Hlavní navigace

Na návštěvě u... Prima Cool, ambiciozní televize pro muže

24. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 322915
V našem fotoseriálu Na návštěvě u... jsme se tentokrát rozhodli znovu zavítat do prostor komerční dvojky televize Prima. Zaměřili jsme se na techniku a místnosti, které přímo souvisejí s jejím druhým kanálem Prima Cool. Znovu podíváme i do prostor, které jste již viděli v díle o televizi Prima, ale trochu detailněji. Na závěr si dopřejeme krásný výhled na Prahu ze střechy budovy na Palmovce, obklopeni satelitními parabolami, které zajišťují distribuci signálu dovnitř a ven z televize.

Vstup

Vchod do televize Prima se vizuálně nezměnil ani po spuštění dvojky Prima Cool. Na pražské Palmovce vás přivítá oranžově-červené logo hlavního programu televize Prima. Její mladší sestra zatím nemá své logo v exteriéru, a nenarazíte na něj ani v interiéru budovy. Zelená barva a černobílé logo Cool TV je tak vidět pouze na obrazovce.

Prima - budova

Vchod do TV Prima na pražské Palmovce.

Odbavovací pracoviště

Vysílání Prima Cool se odbavuje ze stejného pracoviště jako hlavní program televize Prima. To je přizpůsobeno k odbavení tří programů současně a je možné jej rozšířit na pět. Bylo přestavěno právě proto, aby mohlo sloužit pro potřeby nových kanálů televize. Původně vedení Primy počítalo se třemi programy, nyní se čeká, jak se vyvine situace kolem chystaného projektu Prima Klub pro ženy. Ačkoliv provozovatel Primy už vlastní kompenzační licenci pro tento program, nechce jej spouštět za každou cenu. Lhůta pro spuštění vysílání vyprší v květnu, nicméně kanál Prima Klub je po obsahové stránce připraven a případný start je jen otázkou strategického rozhodnutí a zajištění distribuce signálu.

Návštěva Prima Cool - 1
Návštěva Prima Cool - 2

Pohled do odbavovacího pracoviště všech programů TV Prima.

Návštěva Prima Cool - 3
Návštěva Prima Cool - 4

Program Prima Cool je viditelný v pravé části odbavovacího pracoviště.

Součástí odbavovacího pracoviště jsou i police s kazetami, které obsahují všechny reklamní spoty, které jsou k vidění na obou kanálech Primy. Kromě reklam mají technici po ruce i self-promo spoty. Veškeré vysílání se však odbavuje z disků.

Návštěva Prima Cool - 5

Pásové kazety, které obsahují reklamní spoty a self-promo.

Přepisové pracoviště

Důležitou součástí televize je i přepisové pracoviště. Velká část obsahu Primy i Primy Cool je zaznamenána na pásech. Materiály jsou přinášeny z archivu a přepisovány na disky vždy pro konkrétní den k odvysílání. Diskový server, ze kterého se vysílá, může pojmout celodenní program až na jeden týden dopředu, televize ho zatím využívá na tři dny dopředu. Zajímavostí je, že obsah, který přepisové pracoviště převede do digitální podoby, není následně dlouhodobě archivován na discích, ale je opětovně přepisován novým obsahem. To znamená, že Prima i nadále archivuje své pořady primárně na pásech.

Návštěva Prima Cool - 6

Pořady z archivu se zde zaznamenávají na disk a připravují k odvysílání.

Pohled do archivu

Do archivu televize Prima se vstupuje s nákupním vozíkem. Zde si vyberete kazety, které potřebujete pro vysílání. Je zde nejen původní tvorba televize, zpravodajské šoty a relace, ale i akviziční tituly, ke kterým televize drží nebo někdy v minulosti držela vysílací práva. Pořady vlastní tvorby a vybrané relace se archivují na neomezenou dobu. Hrubé materiály, ze kterých se vyrábějí zpravodajské reportáže, jsou zde také, ale jen několik měsíců. Později se archivují už jen zkrácené verze, které mohou být v budoucnu použity pro ilustraci nebo připomenutí minulých událostí.

Návštěva Prima Cool - 7
Návštěva Prima Cool - 8

Nákupní vozík je v archivní místnosti samozřejmostí.

Marketing

Nedílnou součástí každé úspěšné značky je kvalitní marketing. Značku Cool má na starosti marketingové oddělení Primy. Na splnění této důležité mise dohlíží robot Bender ze seriálu Futurama, který patří mezi nejočekávanější akvizice nové televize. V budově jsme hledali i zelený koutek vyčleněný pro televizi Cool, ale nenašli jsme ho. Zelená je jako korporátní barva viditelná pouze přímo ve vysílání.

Návštěva Prima Cool - 9

Primu Cool v marketingovém oddělení symbolizuje robot Bender ze seriálu Futurama.

Premier League

Prima Cool je primárně určena pro mužské publikum, a tak je logické, že se na ni přesunuly přímé přenosy z anglické Premier League. Cool vysílá jeden zápas týdně každou sobotu. Průvodní program a komentář vyrábí ze stejného pracoviště jako původní Prima. Kromě fotbalu se vážně uvažuje i o dalších sportovních akvizicích, které by mohly obohatit víkendový program Coolového kanálu.

Prima - Premier League - studio
Prima - režie - velké studio

Pohled na studio a režii, kde se lokalizují přenosy anglické Premier League.

Kromě fotbalu se vážně uvažuje i o dalších sportovních akvizicích, které by mohly obohatit víkendový program Coolového kanálu.

Návštěva Prima Cool - 10

V době naši návštěvy se připravoval jeden příspěvek právě pro vysílání Premier League.

Serverovna

Srdcem techniky každé televize je serverovna. Není jasné, kolik kilometrů kabelů bylo použito při její výstavbě, a zda by v délce kabelů předčila například bájné novácké News center. Pohled do technických prostor je ale pro fajnšmekry jistě pastvou pro oči…

Návštěva Prima Cool - 11

Zde se finalizuje konečný signál obou programů televize Prima, který odtud putuje ven z budovy na trasu do distribučních platforem. Vše, co projde těmito zařízeními se pak dostane různými cestami k divákovi.

Návštěva Prima Cool - 12

Prostorami nás provází technický ředitel TV Prima a Prima Cool Patrik Slavík.

Návštěva Prima Cool - 13

Zde se formuje konečný signál obou programů, který následně opouští televizi.

Závěrečný výhled

Budova na Palmovce nabízí krásný výhled na Prahu. Víc než výhled nás ale zajímala technika, která je zde umístěna. Les parabol naznačuje, že Prima má před sebou mnoho možností a určitě bude i v době digitalizace hrát jednu z nejvýznamnějších rolí na českém televizním trhu.

Návštěva Prima Cool - 14

Pohled ze střechy. Kromě množství parabol je odtud i krásný výhled na Prahu.

UXD

Autor je šéfredaktorem státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání www.digitalne.tv

Fotografie: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.