Hlavní navigace

Profily tranzitních operátorů -- BT Ignite

6. 6. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnes se podíváme na společnost, která patří k velkým tranzitním operátorům na evropském trhu, nicméně dává přednost dodávce celých řešení před holou konektivitou. Popisovat budeme BT Ignite, jenž má od neděle významného zákazníka v podobě GTS Czech / KPNQwest Czechia, který zřejmě zálohuje pro případ vypnutí Euroringů.

BT Ignite je jednou z divizí společnosti British Telecom (BT), bývalého monopolisty, jenž působí na trhu, který je s liberalizací telekomunikací v Evropě pravděpodobně nejdále, ve Velké Británii. BT si pro svoji tranzitní síť nezaložila zvláštní firmu, což mimo jiné vyplývá z faktu, jak BT Ignite vznikla. Poměrně dlouhou dobu vlastnila AT&T společně s BT společnost Concert, která provozovala stejnojmennou síť (například služby Frame Relay). Po čase však vedení dospěla k názoru, že bude lepší, když se rozejdou. BT Ignite tak dostala do vínku evropské aktivity spadající pod Concert (nesoucí nyní jméno Farland). Rozloučení nebylo učiněno ve zlém, neboť oba bývalí partneři stále nabízejí služby, které zdědili po společné společnosti.

Na našem trhu funguje BT jako organizační složka BT, což je speciální případ právnické osoby. De facto jde o pobočku zahraniční firmy, která sice má vlastní IČO, nicméně je organickou součástí mateřské společnosti. Pokud je mi známo, je to jediný subjekt na českém telekomunikačním trhu, jenž tímto způsobem funguje.

Ani BT Ignite nešla cestou zakopávání skla do země. Nicméně základním kamenem této sítě není ani druhý extrém – pronajímání SDH nebo ATM služeb. BT Ignite zvolila střed. Pronajímá si vlákna v kabelech ostatních operátorů, na kterých dělá byznys.

Tranzitním autonomním systémem (AS) je AS5400. Do něj jsou zákazníci připojováni přímo. Globální infrastruktura je založena na vláknech, která jsou na páteři osazena vlnovými multiplexy. Nad nimi běží okruhy STM-16 nebo STM-64, český PoP je k ní připojen několika linkami. Tranzitní IP infrastruktura v České republice má konektivitu E3, nicméně BT Ignite je schopna pružně reagovat i na požadavky kapacit řádově větších, viz konec článku.

Optické trasy vedoucí do České republiky jsou ukončeny v několika místech. V Praze jde o BesNet (byznys centrum Praha 4) a Sitel (kolokační středisko Na Bohdalci), mimo Prahu potom Sokolice u Brna (elektrická rozvodna JME) a Olomouc (lokalita Březinovy ulice).

Stejně jako ostatní operátoři, BT Ignite není vybíravý při volbě technologie, kterou se zákazník připojí. Propojení je možné realizovat různými variantami Ethernetu, sériovými linkami a POS, ATM atd. V případě dodávky konektivity mimo Českou republiku však je třeba použít SDH okruh.

K tranzitní konektivitě je možné samozřejmě čerpat newsfeed; připojení k multicastové síti mbone za příplatek. BT Ignite v tuto chvíli nemá platformu pro služby IPv6.

Vyjma tranzitní IP nabízí ještě další možnosti – ATM, Frame Relay, služby založené na SDH nebo MPLS VPN. Vzhledem k tomu, že se jedná o inkumbenta (bývalého monopolistu), umožňuje samozřejmě také terminaci hlasu. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů internetového připojení má i služby s přidanou hodnotou – rozuměj na vyšších vrstvách modelu ISO/OSI. A to až na aplikační úroveň.

Technologie, na nichž je síť Farland postavena, dodávají Nortel (SDH) a CISCO (IP).

MM_SS3

Sám BT Ignite prezentuje jako svou největší výhodu projektový přístup k řešení problémů. Díky tomu nabízí zákazníků tranzitní konektivitu zapouzdřenou v aplikacích – na které je schopen dávat SLA. Přestože nezakopával sklo do země, je v lepší situaci než operátoři, kteří pronajímali infrastrukturu jako ATM nebo SDH okruhy – Farland je BT až k úrovni vláken.

Ačkoli ta věc není ze strany BT Ignite oficiálně potvrzena, z chování internetového provozu vyplývá, že od neděle je v České republice nejvýznamnějším IP zákazníkem KPNQwest, resp. část jeho sítě GTS (AS5588), která je připojena pravděpodobně kapacitou 622 Mb/s. Pravděpodobně se jedná o zálohu pro případ výpadku páteřní sítě KPNQwestu. Vzhledem k tomu, že KPNQwest i nadále prioritně propaguje všechny své sítě v České republice do Euroringů, jedná se asi o nějakou variantu usage based služby (zákazník platí pouze za pásmo, které spotřebuje). K metodice popisu je třeba říct, že posíláme seznam otázek vybraným operátorům a následně jejich odpovědi konfrontujeme na schůzce s realitou. Tento způsob fungování jednak zaručuje stejnou tématickou bázi a jednak nám umožňuje prohlédnout jednoduché PR triky a případně zamezit vzájemnému nepochopení otázek.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.