Hlavní navigace

Profily tranzitních operátorů -- Teleglobe

3. 5. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnešní profil je věnován síti firmy Teleglobe, která je jedním z původních pěti Tier-1 operátorů -- tj. těch, kteří byli považováni za provozovatele páteřních sítí Internetu. Přestože se dnes toto rozdělení nepoužívá, stále můžeme Teleglobe charakterizovat jako globálního operátora s působností na všech kontinentech.

Teleglobe je společnost se sídlem v USA, která patří do skupiny Bell Canada, což je kanadský incumbent (mluvit na severoamerickém kontinentě o monopolu není na místě). Jak již bylo zmíněno, disponuje globální sítí, která pokrývá všechny kontinenty, kromě Antarktidy. Mezikontinentální spojení zabezpečují podmořské kabely (Teleglobe tvrdí, že je třetím největším vlastníkem optické infrastruktury – právě skrze podíly ve firmách provozujících kabely) a pronájem satelitních kanálů (především pro přenosy videa a hlasu v zemích, kde nejsou k dispozici pozemní spoje).

Teleglobe nešel v Evropě cestou budování vlastních optických tras, pronajímá tedy sítě od dalších operátorů. Hlavně proto, že budování infrastruktury je investičně náročné a trh není příliš velký. V této oblasti přežije jen omezený počet subjektů, takže pustit se do takové akce chce velkou odvahu.

Tranzitními autonomními systémy (AS) jsou AS6453 v USA a AS8297 v Evropě. Do nich jsou zákazníci připojováni přímo. Globální síť je založena na STM-16 nebo STM-64 okruzích, PoP (Point of Presence) v České republice je k ní připojen dvěma trasami o kapacitě STM-1 (155 Mb/s) – dodává je Český Telecom a Sloane Park. Teleglobe ke konci prvního pololetí připravuje jejich navýšení na 2×STM-4 (622 Mb/s). Největší zákazníci – CESNET a Český Telecom – jsou připojeni speciální linkou o kapacitě 622 Mb/s, resp. 155Mb/s do Německa. Teleglobe zároveň pronajímá dvě vlnové délky v síti Euroringů firmy KPNQwest – lze očekávat, že jsou připraveny pro trasy o kapacitě STM-16 (2,5 Gb/s).

Ty jsou zakončeny v českém sídle Teleglobe, v Paláci Myslbek na Praze 1 – právě se zákazníkovi nabízí portová cena. Tady mají PoP Český Telecom, GTS/KPNQwest a Pragonet.

Stejně jako ostatní operátoři není Teleglobe vybíravý u technologie, kterou se zákazník připojí. Tento akt se realizuje různými variantami ethernetu, sériovovými linkami a POS či ATM. K tranzitní konektivitě je možné samozřejmě čerpat newsfeed, připojení k multicastové síti mbone lze za příplatek. Teleglobe v tuto chvíli nemá platformu pro IPv6 služby. Je schopen připojit jakékoliv zákazníky, přičemž se soustředí na ty s dostatečnými požadavky na objem odebíraných služeb (= výnos ze zákazníka).

Vyjma IP samozřejmě poskytuje další možnosti. Vzhledem k tomu, že připojení pražského PoP je realizováno ATM, služby, které používají bitově transparentní přenos (terminace klasické telefonie nebo řešení postavená nad SDH/PDH), jsou realizovány jako CES (Circuit Emulation Service). I díky použití ATM tak Teleglobe může zákazníky přímo připojit jak do amerického, tak do evropského autonomního systému (první zmíněné využívá například Český Telecom). Také umí realizovat IP VPN, nicméně existují minimální limity pro odběr. Spíše zajímavostí jsou pak služby pro multimediální společnosti (hlavně televize), které spočívají v pronájmu kapacity a času na satelitním transpondéru a/nebo v poskytování permanentních ATM okruhů.

Řešení, na nichž je síť Teleglobe postavena, dodávají Nortel (ATM technologie), CISCO a JUNIPER (IP prvky).

V České republice je nejvýznamnějším IP zákazníkem Teleglobe sdružení CESNET, respektive jeho síť CESNET2, která je připojena kapacitou 622 Mb/s. Dalšími uživateli tranzitní konektivity jsou například Český Telecom (ATM STM-1 s redukovaným pásmem na 68 Mb/s), Sloane Park, UPC (resp. Mistral) nebo TransgasNet.

MM socky3

Sám Teleglobe prezentuje jako svou největší výhodu rozsah své sítě. Dle vlastních údajů, jen obtížně ověřitelných, je operátorem, který do USA přivádí nejvíce internetového provozu. Jeho zákazníci představují 10 procent internetového adresního prostoru (je třeba podotknout, že tito klienti nemusí být připojeni pouze na Teleglobe – viz. CESNET2).

Jako jeden z hlavních cílů v technologické oblasti si klade přesun SDH technologie k přímému využití vlnových délek pro transport IP.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.