už podmínka sdílení kmitočtů nebyla. Proč to neuděláte?

Ale my jsme to přece udělali. Podali jsme žádost o novou licenci na plnohodnotný program.

Ano, pro stanici Prima klub. Teď se ale bavíme o současné Primě. Kdybyste si požádali o úplně novou licenci pro pozemní digitální vysílání, nemusela by obsahovat podmínku sdílení kmitočtů a ještě byste získali výhodu v tom, že bude platit dalších dvanáct plus dvanáct let.

Ale vždyť my žádáme v rámci licenčního řízení o pozici pro digitální vysílání. A o stávající licenci na vysílání Prima TV se domníváme, že je platná i pro digitální vysílání, což potvrdili i zákonodárci. Jen chceme změnit jednu licenční podmínku.

O tom není sporu. Jenom říkám, že by pro vás bylo jednodušší získat úplně novou čistou licenci, protože ke zrušení licenční podmínky sdílení kmitočtů se budou muset vyjádřit i regionální vysílatelé. A je otázka, jak to dopadne.

To je otázka…

Kdežto nová licence by vám trvala déle než ta stávající prodloužená.

Ale my jsme to konzultovali s našimi právníky a nebyl důvod žádat o digitální licenci pro Primu. Licence, kterou máme, je technologicky neutrální. U ní žádáme o změnu licenčních podmínek. A ve standardním licenčním řízení jsme si požádali o novou pozici.

Může dojít k situaci, že dostanete licenci pro Prima klub a překlopíte do něj současnou Primu, abyste se zbavili regionů?

Nevím. Myslím, že těch variant je určitě spousta, ale na druhou stranu je třeba objektivně říct, že Prima klub bude plnohodnotný televizní kanál až v okamžiku, kdy bude stoprocentní digitální vysílání, a to bude samozřejmě ještě nějakou dobu trvat. Minimálně čtyři nebo pět let.

Multiplex B, ve kterém bude Prima vysílat, provozuje společnost Czech Digital Group, která donedávna patřila do skupiny GES Media Holding. Jaký je dnes vztah CDG a televize Prima, respektive skupiny GES?

Teď jsem v situaci, kdy na to nejsem schopen odpovědět, protože jsem se přesunul v rámci prodeje Primy na výkonnou pozici v TV Prima Holdingu, kam patří televize a Regio Media, takže už nemám vliv na fungování CDG.

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí multiplexu B

Jaké pokrytí bude mít přechodná digitální síť B společnosti Czech Digital Group, v níž bude vysílat televize Prima? Podívejte se na mapku a srovnejte se současným analogovým pokrytím televize Prima. Pokud vás zajímá, na kterých kmitočtech bude multiplex B vysílat, stáhněte si Tabulku kmitočtů pro první fázi přechodu na DVB-T [PDF, 48 kB].

Zůstane CDG nadále samostatná, nebo MTG nabídnete vstup i do této společnosti?

Takové otázky jsou určitě na místě, ale myslím si, že je to předčasné. Jsme v situaci, kdy jsme před několika týdny ukončili jednu dohodu, a to, o čem mluvíte, je běh na dlouhou trať a ne věc blízké budoucnosti.

Ono je totiž zajímavé, že před prodejem Primy došlo k převodu CDG na jinou společnost mimo GES Media Holding.

Ano. CDG nebyla součástí dohody. Teď je to separátní struktura. Jako provozovatel digitální sítě bude poskytovat spíše telekomunikační služby a myslím si, že má svůj vlastní život. Není přímo spojitou nádobou s Primou.

Budete usilovat o nějaké další pozice v multiplexu B? Před časem jste si registrovali ochranné známky Prima sport, Prima shop nebo Prima svět.

To je pravda. Udělali jsme to v rámci naší strategie, že těch kanálů chceme mít víc. Ale že bych teď řekl, že to bude Prima sport nebo Prima shop a Prima klub, to stoprocentně ještě nevíme. Trh se vyvíjí a my budeme analyzovat, co bude nejatraktivnější a nejvýhodnější a jakým typem programu oslovíme co největší počet diváků a tím pádem i inzerentů.

Neuvažujete o zaplnění celého multiplexu B?

Myslím si, že v nějakém konečném horizontu by to bylo téměř ideální. Ale jestli to bude reálné, to si myslím, že bohužel spíše ne.

Z legislativních důvodů.

Přesně tak.

Pokud projde návrh novely vysílacího zákona od poslance Ladislava Skopala, získáte společně s Novou jednu další programovou pozici pro digitální vysílání navíc bez výběrového řízení. Kdybyste zároveň uspěli v licenčním řízení, můžete spustit hned dva další kanály. Prima klub a…

To bych nechtěl tak úplně prozrazovat, protože pořád ještě máme několik směrů, kterými bychom se chtěli vydat. A myslím, že v tomto případě určitě bude velmi důležitá zkušenost a portfolio MTG, kde existuje spousta nikových minoritních kanálů, které jsou velmi úspěšné jak z hlediska ratingů a share, tak z hlediska výnosů a provozních nákladů.

Takže konzultujete svoji strategii pro digitální vysílání s novým strategickým partnerem.

Stoprocentně.

A změnili jste ji nějak?

Zatím ne, ale určitě se posouvá. Najednou je ten výběr a portfolio možností větší, než jsme si mysleli.

Půjdete do interaktivních služeb?

Nepochybně. To je prostor, který je velmi výrazný a kde bychom neměli chybět v žádném případě.

Třeba v rámci reality show?

V rámci reality show i v rámci všech ostatních formátů, reklamy, teletextu a dalších věcí.

cif 24 - early cena - média

MTG provozuje i placené kanály. Chystáte se vstoupit i na tento trh?

To je parketa MTG. Pokud budou chtít rozvíjet tyto aktivity na českém televizním trhu, budeme jim v tom nápomocni, ale placené televizní kanály jsou věc, které rozumí spíš oni. Tam bychom se mohli dostat do problémů.

Komu dáváte za pravdu ve sporu o sdílení kmitočtů s regionálními televizemi?

Seriál: Rozhovory
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).