Hlavní navigace

Dokument: Ministerstvo informatiky zveřejnilo koncepci digitalizace

24. 1. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 322915
24. 1. 2006

Na internetových stránkách ministerstva informatiky se v pondělí objevila aktualizovaná koncepce přechodu na zemské rozhlasové a televizní vysílání. Koncepce je základním dokumentem pro zavádění DVB-T v České republice. Sedmnáctistránková analýza obsahuje shrnutí dosavadního vývoje a výhled do nejbližší budoucnosti. Jako nejzazší termín vypnutí analogového vysílání koncepce stanovuje 31. prosinec 2012 (stejné datum doporučuje Evropská komise).

K vypínání analogu dojde po jednotlivých oblastech podle toho, jak velká bude v domácnostech penetrace set-top-boxů a v závislosti na pokrytí zemským digitálním signálem. Vypínání analogového vysílání bude probíhat po jednotlivých oblastech. K úplnému vypnutí analogového vysílání přitom bude moci dojít pouze za splnění několika podmínek: pokrytí digitálním signálem bude odpovídat pokrytí stávajícího analogového vysílání, v dané oblasti bude alespoň tři měsíce před termínem vypnutí analogového vysílání probíhat informační kampaň a v obchodní síti bude dostatečné množství základních a cenově dostupných základních zařízení pro příjem digitálního vysílání. Vybraným skupinám obyvatel by nákup těchto zařízení mohl být finančně kompenzován, uvedl resort informatiky.

Ministerstvo rozdělilo zavádění DVB-T na tři etapy. První, jež probíhá od loňského roku a skončí 30. června 2007, kdy vyprší platnost současným třem přechodným digitálním sítím, se ještě obejde bez vypínání analogu. K tomu dojde v druhé etapě od 1. července 2007 do 31. prosince 2009. V této fázi Česko také uskuteční zkušební zemské vysílání HDTV, televize s vysokým rozlišením obrazu. Třetí etapa přijde na řadu po 1. lednu 2010 a potrvá do 31. prosince 2012. Během ní Česká republika doladí úplný přechod na zemské digitální vysílání a vypne poslední analogový vysílač. Následně začnou práce na koordinaci kmitočtů pro digitální rozhlas v systému T-DAB. Na digitalizaci dohlédne Národní koordinační skupina (NKS) pro digitální vysílání v ČR, kterou jmenuje na návrh ministryně informatiky Dany Bérové vláda. NKS bude mít pět pracovních skupin, které budou spadat pod gesci různých ministerstev a úřadů.

Skupina pro technologii bude spadat pod Český telekomunikační úřad (ČTÚ), skupina pro otázky obsahu vysílání pod ministerstvo kultury, skupina pro komunikaci pod ministerstvo informatiky, skupina pro financování pod ministerstvo financí a skupina pro informatiku a statistiku pod ministerstvo informatiky. Technický plán přechodu na DVB-T má ČTÚ předložit vládě do konce letošního roku.

MM socky3

Dokument: Návrh Koncepce rozvoje digitálního televizního vysílání v České republice [PDF, 111 kB]

Připravujeme analýzu zveřejněného dokumentu.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.