Hlavní navigace

Průvodce digitálním vysíláním (46.): Identifikace sítí zemské digitální televize

8. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Řádné digitální televizní vysílání zemskou cestou funguje v České republice od října 2005. Teprve k 1. květnu letošního roku se ale česká digitalizace dočkala dokumentu, který má za úkol udělat v něm pořádek. Jmenuje se Síťový plán identifikačních označení sítí, datových toků a služeb zemského digitálního televizního vysílání.

Co všechno ví digitální přijímač o programu?

Analogová doba byla jednoduchá. Svoji televizi jste si naladili ručně nebo automaticky na kýžený program a víc jste nemuseli řešit. Zemské digitální vysílání (DVB-T) přináší do v principu jednoduchého hledání stanic nové možnosti, ale také problémy, které s nimi souvisejí.

Set-top-box nebo televizor s digitálním tunerem dokáží například rozpoznat, že si celou síť můžete naladit na několika různých kmitočtech v pásmu vyhrazeném pro televizní vysílání. Síť DVB-T obsahuje dnes čtyři až pět televizních programů, elektronického programového průvodce (EPG) a případně i několik rozhlasových stanic a další doplňkové služby.

Schopnost digitálních přijímačů zjistit, že sítě na různých televizních kanálech vysílají „to samé“, má být divákům užitečnou pomůckou. Usnadňuje jim hledání nejlepšího signálu a měla by jim tak přinést ideální divácký zážitek.

Problém shodné identifikace

Do vydání síťového plánu Českého telekomunikačního úřadu (viz DIGI slovník) označovali provozovatelé digitálních sítí svůj produkt víceméně nahodile. A protože televizní vysílání zemskou cestou překračuje státní hranice, docházelo hned ke dvěma druhům problémů.

První zaznamenali lidé na Ostravsku. Ti získali první kontakt s DVB-T díky testům vysílání v sousedním Polsku. Jakmile se ale v únoru 2006 dostala do oblasti česká digitalizace a její první síť s Českou televizí a Novou, řada diváků ve Slezsku o dříve naladěné programy z Polska přišla.

Obě sítě se totiž set-top-boxům a digitálním televizorům vykazovaly stejném číslem, a protože polský signál byl slabší, přijímače ho ignorovaly a nabídly divákům jen stanice z ČR. Kdo neměl možnost přikázat svému set-top-boxu, aby takto opovržlivě ke slabšímu vysílání nepřistupoval, ten měl až do 1. května letošního roku smůlu.

Druhý problém čekal na obyvatele na severu Prahy a další obyvatele severněji položených měst a obcí. Po zapnutí digitálního vysílání z Bukové hory v červenci 2007 jim najednou zmizela nabídka programů z Prahy. Teoreticky by na tom nebylo nic špatného – v tomto případě šlo o vysílání jedné sítě ze dvou míst. Diváci měli ale důvod k tomu být rozladění, protože zatímco z Prahy se digitálně vysílala i Nova, na Bukové hoře až do loňského listopadu chyběla.

DIGI slovník: ČTÚ

Ilustrační slovník pojmů

Zkratka ČTÚ znamená po svém rozepsání Český telekomunikační úřad. Definici úřadu podává zákon o elektronických komunikacích z roku 2005. ČTÚ je zřízený jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

ČTÚ sídlí v Praze na Sokolovské ulici nedaleko stanice metra „B“ Vysočanská. Kromě pražské centrály má dalších šest regionálních odborů. Pro jihočeskou oblast ho najdete v Českých Budějovicích, západočeský je v Plzni, severočeský v Ústí nad Labem a východočeský v Hradci Králové. Na jižní Moravě najdete odbor ČTÚ v Brně, ve Slezsku pak v Ostravě.

Úřad je strukturovaný do tří sekcí – provozu, regulace a kontroly. Každá sekce je dále rozčleněná do odborů. Úřad má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu, řídí ho předseda a dohlíží na něj Rada ČTÚ. Ta schvaluje roční rozpočet, plán činnosti, předpisy, odvolání vůči rozhodnutí předsedy apod. Předsedou pětičlenné rady je Pavel Dvořák.

Pokud máte problém s příjmem televizního vysílání a přesvědčili jste se, že chyba není na vaší straně, je právě ČTÚ tím orgánem, na který se můžete obrátit. Více najdete na stránce http://www.ctu­.cz/main.php?pa­geid=46.

Obsah síťového plánu

Síťový plán stanovuje způsob použití identifikačních označení datových toků zajišťujících přenos služebních informací v prostředí sítí a služeb elektronických komunikací zemského digitálního televizního vysílání DVB-T v podmínkách České republiky, a to v návaznosti na mezinárodní prostřední, dozvíme se z úvodního ustanovení dokumentu.

MIF22_Early

Abychom si toto vyjádření zlidštili, můžete si představit, že ČTÚ začal vydávat obdobu občanských průkazů pro digitální vysílání. V těchto „digitálních občankách“ má každá síť napsanou svoji státní příslušnost, své číslo v rámci České republiky i soupisku programů a služeb, které přenáší. Podobně jako my máme ve svých průkazech zapsané místo narození, má i každá síť vysílající z různých míst číselně zohledněný svůj původ v jednotlivých regionech Česka. Problémy známé ze Slezska i z Bukové hory by se nyní proto už neměly opakovat.

Text byl napsán pro časopis Týdeník Televize, kde vychází v úterý 6. května 2008 (číslo 20/2008).