Hlavní navigace

Nová pravidla registrace domén pod lupou

7. 11. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Slíbili jsme podrobněji se vrátit k novým pravidlům registrace doménových jmen, která minulý týden schválil CZ.NIC. Podíváme se na konkrétní změny v pořadí činností, upravený časový harmonogram plateb a zvláštní pravidla registrace nově uvolněných domén typu com.cz, net.cz či cc.cz (kde cc je Country Code).

V pátek na Lupě vyšel článek CZ.NIC schválil nová pravidla registrace domén, ve kterém jsem stručně popsal klíčové změny v dokumentu Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ a slíbil, že se k těmto změnám ještě podrobněji vrátíme ve středu. Včera byla tato pravidla oficiálně představena odborným novinářům – pro veřejnost budou uvolněna v průběhu čtvrtka na internetové stránce sdružení CZ.NIC. Protože důsledkům jsem se věnoval minule, rád bych se nyní vrátil podrobněji k praktickým úpravám. Hlavní změny jsou tři: Mění se pořadí činností registrace doménového jména (lhůta zaplacení je včetně dvou upomínek zkrácena na 39 dnů), bude zavedena registrace domény prostřednictvím speciální žádosti a ruší se některá zakázaná doménová jména (ccTLD, gTLD).

Z níže uvedených seznamů je patrné, že ve snaze zabránit spekulacím s doménami (ve smyslu blokování doménového jméma bez zaplacení), bude nyní následovat bezprostředně po žádosti o registraci domény výzva k úhradě registračního poplatku. „Zaplacením registračních poplatků ve lhůtě splatnosti vyplývající z Pravidel komunikace nabývá Smlouva o registraci účinnosti a sdružení CZ.NIC zapíše doménové jméno do Rejstříku.“ Jinými slovy: Žadatel o registraci domény bude muset nejprve uhradit registrační poplatek a teprve následně bude provedena registrace doménového jména do databáze, vystavení daňového dokladu, technická kontrola jmenných serverů a delegace domény (zóna.cz). Z toho vyplývá, že pro samotný akt registrace nejsou vyžadovány funkční jmenné servery.

Lhůta zaplacení bude zkrácena ze 78 (resp. 92 včetně technické kontroly jmenných serverů) na 39 dnů, přičemž počet a pořadí úkonů zůstává zachováno. Období následující po výzvě k úhradě registračního poplatku se zkrátilo z 30 na 14 dnů a „technický polštář“ (zavedený mj. kvůli možnosti procesního zdržení platby v bankovním ústavu) nyní činí šest namísto sedmi dnů. Obě lhůty po odeslání 1. a 2. upomínky pro uhrazení registračního poplatku se zkrátily z 14 na sedm dnů a jim přináležející „technické polštáře“ nyní činí jeden, resp. tři namísto 10, resp. čtyř dnů – viz tabulky. „Pokud ani poté sdružení CZ.NIC neobdrží platbu nebo požadované identifikační údaje, zamítne žádost o registraci Doménového jména a informuje o tomto kroku elektronickou cestou Žadatele.“

Pořadí činností a úkonů dle starých pravidel

 1. Žádost o registraci doménového jména
 2. Technická kontrola jmenných serverů
 3. Registrace doménového jména do databáze
 4. Delegace doménového jména
 5. Výzva k úhradě registračního poplatku
 6. Vystavení daňového dokladu
Počet dnů Úkon
30 Výzva k úhradě registračního poplatku
6 „Technický polštář“ + vyhodnocení
14 1. upomínka k úhradě registračního poplatku
10 „Technický polštář“ + vyhodnocení
14 2. upomínka k úhradě registračního poplatku
4 „Technický polštář“ + vyhodnocení
78 Počet dnů celkem

Pořadí činností a úkonů dle nových pravidel

 1. Žádost o registraci doménového jména
 2. Výzva k úhradě registračního poplatku
 3. Registrace doménového jména do databáze (po úhradě)
 4. Vystavení daňového dokladu
 5. Technická kontrola jmenných serverů
 6. Delegace doménového jména
Počet dnů Úkon
14 Výzva k úhradě registračního poplatku
7 „Technický polštář“ + vyhodnocení
7 1. upomínka k úhradě registračního poplatku
1 „Technický polštář“ + vyhodnocení
7 2. upomínka k úhradě registračního poplatku
3 „Technický polštář“ + vyhodnocení
39 Počet dnů celkem

Bude-li mít žadatel zájem o doménu, která je zaregistrovaná a nezaplacena (tj. „ve splatnosti registračního poplatku“), může využít tzv. speciální žádosti. Speciální žádost znemožňuje blokovat a neplatit doménová jména. Každé speciální žádosti je přidělena identifikace, pod kterou žadatel uhradí zálohu. Pokud původní běžná žádost propadne pro nezaplacení registračních poplatků, zkoumá CZ.NIC, zda byly podány speciální žádosti a přidělí doménové jméno první přijaté a současně zaplacené žádosti. Ostatní zálohy vrací CZ.NIC stejně, jako vrací všechny zálohy v případě uhrazení běžné žádosti. „V případě, že dojde k zamítnutí žádosti původního Žadatele (…) pro nezaplacení registračního poplatku, a nebyla podána speciální žádost (…), sdružení CZ.NIC (…) uvolní dané Doménové jméno pro novou registraci.“

MMF tip early

Nová pravidla registrace domén rovněž ruší zakázaná doménová jména (ccTLD, gTLD) – pět jmen je vyhrazeno vládě České republiky (resp. Úřadu pro veřejné informační systémy: edu.cz, gov.cz, int.cz, mil.cz a org.cz), ostatní budou uvolněna. Historickým důvodem blokování domén byla chyba v logice BINDu (mimochodem sedm či osm let stará), která při chybném zadání nebo rozpoznání doménového jména zjednodušeně doplňovala na jeho konec označení zóny, v níž se nacházel počítač zadavatele. Nebyla-li kupříkladu rozpoznána doména armani.com (ať už protože neexistovala, kvůli technické závadě apod.), zkusilo se automaticky doménové jméno armani.com.cz, což mohlo vést k matení uživatelů a v konečném důsledku také ke zneužívání této chyby.

Než opravit chybu na všech jmenných serverech, bylo jednodušší registraci těchto domén zakázat. Problém již je samozřejmě dávno vyřešen, ale v některých ccTLD jsou tato doménová jména blokována doposud. Aby v ccTLD .cz nedošlo ke spekulativním žádostem o registraci, bylo vydáno přechodné ustanovení: „[Pro registraci] arts.cz, com.cz, firm.cz, net.cz, nom.cz, rec.cz, web.cz a cc.cz (kde cc je tzv. Country Code) bude možné využít pouze tzv. speciální žádosti [viz výše] (…). Speciální žádosti bude možné podávat po dobu 35 dnů počínaje 1. březnem 2001.“ Speciální žádost ovšem dle mého nezabrání bitvě, která o tyto domény vypukne, protože zde platí pravidlo rychlejšího (rozhoduje čas podání speciální žádosti). Spíše bych očekával, že se v podobném případě bude losovat.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).