Hlavní navigace

Pirátské noviny porušují autorský zákon

3. 2. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Web Pirátské noviny uveřejnil článek Petra Koubského pro Lidové noviny spolu s fotografií z webu Internet Infa, aniž by k tomu měl svolení. Porušil tak ustanovení autorského zákona, proti kterému se „Piráti“ vymezují. Je ale odpor proti zákonu legitimizací jeho porušování?

Internetový deník Pirátské noviny, který je de facto stranickými novinami České pirátské strany (ČPS), porušuje autorský zákon tím, že bez svolení přebírá články a fotografie jiných autorů. V naplňování „volebního programu“ mateřské partaje je o několik kroků napřed: zákon, který Pirátská strana teprve slibuje revidovat, Pirátské noviny už ignorují.

Co jsou Pirátské noviny?

Je poměrně těžké odpovědět na otázku, co jsou to Pirátské noviny a kdo je provozuje (tedy kdo je, jak se ve staromódních médiích říká, „redakční rada“). Samotné noviny to tají. „Pirátské noviny administrativně spadají pod občanské sdružení, jehož název bude zveřejněn, až na to bude dobrá chvíle.“ Tajemné sdružení provozuje tajemné noviny. Jedno jméno se ale přece jen dozvíte: „Zakladatel, provozovatel a spolumajitel domény piratskenoviny.cz je Martin Brož, 4. místopředse­da ČPS“.

V patičce webu se dočtete jen lakonické „Pirátské noviny jsou internetový deník digitálního věku. Informujeme o Internetu, politice, kopírování a svobodné tvorbě.“ A dále také, že „jejich činnost nesmí poškozovat Českou pirátskou stranu.“ Z toho je patrné, že noviny jsou přímo politicky ovlivněny a na ČPS mají jistou vazbu.

Ačkoliv na jiném místě webu čteme, že „jsou organizačně nezávislé“, zároveň se tam dozvíme zásadní informaci: „Mediální odbor ČPS má dále právo veta na nové šéfredaktory Pirátských novin.“ Je tedy zřejmé, že nejde o nezávislé médium, jehož redakce je politicky nepoškoditelná. Naopak je veřejně deklarováno, že ČPS má nad redakcí naprostou moc a v případě problémů může odvolat šéfredaktora. Jde tedy o klasické stranické noviny, které jsou podřízeny své straně, ta je řídí, financuje a noviny za to hlásají stranickou „pravdu“.

Mikuláš Ferjenčík (ČPS) pro Lupu upřesnil: Pirátské noviny neprovozuje Česká pirátská strana, ale jejich redakce, kde je sice překryv s Piráty, ale rozhodně ne stoprocentní. Provozovatel je Martin Brož, články publikují ještě Jakub Michálek, já a Emil Havran, povětšinou zcela nezávisle na sobě. Já vyřizuji většinu dotazů na redakci, proto si říkám šéfredaktor.

ACTA panel

Autorský zákon? Nesouhlasíme, ignorujeme!

Články na Pirátských novinách jsou dvojího druhu: První se tváří jako text napsaný přímo pro tento web, nebo alespoň není nikde napsáno, že je tomu jinak. Zajímavější je ale druhá skupina textů, které jsou (pravděpodobně bez svolení) kompletně přebrány z jiných zdrojů. Jedná se o celé články a fotografie, k jejichž převzetí nezískaly Pirátské noviny souhlas původního autora (minimálně v jednom případě doložitelně, viz další text, ale lze předpokládat, že ostatní případy nebudou výjimkou).

Petr Koubský, autor textu „Digitální svět si říká o nová pravidla“, na dotaz redakce odpověděl, že žádný souhlas ke zveřejnění tohoto textu Pirátským novinám nedával, a že o zveřejnění ani neví. Stejně tak Aleš Miklík, ředitel obsahového oddělení společnosti Internet Info, popřel, že by Internet Info dávalo svolení vydavateli Pirátských novin s použitím ilustrační fotografie (pochází z článku Petr Koubský: Profil na Facebooku asi brzy zruším, Twitter mě naopak baví).

Zbyněk Petráček z Lidových novin pak už jen potvrzuje tušené: „Redakci není známo, že by někdo o možnost přetištění článku pana Koubského požádal.“

Platný autorský zákon ovšem v § 31 říká: „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Pirátské noviny sice u těchto článků uvádějí původní zdroj, což je jednou, nikoliv ale jedinou podmínkou k naplnění citovaného § 31. Noviny navíc nezveřejňují „výňatky v odůvodněné míře“, ale kompletní texty. To ovšem autorský zákon neumožňuje. Konkrétní příklady článků, jejichž publikováním je porušován zákon:


Zdroje jsou různé, noviny si neberou servítky a kopírují cokoliv, co se jejich „redaktorům“ líbí a co se Pirátské straně hodí do krámu. Navíc jsou si představitelé Pirátských novin zjevně vědomi toho, že porušují autorský zákon. U každého takto převzatého textu je totiž připsána věta: „Šíření informací nelze zastavit.“ Tím jako by vydavatel jasně říkal: víme, že někteří s našim počínáním nesouhlasí, ale nám je to jedno, naše pravda je silnější.

Požádali jsme o vyjádření k této záležitosti Martina Brože, provozovatele webu Pirátské noviny, a Mikuláše Ferjenčíka, který funguje u ČPS jako „kontaktní osoba pro média“.

Mikuláš Ferjenčík uvedl:

Snažíme se produkovat co nejvíc vlastních článků, což se nám daří a čas od času obsah zpestříme tím, co se píše v mainstreamu. Máte pravdu, že dikci autorského zákona to nenaplňuje, na druhou stranu za celé dva a půl roku fungování se na nás neobrátil žádný autor ani vydavatel s prosbou o stažení textů, či náhradu škody (profesor Bělohradský nás za kopírování jeho textů dokonce pochválil). Kromě toho důsledně uvádíme autory a zdroje.

Dále bych rád připoměl, že Pirátské noviny jsou dobrovolnický projekt, který poskytováním bezplatného hostingu sponzoruje Martin Brož, z reklamy nemáme ani korunu. Pokud bychom na stránkách reklamu zavedli, s přetiskováním článků skončíme.

Vzniklá „škoda“ je tedy minimální (dokonce může být záporná, pokud si naši čtenáři koupí noviny) a své jednání rozhodně nepovažujeme za odsouzeníhodné, spíše ukazuje na rigiditu současného autorského zákona.

Jinak já osobně jsem tuším přetiskl jediný článek a ten by dost možná spadal do zpravodajské licence, nicméně přiznám se, že o přetiskování článků vím a nevadí mi.

Martin Brož na dotaz odpověděl (diakritiku doplnila redakce):

Já se vyjádřím obratem jenom v rychlosti, později, pokud bude čas, to můžeme probrat podrobněji.

Čistě jenom poznámka k tomu co píšete. Zarazilo mě, že píšete „bez svolení“. Autor článku vydal nějaké nesvolení?
O žádném nevíme. A nikdy mě (ani redakci a ani autora přetisku), nikdo, koho přetiskneme, o svém nesvolení neinformoval.

Takže bych rád věděl, na základě jakého podnětu se nás dotazujete.

Poněkud zvláštní představa o fungování autorského práva. Platný zákon totiž konstrukci „předpokládaného souhlasu“ nemá. Každé autorské dílo je ze zákona chráněno a veškerá práva patří autorům, pokud oni sami neurčí jinak. Nesouhlas je tedy automatický – což by představitel strany, která má jako hlavní téma autorské právo, měl vědět.

Redakce upřesnila dotaz:

Věc se má tak, že autor nemusí vyjádřit NEsouhlas, autorský zákon ho chrání automaticky. Vy naopak musíte získat explicitní souhlas, pokud chcete jeho dílo převzít.

Odpověď Martina Brože:

Píšete, že autorský zákon je chrání automaticky. Co kdyby to s tou ochranou nebylo tak horké?

Čistě aktuálně venku mrzne. Bunda vás může chránit před zimou a vy si ji vezmete když to potřebujete. A co v létě, nebude vás vaše automatická chránící bunda obtěžovat?

Autorský zákon vás chrání nechrání, stejně jako zahalen v rybářské síti jste oblečený, neoblečený.

Není autorský zákon který mi předkládáte jako argument pro nešíření informací vlastne o kopírování?

Je to tedy kopírovací zákon. Autory nechrání. Vynucuje nekopírování. Na Internetu, takové zákony neplatí, ne že by je někdo neprosadil, ale protože neúčinkují ze samotné podstaty jak Internetu, tak potřeby lidí komunikovat, kopírovat, sdílet, šířit, vysílat a přijímat.

Vypadá to, že chcete spíš získat právní výklad experta na stávající autorský zákon a šéfredaktora Pirátských novin Jakuba Michálka. Ten je dnes ale v terénu. Můžete ho tam tedy zeptat osobně, nebo počkat s vyjádřením na příští dny.

Poznámka na okraj: Nechtěli jsme získat právní výklad experta na stávající autorský zákon, chtěli jsme vyjádření provozovatele Pirátských novin k porušování autorského zákona.

Tuto odpověď nelze už nazvat jinak než právním pábením. Za vše hovoří tvrzení „Na Internetu takové zákony neplatí“. Platí, i když s nimi nesouhlasíte – jak říkali už staří Římané: Lex dura, sed lex!

Autore, máš smůlu!

Věta „Šíření informací nelze zastavit“ je vlastně vědomý výsměch. Ale nikoli výsměch systému či platným zákonům. Je to výsměch autorům. ČPS a Pirátské noviny sice navenek říkají, že podporují autory a nelíbí se jim činnost nenasytných autorských svazů, ovšem jaká je realita? Pirátské noviny si v praxi zjevně vezmou, co se jim líbí, a autor dostane jen vzkaz: „Šíření informací nezabráníš.“ Autora se nikdo neobtěžuje o tom informovat, natož se ho zeptat, jestli nevadí. Nejen že to odporuje požadavkům zákona, je to především neslušné.

Autor je tak, navzdory všem proklamacím, ve světě Pirátských novin (a myšlenkové konstrukce České pirátské strany) de facto ta poslední nicka; slepice, co je zavřená v kleci a snáší vajíčka. Tedy vlastně „informace“. A stejně jako slepice v kleci nic ze svých vajec nemá, tak ani autor ve světě Pirátských novin nemá nic ze své tvůrčí činnosti. „Ty snášej, my rozhodujeme.“ Nebo spíš: Naše ideologie, naše představy o právu rozhodují. Jako by bylo povinností autora dávat plody své práce všem.

Vzkaz Pirátských novin nelze v tomto kontextu vnímat jinak než jako plivanec do tváře každému, kdo má tu drzost, že se živí tvůrčí činností. Novináři, publicisté, spisovatelé nebo třeba programátoři by asi měli texty a programy psát jen jako svého koníčka. Posledním stisknutím klávesy ztrácejí jakákoliv práva a nárok na cokoliv. Od té chvíle vše patří všem. Nezabráníte tomu! My jsme rozhodli za vás, že máme právo s tím naložit, jak se nám zlíbí, a váš názor nás nezajímá!

Informace není totéž, co autorské dílo

Jako by „Piráti“ ve svatém zápalu za svobodu šíření informací nerozlišovali mezi samotnou informací, myšlenkou, ideou, a jejím zpracováním, tedy autorským dílem. Právě toto rozlišení na myšlenku a na její konkrétní vyjádření je klíčovým konceptem autorského práva, a je s podivem, že právě „Piráti“ v této věci nemají, jak se zdá, jasno. Pokud chtějí proti současné legislativě v oblasti autorských práv bojovat, měli by ji přece do detailu znát, nikoli se zaštiťovat myšlenkovými konstrukcemi typu té, kterou pro Lupu vytvořil pan Brož…

Je jedno, jestli si „Piráti“ prostě jen pletou informaci a její konkrétní vyjádření v autorském díle a oba pojmy zaměňují, zda toto zmatení používají účelově, nebo zda je to odrazem nějaké radikální ideologie, která z nemožnosti vlastnit ideu odvozuje nemožnost nárokovat práva na její konkrétní vyjádření. Ať tak či onak, chování Pirátských novin to ani v nejmenším neomlouvá. Spíš to vyvolává další nutnou otázku: Jak validní jsou názory ČPS na autorské právo (kterými tato strana hojně a ráda obesílá média), když sami „Piráti“ nerozumí (nebo se účelově tváří, že rozumět nechtějí) podstatě ochrany autorských děl?

Zároveň je na místě položit ČPS klíčovou otázku: kdyby ČPS uspěla ve volbách, dostala se do parlamentu a prosadila nějaký zákon, jak se bude koukat na jeho flagrantní porušování? Bude někdo jiný moci, stejně jako Pirátské noviny dnes, pohrdat legislativní normou z dílny ČPS, a proto ji ignorovat? Nebo to smí jen „přidružené systémy“ politických stran, jak se Pirátské noviny samy nazývají?

Pirátské noviny jsou jako každé jiné, a platí pro ně stejná pravidla. V tuto chvíli jsou jen web, který bez svolení používá cizí fotky a texty, což je úroveň, kterou by člověk čekal od blogu -náctileté slečny.

Pokud jsou Pirátské noviny co k čemu, pokud opravdu mají úctu k autorům a jejich práci, jak tvrdí, tak se veřejně omluví autorům textů a fotografií, které bez jejich souhlasu i vědomí použili na svém webu, a požádají ex post o souhlas. Když tak neučiní, ztratí jakoukoli kredibilitu v otázkách autorského práva (pokud ji neztrácejí svými vyjádřeními ve stylu pana Brože), a jejich ujišťování, že bojují za práva autorů proti nenasytným autorským svazům, bude dál moci věřit leda tak nízkotučný jogurt.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Spravuje linuxové servery, školí a píše.

Sleduje, popularizuje a učí moderní webové technologie (HTML5 a podobné). Popularizuje nové nástroje a elektroniku, provozuje weby, sleduje dění na internetu, píše o něm a komentuje ho.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).