Hlavní navigace

Placení daní přestane mít smysl a všeobecná AI se postará o všechno

9. 4. 2018
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Jirsak / Depositphotos
Jak by se svět mohl změnit s příchodem univerzální AI? Pro seriál o světě v roce 2038 se zamýšlí zakladatel společnosti GoodAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence.

Text je součástí speciálu Jaký bude internet za dalších 20 let, který vydáváme u příležitosti 20. výročí založení serveru Lupa.cz. Místo rekapitulace minulosti se v něm zkoušíme dívat do budoucnosti…

Umělá inteligence (AI) je vytvářena lidmi a záleží jen na nich, jaké hodnoty jí dají a jaké hodnoty bude AI dále propagovat. Nedávno se objevily články o církvích umělé inteligence. Podle mě není důvod, proč by měli lidé chtít stvořit AI boha. Spíš vytvoří svého sluhu, nebo lépe – použijí AI na rozšíření své přirozené inteligence a svých možností. To vše bude sloužit k propagování hodnot autorů AI, respektive společnosti (hodnoty budou vycházet z dat a trénovacích úloh, na kterých bude AI vychováváno).

Není tedy důvod, proč bychom měli teď, anebo někdy v budoucnu, podstrojovat AI „bohu“, aby byl na nás hodný – raději bychom se měli věnovat jiným scénářům, jak může budoucnost AI a lidstva vypadat.

Co máme na mysli, když říkáme, že chceme vytvořit univerzální umělou inteligenci? Pro nás je inteligence nástrojem na hledání řešení problému. Klademe důraz na slovo „hledání“, protože když chceme řešit problém, jehož řešení neznáme, začneme v podstatě hledat. Použijeme kreativitu a existující soubor znalostí a prohledáváme pomocí těchto heuristik prostor všech možných řešení, případně ta řešení vytváříme. Anebo celý problém přeformulujeme. Toto inteligentní hledání se zásadně odlišuje od situace, kdy už řešení známe: nemusíme nic hledat, stačí nám vykonat jednotlivé kroky.

Generální partner speciálu Jak bude internet vypadat za 20 let

 

ACTIVE 24 registruje domény a poskytuje webhostingové služby. Malým a středním podnikům, živnostníkům i jednotlivcům nabízí registraci více než 250 doménových koncovek, hosting, redakční systémy pro tvorbu a správu webu nebo e-shopu, e-maily a online kancelář i serverová řešení pro robustnější online projekty. Jde o firmu s prověřenou historií a v oboru působí více než 20 let. Sledování trendů technického vývoje jí umožňuje nabízet služby v nejvyšší dostupné kvalitě.

Růst specializované AI

V nejbližších letech bude specializovaná AI (narrow AI) automatizovat práci ve vybraných oblastech. Někde nahradí existující práce: například třídit odpad bude místo člověka robot, stejně tak zpracovávat účetnictví, analyzovat rentgenové snímky, tlumočit nebo poskytovat zákaznickou podporu.

Někde ale umělá inteligence naopak umožní věci, které lidé doposud nedokázali vykonávat. Příkladem může být analýza nepravidelností v obrovském množství dat, což umožní například identifikovat pojišťovací podvody nebo nové počítačové viry. Dalšími příklady jsou simulace tvorby nových bílkovin pro lékařský výzkum, autonomní roboty manipulující velmi těžkými předměty anebo práce v životu nebezpečných podmínkách.

AI dost možná vytvoří nové práce, které byly bez ní nemyslitelné – třeba z důvodu nedostatku lidí, nebo že by bylo neekonomické či příliš riskantní je na danou práci nasadit. AI pomůže například zabezpečit fyzické potřeby starých lidí, což umožní sociálním pracovníkům věnovat se primárně lidské stránce věci a osobnímu kontaktu, společnému trávení času, rozhovorům, společné četbě a debatám.

Anebo si představme extrémní příklad: stovky dronů vypuštěných do malé oblasti, kterou s přesností na milimetr zmapují ve 3D, což může být užitečné pro stavebnictví, zemědělství atd. Anebo zabezpečení nemovitosti, kde vniknutí snímají stovky inteligentních senzorů, které umějí rozlišit planý a skutečný poplach podobně, jako kdybyste měli najaty stovky lidských strážníků.

Miliardy takových inteligentních senzorů po městě by mohly v reálném čase vyhodnocovat bezpečnost pomocí „lidské“ inteligence a „intuice“. V zábavním průmyslu AI způsobí revoluci vytvářením grafiky, 3D modelů, animací do počítačových her a filmů v množství a kvalitě, které byly dřív nepředstavitelné (v minulosti jste potřebovali stovky grafiků na vytvoření vysokorozpočtového díla, teď vám postačí jedno AI, což zásadně změní možnosti malých nezávislých autorů). A tak dále.

V současné fázi si ale nemyslím, že nastane masivní propouštění nebo že většina lidí přijde o práci. AI zatím bude zvládat zautomatizovat jen omezený rozsah úloh a vždy budou zapotřebí lidé, aby to dotáhli tam, kde už to AI nezvládá.

Pořád se ale bavíme o specializované AI, kterou vždy musí natrénovat a navrhnout odborník. Dá se tedy říci, že inteligence robota spočívá zatím převážně v práci AI odborníků, zatímco samotný AI mozek bude ta menší část jeho inteligence. Výkonnost specializované AI spočívá v tom, jak kvalitně zvládá zadané úlohy (například přesnost rozpoznávání obrázku nebo překladu či vyšší skóre v počítačové hře), případně ještě na kolik úloh je schopna generalizovat (nakolik je univerzální).

Scénáře všeobecné AI

V horizontu let nebo desítek let očekáváme příchod takzvané všeobecné AI (general AI). Ta se od specializované AI bude odlišovat tím, že bude zvládat větší množství úloh než specializovaná AI – ideálně celou sadu schopností člověka. Zároveň ale bude schopna, už bez pomoci odborníka, natrénovat se a modifikovat na plnění nových úloh.

Výkonnost všeobecné AI se naopak bude měřit tím, jak rychle a jak efektivně se dokáže adaptovat na novou úlohu – takovou, kterou dosud nemusela řešit. A v tomto okamžiku můžeme mluvit o několika scénářích.

Pokud bude všeobecná AI vytvořena v uzavřené organizaci, zatímco další toto know-how mít nebudou (nebo ho získají mnohem později), bude tato organizace schopna velmi rychle využít svou konkurenční výhodu.

Buď použije všeobecnou AI na to, aby vytvořila ještě lepší všeobecnou AI, anebo ji použije na dodání produktů a služeb, které okamžitě „disruptují“ veškerá odvětví byznysu. Případně použije všeobecnou AI k přelomovým objevům ve vědě a technologiích. Anebo půjde o kombinaci všech těchto scénářů.

Další variantou je, že všeobecná AI umožní vytvořit doposud neexistující (a dokonce nepředstavitelné) ekonomicky výnosné aktivity, které bez ní ani nebudou možné. Například kompletní zmapování lidského těla a porozumění všem interním dynamikám v reálném čase. Nebo těžba surovin na místech, kam by se lidé nedostali. Či třeba akcelerace výzkumu ve všech oborech tempem, při němž to, co v minulosti trvalo deset let, bude trvat deset dní.

Je otázkou, zda a kdy tuto jednu první organizaci doženou jiné a zda si časem vyrovnají skóre. Anebo jestli si tento „first-mover“ udrží náskok navždy.

Nová fáze ekonomiky

Nesmíme totiž zapomenout, že všeobecná AI bude umět navrhovat ještě lepší všeobecnou AI, ta zas vytvoří ještě lepší verzi sebe a tak dál. Tento proces zlepšování nemusí být souvislý, to znamená, že může docházet k dočasnému zpomalení. Například když dojdou lokální zdroje, AI je bude muset hledat mimo sluneční soustavu. Cestování vesmírem přitom zabere nějaký čas – za předpokladu, že pořád budeme omezeni rychlostí světla. ;) Když se na tento vývoj událostí podíváme s větším časovým odstupem, bude nám připadat exponenciální. Tempo zrychlování bude akcelerovat.

Kdyby prvního tvůrce univerzální AI v krátké době dohonil někdo další, je možné, že ten druhý by mohl využít plody všeobecné AI nějakým originálním směrem, získat tak výhodu a náskok a předběhnout prvního.

Jasné je však to, že takový vývoj bude mít zásadní dopad na trh práce a celou společnost. V současnosti jsou na výrobu produktů a poskytování služeb potřeba kapitál, přírodní zdroje, lidská práce a talent. Pokud lidskou práci a talent nahradí AI, jediné, co bude potřeba, bude kapitál a přírodní zdroje. Začne nová fáze ekonomiky. Poprvé v historii nebude potřeba lidí k vytváření čehokoli – služeb, technologií, vědy a tak dále.

Zároveň firmy nebudou potřebovat lidi jakožto své zákazníky – přeci pokud mají všeobecnou AI, která majitelům vymyslí a vytvoří všechno, co potřebují, proč by ještě vyráběly produkty pro zákazníky a získávaly za to peníze, které jsou i tak na nic, neboť je nepotřebují?

Rozdělená společnost

Jak může taková univerzální AI pomoci například ve výzkumu vesmíru? Představme si, že máme raketu o velikosti plechovky. Uvnitř je obecná AI, robot a nano tiskárna. Dopravit ji na oběžnou dráhu a k asteroidům bude určitě levnější a jednodušší než velkou vesmírnou loď s posádkou. Takových raket budeme moci do vesmíru vyslat víc. Také si můžeme dovolit riskovat, že se jich malé procento ztratí, jelikož nejde o lidský život.

Když takové rakety s AI počítači doletí na asteroidy, použijí roboty a nano-tiskárny na postavení svých klonů. Ty budou dál pokračovat a vysílat vlastní klony do dalších slunečních soustav a galaxií. Zároveň bude tato AI civilizace pokračovat ve zlepšení pochopení vesmíru, což povede k jeho ještě lepšímu průzkumu. Jelikož stroje nemají lidské limity (nepotřebují jídlo a vzduch, nemusejí se rodit a strávit prvních 20 až 30 let života vzděláváním, jejich fyzickou schránku si neceníme stejně jako živého člověka), budou vhodnější na vesmírný průzkum a zároveň na vědeckou práci.

Dalším příkladem může být automatizace vědy, třeba medicíny. Dnes začínáme narážet na to, že veškeré lehce dosažitelné cíle už dosažené jsou. To, co je ve zdravotnictví ještě před námi, vyžaduje spojení milionů a miliard různých interakcí. Člověk to nezvládne. Ale AI, navíc modifikovaná, aby v oblasti medicíny fungovala efektivněji, dokáže porozumět procesům v lidském těle a navrhnout možnost léčby anebo experimentu, který k léčbě povede. Taková univerzální inteligence by navrhovala experimenty, které by se vykonávaly v automatizované laboratoři a výsledky by v reálném čase vylepšovaly fungování samotné AI. Každá další verze AI by byla v experimentování ještě lepší.

Myslím si, že v tomto bodě se společnost může začít dělit – a s tím i měna, jíž lidé mezi sebou obchodují. Ti, kteří budou mít přístup ke všeobecné AI, si vytvoří vlastní ekonomiku, zatímco jiní do ní nebudou mít přístup a zůstanou pozadu. Je ale možné, že je částečně doženou, a pak bude mít pro všechny smysl obchodovat dohromady společnou měnou.

Jaká bude role státu?

Myslím si, že nastane doba, kdy zdaňování firem a občanů přestane mít smysl. Stát má totiž přírodní zdroje, má kapitál, a pokud bude mít know-how ke všeobecné AI, bude to moci zkombinovat a poskytnout stejné anebo ještě lepší služby jako dnes, ovšem aniž by od lidí nejprve musel vybrat peníze.

V zásadě bude jen dodávat služby svým občanům a vytvářet pro ně podmínky pro rozvoj, výzkum a seberealizaci. Technologie, u kterých už to dnes takto funguje, jsou: slunce, atmosféra, příroda. Těm také daně neplatíme, ale jejich produkty využíváme. Přitom žádný člověk tyto stroje nestvořil, jsme jen uživatelé a poživatelé jejich produktů. Podobně by to mohlo fungovat i se státem.

Naše společnost, svět, anebo i AI program je multiagentní systém. Každý agent má nějaké hodnoty, cíle, motivace, a ty se snaží propagovat – ať už skrze své činy, své potomky, nebo ovlivňováním okolí a dalších agentů. Pokud si každého agenta pro zjednodušení představíme jako směrovou šipku, budoucnost je pak určena součtem směrů těchto šipek. Jednoduše řečeno: kam směřuje většina šipek, tam směřuje budoucnost.

Budoucnost tedy bude záležet na tom, jak nejschopnější agenti propagují své hodnoty. Zda se tyto hodnoty budou doplňovat (budou směřovat stejným směrem), anebo budou v konfliktu (hodnotové systémy se budou ubírat protikladnými směry).

Hodnotové systémy agentů se vyvíjejí. Buď náhodným vlivem, násilným vlivem, anebo akcemi samotného agenta, kterými změní svůj hodnotový systém – avšak tato třetí možnost vždy závisí na předchozím hodnotovém systému agenta.

Například pokud agent preferuje blaho lidstva, určitě si svůj hodnotový systém nebude otáčet o 180 stupňů tak, aby nepreferoval blaho lidstva. Vyvstává též otázka, jaký hodnotový systém je ten nejlepší z pohledu propagace hodnot. Jinými slovy, který hodnotový systém má největší šanci přežít.

Rozhodli jsme se spustit 18. ledna 2018 soutěž, ve které vyzýváme účastníky z celého světa, aby se zamysleli nad riziky spojenými se závodem o prvenství ve vývoji všeobecné AI (Solving the AI Race). Hodnoty toho, kdo AI závod vyhraje, pravděpodobně budou ty, které dlouhodobě přežijí a které budou určovat, jak se s AI naloží.

To všechno jsou jen mé úvahy. Rozhodně to nejsou scénáře, o kterých si myslím, že stoprocentně nastanou. Budoucnost se totiž nedá předvídat, dá se jen částečně ovlivňovat. A je jen na nás, současných lidech, jakou budoucnost stvoříme.

ebf - tip - debata

Že AI vytvořit nedokážeme, slyším často. Je třeba to zkoušet, říká ve videorozhovoru Marek Rosa. Podívejte se:

Marek Rosa, GoodAI from Internet Info on Vimeo.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je zakladatelem a ředitelem společností GoodAI a Keen Software House.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).