Hlavní navigace

Přenositelnost čísel: Vodafone je ochoten pustit své zákazníky dříve

20. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Vodafone
Vodafone přeci jen zkrátil dobu, za kterou může zákazník přenést své číslo k jinému operátorovi: nabízí možnost dohody na dřívějším termínu ukončení smlouvy, než jaký jinak určují jeho podmínky.

Minulý týden jsem zde na Lupě popisoval svou zkušenost s přenosem čísla od Vodafonu k jinému operátorovi. Na vlastní kůži jsem totiž pocítil to, jak se ze slibovaného a avizovaného zkrácení portace na čtyři dny stalo u Vodafone fakticky prodloužení, a to nejméně na měsíc. 

Vodafone si totiž do svých podmínek dal ustanovení, podle kterého k přenosu může dojít až po ukončení smlouvy. A ukončení smlouvy upravil tak, že k němu dochází až s koncem následující zúčtovacího období. Proto zákazníka čeká minimálně měsíc čekání, i když zahájí potřebné kroky k přenosu těsně před koncem aktuálního zúčtovacího období.

Že to ale v praxi může být jinak, naznačuje příklad Radka Zajíce, známého i z diskuse zde na Lupě: zatímco já jsem si plně „vychutnal“ celý měsíc navíc, jeho Vodafone pustil hned, a to ve stejné době. Že by tedy v praxi uplatňovaná pravidla byla poněkud „pružnější“?

Vodafone chystá změnu

Když jsem minulý článek připravoval a ujišťoval se u Vodafonu, zda jeho podmínky interpretuji správně, dostalo se mi náznaku, že by mohly přijít určité změny. Ty skutečně přišly, ale ne hned – až tento týden, kdy mi z Vodafone sdělili, že věci se nově mají jinak:

Lhůtu pro přenos čísla jsme zkrátili. Pokud zákazník nemá s Vodafonem uzavřenou písemnou smlouvu, bude přenos realizován 4. pracovní den od vystavení unikátního kódu. V případě firemních zákazníků s rámcovou smlouvou bude číslo přeneseno 7. pracovní den od vystavení tohoto kódu. Má-li zákazník smlouvu na dobu určitou, výpověď smlouvy se řídí podmínkami vyplývajícími ze smlouvy.

To mi ale přišlo divné: pokud došlo k takovéto změně, mělo by se to promítnout do nové verze příslušných podmínek (dokumentů, jakými jsou Všeobecné podmínky, a Podmínky služby přenositelnost čísel). Jenže tyto podmínky se nezměnily, a z nich i nadále vyplývá původní stav, popisovaný v minulém článku. Tedy přenos nejméně s měsíční prodlevou.

Na druhou stranu je asi pravdou, že změna tak zásadního dokumentu, jakým jsou Všeobecné podmínky, je záležitostí netriviální, která se nedělá každý den (na rozdíl třeba od ceníků, které se u operátorů aktualizují třeba co týden). To u Podmínek služby přenositelnost čísel by změna asi byla jednodušší, ale také k ní nedošlo. Jak se tedy Vodafonu podařilo dosáhnout tak markantní změny? Našel sám nějakou kličku ve vlastních smluvních podmínkách?

Když jsem se znovu dotázal přímo u zdroje, dostalo se mi následujícího vysvětlení:

Vyšli jsme vstříc zákazníkům a podmínkám trhu a využili jsme možnosti zakotvené ve Všeobecných podmínkách. Podle nich se při žádosti o přenos čísla buď uplatňuje výpovědní doba, nebo je možné se se zákazníkem dohodnout jinak. Nově zákazníkům nabízíme dohodu o dřívějším ukončení smlouvy tak, aby se mohl přenos uskutečnit co nejdříve.

Pravdou je, že ve Všeobecných podmínkách takováto zadní vrátka, v podobě doušky „pokud není dohodnuto jinak“, skutečně jsou:

7.1.1 Pokud nám doručíte či sdělíte výpověď smlouvy, bude smlouva ukončena nejpozději posledním dnem následujícího zúčtovacího období, pokud není dohodnuto jinak. Toto samozřejmě neplatí pro smlouvu na dobu určitou.

Ať už ale byla tato zadní vrátka přidána kvůli možnosti posunout okamžik ukončení dopředu či dozadu v čase, je důležité si uvědomit, že jde o možnost, která může, ale také nemusí být využita. Nejde o něco, na co by zákazník měl nárok. I když bude mít řádně vypořádané své závazky vůči operátorovi (tj. je „volným zákazníkem“, viz minulý článek), a bude se domáhat dřívějšího ukončení smlouvy, operátor mu může, ale také nemusí vyhovět. A je zajímavou otázkou (pro právníky), zda jsou k takovéto možnosti (k oboustranné dohodě na něčem jiném, než co říkají Podmínky) vůbec nutná takováto zadní vrátka, v podobě formulace „pokud není dohodnuto jinak“.

Nicméně to podstatné je nyní to, že Vodafone vlastně činí určitý veřejný příslib: že je ochoten se takto dohodnout na něčem jiném, než co standardně říkají jeho Podmínky. Konkrétně na tom, že nebude čekat až na konec následujícího zúčtovacího období. Viz ono

BRAND

Nově zákazníkům nabízíme dohodu o dřívějším ukončení smlouvy tak, aby se mohl přenos uskutečnit co nejdříve

Teď jen doufám, že jde o trvalé opatření, jehož forma – určitého veřejného příslibu – je naopak pouze dočasná. Že jde pouze o jakousi dočasnou záplatou do doby, než bude celé opatření trvale zakotveno v nové verzi smluvních dokumentů (Všeobecných podmínek a Podmínek služby přenositelnost čísel), hned jak se je Vodafonu podaří vydat.

I kvůli této dočasné formě je důležité, aby informace o změně i o její formě vešla co nejvíce ve známost, a zákazníci o všem věděli. Také proto, aby se mohli domáhat splnění příslibu v případě, kdy by jim dohoda z nějakého důvodu nebyla nabídnuta.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).