Hlavní navigace

Protest DCCI proti podmínkám ABC ČR

10. 9. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ve včerejším článku jsme informovali o aktuální situaci ve vývěrovém řízení na "dvorního auditora" ABC ČR. Mimo jiné nás zaujala podmínka, týkající se povinného šestiměsíčního distancu pro auditora poté, co by rozvázal spolupráci s ABC. Proti témuž včera oficiálně vystoupilo DCCI: pokud nebude změněna, patrně se vůbec nepřihlásí.

Ve včerejším článku jsme informovali o aktuální situaci ve vývěrovém řízení na „dvorního auditora“ ABC ČR. Mimo jiné nás zaujala podmínka, týkající se povinného šestiměsíčního distancu pro auditora poté, co by rozvázal spolupráci s ABC. Proti témuž včera oficiálně vystoupilo DCCI: pokud nebude změněna, patrně se vůbec nepřihlásí.

DCCI s.r.o.  zaslala 9.9.1999 oficiální protest proti některým podmínkám specifikovaným ve 2. výběrovém řízení a to k rukám pana JUDr. Chocholouše, předsedy ABC ČR a pana Ing. Jurnečky, manažera ABC ČR.


Vážený pane předsedo,

dovolte mě vznést oficiální protest proti podmínkám Vámi vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele služeb ověřování návštěvnosti serverů, které jste vyhlásil 24.8.99.

Podmínku specifikovanou v bodě 1.2 „… Zaváže se [dodavatel], že po dobu platnosti smlouvy a šest měsíců po jejím ukončení nebude dodávat stejné nebo obdobné služby jiným subjektům na území ČR. …“ považuji za nerovnovážnou v případném obchodním vztahu ABC ČR a dodavatele. Tuto podmínku považuji také za diskriminující pro DCCI s.r.o., protože ji podstatně více negativně ovlivňuje, než ostatní subjekty na trhu v ČR.

Dovolte mě vysvětlit důvody, které mě k tomuto protestu vedou.

Dodavatel je povinen vyvinout na vlastní náklady software pro poskytování této služby, pokud již takový nemá k dispozici, a dále je povinen nést veškeré další investice do jeho rozvoje a správy. Avšak v případě, kdy dojde z jakékoliv strany a z jakéhokoliv důvodu k rozvázání spolupráce, dodavatel by nemohl podle výše uvedené podmínky výběrového řízení dále na trhu po dobu 6 měsíců působit a tím by byly zmařeny nenávratně veškeré jeho investice i případná pozice na trhu. DCCI s.r.o., která tuto službu poskytuje na českém trhu v určitém slova smyslu výhradně a to již 21 měsíců a která dosáhla podle našeho názoru velmi dobré pozice a investovala nemalé prostředky, je touto podmínkou zasažena ještě podstatně více. Domnívám se také, že tato podmínka je nerovnovážná vzhledem k případnému budoucímu obchodnímu vztahu ABC ČR a dodavatele. V případě, že dojde k rozvázání spolupráce, by měly oba subjekty mít stejnou šanci se na trhu prosadit nebo, v případě, že ABC ČR má ambice tímto způsobem zablokovat dodavateli v dalším působení na trhu s touto službou, by měla nabídnout dodavateli zajištění jeho stávajících investic jiný způsobem.

Jako zástupce DCCI jsem povinen efektivně spravovat aktiva společnosti a proto je pro nás tato podmínka bez dalších doplnění v podstatě nepřijatelná.

Rád bych Vás požádal o zvážení tohoto protestu a o oficiální stanovisko, abychom na to mohli případně reagovat do termínu ukončení přihlášek Vámi vyhlášeného výběrového řízení.

Jsem si vědom, že je pouze věcí ABC ČR, jaké podmínky stanoví pro vlastní výběrové řízení. Věřím však, že je cílem korektní a transparentní řízení a proto jsem nucen se k němu touto formou vyjádřit.

Tento dopis koncipuji jako otevřený a zveřejňuji ho na našich www stránkách v duchu námi dříve proklamované otevřenosti.

S úctou

ebf - tip - debata

David Čížek
jednatel DCCI s.r.o.

Marek Antoš

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).