Hlavní navigace

Poznejte svého uživatele -- analýza výstupů NetProjekt

29. 11. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

5x internetový výzkum: Na rozdíl od předchozích článků v této "výzkumné" sérii se Petr Bednář, manažer internetových projektů vydavatelství Ringier, nebude pouštět do teoretických a metodologických sporů, ale nabídne konkrétní výsledky "peoplemetrového" výzkumu profilu návštěvníků jednotlivých serverů NetProjekt.

NetProjekt, zadaný Sdružením pro internetovou reklamu (dále SPIR) a realizovaný konsorciem agentur STEM/MARK, Millward Brown a SC&C, začal letos na podzim zveřejňovat první výsledky. NetProjekt je první výzkum u nás, který toto složení dokáže změřit jednotnou metodikou a na jednom panelu respondentů. Výsledky za měřené servery jsou tak jednoduše a přímo srovnatelné. Veřejně dostupné (www.netprojekt.cz) jsou údaje o počtu návštěvníků jednotlivých serverů zapojených do projektu. Mnohem zajímavější ale je sociodemografické složení těchto návštěvníků.

Oslovil jsem několik větších serverů zúčastněných v NetProjektu a získal od nich data a souhlas s jejich zveřejněním. Konkrétně jde o říjnová data následujících serverů: portál Atlas, bulvární zpravodajský server Blesk.cz, obecné zpravodajství České noviny, odborný server věnovaný Internetu Lupa a finanční server Peníze.

Pokud jde o pohlaví návštěvníků webů, mezi celou internetovou populací stále ještě převažují muži – je jich asi 60 procent. Stejné složení návštěvníků podle pohlaví má i portál Atlas, který vzhledem ke své velikosti složení celé internetové populace poměrně věrně kopíruje. Převaha mužských návštěvníků je i na Lupě (59 procent), vyrovnanější poměr pohlaví pak je u internetového Blesku (56 procent mužů), Českých novin (55 procent) a Peněz (52 procent).

544

Větší rozdíl mezi servery je z hlediska věku jejich návštěvníků – viz graf č. 1. Zatímco u celé internetové populace (a také u Atlasu) převažují hlavně mladší lidé ve věku 12 – 19 a 20 – 34 let, u Českých novin a Lupy narůstá význam návštěvníků ve středním věku (20 – 34 a 35 – 49 let). U Blesku.cz pak již velmi výrazně převažuje věková kategorie 35 – 49 let. Návštěvníci v tomto věku tvoří více jak polovinu všech návštěvníků. Spíše starší čtenáře má i server Peníze – 65 procent z nich je starší 35 let (vzhledem k nižšímu počtu respondentů v panelu navštěvujících server Peníze jsou některé výsledky za tento server agregované do méně skupin než u ostatních serverů, a není tak možné přímé srovnání v grafu).

545

Výrazné rozdíly mezi servery jsou i podle vzdělání návštěvníků – viz graf č. 2. Zatímco u Atlasu je silně zastoupena skupina lidí se základním vzděláním, resp. s maturitou (z velké část jde určitě o studenty, což odpovídá i vysokému podílu mladých návštěvníků), u všeobecného seriózního zpravodajství Českých novin je 45 procent návštěvníků s vysokoškolským vzděláním. Nadprůměrně vzdělané čtenáře mají i Peníze (80 procent návštěvníků má maturitu nebo VŠ) a trochu překvapivě také Blesk.cz (76 procent návštěvníků s maturitou nebo vysokou školou). U Blesku je to dáno tím, že bulvární zprávy na Internetu vyhledává jiná cílová skupina (vzdělanější a bohatší), než jsou čtenáři tištěného Blesku.

Server Praha Čechy Morava
Atlas 23 % 42 % 36 %
Blesk 18 % 44 % 38 %
České noviny 39 % 33 % 28 %
Lupa 32 % 39 % 29 %
Peníze 17 % 36 % 47 %

Z regionálního pohledu jsou České noviny a Lupa silně pražské servery (viz tabulka 1), Blesk.cz je nadprůměrně zastoupen v městech s 20 – 100 tisíci obyvateli (35 procent návštěvníků). U Blesku je také nejvyšší podíl firemních uživatelů – téměř dvě třetiny návštěvníků na server přicházejí z práce. U Českých novin je to mírně nadpoloviční podíl, u Lupy je poměr domácích a pracovních míst přístupů vyrovnaný. U Atlasu pak převažují domácí uživatelé (do této kategorie ovšem spadají následující místa připojení: doma, škola a jinde).

KL24

Rozdíly v osobním příjmu jsou poměrně očekávané – u všeobecného Atlasu jsou silně zastoupeni studenti s nízkými příjmy (do 2.500 korun), u Blesku výrazně dominují lidé se středními příjmy do 15 tisíc korun a z návštěvníků finančního serveru Peníze jich třetina má příjem vyšší než 15 tisíc. Zajímavé také je, že návštěvníci Peněz se nejméně zdráhají při výzkumu uvést svou finanční situaci (8 procent z nich). Naproti tomu u Lupy je v této příjmové kategorii celých 27 procent návštěvníků.

5× Internetový výzkum je celotýdenní šňůra článků věnovaná internetovému výzkumu. Internetový výzkum je pole neorané – neexistují žádné příručky, obecně platná pravidla a uznávané metodiky. Odborníci se nemohou shodnout, co je to vlastně uživatel a co internetová populace. Každý si zkrátka jde vlastní cestou. Požádali jsme proto pět významných osobností, aby nastínili svůj pohled: Zbyňka Laiska, Kamila Kunce, Petra Bednáře, Martina Hoška a Davida Matyáše.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Manažer internetových projektů Ringier ČR. Člen metodologické komise SPIR.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).