Hlavní navigace

Novinky v oblasti WLAN

27. 6. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Protože bezdrátové lokální sítě (Wireless Local Network, WLAN) jsou horkým tématem dneška, jak nasvědčuje ohlas na předchozí tři články, podívejme se, co se děje nového i mimo normalizační práci, a to konkrétně v oblastech přenosu hlasu po WLAN, bezpečnosti bezdrátové komunikace a produktech 802.11a v Evropě.

Základní principy IEEE 802.11 byly popsány v článku Bezdrátové lokální sítě WLAN podle IEEE I., nové normy a další připravovaná rozšíření 802.11a/b byla předmětem článku Bezdrátové lokální sítě WLAN podle IEEE II.. Zatím poslední pohled do práce podvýboru IEEE 802.11 patřil ožehavému tématu bezpečnosti (článek Bezpečnost WLAN podle IEEE). Dnes se odchýlíme od normalizace a podíváme se na dění v průmyslu i jinde.

Přenos hlasu po WLAN

V předchozích článcích o WLAN jsme zdůraznili, že zatím žádná norma IEEE nepodporuje QoS (Quality of Service), která je potřebná pro přenos dat citlivých na zpoždění a jeho kolísání (jitter). Doplněk služby QoS je nezbytný, protože zpoždění ve WLAN není deterministické, neboť se jedná o náhodný přístup k médiu formou CSMA/CA. Přestože se tato metoda snaží vyhýbat kolizím, stále mohou nastat. Zatímco se ještě nedokončila práce na doplňku 802.11e, firemní řešení pro přenos hlasu po WLAN (Voice over Wireless LAN, VoWLAN) existují.

Společnost Symbol právě obdržela patent na technologii přenosu hlasu po WLAN (wireless Voice-over-Internet Protocol, VoIP), která umožňuje telefonické hovory mezi bezdrátovými digitálními zařízeními po datové bezdrátové síti. Komunikace tak bude umožněna mezi zařízeními ve WLAN (všech dosavadních typů, tedy IEEE 802.11, 802.11b a 802.11a) a normálními telefony v telekomunikační síti nebo za pobočkovými ústřednami (s veškerými potřebnými funkcemi jako např. voice messaging, caller ID, call forwarding, call transfer, call waiting). Technologie se již uplatňuje na bezdrátových hlasových i datových zařízeních Symbol NetVision Phone a NetVision Data Phone (přijde na 500 dolarů; prvním zákazníkem je BJ's Wholesale Club).

Tato technologie se zdá být lákavá i pro uplatnění ve veřejných WLAN (tzv. hot spots), které jsou založeny převážně na IEEE 802.11b (Wi-Fi). Uživatelé by tak po přihlášení mohli bez problémů nejen komunikovat „datově“, ale i hlasově. Jenže ve veřejných WLAN je zatím celá řada dalších otevřených otázek, jako předávání komunikujících uživatelů mezi sítěmi různých provozovatelů a odlišnými sítěmi, např. WLAN a GSM/GPRS nebo UMTS (neexistuje zatím jednotný přístup) a přeúčtovávání mezi různými poskytovateli bezdrátového přístupu k Internetu (Wireless Internet Service Provider, WISP). Podobně jako bezdrátové karty do koncových datových zařízení, také používané IP telefony by pak měly být duální, a tento produktový vývoj je zatím ve stádiu prvních pokusů.

Firma Symbol (se 750 patenty v USA) je průkopník v aplikaci hlasové technologie VoIP a podílí se také na přípravě nové normy IEEE 802.11e (viz článek Bezdrátové lokální sítě WLAN podle IEEE II.), která bude představovat rozšíření původní WLAN pro zajištění různé kvality služeb, prostřednictvím upřednostnění hlasových oproti datovým paketům.

Společnost Symbol se dnes dělí o trh s produkty pro VoWLAN s firmou Spectralink, která spolupracuje se Cisco Systems (NetLink IP Wireless).

Baterie v nových zařízeních podporujících hlasovou komunikaci po WLAN nemají být překážkou, protože stávající podporují hodinu a půl hovorového času a několik dní klidového režimu. Symbol dokonce předpokládá, že (jejich) IP telefony budou mít lepší parametry hospodaření s energií z baterie než běžné mobilní telefony.

Co říkají rozvoji hlasové komunikace po WLAN výzkumy trhu? Podle Cahners-In-Stat/MDR (Voice over Wireless LAN: 802.11× Hears the Call for Wireless VoIP) se má v roce 2002 prodat kolem 80.000 koncových zařízení podporujících hlasovou komunikaci po WLAN. Do roku 2006 má roční prodej dosáhnout půl miliónu.

802.11a v Evropě

IEEE 802.11a není zatím v Evropě schváleno pro používání (viz článek Bezpečnost WLAN podle IEEE), protože v pásmu 5 GHz se dala přednost Hiperlan (z dílny ETSI, European Telecommunications Standards Institute, viz článek Alternativní bezdrátové lokální sítě – HIPERLAN), která nabízí dvě funkce: dynamický výběr kmitočtů (Dynamic Frequency Selection, DFS) a řízení vysílacího výkonu (Transmit Power Control, TPC), které jsou podle regulátorů potřebné pro provozování rádiových sítí s malým dosahem (a které Hiperlan implicitně nabízí).

Plnohodnotným řešením rychlé WLAN pro Evropu je připravovaná norma IEEE 802.11h, která je doplňkem k 802.11a (Wi-Fi5) právě ve smyslu DFS a TPC. Existují předpoklady, že produkty pro 802.11h by měly být k dispozici již na konci letošního roku.

Nicméně světoví výrobci zařízení pro 802.11a se samozřejmě snaží o prosazení svých produktů (zejména když Hiperlan evropský trh neovládl, spíše spí jak Šípková Růženka). Royal Philips Electronics se podařilo již na svou PC kartu pro 802.11a dostat nálepku CE, protože na základě důkladného testování vyhovuje požadavkům Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive. To samozřejmě znamená, že zařízení od Philipsu jako nadstavbu nad 802.11a ještě nabízí právě funkce DFS a TPC.

Jednotlivé země Evropské unie (EU) se sice musí řídit nařízením Evropské komise, ale přesto se k povolování technologií v pásmu 5 GHz staví různě (naše situace byla nastíněna v článku Alternativní bezdrátové lokální sítě – HIPERLAN). V EU zatím schválily budoucí použití 802.11a Velká Británie a Holandsko. Francie má s tímto pásmem problém, protože v něm pracuje armáda i širokopásmoví satelitní provozovatelé. Ale Francie měla podobnou komplikaci s Ministerstvem obrany už v pásmu 2,4 GHz, proto byla jednou z posledních zemí EU, které 802.11b vůbec povolily.

Perličkou je, že Velká Británie dosud neuvolnila pásmo 2,4 GHz pro komerční využití, takže zatím v zemi nelze provozovat např. WLAN. Nicméně na základě tlaku stávajících provozovatelů pevné i mobilní sítě a zájemců mj. o provozování veřejného bezdrátového přístupu k Internetu se toto omezení má s platností od konce července letošního roku.

Bezpečnost bezdrátové komunikace

Bezdrátové sítě vyvolávají vrásky na čelech všech, kdo se obávají narušení a s tím souvisejících možných dopadů – krádež citlivých dat, porušení jejich integrity apod. (více informací o bezpečnosti WLAN v článku Bezpečnost WLAN podle IEEE). Linky na dokumenty věnující se podrobněji bezpečnosti ve WLAN jsou uvedeny v souvisejících odkazech na konci článku.

Jeden příklad z nedávné doby, kdy společnost raději přestane používat WLAN, aby se vyhnula možným nepříjemným následkům: firma Best Buy vyhlásila zákaz bezdrátových pokladen sdružených do sítí IEEE 802.11b (používané pouze jako záloha pro případ dlouhých front u normálních, lépe zabezpečených) v téměř 500 svých obchodech v důsledku obav z narušení bezpečnosti. Důvodem bylo odhalení, jak snadno může narušitel zjistit čísla kreditních karet zákazníků, a to do vzdálenosti 100 metrů (tedy v dosahu WLAN 802.11b) s minimálním vybavením. Společnost zkoumá, zda k takovému útoku již skutečně došlo.

Ve Washingtonu se začátkem května sešlo dvacet zástupců z podniků (Nokia, Intel a Cisco System), univerzit (mezi nimi bývalý hlavní odborník Federal Communications Commission) a vládních organizací (Department of Defense, Department of Justice – computer crime unit a National Security Agency), aby se za zavřenými dveřmi vážně zabývali tématem bezpečnosti bezdrátových sítí. Fórum si dalo příhodný název A Roadmap to a Safer Wireless World. Má sdružit ty, kteří mezi sebou většinou přímo nekomunikují, ale každý z nich má vliv na další osud rozvoje bezdrátových technologií.

Bezdrátové WLAN a jejich bezpečnost jsou jedním z témat vedle aplikace GPS (Global Positioning System) v mobilních telefonech, či obrany proti virům šířícím se prostřednictvím bezdrátových zpráv.

Podle nedávného výzkumu provedeného firmou Orthus je v Evropských velkoměstech stále mezi 60–90 procenty nezabezpečených bezdrátových sítí. WLAN nejsou důkladně (v mezích současných možností) ošetřeny ani na místech, kde by to člověk opravdu očekával, např. v Defense Information Systems Agency (DISA). Ne všechny WLAN musí nutně implementovat nejsilnější možné zabezpečení, protože to samozřejmě stojí peníze a pro málo citlivá data na odposlech je potřeba zvážit náklady a skutečné potřeby.

Testování vzájemné spolupráce podle 802.1×

Bezpečností z hlediska implementace se zabývala Network World Global Test Alliance, která v iLabs testovala několik produktů z hlediska klientského zabezpečení podle normy IEEE 802.1× (podrobnější informace o bezpečnostních rizicích i řešeních jsou v článku Bezpečnost WLAN podle IEEE /redakcenahled­.php3?show=2238).

Problematickou oblastí se ukázaly rozdílné používané autentizační metody a podpora platforem pro různé operační systémy a autentizační databáze. Více informací je k dispozici na <a href=„http:ww­w.nwfusion.com/re­search/2002/0506­ilabwlan.html“>Net­workWorld Fusion.

Nově nabízí integrovanou podporu pro 802.1× včetně EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) firma Proxim, a to ve svých zařízeních pro 802.11a. Proxim byl první, kdo přišel s podporou 802.11a na konci loňského roku v USA a kdo usiluje o možnost odbytu také v Evropě.

Dualita

Nejen duální produkty podporující jak Bluetooth, tak 802.11b se začnou co nevidět masově objevovat na trhu, ale platí to také pro duální produkty podporující oba hlavní typy WLAN: 802.11a i 802.11b. Intel právě oznámil, že již má připraveny čipy.

FCC změnila pohled na spektrum 2,4 GHz

V květnu FCC v USA po dlouhém naléhání změnila svoje regulační pravidla tak, že konečně dovoluje koexistenci zařízení pro WLAN (IEEE 802.11b) a Bluetooth na spektru 2,4 GHz. Současně se ruší omezení maximální povolené rychlosti na fyzické vrstvě, které dosud bylo nastaveno na 11 Mbit/s. Tím se umožňuje OFDM a IEEE 802.11g v pásmu 2,4 GHz s rychlostí do 54 Mbit/s, která je zpětně slučitelná s 802.11b.

KL22_nominace

Toto uvolnění regulačního režimu kmitočtového pásma v USA znamená jasný signál pro výrobce, aby na trh dodávali duální zařízení, podporující jak Bluetooth, tak WLAN. To se jim totiž zatím nevyplatilo.

Informační kanál pro WLAN

Ráda bych znovu upozornila na stránky neziskové vzdělávací asociace pro oblast WLAN, Wireless LAN Association (WLANA), kde je možné nalézt kromě informací o výrobcích produktů pro WLAN také řadu informativních materiálů v Learning Center a v Solutions Center. Dobré je také využít diskusního fóra. Další zdroje informací o WLAN jsou uvedeny dole.

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.