Hlavní navigace

Multiplex 2 na Zlínsku spustíme už 11. listopadu, slibuje Jiří Vykydal

1. 11. 2011
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Autor: 115393
Téměř o tři týdny dříve, než dosud deklarovaly, zahájí České Radiokomunikace vysílání televizního multiplexu 2 na Zlínsku. Už za dva týdny tak dokončí budování všech svých digitálních sítí. V noci na dnešek zahájil multiplex 2 vysílání z Pradědu v Jeseníkách, 11. listopadu bude následovat zlínská Tlustá hora a Ploštiny u Valašských Klobouků. „Proces přechodu z analogového na digitální vysílání je dokončen, nyní se chceme soustředit na další etapu digitalizace, tedy DVB-T2,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz vedoucí útvaru strategie a rozvoje ČRa Jiří Vykydal.

České Radiokomunikace v noci na dnešek spustily multiplex 2 z vysílače Praděd. Ještě předtím jste ale museli provést rošádu na kanálech 50 a 53, vypnout analogovou ČT 1 na kanálu 50 a na něj přesunout analogovou Novu z kanálu 53, který byl určen pro multiplex 2. Proč jste to dělali tak složitě, nemohli jste požádat Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby multiplex 2 vysílal na kanálu 50 a analogová Nova by zůstala na kanálu 53?

Kanál 53 je určen Technickým plánem přechodu (TPP) ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání, je předdefinován pro digitální vysílání sítě 2 z Pradědu a navíc navazuje na mezinárodní koordinaci kmitočtů. Kanál 50 je možné použít pouze dočasně. Rozhodně jsme nechtěli začít vysílat multiplex 2 na kanále 50, abychom ho pak za půl roku přelaďovali na jiný kanál a nadělali v tom divákům zmatek.

Takže kanál 50 je mezinárodní koordinací přidělen sousednímu Polsku?

Pravděpodobně ano, ale i pro Praděd, jen pro jinou kmitočtovou vrstvu, tedy některý z budoucích multiplexů. S výhodou by mohl být použit třeba pro DVB-T2.

Jiří Vykydal - 4

Je jisté, že analogová Nova zůstane na kanálu 50 z Pradědu až do konce června příštího roku? Podle TPP měla skončit stejně jako analogová ČT 1 o půlnoci na dnešek, do června 2012 lze v oblasti Jeseník provozovat jen analogové dokrývače…

Jisté je to, že Nova nebude z Pradědu vysílat na kanálu 50 analogově déle než do 30. června 2012. Individuální oprávnění ČTÚ, které bylo pro toto vysílání vydáno, má nejzazší termín platnosti právě do tohoto data. Je pouze na rozhodnutí televize Nova a na jejich pokynu, kdy dojde k vypnutí analogového vysílání z Pradědu. My se obecně, co se vypínání analogových vysílačů týká, řídíme pouze pokyny svých zákazníků.

Čili neřešíte to, že Nova po vás chce něco, co TPP neumožňuje? Tam je skutečně napsáno, že analogové vysílání Novy z Pradědu má skončit k 31. říjnu 2011.

Na kanále 53, a tam skutečně skončí.

Aha, takže to je takhle lišácky vymyšlené, že když má skončit na kanálu 53, bude pokračovat na kanálu 50?

Věřte, že v tom nikdo nehledal žádné kličky nebo něco takového. V podstatě je toto řešení předjednáno a dohodnuto s ČTÚ, který poskytl možnost využití kanálu 50, aby tak umožnil Nově zajistit jejím divákům alespoň nějaký souběh analogového a digitálního vysílání, aby se mohli lépe a v menším stresu připravit na změnu příjmu televizního signálu.

Jakým výkonem bude vysílat analogová Nova z Pradědu po přechodu na kanál 50? Na kanálu 53 měla výkon 320 kW, analogová ČT 1 na kanálu 50 měla výkon 190 kW.

Výkon analogové Novy bude nastaven na hodnotu, která bude napsána v individuálním oprávnění, které ČTÚ vydá (v době rozhovoru ještě vydáno nebylo, pozn. red.). Využijeme maximální možný výkon, který nám ČTÚ umožní.

Ponechává si Nova i analogové dokrývače, které navazují na Praděd? Ty bude třeba přeladit, protože se mění kanál primárního zdroje signálu.

Jde v podstatě o tři kategorie převaděčů. Jedna jsou převaděče v lokalitách, kde dodnes vysílá ze stejných antén analogově jak Nova, tak ČT 1. Jde tedy fyzicky o dva převaděče a automaticky u nich dojde k tomu, že technologie, která vysílala analogovou ČT 1 a přijímala jako primární signál kanál 50 z Pradědu, automaticky začala vysílat signál televize Nova. De facto tam dojde pouze k vypnutí původní technologie Novy, která přijímala primární signál z kanálu 53 a technologie, která vysílala pro ČT, bude vysílat programový obsah Novy.

Potom je několik lokalit, kde vysílaly pouze převaděče televize Nova a nebyl tam převaděč ČT 1. Tam dojde k přeladění buď na jiný analogový primární signál, tedy buď z kanálu 53 na kanál 50 z Pradědu, a pokud to potenciálně nebude možné, dojde k přeladění na digitální primár, tzn. na multiplex 2 z Pradědu, který se převede na analogový signál Novy. Tyto změny by měly být provedeny nejpozději do konce tohoto týdne, do 3. listopadu.

Potom je poměrně velká skupina převaděčů, které jsou sice mimo územní oblast Jeseník, nicméně z technických důvodů jsou navázány na vysílání z Pradědu. Nejčastěji se to týká dokrývačů v územní oblasti Zlín, kde ještě multiplex 2 nevysílá. Toto jsou převaděče, které se všechny musí přeladit na digitální primár. Už jen proto, že potenciálně mohou vysílat až do 30. června příštího roku. V tuto chvíli ale nemůžeme říci, že analogová Nova z Pradědu bude skutečně vysílat až do tohoto data. Proto jsme zvolili cestu digitalizace primárního signálu pro analogové převaděče. Tady by mělo dojít k přeladění do 10. listopadu.

11. listopadu má skončit analogové vysílání na Ostravsku, požádala vás už Nova o vypnutí svých dvou kanálů na vysílači Hošťálkovice?

Vypnutí je avizováno, nicméně oficiální pokyn k vypnutí jsem v rukou ještě neměl.

Do konce června příštího roku mají být vypnuté všechny analogové televizní dokrývače v České republice. Co s nimi potom budete dělat, pokud je nevyužijete pro digitální vysílání? Jde o stovky převaděčů a opakovačů. Budete je dál pronajímat, nebo uvažujete o jejich prodeji samosprávám, lokálním providerům internetu, mobilním operátorům…?

Na většině těchto objektů nejsou umístěny pouze vysílací služby, tedy analogové televizní převaděče, ale i další služby, ať už mobilním operátorům, lokálním poskytovatelům internetu, apod. Některé stožáry jsou využívány i jako retranslační body pro naši datovou síť. Ve všech těchto případech tedy zůstane pro tyto dokrývače využití pro zmiňované dodatečné služby nebo služby třetím stranám.

Jiří Vykydal - 2

Žádných stožárů se tedy zbavovat nebudete?

Určitě ne prvoplánově. O ničem takovém se nehovoří. Budeme se snažit všechny tyto lokality využít buď pro služby tohoto typu, a nebo pro nové, které teprve připravujeme.

Zpět k digitálnímu vysílání Pradědu. Veřejnoprávní multiplex odtud vysílá už déle než rok, nešlo start multiplexu 2 urychlit? V případě multiplexu 3 se vám to podařilo, proč tedy ne u dvojky?

Multiplex 2 byl vázán na potenciální kanálové změny, které předcházely jeho spuštění z Pradědu. To znamená, že se nepředpokládalo, a ani jsme neměli pokyn k dřívějšímu vypnutí analogového vysílání ČT 1, ani k dřívějšímu vypnutí či změnám vysílacího kanálu Novy. Takže tam v podstatě nebyl kmitočtový prostor k tomu, abychom mohli digitální vysílání sítě 2 spustit v předstihu.

Nešlo urychlit alespoň spuštění zbývajících dvou vysílačů velkého výkonu sítě 2, tedy zlínské Tlusté hory a Ploštin u Valašských Klobouků, aby odstartovaly společně s Pradědem a ne až měsíc po něm, tedy k 30. listopadu?

Ony nebudou startovat za měsíc, protože když si vezmete TPP – a já doufám, že si ho vykládáme správně – je v něm datum 11. listopadu 2011 jako dokončení digitalizace a tím se podle nás nemyslí jen termín vypnutí analogových vysílačů plánovaných na listopad 2011, ale také zapnutí všech digitálních vysílačů. Takže tyto dva vysílače multiplexu 2 budou spuštěny nejpozději 11. listopadu.

Praděd je u veřejnoprávního multiplexu primárním zdrojem signálu pro digitální dokrývač ve Vsetíně. Počítáte s podobným dokrývačem i pro multiplex 2? A pokud ano, spustíte ho až po zahájení vysílání na Zlínsku, nebo už po startu multiplexu 2 z Pradědu?

Vsetínský dokrývač sítě 2 na Bečevné se připravuje, k jeho spuštění dojde do konce listopadu.

Z plánovaných vysílačů a dokrývačů DVB-T vám kromě Tlusté hory a Ploštin pro multiplex 2 zbývá zprovoznit dokrývač Radhošť pro multiplex 3. Kdy se tak stane?

Velmi rádi bychom ho spustili nejpozději do konce letošního roku, nicméně výstavba a spuštění tohoto dokrývače čeká na vypnutí analogové televize na Ostravsku. To by mělo být završeno 11. listopadu. Jakmile dojde k tomuto vypnutí a změnám kanálů, provedeme si nové měření primárního signálu a zahájíme nové jednání s ČTÚ za účelem získání nejoptimálnějšího vysílacího kanálu tak, abychom mohli tento opakovač spustit.

Od klientů multiplexu 3, Primy a Rádia Proglas, už souhlas s vysíláním z Radhoště máte?

Ano, získali jsme ho v rámci tří dokrývacích lokalit multiplexu 3, kromě Radhošti šlo o Znojmo a Karlovy Vary – Tři kříže, kde už tato síť vysílá.

Pojďme k několika kanálovým kolizím, k nimž dochází mezi vysílači DVB-T. Hodláte nějak řešit vzájemné rušení multiplexu 1 z Černé hory a multiplexu 2 z Kojálu na kanálu 40? Zejména na Ústeckoorlicku to dělá divákům problémy.

Tato situace je z velké části řešena spuštěním vysílače Krásné, který leží na pomezí dosahu těchto dvou vysílačů. Nicméně v tuto chvíli nemáme k dispozici žádný volný kmitočet k tomu, abychom buď jeden nebo druhý vysílač mohli přeladit na jiný kanál a úplně tuto kolizi odstranit. Z indikací, které máme k dispozici, to ale nevypadá tak dramaticky. Nevím, kolik stížností na tuto kolizi dostáváte vy, ale my jich máme maximálně jednotky.

Kromě Krásného bude na Ústeckoorlicko dosahovat i Praděd. Provedete si po spuštění multiplexu 2 z tohoto vysílače další měření na Ústeckoorlicku?

Stoprocentně ano, měření si děláme po spuštění každého vysílače velkého výkonu u všech sítí. Pokaždé provádíme detailní měření v dané oblasti, takže i po spuštění Pradědu se bude tato potenciálně problematická oblast znovu zkoumat.

Další kolize je mezi vysílači Černá hora a Ještěd na kanálu 60. Z obou vysílačů na tomto kanálu vysílá multiplex 3, ale údajně nejde o jednofrekvenční síť a tak se vzájemně ruší.

Tyto vysílače vysílají v jednofrekvenční síti, protože kdyby v ní nebyly, velká část České republiky by jejich signál vůbec neměla. Nicméně kvůli ochrannému intervalu, který je v multiplexu 3 nastaven na 1/8, vzdálenosti těchto dvou vysílačů od sebe a bohužel i skutečnosti, že tyto dva vysílače v síti 3 nemají rozdílné vysílací kanály tak, jak tomu je u multiplexů 1 a 2, jsme museli přistoupit k tomu, že jsme virtuálně posunuli Ještěd vůči Černé hoře. Museli jsme ho „odčasovat“ a přiblížit ho tak k Černé hoře. Udělali jsme to z toho důvodu, že Černá hora začala na kanálu 60 vysílat dříve a našim primárním záměrem bylo nezarušit toto vysílání ani pro jediného diváka, který ho v době spouštění multiplexu 3 z Ještědu už přijímal z Černé hory. Proto bylo při výpočtech a modelech zvoleno takové časování Ještědu, aby v oblasti pokryté primárně z vysílače Černá hora nedošlo k žádnému rušení.

Tím, že je to takto posunuto, se na západ od Ještědu objevila oblast, kde jsou v podstatě porušeny technické parametry multiplexu 3 a nevychází tam jeho ochranný interval, takže příjem této sítě z Ještědu není možný. Nicméně drtivá většina těchto oblastí je pokryta buď ze středních Čech z Cukráku a Žižkova a docela velká část z Bukové hory, takže předpokládáme, že těch diváků, kteří kvůli tomuto technickému opatření nemají možnost přijímat multiplex 3 z Ještědu, je relativně málo. Nicméně už když se dělala konstrukce této sítě a vymýšlelo se řešení, o tomto omezení jsme věděli. Z důvodu, abychom zpřístupnili multiplex 3 zejména divákům v Liberci a Jablonci nad Nisou, jsme i přes toto omezení k tomuto řešení přistoupili. Stále se však snažíme získat pro Ještěd samostatný kmitočet i pro síť 3.

ČTÚ plánuje výměnu všech kanálů nad 60 v sítích DVB-T, mohlo by to pomoci v tomto případě?

Podle informací, které mám k dispozici, by se tato výměna neměla týkat kanálu 60, ale pouze kanálu 61, který je u multiplexu 2 na Černé hoře. A ten nevysílá v jednofrekven­ční síti.

Další kmitočtová kolize: multiplex 3 z Kojálu vysílá na kanálu 59 a jeho signál údajně ruší v některých místech příjem lokálního multiplexu Local TV Klimkovice na Ostravsku. A zasahuje tam prý i signál slovenského multiplexu z Magurky u Námestova, který také vysílá na kanálu 59. Neozval se vám kvůli tomu provozovatel Local TV Klimkovice?

Přiznám se, že o tomto rušení nevím.

Jiří Vykydal - 1

Kvůli riziku vzájemného rušení s Polskem měly multiplexy na pardubickém vysílači Krásné snížené výkony. U multiplexů 1 a 2 jste je už zvýšili, u multiplexu 3 zatím nikoli. Proč? A chystáte se k tomu?

Ne, nechystáme. U třetího multiplexu má vysílač Krásné trošku jinou roli než u prvních dvou digitálních sítí, takže současný výkon je už definitivní.

Takže Krásné berete v případě multiplexu 3 spíše jako dokrývač než vysílač základní sítě?

Dá se říci, že to je dokrývač s vyšším výkonem.

Jak pokračují vaše jednání s regionálními i celostátními televizemi o možnosti vysílat jen na některých vysílačích multiplexu 3? Zájem prý mělo třeba Óčko, které teď vysílá v multiplexu 4 a nově by se mělo objevit i v lokálním multiplexu RTM v Liberci.

Probíhající obchodní jednání bohužel nemůžeme komentovat.

V jednotlivých regionech nyní startují nové místní multiplexy, ať už jde o vysílač Včelná u Českých Budějovic nebo nyní RTM z Ještědu. Budou České Radiokomunikace spouštět také nějaké svoje regionální multiplexy, nebo ne?

Pokud nás osloví držitel lokální nebo regionální licence, samozřejmě mu rádi připravíme technické řešení, aby toto vysílání mohlo být spuštěno. Nicméně to je primárně otázka na provozovatele takových multiplexů. České Radiokomunikace nemají na tyto malé multiplexy licence.

Takže byste byli případně techničtí operátoři, jako je tomu třeba u veřejnoprávního multiplexu České televize?

Například, ano.

ČTÚ se chystá odebrat Telefónice kmitočty multiplexu 4, takže by tyto vysílací kanály mohly být volné. Generální ředitel ČRa Kamil Levinský mi už řekl, že byste o tuto síť měli zájem. Už jste uvnitř ČRa řešili, jak byste tuto síť vystavěli? Zda byste vysílali z kót, které jsou dány TPP a jsou plánované na objekty Telefóniky, nebo z vlastních vysílačů?

Pokud mám správnou informaci, kmitočtové příděly multiplexu 4 jsou plánovány jako alotmenty, takže není direktivně určeno, ze kterých lokalit mají vysílat – stejně jako u ostatních multiplexů. Tedy kromě doporučení nějakých větších lokalit. My se samozřejmě snažíme primárně vždycky využít synergií mezi sítěmi a využívat stejná stanoviště právě z toho důvodu, abychom mohli připravit komerčně optimální nabídku a technické synergie nějakým způsobem přetransformovali do výhod, které můžeme nabídnout zákazníkovi.

A už jste konkrétně uvažovali o tom, jak byste vystavěli multiplex 4 v případě, že byste získali jeho kmitočtové příděly?

Všechny tyto plány existují, rozhodně bychom chtěli další síť, kterou bychom potenciálně stavěli ve formátu DVB-T2, protože za současného stavu technologické úrovně vysílacích standardů a všech ostatních podmínek, které s tím souvisí, se nám jeví tento standard už jako jediný smysluplný. Má daleko lepší kapacitní výtěžnost, téměř dvojnásobek využitelné kapacity a vidíme v něm samozřejmě velký potenciál i pro televizi ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV), která by měla být takovou přirozenou další etapou digitalizace. 11. listopadu na všech třech sítích, které zajišťujeme, dokončíme přechod od analogové k digitální televizi a stabilizujeme digitální vysílání jako takové, a pak budeme mít před sebou další krok, který by měl spočívat v rozšíření programové nabídky a v dlouho očekávaném zlepšení kvality vysílání, ať už se to týká obrazu, zvuku a případně dalších doplňkových služeb.

Vlastní plán na zavádění DVB-T2 jste představili už před půldruhým rokem, příští rok v létě chcete prostřednictvím této sítě nabídnout třem čtvrtinám populace HD přenosy z letních olympijských her v Londýně. Z projektu, o kterém jste informovali, vyplývá, že byste nevyužili všechny základní vysílače stávajících sítí DVB-T. Už víte, kolik by jich tvořilo základní síť DVB-T2?

V prvním nástřelu by měla být síť DVB-T2 podobná multiplexu 3.

Z mapky předpokládaného pokrytí multiplexu DVB-T2 je ale patrné, že byste vynechali třeba vysílač Krásné.

Ano.

V rámci současného testování DVB-T2 jste ukončili provoz jednofrekvenční sítě mezi jihočeskou Kletí a jihlavskou Javořicí. Budou někde dostupné výsledky tohoto testu?

Výsledky testování určitě dostane k dispozici Český metrologický institut (ČMI) a ČTÚ jako naši hlavní partneři. Potom bude na dohodě těchto tří subjektů, jaké výsledky a v jakém formátu budou dále zveřejněny.

Máte už připravený ekonomický model pro vysílání DVB-T2? Jedna věc je navnadit diváky na dlouhodobý test, který si budete financovat sami, a druhá sehnat platící zákazníky, tedy televize.

Samozřejmě existuje i ekonomický model, a ten je v těchto týdnech komunikován s potenciálními zákazníky, protože ti bez toho, aniž by tušili, co je v budoucnu čeká, těžko přistoupí na nějakou dlouhodobou dohodu.

Počítá ten model i s možností zakódovaného vysílání placených kanálů?

Existuje několik variant a modelů, které počítají s různými kombinacemi různých služeb. Placená televize k nim samozřejmě patří také, protože je ve světě dostupná nejenom na kabelových sítích a satelitu, ale i na pozemních vysílačích. Ale v našich modelech se počítá potenciálně i s mobilními službami.

Může se tedy stát, že v síti DVB-T2 budou některé programy dostupné volně a některé budou zakódované a za poplatek?

Není to vyloučeno.

Jiří Vykydal - 3

Počítáte tam pouze s HD programy, nebo i s televizemi ve standardním rozlišení?

Nabízíme poměrně široké portfolio služeb, takže to mohou být jak SD, tak HD programy. Předpokládáme ale, že v obou případech budou komprimovány pouze ve formátu MPEG-4/H.264.

Budete podobně jako v případě set-top-boxů pro příjem DVB-T nabízet přes váš eshop i přijímače DVB-T2, nebo to necháte na klasických prodejcích?

Předpokládám, že to necháme na klasické prodejce, protože naše role síťového operátora je trošičku jiná než prodávat retailově set-top-boxy. Na druhou stranu bychom chtěli, pokud se bude DVB-T2 platforma, HDTV a další služby uvádět do provozu, daleko intenzivněji a daleko úžeji spolupracovat jak s výrobci set-top-boxů, tak televizorů a prodejci, abychom předešli situacím, které si pamatujeme z počátku zavádění DVB-T. Tenkrát se na trh dostaly různé přístroje bez toho, aniž by byla ověřena jejich funkčnost a často se tak diváci dostávali ne svou vinou do potíží, protože si koupili nějaký „no name“ set-top-box, který nevyhovoval technickým parametrům českých sítí DVB-T.

Toto bychom chtěli daleko více ovlivňovat v dobrém slova smyslu tím, že bychom výrobcům, dodavatelům a distributorům poskytovali veškeré možné informace, aby do České republiky dováželi přístroje, které budou fungovat a na než bude spolehnutí. Proto i v rámci experimentálního vysílání DVB-T2 připravujeme ve spolupráci s ČTÚ a ČMI aktualizovanou verzi D-Booku, tedy doporučení pro výrobce, která by měla být rozšířena právě o sekce věnované DVB-T2, jež v sobě budou zrcadlit znalosti a zkušenosti, které získáváme při testování tohoto standardu.

V jaké fázi je příprava tohoto D-Booku, respektive kdy tu aktualizovanou verzi vydáte?

cif 24 - early cena - média

Nás interní termín pro dokončení D-Booku je shodou okolností dnes (rozhovor vznikal v pondělí 31. října 2011, pozn. red.), takže tento dokument zkonsolidujeme a bude připraven na předložení k diskusi s ČMI a ČTÚ. Potom předpokládáme diskusi s výrobci přijímačů tak, aby během listopadu došlo k jeho doplnění, aktualizaci a byli bychom rádi, kdyby mohl být do konce roku v nějaké oficiální podobě zveřejněn, protože stále ještě usilujeme o realizaci našeho plánu zprostředkovat v příštím roce olympiádu v DVB-T2. Výrobci a dodavatelé přijímačů by tak měli mít v ruce jasnou technickou specifikaci a tím pádem i jistotu, jak bude vypadat vysílání DVB-T2 v České republice, a mohli tak pro český trh připravit dostatečné portfolio přijímačů.

Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Měly by České Radiokomunikace získat od ČTÚ kmitočty multiplexu 4, pokud budou odebrány Telefónice?

Seriál: Rozhovory
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).