Hlavní navigace

Proč není nabídka ADSL?

10. 1. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nezávislý regulátor již dříve rozhodl o tom, že Telecom musí vydat velkoobchodní nabídku ADSL služeb v určitém termínu a s určitými náležitostmi - což se nestalo. Teprve nyní se ukázalo, že Telecom využil sporného ustanovení telekomunikačního zákona (ještě než bylo k 1.1.2003 zrušeno) a zbavil verdikt regulátora právních účinků.

Ještě včera jsem zde na Lupě, v souvislosti s problematikou ADSL, psal o verdiktu regulátora, který uložil Českému Telecomu zveřejnit velkoobchodní nabídku ADSL služeb nejpozději v prosincovém vydání Telekomunikačním věstníku (míněno: v prosinci loňského roku). To se ale nestalo a Telecom si nedal příliš práce s vysvětlováním důvodů, proč tak neučinil. Stejně tak jsem včera psal o tom, že verdikt regulátora obsahoval určité konkrétní požadavky (například na přístup k bitovému proudu), které ale první návrh velkoobchodní nabídky (spíše ale specifikace, viz včerejší článek) vůbec neobsahuje.

Jak je to vůbec možné? Existuje verdikt regulátora, který je pro Telecom závazný, a ten by jej měl dodržet? Nebo je to jinak, Telecom se nemusí rozhodnutím regulátora řídit a může dále postupovat podle svého?

Včera jsem se na ČTÚ dozvěděl, že faktický stav je bohužel takový, jako kdyby žádný verdikt regulátora ani nebyl. Pravda, regulátor sice svůj verdikt vydal, ale Telecom z něj dokázal udělat „cár papíru“ – dosáhnul toho, že nemá právní účinky. Jak se to mohlo stát?

Klíčem je dnes již neplatný bod 3 paragrafu 102 telekomuni­kačního zákona, který zněl takto:

(3) Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny po vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení dovolávat se žalobou nápravy ve výroku správního rozhodnutí pořadem práva u obecných soudů. Žaloba musí být podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání lhůty nelze prominout. Správní rozhodnutí vydané v těchto sporech nabývá právní moci marným uplynutím této lhůty. V případě, že je žaloba zákonným způsobem podána, pravomocné správní rozhodnutí vydané v těchto sporech nemá právní účinky.

Rozhodnutí regulátora v kauze ADSL bylo rozhodnutím ve správním řízení a Telecomu podle tohoto paragrafu stačilo pouze podat na něj žalobu. Bez ohledu na to, zda byla či nebyla oprávněná, již její samotné podání stačilo k tomu, aby předmětné rozhodnutí regulátora pozbylo právní účinky. Dnes, přesněji od 1.1.2003, již toto velmi problematické a silně kritizované ustanovení neplatí, neboť bylo novelizováno v souvislosti s celkovými změnami ve správním řízení (konkrétní odkaz na novelizující předpis bohužel neznám). Telecom jej však stihnul využít ještě dříve, než přestalo platit – v polovině prosince loňského roku. O svém kroku ale Telecom neinformoval ani veřejnost, ani samotného regulátora – ČTÚ se o podání žaloby mělo dozvědět až tento týden.

Stejný postup, s využitím bodu 3 paragrafu 102 telekomuni­kačního zákona (zákona č. 151/2000 SB.), přitom Telecom využil již dříve – veřejně známo je to alespoň o „kauze GTS“, kdy Telecom tímto způsobem zbavil právních účinků propojovací dohodu, kterou regulátor (podle toho, co mu ukládal telekomunikační zákon) nadiktoval společnostem Telecom a GTS, které se na ní nedokázaly samy dohodnout.

Taková je tedy trpká realita našich telekomunikací – operátoři jednají, když se nedohodnou nastupuje regulátor a rozhoduje jejich spory, načež Telecom jeho rozhodnutí „roztrhá na kousky“ (zbaví právních účinků). Smutné je, že se tak dělo nejen za dřívějšího vedení (v čele s ředitelem Klímou), ale děje se tak i nyní, již za nového (byť zřejmě dočasného) vedení, deklarujícího větší vstřícnost.

První ohlasy

Bezprostředně po krachu privatizace Českého Telecomu deklaroval ministr Mlynář, že stát se razantně ujme svých akcionářských práv v ČTc. Proto jsem se ze všeho nejdříve snažil získat jeho vyjádření k novým skutečnostem:

Nenechám se vtáhnout do právních sporů, ale o postupu Telecomu si vyžádám informace. Mým cílem je každopádně rychlé spuštění ADSL (včetně konkurenčních nabídek pro alternativní operátory) a v tomto směru také podnikám konkrétní kroky.

Včera večer se mi také podařilo získat vyjádření od společnosti Nextra, která podle dostupných informací jednala s Telecomem o jeho předběžných návrzích na ADSL (ve smyslu včerejšího článku) i za další alternativní operátory a ISP:

MMF24

Nextra bez znalosti podrobností zaznamenala neoficiální informace o žalobě, kterou podal Český Telecom proti rozhodnutí ČTÚ z listopadu 2002 vztahující se k ADSL a která skutečně může znamenat pozbytí právních účinků tohoto rozhodnutí. Tato žaloba je však podle našeho názoru pouze nepřípustným pokračováním dosavadní taktiky největšího domácího operátora zneužívat své dominantní postavení a co nejvíce oddalovat nástup služeb xDSL v plně konkurenčním prostředí.

Nejnovější situaci společně s ostatními alternativními operátory co nejdříve detailně vyhodnotíme, ale zcela jistě se nic nezmění na naší dosavadní společné strategii: přímou komunikací s Českým Telecomem i regulátorem a s pomocí ostatních zákonných nástrojů dosáhnout co nejdřívějšího zpřístupnění technologie xDSL pro českého zákazníka.

Co říká Telecom?

Samotný akt podání žaloby, v polovině prosince loňského roku, mi potvrdili i na Telecomu. Naznačili také, že v nejbližších dnech budou rozesílat alternativním operátorům a ISP další návrh své velkoobchodní nabídky služeb (novější oproti tomu, který jsem popisoval ve včerejším článku). Ten by již měl obsahovat i konkrétní ceny, měl by být s ostatními subjekty diskutován (do konce ledna), načež by výsledný tvar referenční velkoobchodní nabídky měl být (v únoru) předán ke zveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Za důležitou a zřetele hodnou skutečnost považuji to, že při absenci verdiktu regulátora (resp. jeho právních účinků) nemusí referenční nabídka respektovat ty požadavky, které měl regulátor, ale může naopak vycházet z toho, co si přeje prosadit sám Telecom. Bylo to ostatně markantní i na včera popisované nabídce: ta ani není nabídkou ADSL služeb, ale nabídkou datových služeb na úrovni protokolu IP, realizovaných (v určité části přenosového řetězce) pomocí technologie ADSL. Neobsahuje nabídku služeb na úrovni „bitového proudu“ (bitstreamu), ale pouze na úrovni protokolu IP, a není nabídkou na propojení, ale pouze nabídkou na připojení k síti.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).