Hlavní navigace

Poslední zasedání Rady ČT se věnovalo fotbalovému Euro 2016 a také bezpečnosti

10. 6. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zveřejněn byl zápis z 11. jednání Rady České televize ze dne 8. 6. 2016. Vyplývá z něj mj. doporučení generálnímu řediteli na přijetí zvýšených bezpečnostních opatření.

Z bodu „Informace generálního ředitele“ vyplynulo, že Česká televize nabídne divákům všechny zápasy nadcházejícího fotbalového mistrovství Evropy. Padesát z jedenapadesáti duelů odvysílá živě. Kompletní program uvidí diváci rovněž na webu České televize nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Fotbalovému šampionátu se vedle stanice ČT sport bude věnovat také program ČT 2, který diváky vezme do zákulisí francouzských fotbalových stadionů a na výpravu do historie národní reprezentace.

Tento bod se rovněž věnoval i tomu, že Česká televize v minulém týdnu vystoupila proti některým výrokům společnosti FTV Prima. Česká televize nekomentovala redakční rozhodování televize, kritizovala ale zneužívání nedůvěryhodných průzkumů, které prostřednictvím nepodložených údajů mohou poškozovat dobré jméno veřejnoprávního média.

ČTĚTE TAKÉ: Petr Dvořák: O výši televizního poplatku by měla rozhodovat Rada ČT

ČT se ohradila proti výzkumu prezentovaného FTV Prima, kontruje vlastním průzkumem

UXD

Ze zápisu a příloh z 11. jednání vybíráme (redakčně kráceno):

  • V souvislosti s teroristickými událostmi v Belgii a vyhlášením prvního stupně ohrožení terorismem v Česku dozorčí komise navrhla Radě ČT, aby doporučila generálnímu řediteli přijetí zvýšených bezpečnostních opatření a objektové bezpečnosti.
  • Dozorčí komise konstatuje, že vnitřní pravidla a předpisy ČT upravující vyřazování majetku jsou v praxi dodržována a nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s majetkem České televize.
  • Rozbor hospodaření České televize za rok 2015: Rozpočet nákladů schválený Radou ČT na rok 2015 nebyl překročen, dozorčí komise konstatuje, že v roce 2015 Česká televize hospodařila v souladu s rozpočtem. Náklady a výnosy dosáhly shodné výše 6 852 083 tis. Kč, což je o 104 mil. Kč méně, než byl schválený rozpočet. Skutečné náklady a výnosy vycházejí z účetní závěrky ověřené nezávislou auditorskou společností Ernst & Young Audit.
  • Uskutečněná plnění za 1. čtvrtletí 2016: televizní technika a technologie 43 078 tis. Kč (celkem plánováno pro letošní rok 219 186 tis.), digitální archiv – 3 879 tis. Kč (celkem 6 768 tis.).
  • Největší nákladovou položku České televize představují nakupované služby a zahrnuje především náklady související s výrobou a vysíláním pořadů, jako jsou: honoráře autorů a výkonných umělců, kolektivní správa autorských práv, náklady na vysílací sítě a přenosy, nakoupená televizní práva, zakázková výroba pořadů.
  • Celkový objem služeb nakoupených v roce 2015 byl o 5 % nižší než v roce 2014. K poklesu nákladů došlo především u nakoupených televizních práv (o 30 %), zejména sportovních licencí. (V lichém roce je obvykle tento náklad nižší, protože se koná méně velkých mezinárodních sportovních událostí.) Dále došlo ke snížení u podpory IT a technických systémů (o 14 %). Na druhé straně došlo k meziročnímu nárůstu nákladů na honoráře autorů a výkonných umělců, kolektivní správu autorských práv, provozovacích honorářů (o 4 %), u nájemného a půjčovného včetně výroby pořadů (o 15 %) a u dopravy a cestovného včetně výroby pořadů (o 9 %).

Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Autor článku

Novinář a redaktor DigiZone.cz věnující se novodobému digitálnímu světu.