Hlavní navigace

Nastavte Výměně manželek hranice, žádá vysílací radu veřejný ochránce práv

11. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: TV Nova
Reality show Výměna manželek se celé roky vysílala bez připomínek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To se teď mění. Úřad bude víc hlídat agresivitu, opilství a situaci dětí v pořadu.

Podle veřejného ochránce práv měla vysílací rada aktivněji konat v případě reality show Výměna manželek na televizi Nova. Ombudsman Stanislav Křeček k tomuto závěru došel na základě přezkoumání rozhodovací praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Své konečné stanovisko zveřejnil minulý týden. Vysílací radě doporučil opatření k nápravě.

Ve Výměně manželek, která je stálicí středečního večerního programu televize Nova, se objevuje alkoholismus i fyzické napadání. V mnoha dílech se objevily děti, které byly při natáčení vystaveny vyhroceným situacím. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání však argumentovala, že samotný pořad tak, jak je uváděn na obrazovkách, neporušuje žádné paragrafy vysílacího zákona. Za celých více než 15 let vysílání proto neudělila žádnou sankci.

Televize Nova upozorňuje, že jen zprostředkovává realitu části českých rodin, přičemž neovlivňuje to, jak se budou účastníci před kamerou chovat, ani jim neříká, co mají dělat. Sám štáb se v některých případech obrátil na sociálně-právní odbor kvůli tomu, jak se rodiny chovaly k dětem.

„Jakkoliv uznávám, že se hranice vhodnosti mediálního obsahu posouvá, nedomnívám se, že negativní jevy, s kterými může být dětský divák prostřednictvím vysílaného pořadu konfrontován, ztratily na své škodlivosti, a lze proto bez dalšího uzavřít, že žádný z dílů pořadu Výměna manželek není způsobilý ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,“ napsal veřejný ochránce práv ve svém stanovisku.

Stanovte hranice, televize tlačí na kontroverze

Ombudsmana zarazilo, že když se před lety objevily na obrazovkách reality show Vyvolení nebo Big Brother, tak vysílací rada neváhala se sankcemi. U Výměny manželek ovšem postupuje jinak, prý proto, že se mediální svět změnil a posunul. „Pokud pořady tohoto typu byly nevhodné v éře ‚Big Brother a Vyvolení‘, nemohu přijmout Vaše prosté konstatování, že ‚hranice jakési morální přijatelnosti mediálního obsahu se velice rozvolnily‘, jako vysvětlení, proč (jednoduše řečeno) to, co bylo škodlivé pro dětského diváka tehdy, není škodlivé dnes,“ vyčetl Stanislav Křeček mediálnímu regulátorovi.

„Domnívám se, že Rada by měla dál nastavovat hranice únosnosti; toho, co je ještě morálně (eticky) únosné. Zvláště pokud je zcela zřejmé, že provozovatel daného pořadu se neustále snaží zvýšit sledovanost pořadu tím, že vyvíjí vyšší tlak na kontroverznost účinkujících,“ zdůraznil veřejný ochránce práv.

Ombudsmanovi vadí, že se negativní jevy v pořadu objevují v takové míře, až to může ohrozit dětského diváka. Ačkoliv je premiéra pořadu večer, reprízy jsou v dopoledních časech. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by podle něj měla také upozornit orgány sociálně-právní ochrany dětí v situacích, kdy v odvysílaném pořadu dochází k nevhodnému chování vůči nezletilým.

Opilci a tyrani

Veřejnému ochránci práv vadily především tři epizody Výměny manželek z let 2018 a 2019.

V díle z 18. dubna 2018 opilý otec během hádky fyzicky napadne vyměněnou manželku. Musí zasáhnout televizní štáb a muže od ženy odtáhnout, muž odchází z bytu, na chodbě tluče hlavou o dveře výtahu; je zřejmé, že děti opilost, křik otce a nadávky špatně snášejí, pláčou. Vysílací rada to vyhodnotila tak, že „jde o klasický prvek žánru reality show, která právě na těchto vyhrocených konfrontacích či odchylkách chování staví, neboť jej činí pro diváky atraktivní“. Její monitoring nepotvrdil, že by scéna či pořad měly potenciál ohrozit psychický, mravní vývoj dětí a mladistvých.

V epizodě z 25. září 2019 je vidět, jak otec trestá syna klečením na dřevěné masážní podložce. Rada sice nevyloučila, že v daném případě by to mohlo být klasifikováno jako týrání, jí samotné to ale nepřísluší hodnotit. Posouzení je věcí orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně policie. Pořad explicitně trestání dětí ani jejich utrpení nezobrazoval.

A ve vydání z 23. října 2019 je zobrazen necitlivý až tyranský přístup staršího partnera k partnerce i dětem. Rada v tomto případě uvažovala, do jaké míry pořad reflektoval reálnou situaci a do jaké míry se odehrál podle scénáře, když výměna plasticky demonstrovala fungování bez problémů fungující rodiny v kontrastu se špatným fungováním druhé rodiny. „Pořad působil jako dokument nepostrádající empatické a osvětové prvky. Pořad mohl být pro diváky přínosný v poskytnutí vhledu do problematiky sociálně slabých rodin,“ cituje z posudku vysílací rady úřad ombudsmana. Tyranské chování otce přímo v pořadu energicky kritizovala vyměněná manželka.

Běžnou součástí odvysílaných dílů jsou agrese, opilství, urážky, ponižování účinkujících i za přítomnosti dětí a vypípané, leč rozeznatelné vulgarismy. „Prezentování zmíněných fenoménů prostřednictvím televizní obrazovky vede k jejich normalizaci, jsou prezentovány jako něco, ‚co se prostě děje‘,“ podotkla zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která celou kauzu Výměny manželek původně otevřela.

Děti se mohou bát

„Mladší děti nemají ještě ukotvený morální systém, rozvoj emocionálních, sociálních a kognitivních schopností neumožňuje kritické zhodnocení sledovaného a distancování se od prezentovaného. Televize navíc nijak nevysvětluje, co se děje ‚před a za kamerou‘, co je ‚realita‘ a co je ‚dle scénáře‘. V určitém věku může být navíc televize dětmi chápána jakou autorita (‚bylo v televizi, je to pravda‘),“ napsala Šimůnková.

Rozepře a konflikty, k nimž dochází mezi „novou manželkou“ a „domácím partnerem“, nejsou většinou řešeny v klidu a konstruktivně, ale spíše se objevují hádky, agresivita a násilí. „Pokud televize prezentuje situace, které jsou rizikové a nevhodné pro děti, neměly by je děti sledovat, protože jsou rizikové pro jejich vývoj. U pořadu Výměna manželek je, z mého pohledu, toto riziko navíc umocněno tím, že jeho součástí jsou skutečné děti. To může vést k silnějšímu ztotožnění se a nekritickému přejímání prezentovaných modelů chování (posiluje to dojem normality),“ míní zástupkyně veřejného ochránce práv.

Ve svém hodnocení připouští, že násilí, s nímž může být dětský divák skrze pořad Výměny manželek konfrontován, zdaleka nedosahuje brutality či děsivosti jako pořady, u nichž rada v minulosti uložila pokuty. „Násilí však stále zůstává násilím. Dítě je svědkem násilí, byť zprostředkovaně skrze televizní obrazovku. Vliv takového zážitku nelze podceňovat. I když nezpochybňuji, že záleží na typu a intenzitě násilí, věku a charakteristikách dítěte, sociální situaci jeho rodiny, atmosféře, v níž vyrůstá, platí, že jakékoliv ‚vystavení‘ dítěte násilí lze považovat za nebezpečné, způsobilé ohrozit jeho psychický vývoj,“ varuje Monika Šimůnková.

Zejména mladší děti nedokážou situaci násilí rozumově a emočně zpracovat. Vypjaté situace a násilí, které dětský divák může prostřednictvím televizní obrazovky zhlédnout, mohou v dítěti navíc vzbuzovat strach o děti účinkující v pořadu, pokud ty jsou vyděšené a pláčou.

První upozornění

Zkoumání toho, jak vysílací rada posuzuje Výměnu manželek, trvalo v podstatě rok. Letos na jaře se vůbec poprvé mediální úřad rozhodl upozornit televizi Nova na porušení zákona kvůli epizodám vysílaným 21. a 28. dubna 2021.

ICTZ23

V prvním případě šlo o několik nevypípaných vulgarismů. V díle vysílaném o týden později bylo zlehčováno nadměrné pití piva a dopady konzumace alkoholu. „Konzument alkoholického nápoje byl současně v pořadu prezentován jako osoba s řadou kladných vlastností, takže mohl na dětské či mladistvé diváky působit jako vzor,“ stojí v rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Úřadu ombudsmana to takto zatím stačí. Podle tiskové zprávy mimo jiné akceptoval postoj, že na případy na hraně zákona nebude vysílací rada zbytečně upozorňovat, aby jim neposkytovala dodatečnou publicitu.

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ombudsman také doporučil, aby zvážila zveřejnění vypracované analýzy pořadu nebo jejích dílčích závěrů. Posloužily by podle něj nejen veřejnosti, ale mohly by také zapůsobit preventivně na provozovatele televizního vysílání.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.