Hlavní navigace

Na mobilní weby raději s pevnou linkou

1. 10. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Weby s obsahem pro uživatele a fandy mobilní techniky (v tomto případě zejména mobilních telefonů) by z hlediska definice svého zaměření měly nabízet přístup ke svému obsahu v podobě, která je přívětivá pro "tenké" linky přenosných zařízení. Zjistili jsme však, že tomu tak ve všech případech zdaleka není.
Ještě před nějakou dobou bylo možné z hlediska rychlosti přístupu k webovému obsahu považovat za nejlepší řešení textovou podobu, tzn. formátování stránek pokud možno jen s pomocí tagů HTML (a snad jednoduchého JavaScriptu) a bez grafických prvků (včetně reklamy). Dnes se sice jako vhodnější jeví navrhnout hned zpočátku celý web strukturovaný pomocí CSS či podobné technologie, avšak požadavky na minimum netextového obsahu zůstávají. Představa absence reklamy je možná pro tvůrce webů, které si na sebe musí provozem vydělat, nesmyslná, avšak pravda je, že vstřícnost v podobě lepších služeb návštěvníkům se zřídka mine pozitivním ohlasem. A v tomto případě může být takovou reakcí vyšší návštěvnost těch, kteří si kromě „ořezané“ verze zvyknou navštěvovat i „plnohodnotnou“ podobu webu a jeho celkově „lepší jméno.“

Je totiž nepochybné, že počet alternativních přístupových zařízení roste a bude stoupat dále úměrně tomu, jak si lidé oblíbí komfort mobilního Internetu. Kromě toho také v současnosti rychle přibývají návštěvníci, připojení pomocí některé z původně mobilních technologií (GPRS, CDMA). Vyhlídky tohoto trendu jsou možná z dlouhodobého hlediska diskutabilní, avšak v dohledné době se v tomto ohledu na situaci na českém telekomunikačním trhu patrně nic nezmění. A pak jsou tu samozřejmě uživatelé, kteří z podstaty věci nemají na výběr – lidé tělesně postižení, využívající některý z typů čtecích zařízení.

Dnes se však nebudeme zabývat otázkou všech, kdo zůstali za dveřmi, ale zaměříme se obecně na uživatele pomalých, tedy většinou mobilních typů připojení. A zajímat nás budou samozřejmě především weby, které mají péči o tyto návštěvníky v „popisu práce,“ tedy weby o mobilních zařízeních. Pro tento účel jsem vybral adresy, na nichž je možné najít obsah nejznámějších českých stránek o mobilních telefonech a kapesních počítačích (PDA).

Na každém z těchto webů jsem se pokusil najít „uživatelsky běžným“ způsobem (tedy odkazem na úvodní stránce, případně vyhledáváním) verzi obsahu, upravenou do podoby přívětivé pro pomalý přístup k Internetu. Nejčastěji to byla stále textová verze, vytvořená zjednodušením HTML kódu, v některých případech autoři stránek mysleli i na majitele PDA a přidali k ní i ještě více „ořezaný“ výstup. Nemaje kapesní počítač, nemohl jsem tuto funkci vyzkoušet, avšak cílem tohoto mikrotestu bylo tak jako tak jen odzkoušet vstřícnost „mobilních“ webů k nenáročným, mobilním typům připojení. Klíčovým parametrem byla z tohoto hlediska velikost stahovaných stránek a také jejich struktura. Špatně provedený tabulkový layout například nemusí vadit na rychlé lince, kde se obsah stránky načte a vygeneruje v krátkém okamžiku, avšak při pomalém přístupu může snadno způsobit efekt „slepé stránky,“ kdy prohlížeč již vyrenderoval design a rozvržení elementů, avšak dlouhou dobu pak čeká na natažení jejich obsahu.

Mobilmania.cz

Úvodní stránka webu je poměrně dost obtížená grafikou a i na vytáčeném přístupu není její načítání zrovna svižné. Textovou verzi však naštěstí má, odkaz na ni najdete na pravé straně horní navigační lišty. Textová podoba webu nabízí aktuální krátké zprávy a články, úplně však můžete oželet navigaci i možnosti vyhledávání. Nechybí naopak reklama, byť je ve srovnání s „plnou“ úvodní stránkou víceméně symbolická – dva bannery standardní velikosti.

Co je mírně zarážející, je všudypřítomné omezení velikosti písma na hodnotu nepříliš příjemnou ke čtení. Z našeho uvažovaného hlediska standardního počítače připojeného nízkorychlostní linkou by tato vlastnost textové Mobilmanie nemusela hrát významnější roli, potíže by však mohly nastat při použití jiných typů zařízení, především pro uživatele s postižením zraku. Obecně, i z hlediska velikosti přenášených dat by „mobilní“ verze webů měly spíše směřovat k obsahu s jen minimální mírou k formátování.

Mobil.cz

Standardní podoba úvodní stránky má velikost srovnatelnou s Mobilmanií (toto srovnání „od oka“ však nehraje větší roli vzhledem k proměnlivým typům objektů reklamního obsahu). Textová verze se ukrývá v levém navigačním sloupci v sekci Služby Mobil.cz a na první pohled je bohatší než její obdoba na Mobilmanii. Vnitřní navigace však opět chybí (tu vnější pak obstarává horní lišta s odkazy na weby rodiny iDnes, která vám však s přehledem o obsahu Mobilu nijak nepomůže). Přítomen je naopak formulář pro vyhledávání, to vás však překvapivě zavede pro výsledky na „plnohodnotnou“ podobu webu, takže jej bohužel nelze považovat za výrazný přínos. Články i krátké zprávy jsou s případnými obrázky, což jistě není nevýhoda, ale nutnost. Diskuse však v textové verzi nejsou, navíc některé odkazy například na rubriky vedou opět z textové verze „ven,“ na standardní podobu stránek.

Kromě textové podoby nabízí Mobil.cz i verzi pro PDA, která se na první pohled velmi podobá textové verzi Mobilmanie – chybí jakákoliv navigace i vyhledávání. Celková náročnost na propustnost linky je však ještě nižší než u textového Mobilu. Opět však není potíž narazit v článku na odkaz, vedoucí mimo „úspornou“ verzi.

Mobilmag.cz

Titulní strana magazínu o mobilech je sice stavěna „standardně“ pomocí tabulkového layoutu, ovšem textová verze v XHTML již nabízí jednoduchost, kýženou pro pomalé připojení. Nabízí aktuální články, krátké zprávy, souhrny článků podle čtenosti aj. Bohatosti úvodní stránky sice nedosahuje (to ovšem žádná textová verze webů v přehledu), nabízí však i vyhledávání, které tentokrát skutečně nabízí nalezené články opět v textové podobě (dodnes by mne nenapadlo vydávat takovou samozřejmost za výhodu, ovšem předchozí dva případy zklamání mě přinutily být ve střehu). Mírnou zvláštností může být fakt, že „odlehčené“ verze článků neobsahují ani fotografie, pro které si jinak musíte „přijít“ do grafické podoby webu. To může být nevýhoda zejména u recenzí nových přístrojů, na druhou stranu leckdo může ocenit snahu autorů o maximalizaci při hledání úspor ve výstupu.

Mobilmag má stejně jako Mobil i verzi pro PDA, kterou bych osobně využíval i pro stolní počítač s pomalým připojením, jelikož je ještě „lehčí“ pro přenos než textová verze, přičemž články tentokrát obsahují i fotografie.

Palmserver.cz

Textová podoba obsahuje jen články za aktuální den a díky tomu je opravdu lehká na přenos. To však může být nevýhoda v okamžiku, kdy máte v úmyslu projít obsah webu za delší časové období. Chybí také navigace a vyhledávání, na druhou stranu tento server pro uživatele kapesních počítačů nabízí na úvodní straně seznam českých AvantGo kanálů.

KL22 hlasovani

Na dalším známějším serveru, Gsm4u.cz, se mi textovou podobu vůbec nepodařilo najít, což může být i moje chyba, ovšem jako potenciální zájemce o jeho obsah v „šetrné“ podobě bych zřejmě tento problém neřešil a přešel na jinou adresu…

Výsledek našeho mikrotestu tedy můžeme uzavřít s poznáním, že mobilní weby své uživatele s nenáročným připojením spíše „nerozmazlují“. Textová verze je sice ve většině případů přítomna, avšak často ne zcela uspokojivě zpracována. Odkazy z ní někdy vedou na grafickou podobu webu, zejména však chybí jakákoliv propracovanější navigace. To lze do jisté míry omluvit nutností oželet při jejím návrhu většinu náročnějších prvků a technologií tak, aby si s výstupem stránky poradil i prohlížeč mobilu či kapesního počítače. Pro uživatele mobilního typu připojení, který disponuje standardním prohlížečem i velikostí rozlišení, avšak jen mírnou rychlostí přístupu k Internetu, však žádná „mezialternativa“ není. Řešením by jistě bylo přepracování celého webu pomocí dobře strukturovaného XHTML kódu, který by v kombinaci s kaskádovými styly zpracoval obsah stránek tak, aby jej koncové zařízení (ať už je jím cokoliv, od stolního počítače přes mobilní telefon po hlasovou čtečku) získalo „ušité na míru.“ Takovou úrovní se však mohou pyšnit jen málokteré weby, ačkoliv by to pro jejich návštěvnost bezpochyby byla nezanedbatelná podpora. Pro „mobilní servery“ to pak platí dvojnásob.

Používáte textové verze webů?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 - 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.