Hlavní navigace

Použitelnost s Treejackem: Ztrácí se vám na webu uživatelé? Otestujte navigaci

6. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Web se sebelepším obsahem není k ničemu, když se na něm uživatelé nedokáží rychle a jednoduše orientovat. Jedním z nástrojů, který vám může pomoci zjistit, kde se lidé na vaší stránce ztrácí, je Treejack. Jak vám může pomoci?

minulém článku jste se dozvěděli, jak v Treejacku – nástroji pro testování struktury webu – nastavit a spustit test. Dnes se podíváme na to, jak analyzovat jeho výsledky.

K hodnocení výsledků z Treejacku můžete přistupovat různými způsoby – zaměřit se na jednotlivé úkoly, hodnotit výsledky z hlediska kategorií, nebo – pokud jste testovali dvě struktury – porovnávat výsledky vzájemně atd. Záleží na tom, jak jste test pojali a s jakým cílem jste jej spouštěli. 

Výsledky testu najdete, po přihlášení přes web Optimal Workshop, na úvodní stránce v záložce Treejack po položkou View results. Rozhraní s výsledky se skládá z šesti položek: Overview, Participants, Questions, Task Results, Destinations, Downloads. My se teď zaměříme na tři kategorie, ve kterých najdete nejdůležitější podklady pro analýzu a hodnocení testu, jsou jimi Overview, Task Results a Downloads.

Rozhraní s výsledky

Overview aneb test celkově 

Souhrnná statistika v kategorii Overview vás informuje o tom, jak si struktura vaší navigace celkově stojí, jak je srozumitelná jako celek. Statistika ukazuje procentuální rozložení úspěšnosti respondentů v řešení úkolů (Overall Success), přímost postupu řešení (Overall Directness) – tj. kolik uživatelů vyřešilo zadaný úkol přímo, bez navštívení jiných kategorií, a rychlost průchodu úkolem (Time Taken). 

Task Results aneb jednotlivé úkoly 

Stejné statistiky jsou k dispozici v Task Results, jen jsou zúženy na hodnocení jednotlivých úkolů. Ke statistikám náleží ještě koláčový graf zobrazující procento uživatelů, kteří našli při plnění konkrétního úkolu řešení přímo (Direct Success), nepřímo (Indirect Success), vůbec (Failure), nebo úkol přeskočili (Skip).

Výsledky jednotlivých úkolů

Zajímat by vás měly hlavně položky s nízkým procentuálním skóre – pokud bylo například jen 25 % respondentů při plnění úkolu úspěšných, je na vašem webu z hlediska struktury a pojmenování něco špatně a měli byste se zamyslet nad tím, proč tomu tak je a jak to napravit. 

Pomůckou při hodnocení výsledku testů mohou být i tzv. Pietree grafy, které si můžete stáhnout v Task Results (odkaz View the Pietree for this task pod tabulkou s procentuálním rozložením). Tyto grafy znázorňují pohyb respondentů při řešení úkolu. Můžete zde vysledovat položky, které odvádí vaše uživatele od správné cesty. 

Download aneb podrobnosti s Excelem 

Velmi důležitá položka při analýze výsledků je Download. Zde si můžete stáhnout excelovský soubor s podrobnými výsledky testů. Soubor obsahuje čtyři listy – Destination, First Click, Participants, Paths. Pojďme se na první dva podívat blíže: 

1) List Destination obsahuje tabulku, kde jsou v řádcích vyznačeny jednotlivé položky navigace a ve sloupcích úkoly. Čísla v tabulce ukazují, kolik uživatelů označilo kategorii v řádku za řešení (odklikli položku „Tady bych to hledal“) úkolu ve sloupci. Pokud je číslo podbarveno zeleně, je vše v pořádku a uživatelé označili za řešení úkolu správnou kategorii. Je-li číslo podbarveno červeně, nebo růžově, uživatelé označili špatnou kategorii.

Analýza excelu: List Destination

Z předchozí tabulky tak můžeme například vyčíst, že 327 respondentů volilo v případě úkolu číslo 2 kategorii Podstránka 3.1 nesprávně za řešení úkolu a jen 91 účastníků uspělo. Ve sloupci je dobré sledovat i ostatní pole a vnímat, které další kategorie respondenti za řešení označili. Ve vztahu k zadanému úkolu test indikuje, že pojmenování či umístění kategorie je nesprávné a matoucí pro velký počet uživatelů – lidé si s nalezení informací neví rady, obsah by hledali v kategorii, ve které ve skutečnosti není. 

Tabulku je vhodné hodnotit v souvislosti s výsledky jednotlivých úkolů v Task Results – velmi nápomocná je položka Directness (přímost) – ta nám říká, jak moc si uživatelé byli jisti, že řešením úkolu je právě daná položka. Výsledek s malou úspěšností, ale vysokou přímostí naznačuje, kam bychom měli obsah správně umístit – měl by být tam, kde ho uživatelé hledají, ne tam, kam jsme ho zařadili. 

V tabulce je pak v kontextu k celému testu dobré sledovat, jestli některá položka navigace nebyla nesprávně volena extrémně často – to obvykle naznačuje, že je její pojmenování natolik obecné, že by v něm příliš mnoho lidí hledalo většinu informací. 

2) List First Click ukazuje v jednom sloupci procenta, kam uživatelé klikli na poprvé při řešení úkolu (Visited first) a v dalším sloupci místa, která navštívili v průběhu řešení úkolu (Visited during).

Analýza excelu: List First Click

Když se zaměříme na předchozí tabulku, je z výsledků vidět, že si uživatelé nevěděli s řešením úkolu rady. Jako první volbu si respondenti vybrali šest různých kategorií – to znamená, že různí lidé hledali stejnou informaci v různých místech struktury. Pouze 5 % uživatelů zvolilo k řešení úkolu na první kliknutí správnou kategorii (v tomto případě je to Stránka 4). Mnohem víc je zaujala stránka 2 a především stránka 5, kterou v průběhu řešení navštívilo dokonce 74 % respondentů. 

Nad všemi výsledky je nutné uvažovat v souvislostech. Souhrnně lze říci, že před samotným spuštěním testu je potřeba zamyslet se nad způsobem testování, připravit si úkoly a sehnat si respondenty. Při analýze je nutné věnovat pozornost hlavně výsledkům testování z jednotlivých úkolů a detailně rozebrat excelovský dokument, především pak listy Destination a First Click. 

cif - debata 2

Tvořte správné a srozumitelné struktury 

Treejack je nástroj, který testuje pojmenování a strukturu vaší navigace. Navigace je pro uživatele na webu to nejdůležitější, je to jejich vodítko ve změti stránek, jejich cesta k obsahu, který s nimi chcete sdílet. Treejack vám pomůže učinit strukturu pro uživatele srozumitelnou a dobře uspořádanou. 

I když vám Treejack neprozradí tolik jako přímé uživatelské testování, stále vám za zlomek nákladů poskytne cenné informace nezbytné k vytvoření srozumitelné struktury webu. Proto jej využijte, testujte s ním a tvořte stránky, na kterých se vaši uživatelé nebudou ztrácet. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka se zabývá použitelností a souvisejícími oblastmi. Najdete ji na Linkedin, Twitteru. Pracuje pro Dobrý web. Člen Asociace UX (dříve ACM SIGCHI Prague).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).