Hlavní navigace

Petice aneb Proč se učitelé bouří?

7. 5. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Včera zveřejněná petice žádá Úřad vlády České republiky, aby zabránil hrozící monopolizaci školského intranetu a možnému komerčnímu zneužití škol, učitelů a žáků prostřednictvím informačních technologií, a to zejména kvůli jeho plánované tzv. "řízené komercionalizaci". Oč tady jde? Co je v sázce?

Chceme-li správně pochopit, proti čemu zmíněná petice bojuje, je dobré se vrátit trochu v čase a připomenout si, že v březnu 2001 schválila vláda Plán I. etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Zde stanovila, že všechny základní a střední školy mají být do roku 2003 vybaveny multimediální počítačovou učebnou a připojeny k Internetu (byť postupně, takže v roce 2001 se připojí 70 procent škol a v roce 2002 již 90 procent škol) a také na to alokovala určité prostředky. Později se, byť s určitým zpožděním, se přeci jen rozjel projekt, jenž tento záměr realizoval. Dnes je označován jako „Internet do škol“, byť i tento jeho název je dnes zdrojem kontroverzí.

Největší problém se ale zdá být někde jinde. Ačkoli zmiňovaný Plán I. etapy realizace SIPVZ předpokládal přímé připojování škol k veřejnému Internetu a nikde nehovořil o potřebě budovat nějakou novou komunikační infrastrukturu sloužící výhradně potřebám školství, realizovat se počalo právě toto. Začal se budovat privátní školský intranet s tím, že jednotlivé školy se nebudou připojovat k veřejnému Internetu, ale právě k tomuto intranetu, a teprve skrz něj budou získávat přístup ven.

Skeptici ihned poukazovali na to, že takováto privátní síť je zbytečná, drahá, a zejména skýtá potenciální možnost regulovat to, kam a kdy se kdo ze školského intranetu dostane (míněno: kam a kdy bude mít přístup ve veřejném Internetu). Nyní se ale ukazuje, že hrozí něco ještě horšího: že připojováním škol k privátní síti vzniká určitý „virtuální prostor“, který se někdo chystá ovládnout a dokonce „řízeně komercionalizovat“.

Existuje i konkrétní představa o mechanismu, kterým by toho mělo být dosaženo: stát by založil obecně prospěšnou společnost, které by předal většinu svých kompetencí a pravomocí a tato obecně prospěšná společnost by pak fakticky rozhodovala o dění ve školském intranetu, včetně nejrůznějších komerčních aktivit.

Snahy ovládnout školský intranet a řídit jeho komercionalizaci dokazuje i následující citát (z prezentace Jakuba Rainische, externího poradce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), na semináři pro poslance a senátory minulý čtvrtek, za aktivní účasti ministra školství Eduarda Zemana):

Beze snahy MŠMT o alespoň částečné řízení této komercionalizace se stane z celé infrastruktury jedno velké a nepřehledné tržiště s minimálním prostorem pro vzdělávací procesy.

Co požaduje petice?

Včera zveřejněná petice si všímá zejména výše naznačeného nebezpečí:

Odborná školská veřejnost zahájila dnešního dne petiční akci s cílem vyzvat Vládu České republiky, aby zabránila monopolizaci informačního prostředí ve školství a možnému komerčnímu zneužití škol, učitelů a žáků prostřednictvím informačních technologií.

‚Považujeme za nutné veřejně upozornit na vážná rizika zneužití vládního programu podpory informatiky ve veřejném školství ve prospěch komerčních zájmů úzké skupiny osob a firem,‘ řekl o záměru organizátorů petice mluvčí petičního výboru Mgr. Daniel Janata.

Vyjma toho se zaobírá i dalšími problematickými aspekty celého projektu, mj. i skutečností, že názvy „Internet do škol“ a „Indoš“ i s logem si jako své ochranné známky nechala zaregistrovat soukromá firma Český Fortel, s.r.o. Petice proto požaduje přešetřit okolnosti a vážná ekonomická rizika spojená s oficiálním užíváním loga a názvu projektu (sama se proto použití těchto názvů vyhýbá).

Aspektů, kterými se zabývá, i požadavků, jež vznáší, je ještě podstatně více, a podle mého názoru jde o poměrně ucelenou sumarizaci všech výtek vůči dosavadnímu způsobu praktické realizace SIPVZ.

Koho to zajímá podrobněji, nechť si na celou věc udělá vlastní názor – k dispozici mu je plné znění petice, tisková zprávawebové stránky s dalšími informacemi. Zde se také dozvíte, jak se k petici můžete připojit.

Čím argumentuje druhá strana?

V zájmu korektnosti je vhodné dodat i to, jak MŠMT zdůvodňuje svůj návrh na založení obecně prospěšné společnosti. Argumentuje, že v červenci 2001 dostala od poslanců za úkol zajistit vícezdrojové financování celého projektu, a že po všech právních konzultacích vychází jako jediná možná forma právě obecně prospěšná společnost. Pouze ona podle MŠMT může přijímat různé prostředky (ať již finanční či například použité počítače apod.) a reinvestovat je do školského intranetu, zatímco ostatní právní formy by tyto prostředky buď vůbec akceptovat nemohly, nebo by je musely ihned odvádět do státního rozpočtu.

ebf 24 - tip duben

To je vysloveně právní aspekt (zajímavý by určitě byl názor čtenářů – právníků), ale není to tím, co nyní školská veřejnost napadá. Předmětem kritiky není snaha získávat peníze z vnějšího okolí a investovat je „dovnitř“, do škol. Ale záměr získávat finanční prostředky právě „zevnitř“ školského intranetu, jeho „řízenou komercionalizací“.

Některé z možných variant naznačil na parlamentním semináři minulý čtvrtek Jakub Rainisch. Jednalo by se například o to, že obecně prospěšná společnost by prodávala licence komerčním firmám, jež by nabízely svůj software na školském intranetu (čímž by současně rozhodovala o tom, které společnosti to jsou). Nebo by „centrálně řídila“ sponzoring, zprostředkovávala prodej reklamy a zpracovávala marketingové výzkumy a studie uživatelů (zde bylo zdůrazňováno, že se bude v těchto projektech dohlížet nad přísnou ochranou všech osobních údajů).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).