Hlavní navigace

Nový přenosový vůz, rekonstrukce budov. Do čeho loni investoval Český rozhlas?

8. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Filip Rožánek
Veřejnoprávní rozhlas uzavřel pandemický rok 2020 se ziskem. Výroční zpráva odhaluje, do čeho investoval nebo jak se při koronavirové krizi dařilo vybírat poplatky.

Český rozhlas zveřejnil výsledky svého hospodaření za rok 2020, kdy jeho fungování stejně jako u jiných médií ovlivnila koronavirová pandemie. „I přes dopady koronavirové pandemie jsou pozitivní, což dává solidní základ pro další rozvoj Českého rozhlasu jako moderního, hospodárně fungujícího média veřejné služby,“ stojí ve výroční zprávě, kterou veřejnoprávní médium posílá do sněmovny. Materiál minulý týden schválila Rada Českého rozhlasu.

Dokument kromě obecných ukazatelů odhaluje i některé drobné zajímavosti. Například do aplikací pro hybridní vysílání HbbTV v multiplexu České televize investoval Český rozhlas loni celkem 528 tisíc korun. Pořídil také velký přenosový vůz, který vyšel na šest milionů korun. Výměna mixážního pultu v režii R30 legendárního karlínského Studia A stála přes pět milionů. Necelé čtyři miliony si vyžádala instalace zvukové technologie studiového komplexu v Českých Budějovicích.

Rozhlas také investoval do dokončení II. a III. etapy rekonstrukce budovy Českého rozhlasu v Brně (36,5 milionu korun) a na rekonstrukci budovy regionálního studia v Olomouci (8 milionů Kč). Mezi další významné investiční akce, co se objemu týče, patří rekonstrukce a sanace vlhkého suterénu a venkovních částí metropolitního studia ČRo Rádio DAB Praha (3,6 milionu Kč).

Bezmála osm milionů korun vynaložil rozhlas na digitalizaci archivních snímků pro portál MujRozhlas.cz. Rozhlasová technologie pro novou stanici Radiožurnál Sport přišla na 2,7 milionu Kč. Ve studiovém domě Českého rozhlasu na Vinohradech se rovněž měnily dveře studií, za to rozhlas zaplatil skoro 1,7 milionu Kč. Půl milionu investoval do rozvoje redakčního systému Drupal, který používá zpravodajský server iRozhlas.cz.

Ukazatel (v tisících Kč)

Skutečnost 2020

Skutečnost 2019

Rozdíl

%

Výnosy z rozhlasových poplatků

2 084 453

2 094 236

−9783

99,5 %

Výnosy z reklamy, sponzoringu a ostatní obchodní činnosti

85 643

80 130

5513

106,9 %

Výnosy ze zahraničního vysílání

27 700

27 700

0

100,0 %

Výnosy – ostatní tržby z prodeje služeb

12 299

21 585

−9286

57,0 %

Výnosy – zúčtování fondu digitalizace

59 590

40 160

19 430

148,4 %

Ostatní provozní výnosy

5126

10 298

−5 171

49,8 %

PROVOZNÍ VÝNOSY celkem

2 274 812

2 274 108

704

100,0 %

FINANČNÍ VÝNOSY

23 417

17 796

5622

131,6 %

MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

876

3586

−2710

x

CELKOVÉ VÝNOSY

2 299 105

2 295 490

3615

100,2 %

Ubylo přihlášených přijímačů

Hlavním zdrojem financování Českého rozhlasu jsou tradičně rozhlasové poplatky, výnosy z nich loni dosáhly 2,084 miliardy korun. Vedlejší výnosy plynou hlavně z prodeje reklamy a sponzoringu, loni to bylo skoro 86 milionů korun.

Loňský rozpočet byl původně plánován jako vyrovnaný, ve skutečnosti však byl vykázán zisk ve výši 12,9 milionu Kč. Je to hlavně díky úspoře nákladů ve výši 11,8 milionu Kč, ale i překročení plánovaných výnosů o 1,1 milionu Kč.

Plnění rozpočtu (v tisících Kč)

Skutečnost 2020

Rozpočet 2020

Rozdíl

%

CELKOVÉ VÝNOSY

2 299 105

2 298 000

1105

100,0 %

CELKOVÉ NÁKLADY (před zdaněním)

2 286 156

2 298 000

−11 844

99,5 %

Výsledek hospodaření před zdaněním

12 949

0

12 949

x

Daň z příjmů

0

0

0

x

Výsledek hospodaření (po zdanění)

12 949

0

12 949

x

Po několika úspěšných letech nebyl rok 2020 z pohledu vývoje rozhlasových přijímačů příliš příznivý. Z databáze ubylo 19 555 rozhlasových přijímačů. Sice mírně přibylo přijímačů, které přihlásili podnikatelé, ale to nevyrovnalo pokles v oblasti domácností.

„Tento stav zapříčinila především situace spojená s pandemií koronaviru a řadou opatření, která omezovala činnost v mnoha podnikatelských odvětvích. Zejména v druhé polovině roku byl zaznamenán nárůst odhlášek u podnikatelských subjektů, drobných živnostníků i větších společností. V oblasti domácností – poplatníků hradících rozhlasové poplatky prostřednictvím SIPO pokračoval dlouhodobě trvající trend, který kopíruje demografický vývoj, a celkový pokles dosáhl ztráty 49 522 poplatníků. Tento pokles zčásti eliminoval přírůstek v kategorii domácností – poplatníků platících přímo na účet Českému rozhlasu, v této kategorii přibylo 29 244 nových poplatníků,“ vysvětluje Český rozhlas.

Většina lidí používá k platbě poplatků právě SIPO. Jen 29 % vybraných poplatků je uhrazeno přímo na účet Českého rozhlasu.

Celkem 22 600 domácností v roce 2020 obdrželo od Českého rozhlasu výzvu k přihlášení přijímače, pokud ho mají a dosud neplatily poplatky. Výsledkem této kampaně byly přihlášky 5900 nových rozhlasových poplatníků a o shodné množství tak Českému rozhlasu přibylo i rozhlasových přijímačů.

Domácnosti platící přímo Českému rozhlasu také dostaly celkem 20 300 upomínek na nezaplacené poplatky v objemu 13,7 milionu Kč. „Úspěšnost vymožení jistiny dosáhla téměř hranice 80 %,“ uvádí výroční zpráva. Domácnosti hradící rozhlasový poplatek prostřednictvím služby SIPO byly upomínány prostřednictvím mimořádného předpisu. V roce 2020 takto bylo předepsáno celkem 142 tisíc předpisů s celkovým dluhem 53,9 milionu Kč. Úspěšnost vymáhání byla 17 %, tedy obdobné výše jako v předchozích letech.

Podnikatelé dostali 53 600 upomínek, celkový objem dluhu byl 94,2 milionu Kč. Rozhlas dokázal vymoci 75 % této sumy.

V komerčních aktivitách zaznamenal Český rozhlas výpadek ve výši 1,5 milionu korun, protože se nemohly uskutečnit koncerty Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

ebf 24 - tip duben

Plánovaný objem nákladů na materiál byl překročen o pět milionů korun. Hlavním důvodem byl nákup hygienických a ochranných pomůcek (respirátorů, roušek, antibakteriálních gelů a mýdel ad.) v souvislosti s bojem proti koronavirové epidemii, ale i vyšší objem nakupovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení do rekonstruovaných studií a provozní náklady spojené s dalšími investičními akcemi).

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců Českého rozhlasu v roce 2020 činila 42 386 Kč, což představuje její meziroční nárůst o 1062 Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců je 1417, osobní náklady představují v rozpočtu více než jednu miliardu korun.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).