Hlavní navigace

Petr Opletal: RIO Media sází na optiku a HD, má však co nabídnout i babičce z Benešova

19. 5. 2009
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: 125456
Petr Opletal je generálním ředitelem a členem představenstva provozovatele kabelových sítí, společnosti RIO Media, jedné z největších kabelových sítí v Česku. Bavili jsme se s ním o technologiích pro budoucnost v kabelové televizi, o digitální televizi a VoIP a o strategiích jeho společnosti vůbec.

Není to tak dlouho, co jste stál u prodeje Karneval Media do stáje UPC. Máte za sebou zkušenosti z kabelové televize, skupujete další menší hráče na trhu, přesto jste se rozhodli využívat úplně jinou technologii a i vaše stávající akvizice kabelových sítí přestavujete na optiku. Zahraniční dcery vašeho investora přitom budují svůj byznys právě na kabelových sítích. Co vás vede k tak masivním investicím do optiky?

Máte pravdu. Jsou společnosti v portfoliu Argus, používající technologii DOCSIS a uvažující o přechodu na DOCSIS 3.0, podobně jako to plánuje nebo již někde realizuje UPC. My jsme se rozhodli jít cestou IP namísto klasických kabelových sítí. Jde o univerzálnější platformu, jak pro integraci, pro rozšiřování nabídky služeb, tak i pro případný prodej. Nebylo jednoduché přesvědčit investora, že naše, citelně dražší, cesta IP namísto prosté modernizace kabelových technologií je správná. I přes silnou vnitřní diskusi se nám to podařilo – z dlouhodobého hlediska tak interně budeme mít srovnání těchto dvou řešení.

Petr Opletal 1

V případě kabelovky FCA ale tím pádem musíte vybudovat úplně novou síť. Můžete nám prozradit její strukturu?

Ta síť je dvouúrovňová. V první úrovni je kruhová páteřní topologie, v té druhé hvězdicová architektura (Point-to-point FTTH). V ní jsou vedeny kabely s různými počty vláken tak, že pro každou domácnost se počítá s jedním optickým vláknem a ještě nám zůstávají rezervy pro případ, že se nějaké vlákno zláme či jinak poškodí. Nepopírám, že je velmi náročné budovat takovou síť, návrhy počínaje a svařováním optiky konče. Jsem ale přesvědčen, že to přinese své ovoce. Optické vlákno má mimo jiné i tu výhodu, že do bytu jej přivedeme trubičkou silnou 3,5mm, která pak ani není nikde téměř vidět. Jediné, co je viditelné, je gateway, ale ani ta není nijak zvlášť veliká. Z té pak jsou z ní tři výstupy pro set-top box, výstup pro Internet a až dva pevné telefony.

OK, to je budování nových sítí. Donedávna ale metropolitním sítím vévodila, i z finančního hlediska, technologie FTTB-ETTH (optika do budovy, rozvody po domě po ethernetu). Stejným způsobem stavěl svou síť i Mattes AD či CL-NET, který měl navíc ještě vloni většinu zákazníku na WiFi. Budete tyto sítě nějak přestavovat, nebo FTTB tomu, co chcete nabízet, zatím postačí?

Jenom bych vás rád opravil, CL-NET má už dnes nadpoloviční většinu zákazníků na optice. V poslední době významně investovali do FTTB a počet zákazníků připojených rádiovými spoji rapidně poklesl zejména v České Lípě, tedy na jejich hlavním trhu.

…to ale vzhledem k nutnosti různých povolení a výkopům nemohlo být proveditelné s úplným vyloučením WiFi. Není to spíše tak, že pár domů na sídlišti je propojených převěsy, ale konektivita tam stále proudí přes bezdrátová pojítka?

Máte pravdu, sem tam se ještě vyskytnou propoje Wireless to the Building, ale už je to minimální. Ten posun s budováním optické sítě, kterou má CL-NET za poslední rok za sebou, je opravdu velký.

Ale abych se vrátil k Vaší otázce; FTTH sítě dnes budujeme na starých kabelovkách. Investice, řádově stovky milionů korun, které plánujeme utratit, budou směrovány primárně do FCA a starších, dříve nakoupených kabelovek. Mattes či CL-NET je nepotřebují, tam budeme pokračovat s výstavbou podle předchozích plánů, ale upgrade rozhodně není nutný. FTTB bohatě stačí na všechny služby, které chceme nabízet, žádné úzké hrdlo zde během následujících 3–5 let určitě nehrozí. Ale i kdyby, ve chvíli, kdy se na tuto hranici dostaneme, určitě velmi rádi síť upgradujeme na FTTH.

Tip: Více o počátcích a budování společnosti RIO Media se můžete dočíst v článku na Digizone.cz.

Na tiskové konferenci jste prozradil, že nepoužíváte žádná licencovaná pásma pro bezdrátový přenos signálu. Není to v těchto případech tak trochu loterie? Neuvažujete přeci jen o licencování?

Neuvažujeme, chceme mít na hlavních trzích všechno co nejdříve na optice. Tam vidíme budoucnost, licencovaná bezdrátová pásma budeme využívat pouze pro vybraná místa nebo propojení.

Můžete prozradit, zda je pro vás výnosnější nabízet Internet či televizi?

Příjmy televize a Internetu se dnes dělí zhruba napůl, 50% televize, 50% Internet. Nové služby budeme propagovat na podzim, dnes jsme totiž teprve na začátku procesu modernizace a přestavby. Samozřejmě původní prodej probíhá paralelně s modernizací a analogové vysílání tam, kde ho již dnes poskytujeme, zákazníkům zachováme.

Nakoupili jste dvě firmy, utratili půl miliardy z rozpočtu, máte nakoupeno a teď se soustředíte jen na upgrade starých sítí a chod firmy, nebo se rozhlížíte dál?

Není řečeno, že máme koupeno a nebudeme nic dělat. Stále se budeme rozhlížet po zajímavých investicích. Doinvestováváme zejména proto, abychom byli schopni na všech našich sítích nabízet plné portfolio služeb.

Víme, že pokud převezmeme nějakou společnost, je to dobré pro všechny strany. My rozšiřujeme své pokrytí, zákazníci se dostanou k více službám a původní majitelé sítí zase většinou stáli na rozmezí, kam dál rozvíjet síť a služby s omezenými prostředky, které jim po masivních investicích zbývaly.

Znamená to tedy, že jste nyní v akviziční fázi. Jaká jsou další plánovaná stádia vašeho podnikání?

Rozhodně jsme dnes v akviziční fázi, rozšiřujeme územní pokrytí. Pak následuje integrace produktová a sjednocení obchodní značky na všech trzích. Ve střednědobém horizontu máme v plánu nabízet vše, co námi pokrytý trh zajímá. Jsme ryze investiční společnost orientovaná na růst, ne dividendová, všechny peníze tedy zpět investujeme do zkvalitňování služeb a rozšiřování portfolia služeb.

Rychlost závisí na tom, nakolik investora přesvědčíme o výhodnosti té které investice, příležitost na trhu stále vidíme. Naplánovali jsme si 150–200 tisíc zákazníků v určitém horizontu, zatím na těch číslech nejsme, takže pokud se objeví někdo zajímavý, rádi budeme konsolidovat dál.

Pokud bych byl tedy majitelem nějaké lokální sítě a chtěl bych vám ji prodat, jak by měla moje firma vypadat?

My se primárně zajímáme o firmy, které vlastní pevné sítě, ideálně na optice. Jdeme do domácností, kde chceme nabízet plný triple-play. To byl důvod, proč jsme koupili CL-NET či 802, kde převládá optický provoz. Vymezujeme se na rezidenční trh, nemáme zájem konkurovat B2B firmám ve větším měřítku, ani neplánujeme nakupovat v tomto sektoru.

Důraz klademe na to, abychom zvýšili pokrytí našich služeb a nabídli nejvyšší rychlost, stabilitu a spolehlivost služby. Máme desetitisíce aktivních přípojek, potenciálních zákazníků. Pokud bude nějaká další firma, která umožní nabídnout naše portfolio většímu počtu domácností, rozhodně je pro nás zajímavá.

Hraje nějakou roli geografická poloha firmy, kterou bych vám chtěl prodat?

Vůbec ne. Dnes je propojení lokalit výrazně jednodušší, než bývalo. Není třeba budovat vlastní dálkové trasy, subjektů nabízejících na trhu tuto službu je celá řada. Další rozvoj neřešíme podle geografické lokality, ale výlučně podle potenciálu a celkového vyhodnocení investice.

Ta investice ale musí mít vždy smysl nejen pro investora, ale i pro zákazníka, naše zaměstnance i pro město, kde jsme přítomni. Když je kdokoliv z tohoto řetězce dlouhodobě šizen, znamená to, že je něco špatně a negativní reakce na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud bychom šli s cenou příliš nízko, klesá ochota investovat. Pokud budeme příliš drazí, zákazník odejde ke konkurenci. Vše prostě musíme mít dokonale vybalancované, byť podřízené potenciálu růstu a návratnosti.

Myslím si, že je zde stále reálné mít v síti půl milionu domácností v určitém horizontu. Když se dnes podíváte na počet domácností a na dostupnost pevných sítí v nich, tak je „zakabelovanost“ stále poměrně nízká. Reálné to je a je vidět, že to nenapadlo jenom nás, v Česku existují další skupiny, které mají podobný záměr.

Petr Opletal 2

Pod stříškou RIO nyní vystupuje několik firem. Budete do budoucna držet jejich strukturu, nebo je plánujete sjednotit?

V současné době právně řešíme fúzování firem do RIO Media. Všechny námi nakoupené firmy tedy postupně zaniknou, stanou se RIO a zůstane jedno IČO. Nevyplatí se nám mít složitou firemní strukturu. Je to zbytečně náročné organizačně i finančně a sjednocením pod jedno a.s. chceme sledovat i synergické efekty, které nám umožní šetřit, neboť řada výdajů je v současné chvíli nadbytečná.

Tím, že jste skupovali významné lokální hráče, se dala vysledovat snaha být silný na úrovních co nejblíže zákazníkům. Nemyslíte si, že si centralizací vytvoříte odstup a výhoda, kterou dnes máte oproti O2 či UPC, které vše řeší centrálně z Prahy, tak bude smazána?

Produkty, metodiku, dispečink budeme řešit centrálně. Máme ale velmi dobrou zkušenost s regionálním řízením firmy a sjednocením firemních struktur a určitě nechceme centralizovat provoz jako takový. Souhlasím s tím, že bychom tím ztratili místní zaměření a oblastní manažeři z mého pohledu přinášejí přidanou hodnotu.

I nadále budeme rozvoj sítí plánovat a stavět regionálně. Návrh na zasíťování sídliště navrhuje místní člověk obchodu a provozu, centrálně jsou jen stanoveny parametry, které definují, za jakých podmínek mohou být tyto akce realizovány. Jestli je tam rozumný poměr nákladů oproti potenciálním výnosům a zda se ta akce vyplatí a v jakém časovém horizontu.

Rozvojové projekty určitě brzdit nebudeme, jen to musí projít trochu formalizovanějším řízením investic, než jak to fungovalo dosud. Pokud to vyhoví nastaveným kritériím, naopak chceme využít síly společnosti a realizaci urychlit.

Subjektů, které investují do místních operátorů, je ale víc. Nedávno ohlásila významnou akvizici táborské K+K Milevsko konkurenční BKS. Je teď doba, kdy se rozdávají karty?

BKS se zaměřuje na kabelové sítě, jsou tedy technologicky někde jinde než my a zatím se na trhu nijak nepotkáváme. Nevíme o tom, že by se rozkročovali technologicky, navíc to budou mít složitější z toho pohledu, že mají daleko fragmentovanější předchozí akvizice a budou více bojovat s propojením a nabídkou homogenní služby. To je, dle mého, vždy důležitý parametr hodnoty pro investora – vím, co kde nabízím, mám homogenní službu, kterou jsem schopný komunikovat. Pro obchodování je to mnohem jednodušší, než když ji nevidím.

Když jsme u toho obchodování, jak chcete například vysvětlit lidem, kteří nemají HD televizi a přes analogové rozvody mohli díky jednoduchému rozbočovači sledovat televizi na několika přijímačích, že digitální služba je pro ně lepší, ačkoliv je dražší, HD kvalitu obrazu nevyužijí a ke každé televizi musí mít samostatný set-top-box? Nepředpokládám, že byste jim dali tři přístroje jen tak.

Obchodní model je z našeho pohledu vyvážený. Jeden set-top-box je součástí každého balíčku. Pokud jich bude chtít zákazník více, a musím říct, že je to poměrně běžná věc, umožňujeme to formou zapůjčení dalšího zařízení. Zaplatíte určitou garanci, což ale není instalační poplatek, a pokud se v nějakém čase zákazník odhlásí, dostane část peněz zpátky. Investice do zákaznických zařízení máme rozpočítané do 30ti měsíců. Zákazníci toto vnímají velmi pozitivně a vysoké procento z nich to využívá.

Stejnou politiku uplatňujeme u nižších paušálů a služeb, případně zákazníka žádáme, aby se zavázal k delšímu odběru služby, abychom návratnost takové instalace zajistili. U některých vyšších služeb jsou pak dva set-top-boxy v ceně paušálu samozřejmostí.

Digital výhodou samozřejmě je. Zhruba čtvrtina domácností už má dnes HD ready televize, což je poměrně velká skupina zákazníků, která zatím neměla možnost HD kanály přijímat. Novu či Primu tak standardně nabízíme v HD rozlišení i v rámci nejnižší nabídky, což u analogu nelze.

Petr Opletal 3

Jak říkám, jako babička z Benešova, která má televizi v ložnici a obýváku a HD považuje jako nadávku, v tom žádnou konkurenční výhodu nevidím.

Jako babička z Benešova ji ani neuvidíte, té ale nadále budeme nabízet analogovou televizi na stávající kabelové síti. Jako aktivní divák si ale naše služby s přidanou hodnotou určitě oblíbíte. Budou jednoduché a intuitivní, objednat si je budete moci přímo ze set-top-boxu prostřednictvím ovladače. Žádná byrokracie, žádné složité procesy, dvě tlačítka na ovladači a máte to. Využíváme toho, že zákazníka známe a u digitální televize máme k dispozici zpětný kanál pro příjem objednávek a vyžádaných služeb.

Babičku z Benešova bych ale určitě nepodceňoval, podle mně nejen zvládne ovládání televize, ale ocení i naše připojení k Internetu a to, že může mimořádně levně zatelefonovat mladým.

Přesuňme se od televize k telefonu. 802.cz má poměrně kvalitní VoIP, vy chcete nabízet garantovanou telefonní službu, podobně jako UPC či O2. Co se stane s VoIPem od 802, který je navíc poměrně úspěšně nabízen i velkoobchodně?

Chceme jednoznačně zachovat obě služby. Zákazníkům na naší optické síti budeme chtít primárně nabízet garantovanou službu s preferovaným datovým tokem. Jde o přidanou hodnotu pro zákazníka, nikoliv snahu vydělat na něm více. Navíc jsou to zásadně odlišné služby, už třeba tím, že VoIP běží pouze přes Internet a vy musíte investovat do speciálního telefonu.

Samozřejmě VoIP nezrušíme, chceme jej mít jako doplněk. Je to jiná služba, kterou jako doplněk bereme, nikoliv jako vnitřní konkurenci. Navíc nám umožní dosáhnout i na zákazníky, které nedokážeme obsloužit na naší infrastruktuře a územní pokrytí je pro nás stále do určité míry limitující.

Obchodní analýza VoIP služby nás ale ještě čeká, takže je předčasné říkat, k jakým změnám případně dojde. Služby 802.VOX, jak se VoIP od MATTESU AD jmenuje, je velmi populární produkt, budeme se tedy snažit na této popularitě budovat a posílit ji.

Content First 2022_tip temata

To mě přivádí na myšlenku, jak budou vypadat vztahy s místními operátory, kteří od vás nakupují velkoobchodní služby?

Určitě budeme pokračovat i v nabídce tímto směrem a budeme ji i nadále rozšiřovat. Chceme dostat naše služby do co nejvíce domácností, ať už po naší infrastruktuře nebo s kýmkoliv, s kým bude možno partnersky spolupracovat.

Anketa

Chcete sledovat televizi v HD rozlišení?

Autor článku

Autor je zakladatelem serveru BonusWeb.cz a spoluzakladatelem Stream.cz. Dnes se pohybuje v telekomunikacích, vlastní firmu Kaora podnikající na poli serverhousingu a prodeje IP konektivity a staví lokálního WiFi operátora v okrese Praha - Východ.