Hlavní navigace

Michal Šíma: Eurosport nemá problém vysílat i přenosy z České republiky

29. 9. 2009
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

 Autor: 491107
Česká verze Eurosportu působí na tuzemském trhu více než 12 let. V začátcích šlo o odvážnou aktivitu kabelového operátora Kabel Plus, v průběhu dalších let se česká verze vyprofilovala do celého vysílacího dne na dvou kanálech Eurosportu, byť jen ve zvukové rovině. S vedoucím redakce české verze Eurosportu Michalem Šímou jsme se bavili nejen o historii, probrali jsme i zákulisí výroby české lokalizace a konkurenční možnosti Eurosportu vůči lokálním vysílatelům – zejména Nově Sport nebo volně šířené veřejnoprávní ČT 4.

Český Eurosport začínal z Ostravy s třemi hodinami denně

Začněme historií české verze Eurosportu. Vysíláte od roku 1996, takže je to už více než 12 let. Kde se zrodila původní myšlenka vytvořit českou verzi ve zvukové podobě? Byla to tehdy jen „partyzánská“ akce jednoho významného kabelového operátora (Kabel Plus) a nebo šlo o koordinovanou dohodu s Eurosportem?

Na ty začátky si u nás málokdo vzpomene. Dávali jsme to nedávno dohromady a na ten úplný začátek se v podstatě nikdo nepamatuje. Původně se česká verze vysílala z Ostravy a tehdy šlo pouze o překrývání anglického komentáře českým komentátorem ze studia, takže diváci slyšeli obě verze najednou. Od 1. května 1998 jsme začali vysílat ze studia v pražských Nuslích, kde sídlí UPC. Tehdy jsme vyráběli jen několik hodin českého vysílání denně. Vybírali jsme nejdůležitější programy a eventy v divácky nejpřitažlivějších časech. Orientovali jsme se na různé velké turnaje nebo na večerní a víkendové časy. Po téměř osmi letech jsme 1. ledna 2006 spustili stoprocentní vysílání v češtině. Myšlenka české verze se tedy vyvíjela postupně. Původně jsme chtěli jen zpopularizovat Eurosport v České republice a na Slovensku díky českým komentátorům, pak s postupným nárůstem počtu domácností, které nás přijímají, vzrostl i podíl českého komentování na maximum. Když letos v srpnu startoval druhý program Eurosportu pro střední a východní Evropu – Eurosport 2 Bundesliga, i ten jsme začali opatřovat českým komentářem v plné šíři.

Michal Šíma - 1

Co to obnáší z produkčního hlediska? Musíte zaměstnávat komentátory, máte určité technické prostory. Jenže pokud jde o program, kromě komentáře nevyrábíte obraz ani upoutávky. Je to tedy opravdu tak „jednoduché“ jak to zní, že jen simultánně komentujete to, co vidíte na obrazovce a nahrazujete tím původní komentář, nebo máte i širší pravomoci jak vstoupit do programu?

Širší pravomoci ohledně programu nemáme, je to opravdu tak jednoduché, jak to zní, i když na druhé straně jde o složitý technický proces synchronizace zvukového signálu s obrazem. Ale z výrobního hlediska jde skutečně jen o komentování. Vyrábíme pouze českou mutaci. Z programového hlediska můžeme nabídnout Eurosportu akci, která je zajímavá a koná se na českém území. Již několikrát nás Eurosport zařadil do programu. Máme možnost posílat i rozhovory nebo reportážní příspěvky do centrály v Paříži, takže do jisté míry ovlivňujeme i program. Ale přímý vstup do programu v obrazové podobě není možný.

Pokud jde o akce z České republiky, máte na mysli různé mládežnické turnaje nebo utkání?

Zatím posledním příkladem je šampionát v lakrosu, který se konal v Praze. Byli jsme v kontaktu s českými organizátory, kteří projevili zájem odvysílat přenosy na Eurosportu. My jako zástupci české verze jsme zprostředkovali jednání a nakonec se to v poměrně zajímavém rozsahu objevilo na Eurosportu 2. V nejbližší době odvysíláme snookerový turnaj, který Eurosport spolupořádá v Praze.

Takže máte za cíl přinášet i některé sporty do České republiky? Protože právě snooker je doménou Eurosportu…

Myslím, že tady o tom nikdo nic nevěděl až do doby, než se snooker objevil na Eurosportu. S nástupem českého vysílání se to chytilo. Bylo to v roce 2003, kdy nám chyběly vysílací hodiny, a tak jsme z určité nouze začali komentovat i snooker. Mělo to velmi pozitivní odezvu a myslím, že snooker je v Česku teď populární právě díky Eurosportu.

TV Eurosport logo

Česká verze Eurosportu vysílá z pražské O2 Arény

Michal Šíma spolupracuje s českou redakcí Eurosportu od roku 1998. Začal na pozici sportovního komentátora a postupně se propracoval mezi hlavní komentátory redakce. Zabývá se především komentování tenisu, fotbalu, biatlonu nebo snookeru a vyzkoušel si rovněž práci na pozici produkce vysílání. Vedoucím redakce české verze Eurosportu je od ledna 2008. Má na starosti práci s komentátory, plánování jejich nasazení na jednotlivé pořady nebo účast na pravidelných pracovních setkáních vedoucích vysílacích verzí v centrále v Paříži.

Na programu se podílí víc než 30 komentátorů

Kolik lidí pracuje v české redakci Eurosportu? Zajišťují veškerý servis externisté nebo máte i interní pracovníky?

Máme drtivou většinou externistů, ovšem v určitém exkluzivním postavení. Dáváme jim možnost odkomentovat určitý počet hodin až do té míry, jako by to byli interní zaměstnanci. Nemáme ale fixní počet komentátorů. Pokud jde o jiné funkce, máme fixní počet techniků, přibližně šest až osm se jich měsíčně podílí na chodu a máme i podobný počet produkčních. Komentátorů máme přibližně deset v tom nejužším pracovním týmu, ale celkově je jich několikanásobně víc. Teď, když jsme rozjížděli komentování Eurosportu 2, jsme dali šanci mnohým novým hlasům a utvořili jsme rekord – 55 lidí u nás komentovalo v jednom měsíci. To budeme těžko překonávat. Průměrně ale u nás pracuje okolo 20 až 30 lidí během jednoho měsíce.

Takže většinu komentátorů tvoří externisté?

Máme komentátory k určitým disciplínám, kteří jsou stoprocentně k dispozici. Je to třeba Robert Bakalář s cyklistikou. Víme, že když bude Vuelta, odkomentuje nám 100 procent celého seriálu. Platí to i o dalších disciplínách, je jich přibližně pět. Máme i podobný počet univerzálnějších komentátorů, o kterých zase víme, že když bude nějaký programový problém, přijedou a odkomentují to na odpovídající úrovni. Ten tým tedy tvoří asi deset lidí, kteří jsou nejvytíženější.

A jak u vás fungují produkční? Liší se jejich práce ve srovnání s jinými televizemi, když zajišťujete jen zvuk? Ve vysílání ale máte mnoho hostů a expertů…

Produkční v první řadě zodpovídá za kontrolu vysílání, protože technici v Paříži jsou hodně vytížení, takže pokud vypadne obraz nebo zvuk, řeší to v první řadě naše produkce, která je v přímém spojení s Paříží. Je třeba si uvědomit, že přes Paříž vysílají všechny verze i jazykové mutace, takže místní technici, kteří kontrolují vysílání, to nemůžou v jednu chvíli všechno uhlídat. V první vteřině problému je tam vždy důležitá zpětná vazba od nás. Dalším úkolem je koordinace programu. Ve sportu dochází k častým změnám programu a úkolem produkce je uhlídat, aby komentátoři byli včas na svém místě, případně aby byla zajištěna náhrada v případě mimořádné události, zranění hráče nebo jiných změn, které ovlivňují program. A třetí věc, na které se produkce podílí, je částečná příprava podkladů pro komentátory. Máme k dispozici internetové aplikace Eurosportu, které jsou bohaté na fakta. Centrála připravuje pro všechny komentátory v Evropě různé informace a podklady a místní produkce pak filtruje tyto informace a připravuje základní fakta pro komentátory. Když komentátor přijde do studia, má k dispozici nutný základ pro svou práci.

Jste tedy v neustálém spojení s pařížskou centrálou a díky tomu víte, kdy se centrální program odpojí, kdy začne reklamní break a další důležité body?

Komunikace probíhá nejen přes produkci, ale i přes režii v Paříži a v Praze. Po zvláštní zvukové lince dostáváme pokyny přímo od režiséra v Paříži. Ten nám hlásí reklamní přestávku, odpojení i připojení po vteřinách, takže dokážeme pružně reagovat a ve vysílání se to projevuje.

Program s moderátory v obrazu se těžko tlumočí

Michal Šíma - 2

Eurosport v posledních dvou letech přistoupil i k moderovanému programu, kdy se v obraze objevuje moderátor, který zpovídá hosty. Eurosport byl přitom v minulosti jedním z mála programů, který neměl moderátory, protože když program vysílá živě v mnoha jazykových mutacích, je poměrně těžké zajistit simultánní překlad toho, co moderátor říká živě ve studiu. Jak se s tím vyrovnáváte?

Všechen program vyrábíme v podstatě živě. Nikdy si nic nemůžeme nakomentovat dopředu, ani když Eurosport vysílá třeba jen záznam nějaké události. Všechno komentujeme až v momentě, kdy se to objevuje ve vysílání, a nemáme žádný prostor pro opravu. Pokud jde o moderovaný program, tak právě ten je na výrobu hodně náročný. Z mého pohledu nejde o úplně šťastný formát pro televizi s mnoha národními mutacemi. Když Eurosport vysílá moderovaný program, můžeme poslat do komentátorské kabiny tlumočníka, který ale nemá ale pro sportovní diváky ideální projev, ani faktografický základ. Druhou možností je nechat tlumočit naše komentátory, kteří v drtivé většině angličtině dobře rozumí, ale nedá se všechno tlumočit „online“. Zatím to řešíme tak, že ten překlad dělají komentátoři, kteří se snaží krátce a rychle sumarizovat to, o čem se na obrazovce mluví. Nejde tedy o simultánní překlad v právem smyslu slova, ale spíš o reprodukci.

A jak podobnou situaci řešíte u magazínů, které jdou ze záznamu? Má komentátor k dispozici alespoň přibližný scénář? Protože v některých případech obdivuhodně dobře reaguje, a dokáže i předvídat situaci, která nastane.

Jsou dvě možnosti. Pokud je magazín zaznamenaný v předstihu, tak v takovém případě dostaneme scénář, a víme přesně, ve které minutě je který záběr. To je asi případ, na který jste narazil. Druhá možnost je, když ty sestřihy vysíláme bezprostředně po utkání, kdy není čas připravit skript. To se týká fotbalových zápasů, když se hrají dva souběžně, jeden se vysílá živě a z druhého je pak sestřih. V podobných případech máme k dispozici jen orientační časový plán toho sestřihu, a na to se pak komentátor připravuje jako by běžel živý přenos, jen počítá s tím, že některé pasáže budou v sestřihu chybět.

Pokud jde o samotný program Eurosportu, veškeré plány se tvoří v Paříži?

Ano, je to tak. Paříž ale bere v potaz sledovanost v jednotlivých zemích, v České republice se ale sledovanost zatím neměří. Pak ta data vyhodnocuje podle jednotlivých zemí i v kontinentálním měřítku. Když tedy vysíláme například šampionát ve skocích do vody, tak se to vyhodnotí podle sledovanosti ve více zemích. Pokud jsou čísla pozitivní, tak skoky do vody uvidí diváci i příště.

Novu Sport určitě považujeme za konkurenci

Máte jako zástupci české verze možnost vstoupit do dlouhodobého plánování programu?

Ano. Zástupci všech lokálních verzí Eurosportu absolvují pravidelné mítingy s centrálou, kde můžeme navrhovat, co by mohlo být přínosné pro konkrétní region. Ve většině případů se ale program plánuje a vyhodnocuje přes čísla sledovanosti ve velkých zemích jako je Velká Británie, Německo nebo Francie.

Považujete z programového hlediska lokální vysílatele za konkurenci? Protože šéf Novy Sport Marek Kindernay se v rozhovoru pro DigiZone.cz vyjádřil, že vás jako Eurosport považují za největší konkurenci. I když z hlediska programového plánování je Nova Sport ušita na míru pro český trh, zatímco Eurosport vysílá jednu programovou mutaci pro několik zemí. Jste tedy pro ně opravdová konkurence, nebo jde o jiný programový model?

I když se s nimi úplně programově nepřekrýváme, konkurence tam určitě je. Když oba kanály vysílají tenis, byť rozdílné turnaje, určitě si konkurují. Eurosport má nevýhodu v tom, že nedokáže úplně přesně cílit na českého diváka a české sportovce, jsme do velké míry závislí na programu z Paříže. Tento trend nás určitě oslabuje, ale doufám, že v budoucnu se nám podaří vyprofilovat českého diváka na panevropské bázi. Vidím to na sobě, každou sezonu komentuji biatlon, držím palce českým sportovcům, ale v biatlonu máme jeden nebo dva dobré výsledky za celou zimu. Když ale biatlon vysíláme celou zimu, diváci si najdou své oblíbené hvězdy i ze zahraničí, a snažíme se jim poskytovat nejkomplexnější servis. Ani Mistrovství světa v plavání nebylo pro české sportovce úplně světoborné, ale diváci věděli, že jim nabídneme úplně všechno od rozplaveb až po finále, takže viděli i české sportovce. A právě na to Eurosport sází – chce nabídnout nejkomplexnější pokrytí ze všech akcí, které vysílá, aby mohl uspokojit diváky ve všech zemích, na které cílí. Nemůžeme tedy Nově Sport nebo ČT 4 konkurovat tím, že si vybereme to, co je pro českého diváka zajímavější, ale naše konkurence je určitě v kvalitě obsahu z celoevropského měřítka.

Tomáš Vlček hlavička 150

Jak začínalo české vysílání Eurosportu

Na rozhovor serveru DigiZone.cz s vedoucím české redakce Eurosportu Michalem Šímou reagoval Tomáš Vlček ze společnosti Czech Digital Group, který měl v roce 1994 jako hlavní inženýr televizní techniky společnosti Kabel Plus Ostrava na starost řešení otázky spuštění české verze Eurosportu. V té době se již vysílal program Kabel Plus Film na družici Kopernikus, tehdy ještě analogově. S pomocí bratislavské společnosti Elatec jsme vyvinuli jednoduché, ale funkční řešení spočívající v tom, že se v hlavních stanicích KP přijímal Eurosport z jedné pozice a zvuk – jen český komentář z Kopernika. Původní zvuk se s českým komentářem smíchával ve speciálních jednotkách řízených pilotním tónem vysílaným společně s komentářem. Kabel Plus uzavřel s Eurosportem smlouvu a toto řešení bylo úspěšně provozováno až do doby (v článku zmíněný rok 1996), kdy se Eurosport na základě stoupajícího zájmu českých diváků rozhodl realizovat dokonalejší řešení, které je stejné i pro další národní verze, vzpomíná Vlček.

Nyní se pro komentování přijímá obraz a zvuk z Eutelsatu, myslím, že na pozici 7E, v Praze vyrobený zvuk se posílá datovou linkou do Paříže, kde ho Eurosport přidává do distribučního vysílání pro partnery (kabelovky a další satelitní vysílatele) na Hotbirdu. Eurosport si také zajišťuje synchronizaci obrazu a výsledných národních zvuků, vysvětluje Vlček. Českou verzi Eurosportu měli tedy předplatitelé Kabelu Plus již koncem roku 1994 nebo začátkem roku 1995. Nepamatuji se již přesně, kdy jsme instalovali prvé směšovací jednotky, dodává tehdejší šéf televizní techniky Kabel Plus Ostrava.

Eurosport 2 se lokalizuje aby přitáhl víc diváků

Uvažujete případně o bližší lokalizaci obsahu do budoucna? Protože Eurosport nedávno spustil druhý kanál pro střední a východní Evropu (Eurosport 2 Bundesliga), takže je zde určitý trend lokalizace. Máte v plánu do budoucna participovat na českých a slovenských soutěžích, nebo dalších ligách ve střední a východní Evropě? A nebo zde chcete nadále nabízet jen soutěže ze zahraničí?

V současnosti se neuvažuje o bližší lokalizaci pro český a slovenský trh. Řešení by bylo technicky náročné. Lokální okna mají k dispozici jen Němci a Britové, taktéž Maďaři, Rumuni, kde má Eurosport práva na anglickou Premier League, která pro Česko a Slovensko drží Nova Sport. Takže v momentě vysílání Premier League se okruhy v Maďarsku a Rumunsku odpojí a zařadí svůj program. To jsou tzv. „pozitivní“ lokální okna. Pak ale jsou i negativní okna, když Eurosport koupí vysílací práva na určitou soutěž pro celou Evropu s výjimkou jedné země. Takto to funguje ve Francii, kde některé soutěže má konkurence, a Eurosport tedy musí vypnout toto vysílání ve Francii a nahradit jej jiným programem. Podobný model se uvažoval i pro Českou republiku a Slovensko, ale jelikož jde o složitý technický proces, Eurosport se rozhodl vytvořit úplně novou mutaci druhého kanálu pro ty země, kde má vysílací práva na jiné soutěže než ve zbytku Evropy. Tak vznikl Eurosport 2 Bundesliga, zatímco v západní Evropě vysílá Eurosport 2 International. Ale další ještě výraznější lokalizace není prozatím v plánu.

Takže lokalizace, která nastala s kanálem Eurosport 2 Bundesliga, byla vlastně vynucena licenčními podmínkami pro jednotlivé soutěže? Nejde tedy o záměrný trend?

Řekl bych, že je to kombinace obojího, tedy je to trend, a je to zčásti i vynucený stav. Protože když můžete v Česku a na Slovensku nabídnout Bundesligu, zatímco v Maďarsku a Rumunsku budete vysílat Premier League, tak to určitě na obou trzích přitáhne diváky. Takže důvodem pro větší lokalizaci je nejen snaha o efektivní využití vysílacích práv, ale i snaha o co nejvyšší sledovanost.

Teď ale máte většinu práv nakoupených přece jen pro celou Evropu. V budoucnu se ale může stát, že část těch práv si na českém a slovenském trhu uzurpuje Nova Sport, nebo někdo jiný někde jinde. Není tedy do budoucna přece jen nutné řešit lokalizaci pro jednotlivé státy?

Zatím o tom nevím, a jako česká verze o tom ani nepřemýšlíme. Ale je pravda, že pokud bychom chtěli v budoucnu víc konkurovat nejsilnějším stanicím na zdejším trhu, určitá větší lokalizace bude nutná.

Michal Šíma - 3

Michal Šíma diskutuje na VII. kulatém stolu serveru Digizone.cz o digitalizaci.

Do budoucna si ponecháme naše „tradiční“ disciplíny

A jaká je nynější koncepce Eurosportu? Bude i nadále snaha nakupovat práva pro celou Evropu, abyste mohli vysílat jednotný obsah, a nebo převládne snaha odlišovat programy v jednotlivých částech Evropy?

Přiznám se, to je spíš otázka na někoho z centrály, já vám můžu říct jen svůj pohled. Určitě je podle mně jednodušší koupit práva pro všechny a vysílat všude stejný program. Jenže je to i otázka ceny. Celoevropská práva jsou drahá a v poslední době mnoho pořadatelů předních světových soutěží šlo s cenovými požadavky hodně vysoko. Vedení Eurosportu si řeklo, že není možné jít tímto způsobem za každou cenu a šroubovat to ještě víc nahoru. I když by tedy u některých soutěží bylo zajímavé je vysílat v celé Evropě, finančně schůdnější je koupit je jen pro některé země.

Pokud jde o budoucnost, máte v úmyslu rozšířit portfolio disciplín a sportů, které vysíláte? Protože například hokej nemá na Eurosportu téměř žádný prostor, kromě několika přenosů z MS v hokeji v minulosti. Uvažujete i nad dalšími sporty, nebo už máte to portfolio a diváky natolik vyprofilované, že se chcete držet disciplín, které jsou pro vás tradiční?

Myslím, že je pravděpodobnější, že si udržíme zavedené disciplíny a nepůjdeme do zbytečných a drahých experimentů. Určitě chceme udržet tenis, fotbal, olympijské sporty včetně cyklistiky. Na druhou stranu, snažíme se nabídnout vždycky něco nového na druhém kanále. Na dvojce budeme mít například kriket, který se u nás nikdy nevysílal, a jsem zvědav, jak to diváci přijmou. Nabídneme i extrémní sporty, závody psů, soutěže roztleskávaček a jiné bláznivé sporty nové generace. Chceme jít tedy cestou inovace a omlazení publika prostřednictvím druhého kanálu. Je otázkou, jaký bude další trend, jestli si diváci budou víc žádat ty klasické sporty a nebo jestli bude poptávka spíš po něčem novém, neotřelém.

Uvítáme i slovenské komentátory, pokud budou k dispozici

Jak to bude nadále s komentářem? Některé kabelové a satelitní kanály včetně Novy Sport, Hallmarku, Discovery nebo Animal Planet zařazují kromě češtiny do vysílání i slovenštinu. Máte podobné plány, pokud jde o slovenské komentátory, nebo se v české verzi Eurosportu budete soustředit výhradně na češtinu?

Uvažovali jsme o tom, že někdy dáme do vysílání i slovenský hlas, protože ve vysílání máme avíza i pro slovenské diváky a komunikujeme s nimi, ale pokud jde o slovenské komentátory, jsou tam dva zásadní problémy. Myslím si, že by pro Eurosport nebylo finančně návratné rozjet v tuto chvíli verzi jenom pro Slovensko. A druhým problémem jsou vlastně rovněž peníze. Dojíždění do Prahy ze vzdáleného regionu je v současné době nákladné a protože technologie naší výroby neumožňuje nic předtáčet, musel by komentátor dojíždět přímo na své přenosy. Vše by bylo daleko komplikovanější. Ale třeba narazíme v budoucnu na Slováka v Praze nebo okolí a zkusíme ho zařadit do komentátorského týmu. Pokud někdo takový je, ať se nám ozve.

Uvažovali jste nad spoluprací s některými komentátory z Novy Sport? Ta si ještě udržuje několik slovenských komentátorů. Byla by podobná spolupráce možná i přes vzájemnou konkurenci?

Cloud23

Touto cestou záměrně nepůjdeme, protože Eurosport chce mít určitou exkluzivitu hlavně u svých nejdůležitějších akcí. Sem tam se sice nějaký náš komentátor objeví i u konkurence, ale jsou to výjimky a my to nezakazujeme. Víme totiž, že naši komentátoři jsou svým způsobem hrdí na to, že komentují pod celoevropskou značkou Eurosportu. Těžko někde jinde dostanou takový prostor a těžko si v jedné sezóně zakomentují přední světové soutěže v tolika odvětvích. Komentováním na jiné televizi navíc naši lidé získají zkušenosti, které pak prodají opět ve vysílání Eurosportu.

Foto: DigiZone.cz

Jak by se měly profilovat programy Eurosportu do budoucna?

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).