Hlavní navigace

Mr.Lin(x) vs. BillBoard pro malé servery

3. 9. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Banner výměnného reklamního systému najdete takřka na každém webu. Pro servery, které prodávají reklamu, představuje výměnný systém vhodný způsob využití neobsazeného reklamního prostoru. Zkusili jste se ale už někdy zamyslet nad tím, co přinášejí serverům s návštěvností do 10.000 zhlédnutých stránek měsíčně?

Minulý týden jsem provedl test výměnných reklamních systémů Mr.Lin(x) a BillBoard. Testem jsem chtěl ověřit svou hypotézu, že pro servery s malou návštěvností jsou přínosy nynějších výměnných systémů zanedbatelné. Druhým požadavkem bylo porovnat, zda se vyplatí kredity spořit pro soustředěnou kampaň nebo je výhodnější uvolňovat je průběžně. K získání impresí jsem po dohodě s obchodním oddělením společnosti Internet Info využil volnou kapacitu reklamního prostoru na serveru Slunečnice.cz.

Server s malou návštěvností definuji jako server, který denně zobrazí kolem 300 stránek (Page Views). Na Slunečnici jsem nasimuloval čtyři kontrolní vzorky pro měsíční provoz malého serveru. Celkem jsem zobrazil 47.072 reklamních proužků s kódem pro dolní pozice (všechny údaje pocházejí ze statistik reklamních systémů). Dva vzorky jsem připsal na účty v Billboardu a dva v Mr.Lin(x)ovi — v každém systému jsem pak pro jeden účet nastavil stoprocentní spoření kreditů. Naspořené kredity jsem v okamžiku po zobrazení 10.000 impresí přesunul do kampaně. V systému Mr.Lin(x) je třeba reklamní kampaň speciálně nastavovat, u BillBoardu to nutné není. Kampaň z naspořených kreditů probíhala na všech serverech s volnou kapacitou.

Vzhledem k objemu zobrazené reklamy nemají výsledky testu statistickou platnost, jejich hlavním významem bylo podpořit či vyvrátit hypotézu. Původním záměrem bylo zobrazit zcela totožné reklamní pruhy, avšak v průběhu měsíce srpna se mi nepodařilo vybrat banner, který by byl akceptován administrátorem obou systémů. Celkem mi bylo v průběhu dvou týdnů odmítnuto osm reklamních bannerů, z toho šest anonymním administrátorem BillBoardu a dva Jiřím Waisserem, administrátorem Mr.Lin(x)e. BillBoard mi odmítl více bannerů, pravděpodobně protože u něj v době testování probíhala cenzura rychleji; na poslední odmítnutí u Mr.Lin(x)e jsem čekal čtyři dny. Nakonec jsem do systémů zadal dva velmi podobné reklamní bannery, přičemž nesmím zapomenout poděkovat Jiřímu Waisserovi za trpělivost, kterou se mnou měl při úpravách banneru na míru jeho systému.

Velkým problémem se během testování ukázala terminologie užívaná v systému Mr.Lin(x). Při zadávání kampaně za naspořené bannery je „cena“ uváděna v „odečtených zobrazeních“, ale teprve až po osobním dotazu u administrátora se mi dostalo vysvětlení, že se ve skutečnosti jedná o cenu v kreditech. Mr.Lin(x) uvádí ve statistikách serveru vždy počet impresí na vašem serveru, počet získaných kreditů a počet zobrazení za naspořené kredity pro váš server podle aktuálního poměru. Proto pro mě byla cena v „odečtených zobrazeních“ nesrozumitelná.

V souvislosti s výsledky zadané kampaně mi od Mr.Lin(x)e přišla úsměvná informace, že banner se zobrazil 6.625krát pro 3.086 jedinečných IP adres (UIP), a lze tedy očekávat, že reklamu vidělo 9.258 uživatelů — Mr.Lin(x), zdá se, uvažuje o tom, že u některých monitorů sedělo více uživatelů než jeden (UIP byly násobeny empirickým koeficientem tři).

Posledním problémem, a to z hlediska záměru celého testu nejdůležitějším, se ukázal fakt, že v době, kdy účet s nastaveným spořením nula procent čekal v systému Mr.Lin(x)e čtyři dny na schválení banneru, nasbíral server 6.452 kreditů. Tuto vlastnost systému považuji za chybu. Serveru nebylo spoření nastaveno, a tak měly být vytvořené kredity ponechány v průběžné kampani a neměly být v rozporu s nastavením převáděny do spořícího účtu. Na základě tohoto chování systému jsem došel k závěru, že vzhledem k dlouhým lhůtám pro schválení banneru by vždy došlo k nechtěnému naspoření kreditů, a tím pádem nelze srovnání za normálních podmínek provést. Nebudeme tedy nadále srovnávat spořící a nespořící účty systémů navzájem z hlediska poměru odkliknutí ku zobrazení reklamního banneru (Click Rate), budeme je ale srovnávat na základě získaného objemu zobrazení.

Následující tabulka uvádí u každého serveru postupně: počet bannerů, které byly zobrazeny na našem serveru; počet zobrazení mého reklamního banneru na cizích serverech; poměr zobrazení mého banneru ku zobrazení na našem serveru; počet odkliknutí mého banneru na cizích serverech a poměr odkliknutí mého banneru k jeho zobrazení. U serveru Mr.Lin(x) nespořící není vzhledem k popsaným potížím uvedena hodnota odkliknutí a počet získaných zobrazení je uveden součtem skutečně zobrazených bannerů (1.066) a hypoteticky zobrazitelných podle aktuálního převodu (6.452 kreditů, poměr 1 : 0,83, tj. 4.423 zobrazení). Jak už jsem zmínil, při tak nízkých objemech reklamy (zcela záměrně zvolených pro simultaci malého serveru) není možné považovat počet odkliků, a tedy ani Click Rate za statisticky průkazný, uvádím je zde jen pro ilustraci.

Název účtu Vydaných impresí Získaných impresí Získaných/
/vydaných
Odkliků Click Rate
BillBoard (spořící) 10.414 6.620 64 % 29 0,43 %
Mr.Lin(x) (spořící) 12.858 6.625 52 % 28 0,42 %
BillBoard (běžný) 10.897 6.720 62 % 21 0,31 %
Mr.Lin(x) (běžný) 12.903 5.489 43 % n/a n/a

(Pozn. U serveru Mr.Lin(x) (spořící) jsem objednal za naspořené kredity 6.170 zobrazení, avšak ve skutečnosti mi systém zobrazil reklamu 6.625krát, což představuje o 7,37 procent více. Pokud bychom předpokládali stejné chování i u běžného účtu, získal bych 5.815 zobrazení, což znamená 45 procent zobrazení vydaných.)

Nejzajímavěší výsledky přinášejí sloupce s poměrem získaných zobrazení k vydaným. Jasně z nich vyplývá, že se vyplatí kredity spořit (u Mr.Lin(x)e můžete získat takřka 10 procent navíc). A v našem případě vykazuje systém BillBoard výhodnější poměr mezi vydanými a získanými zobrazeními než Mr.Lin(x). Znovu ovšem upozorňuji, že test nemůže být přijímán se statistickou přesností. Výhodnost poměru se vyvíjí na základě aktuální vyprodanosti reklamní sítě (ať už kampaněmi placenými v penězích, nebo v kreditech).

UXD

Hlavní závěr, který si se mnou můžete na základě testu utvořit, spočívá ve zjištění, že za 10.000 zobrazených bannerů na svém serveru získáte průměrně jen desítky (23) nových návštěvníků. S výsledky nijak zvlášť nepohne ani předpoklad, že byste svůj server propagovali bannerem s vyšším click rate, nežli bylo mých 0,39 procenta úhrnem. Dá se tedy říci, že účast ve výměnném reklamním systému má pro server s nížší náštěvností mizivý význam. Výměnné reklamní systémy se více hodí pro podporu zavedené značky, nežli pro zvýšení návštěvnosti serveru.

Pokud vlastníte málo navštěvovaný server, je pro vás výhodnější dohodnout vzájemné upozorňování na služby v textu jiného takového serveru, zmínku v článku na serveru s velkou čtenářskou základnou (třeba na Novinkách) nebo začlenění odkazu do serverů typu Site of the Day (u nás KudyKam nebo Terese).

Využíváte k propagaci svého webu výměnné reklamní bannery?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.